Solceller - Jämför pris och offerter från installatörer nära dig
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Lyssna
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Solceller till villa: Hitta bästa lösningen för dig

Solceller på villatak - En växande trend

Solceller på villatakAtt installera solceller på villatak är en växande trend i Sverige. Genom att använda solel kan ni sänka era elkostnader, undvika stigande elpriser och när panelerna betalt sig kan ni njuta av gratis och helt grön elektricitet i hemmet.

Enkelt förklarat så omvandlas solens strålar till elektricitet när de träffar solpanelerna. Solpaneler är i princip fria från underhåll och har en lång livslängd. Därför lämnar flera av våra samarbetspartners långa och fördelaktiga garantier.

Priser på solceller till villa

Idag brukar man säga att priset per installerad kW ligger på 18 000 kr. Priserna på ett solcellssystem varierar eftersom varje situation är unik. Samtidigt som tekniken går framåt och populariteten för solceller ökar, så går priserna ner. Priset kan variera beroende på flera saker så som:

  • Solcellernas effektuttag
  • Antalet solpaneler ska installeras
  • Om de ska vara nätanslutna eller fristående
  • Skillnad mellan leverantörer

Det går därför bara att nämna ett ungefärligt pris. Ett tips för att få en mer exakt prisbild är att ta in och jämföra olika leverantörer. Genom att fylla i formuläret ovan får ni upp till 4 offerter - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Avdrag för solceller

Från och med 01.01.2021 kan du använda det nya skatteavdraget, grönt avdrag, vid installation av solceller. Avdraget ligger på 15 % av totalkostnaden och dras av direkt på fakturan. Du kan få max 50 000 kronor i avdrag per person per beskattningsår. 

Alternativt kan du använda ROT-avdraget som är berättigat för arbetskostnaderna för installationen av solcellerna, och räknas som 9 % av totala kostnaden. Arbetskostnaderna för solceller räknas som ett schablonbelopp på 30 procent av totalkostnaden och du får ett avdrag på 30 procent av dessa. Det betyder att i praktiken blir rotavdraget blir 9 procent av totalkostnaden för solcellerna. 

OBS! Avdragen kan inte kombineras utan du väljer antingen grönt avdrag eller rotavdrag.

Grönt avdrag 15 procent och rotavdrag 9 procent för solceller

Fyll i formuläret så matchar vi dig med leverantörer i ditt närområde. Du får upp till fyra offerter helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Du jämför offerterna hemma i lugn och ro.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Räkna på återbetalningstiden för solceller

Återbetalningstiden för solceller skiljer sig på grund av en mängd olika faktorer. För att underlätta lite har vi gjort en lättanvända solcellskalkylator för att ge ett hum om hur återbetalningstiden kan se ut. Den ska inte ses som någon exakt uträkning att basera din investering på, men mer som en riktlinje. Precis som alla andra kalkylatorer är den baserad på antagande som förändras med tiden, och som är svåra att förutse.

Räkna på solceller
Tryck här för avancerade antagande

Resultat visas direkt, ingen personlig information sparas.

Vill du veta mer om de olika faktorerna och hur den fungerar kan du läsa mer på vår sida för solcellskalkylatorn.

Är det lönsamt med solceller till villa?

Ja, att investera i solceller är en lönsam investering, där du kan spara pengar långt efter solcellerna betala av sig. Men, är ditt motiv endast att tjäna pengar, är solceller i nuläget inte alltid det mest lönsamma.

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv, där du jämför med att ha pengarna i ett sparkonto är solceller lönsamma. Men jämför du med att investera dem så är lönsamheten förmodligen inte lika stor. Det betyder inte att solceller inte är lönsamma i sig, bara inte det mest lönsamma du kan göra ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Men pengar är inte allt. Och med solceller bidrar du även, utöver dina egna besparingar, till en grönare planet.

Producera el på ditt villatak

För att kunna beräkna hur mycket solel som kan produceras från solceller behöver man veta hur många effektiva soltimmar (även kallat solinstrålning) per år det är där man bor. Effektiva soltimmar är de timmar då man har en solinstrålning på minst 1000 W per m², det vill säga en molnfri dag.

I södra Sverige har man under ett år cirka 1 100 soltimmar med en styrka på minst 1 000 w per m². Det betyder att man har en solinstrålningseffekt på 1 100 kWh per m² och år. Alltså; 1 100 h soltimmar x 1 000 Watt per m² = 1 100 kWh per m² och år.

På samma sätt kan man enkelt beräkna ett effektuttag från en solpanel, förutom att man inte köper solpaneler utifrån m² utan mäter dem i Watt per solpanel.

Om vi räknar på en panel med en upptagningseffekt på 240 W, blir effektuttaget 264 kWh per år. På SMHI’s klimatkarta illustreras den globala solinstrålningen i Sverige under ett år.

Hur många kWh kan en solcellsanläggning generera per år?

Beräkning för upptagningseffekt per solpanel (240 W): 

240 W x 1 100 h/år = 264 kWh/år

Effektutvinning per solcellspaket: 

8 solpaneler x 264 kWh/år = 2 112 kWh/ år

16 solpaneler x 264 kWh/år = 4 224 kWh/år

24 solapaneler x 264 kWh/år = 6 336 kWh/år 

Villans förutsättningar för solceller

För att det ska vara lämpligt att placera solceller på villans tak bör det finnas en fri takyta på minst 10 m². Dessutom ska det gärna vara i sydligt läge, fritt från skugga och med en lutning på 0-60 grader för att montering av stativ ska kunna gå smidigt.

