Solceller till villa

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Solceller på villatak - En växande trend

Att installera solceller på villatak är en växande trend i Sverige. Genom att använda solel kan ni sänka era elkostnader, undvika stigande elpriser och när panelerna betalt sig kan ni njuta av gratis och helt grön elektricitet i hemmet.

Enkelt förklarat så omvandlas solens strålar till elektricitet när de träffar solpanelerna. Solpaneler är i princip fria från underhåll och har en lång livslängd. Därför lämnar flera av våra samarbetspartners långa och fördelaktiga garantier.

Priser på solceller till villa

Idag brukar man säga att priset per installerad kW ligger på 20 000 kr. Priserna på ett solcellssystem varierar eftersom varje situation är unik. Samtidigt som tekniken går framåt och populariteten för solceller ökar, så går priserna ner. Priset kan variera beroende på flera saker så som:

  • Solcellernas effektuttag
  • Antalet solpaneler ska installeras
  • Om de ska vara nätanslutna eller fristående
  • Skillnad mellan leverantörer

Det går därför bara att nämna ett ungefärligt pris. Ett tips för att få en mer exakt prisbild är att ta in och jämföra olika leverantörer. Genom att fylla i formuläret ovan får ni upp till 4 offerter - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

 solceller på villatak

Statligt bidrag och ROT-avdrag

Det finns fortfarande möjlighet för villaägare att söka statligt bidrag för privata solcellsanläggningar. Bidraget uppgår numera högst till 20 procent av investeringskostnaderna för privatpersoner.

I vårbudgeten 2019 bestämdes det att solcellsstödet skulle uppgå till 20 %. Budgeten ligger för nuvarande på 736 miljoner kronor. Mer om detta kan du läsa i vårt blogginlägg.

Om du planerar på att skaffa en solcellsanläggning är det därför en god idé att söka bidrag så tidigt som möjligt. Det är Länsstyrelsen som hanterar ansökningarna och fattar beslut om solcellsstödet. På Energimyndighetens hemsida hittar du mer information om bidraget samt hur du ansöker om det. Vad gäller ROT-avdrag är detta berättigat för arbetskostnaderna för installationen för solcellerna. Dock gäller inte ROT-avdraget om du får statligt solcellsstöd.

Fyll i formuläret så matchar vi dig med leverantörer i ditt närområde. Du får upp till fyra offerter helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Du jämför offerterna hemma i lugn och ro.

Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!

Producera el på ditt villatak

effektutvinning per solcellsspaketFör att kunna beräkna hur mycket solel som kan produceras från solceller behöver man veta hur många effektiva soltimmar (även kallat solinstrålning) per år det är där man bor. Effektiva soltimmar är de timmar då man har en solinstrålning på minst 1000 W per m², det vill säga en molnfri dag.

I södra Sverige har man under ett år cirka 1 100 soltimmar med en styrka på minst 1 000 w per m². Det betyder att man har en solinstrålningseffekt på 1 100 kWh per m² och år. Alltså; 1 100 h soltimmar x 1 000 Watt per m² = 1 100 kWh per m² och år.

På samma sätt kan man enkelt beräkna ett effektuttag från en solpanel, förutom att man inte köper solpaneler utifrån m² utan mäter dem i Watt per solpanel.

Om vi räknar på en panel med en upptagningseffekt på 240 W, blir effektuttaget 264 kWh per år. På SMHI’s klimatkarta illustreras den globala solinstrålningen i Sverige under ett år.

Villans förutsättningar för solceller

För att det ska vara lämpligt att placera solceller på villans tak bör det finnas en fri takyta på minst 10 m². Dessutom ska det gärna vara i sydligt läge, fritt från skugga och med en lutning på 0-60 grader för att montering av stativ ska kunna gå smidigt.

Visst finns det möjligheter vid andra förutsättningar men då kan både pris och uttagseffekt komma att påverkas. För övrigt krävs att huset har en säkringsnivå på minst 16A samt att det finns plats för växelriktaren i närheten av solcellernas placering, exempelvis på ett vindsutrymme eller liknande.

Processen från beställning av offerter till solpaneler i drift kan ta några veckor, men att installera och montera solceller tar i normalfallet bara ett par dagar. Det som kan ta tid är att söka bygglov, vilket är ett krav i de flesta kommuner.

Då Sverige är ett avlångt land har det geografiska läget en inverkan för solinstrålningen per år. I tabellen nedan syns medelårsinstrålning på fyra olika orter i Sverige vid 45 graders vinkel för solpaneler i söderläge, enligt en studie av Solprogrammet på Lunds Tekniska Högskola.

Sturup Jönköping Frösön Kiruna
1,123 timmar 1,086 timmar 1,013 timmar 922 timmar

Montering av solceller på villatak

Solceller kan i princip monteras på alla typer av takbeläggningar, även om vissa kräver lite mer arbete än andra. Normalt sett gäller standardpriser för montering på plåt- eller tegeltak. Tänk på att det kan finnas undantag för eternittak. Ett effektivare men dyrare monteringsalternativ är solföljare.

Med en solföljare sitter inte solpanelerna fastmonterad på villans tak utan följer istället hur solen vandrar över dygnet. Detta alternativ är dyrare men ökar effektiviteten av energiutvinningen för solceller i Sverige med i genomsnitt 28 procent per solcellsanläggning.

Solceller finns i olika former. De vanligast förekommande vid montering på villatak är kristallina kiselceller. De kristallina solcellerna kan delas in i två undergrupper, beroende på tillverkning och sammansättning, men för ögat främst på färgen. Polykristallina solceller har ett mer blåskimrande utseende och monokristallina solceller är vanligen svartare i tonen.

Fristående och nätanslutna solcellssystem

Fristående solcellssystem laddar ett batteri med överskottsel för senare bruk. I anslutning till batteriet finns en laddningsregulator som förhindrar batteriet från att överladdas eller djupurladdas, vilket annars skulle påverka batteriets livslängd negativt.

Nätanslutna solceller är, som namnet antyder, anslutna till det lokala elnätet. Eventuellt överskott kan därmed säljas till elnätsleverantören efter avtal, och vid behov kan man även köpa el. I anslutning till de nätanslutna solpanelerna placeras en växelriktare, vanligtvis på vinden om solcellerna placeras på villans tak. Förutom att omvandla likström till växelström, kontrollerar växelriktaren spänningsnivån till och från elnätet.

Villapaket för solceller

Ett tips när man investerar i solceller till villan är att köpa ett helt villapaket. Detta kan se lite olika ut beroende på villans förutsättningar, och vad leverantörer erbjuder. De flesta av våra samarbetspartners erbjuder kompletta solcellspaket. Nedan ser ni ett exempel på vad ett solcellspaket till villa on-grid kan innehålla:

Solceller Sammankopplade i ett antal solpaneler
Montagesystem För montering, normalt på villatak
Växelriktare Omvandlar likström till växelström
Material Kablage och kontakter till elnätet
Installation Leverans, montering och driftsättning
Garantier Effekt- och produktgarantier för solcellspaketet

Beställ upp till fyra offerter på solceller till din villa - helt utan förpliktelser. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret ovan, eller klicka på knappen nedan. På så vis ställer du leverantörer på solceller i konkurrens med varandra. Detta gör att du får ett pressat pris och skräddarsydda förslag just för dina behov.