Visst finns det möjligheter vid andra förutsättningar men då kan både pris och uttagseffekt komma att påverkas. För övrigt krävs att huset har en säkringsnivå på minst 16A samt att det finns plats för växelriktaren i närheten av solcellernas placering, exempelvis på ett vindsutrymme eller liknande.

Processen från beställning av offerter till solpaneler i drift kan ta några veckor, men att installera och montera solceller tar i normalfallet bara ett par dagar. Det som kan ta tid är att söka bygglov, vilket är ett krav i de flesta kommuner.

Då Sverige är ett avlångt land har det geografiska läget en inverkan för solinstrålningen per år. I tabellen nedan syns medelårsinstrålning på fyra olika orter i Sverige vid 45 graders vinkel för solpaneler i söderläge, enligt en studie av Solprogrammet på Lunds Tekniska Högskola.

Sturup Jönköping Frösön Kiruna
1,123 timmar 1,086 timmar 1,013 timmar 922 timmar

Montering av solceller på villatak

Solceller kan i princip monteras på alla typer av takbeläggningar, även om vissa kräver lite mer arbete än andra. Normalt sett gäller standardpriser för montering på plåt- eller tegeltak. Tänk på att det kan finnas undantag för eternittak. Ett effektivare men dyrare monteringsalternativ är solföljare, vilket oftast innebär att solcellerna monteras på marken dock.

Med en solföljare sitter inte solpanelerna fastmonterad på villans tak utan följer istället hur solen vandrar över dygnet. Detta alternativ är dyrare men ökar effektiviteten av energiutvinningen för solceller i Sverige med i genomsnitt 28 procent per solcellsanläggning.

Solceller finns i olika former. De vanligast förekommande vid montering på villatak är kristallina kiselceller. De kristallina solcellerna kan delas in i två undergrupper, beroende på tillverkning och sammansättning, men för ögat främst på färgen. Polykristallina solceller har ett mer blåskimrande utseende och monokristallina solceller är vanligen svartare i tonen.

Fristående och nätanslutna solcellssystem

Fristående solcellssystem laddar ett batteri med överskottsel för senare bruk. I anslutning till batteriet finns en laddningsregulator som förhindrar batteriet från att överladdas eller djupurladdas, vilket annars skulle påverka batteriets livslängd negativt.

Nätanslutna solceller är, som namnet antyder, anslutna till det lokala elnätet. Eventuellt överskott kan därmed säljas till elnätsleverantören efter avtal, och vid behov kan man även köpa el. I anslutning till de nätanslutna solpanelerna placeras en växelriktare, vanligtvis på vinden om solcellerna placeras på villans tak. Förutom att omvandla likström till växelström, kontrollerar växelriktaren spänningsnivån till och från elnätet.

Villapaket för solceller

Ett tips när man investerar i solceller till villan är att köpa ett helt villapaket. Detta kan se lite olika ut beroende på villans förutsättningar, och vad leverantörer erbjuder. De flesta av våra samarbetspartners erbjuder kompletta solcellspaket. Nedan ser ni ett exempel på vad ett solcellspaket till villa on-grid kan innehålla:

1 1: Solpanelerna omvandlar solstrålarna till energi i form av elektricitet. 2 2: Från solpanelerna leds elektriciteten till en DC-brytare. DC-brytaren kan stänga av flödet av elektricitet, ifall att det skulle behövas för säkerhet. 3 3: Solpanelerna skapa el i form av likström. För att använda elektriciteten i ditt hushåll behöver den omvandlas till växelström, vilket sker i växelriktaren. 4 4: Att koppla solcellsbatterier till solcellsanläggningen är valfritt.
Notera! På denna bild visas solcellsbatterier med inbyggd regulator där växelström leds från växelriktaren och den inbyggda regulatorn omvandlar och lagrar elen. Alternativt kan solcellsbatteriet kopplas in före växelriktaren.
5 5: Från växelriktaren går elen till en elmätare. Elmätaren mäter producerad solel, använd solel, köpt el från det allmänna elnätet och såld el till det allmänna elnätet. 6 6: Från elmätaren går solelen vidare till ett elskåp/proppskåp varifrån den skickas ut i huset. 7 7: Solelen används i ditt hus för att till exempel tända lampor och driva vitvaror. 8 8: Den solel du inte använder, eller eventuellt lagrar, säljs vidare till det allmänna elnätet. Denna överskottsel får du betalt av från din avtalade köpare och ger även rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.
Solceller
Solceller Sammankopplade i ett antal solpaneler
Montagesystem För montering, normalt på villatak
Växelriktare Omvandlar likström till växelström
Material Kablage och kontakter till elnätet
Installation Leverans, montering och driftsättning
Garantier Effekt- och produktgarantier för solcellspaketet

Beställ upp till fyra offerter på solceller till din villa - helt utan förpliktelser. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret ovan, eller klicka på knappen nedan. På så vis ställer du leverantörer på solceller i konkurrens med varandra. Detta gör att du får ett pressat pris och skräddarsydda förslag just för dina behov. 

Beställ offerter på solceller till villa

Fyll i formuläret på bara en 1 minut