Bäst i test: 13 Luft-vattenvärmepumpar

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 10. april 2019

Varför luft-vattenvärmepump - spara pengar och miljö 

Få reda på vilken luft-vattenvärmepump som är bäst i test. 

En luft-vattenvärmepump genererar värme till ett betydligt högre värde än den energi den förbrukar och hjälper dig på så sätt att spara pengar samtidigt som din miljöpåverkan minskar.

En bra luft-vattenvärmepump har följande egenskaper och effekter:

  • Fungerar ner till ca - 20°C 
  • Passar hushåll med ett årligt uppvärmningbehov på upp till ca 25 000 kWh
  • Genererar en energibesparning på upp till 60 %
  • Står för upp till 70 % av hushållets värmebehov

Luft-vattenvärmepump tar tillvara energi från utomhusluften och använder den för att värma upp vattnet i en varmvattenberedare eller ackumulatortank. Därifrån kan vattnet användas för att värma upp huset via vattenburna element och golvvärmesystem.

Är du intresserad av en luft-vattenvärmepump kan du få offerter från flertalet leverantörer inom redan ett par dagar genom att fylla i formuläret ovan.

Du kan även läsa vidare för att reda ut vilken luft-vattenvärmepump som är bäst i test.

Luft-vattenvärmepumpar jämförda i testet: bland annat Mitsubishi, IVT, Daikin

Siffrorna presenterade här är hämtade från Energimyndighetens senaste test från 2013.

I tabellen nedan finner du bland annat några av de ledande varumärken så som Mitsubishi, IVT, Daikin, Bosch, Nibe med flera. Alla testade modeller och varumärken finns inte nödvändigtvis att tillgå, men är relativt vanligt förekommande hos våra leverantörer.

Resultat av bäst i test luft-vattenvärmepumpar

 

Jämför pris på luft-vattenvärmepumpar som passar just ert hus. Beställ upp till fyra offerter gratis och utan förpliktelser via GreenMatch!

Beställ offerter Det tar endast 1 minut!

Testet fokuserar på pris, besparingar och effekt. Vi reder i de två kommande avsnitten ut huruvida det finns ett samband mellan pris och prestanda för de respektive produkterna. Här förklaras också de begrepp som är inkluderade i tabellen ovan, och som vi inkluderar i begreppet prestanda.

Vilken luft-vattenvärmepump är egentligen bäst i test?

Prestanda för luftvärmepumparna i testet - bäst i test

För att ta reda på hur sambandet mellan pris och prestanda ser ut tittar vi nu på de olika aspekterna som utgör prestandan. Sedan jämför vi dessa aspekter med en översikt över priserna för att slutligen kunna utvärdera vilken/vilka luft-vattenvärmepumpar som är bäst i test. 

Följande aspekter är de absolut viktigaste att ha koll på för att kunna göra en prisjämförelse och utvärdera vilken/vilka värmepumpar som passar bäst för ens egna behov.

Bästa värmeeffekt

Värmeeffekten visar hur hög effekt luft-vattenvärmepumpen kan leverera vid en bestämd vattentemperatur och en viss utomhustemperatur. I tabellen anges detta i form av den uppmätta maxeffekten, vilket är ett standardmått vid jämförelser av luft-vattenvärmepumpar.

Detta är alltså det maximala antalet kW som värmepumpen kan leverera under givna förutsättningar med en utomhustemperatur på +7°C - den ungefärliga genomsnittstemperaturen i Mellansverige - och en vattentemperatur på +45°C.

Som vi ser varierar maxeffekten i testet mellan 11,1 kW - Mitsubishi PUHZ-SW75VHA - och 7,0 - CTC EcoAir 107. Återigen är detta under bestämda testförhållanden och som vi ser i tabellen har detta inte alltid en inverkan på besparingsnivån i testet.

SCOP-värde

Testet visar att det finns stora skillnader mellan luft-vattenvärmepumparnas genomsnittliga årsvärmefaktor - SCOP - Seasonal Coefficient of Performance. Årsvärmefaktorn anger hur effektivt värmepumpen producerar vatten till husets distributionssystem när det inte behöver värmas upp. Detta som ett genomsnitt över hela året. SCOP är i testet beräknat för platser med en årsmedeltemperatur på + 6°C.

Värmepumpar är eldrivna och COP - Coefficient of Performance - visar hur mycket du får ut per varje enhet elektricitet du tillför systemet. Exempelvis; motsvarande hur många kWH får du ut om du tillför en kWH elektricitet? Värdet är väldigt beroende av utomhustemperatur och husets värmebehov, och olika värmepumpar fungerar olika bra under olika omständigheter.

 

Så många kWh kan du spara med en luft-vattenvärmepump beroende på SCOP.

 

SCOP är ofta en bättre indikator på hur effektiv värmepumpen är eftersom det är ett mått som alltså baseras på värmepumpens effektivitet över ett år.

I testet ser vi att Thermia presterar bäst för en förbrukning på 25 000 kWh per år. För en årsförbrukning på 15 000 kWh per år delar Thermia förstaplatsen med Mitsubishi PUHZ-W85VHA2. Sämst presterar två av de billigare modellerna, Energy Save och In-Vest.  

Hur stor energibesparing? 

Besparingen är i testet beräknat för platser med en årsmedeltemperatur på + 6°C. Jämför besparingsnivån för den husstorlek som bäst stämmer överens med ditt eget.

Småhus i Sverige förbrukar ca 15 000 kWh per år och energiförbrukningen för en genomsnittlig svensk villa/radhus ligger runt 25 000 kWh per år. Utav dessa 25 000 kWh står uppvärmingskostnader för runt 15 000 kWh per år, och ca 5000 kWh går åt till varmvatten. Resterande 5000 kWh är ett riktmärke för hur mycket hushållsel som förbrukas - alltså en kostnad som inte värmepumpen kan påverka.

Som vi ser i tabellen kan en luft-vattenvärmepump förse ett hushåll med en stor del av dess värmebehov.

Bäst i test på punkten energibesparing för 25 000 kWh per år är Thermia Atec HP 11, tätt fäljt av Mitsubishi PUHZ-W85VHA2. Lägst energibesparing hade Energy Save. Intressant nog blir skillnaden mellan de bäst presterade modellerna i testet och de sämre, i termer av besparade kWh, mindre för hushåll med en energiförbrukning av endast 15 000 kWh.

Testet identifierade skillnader i energibesparingar. Luft-vattenvärmepumpar rekommenderas till hus med ett årligt värmebehov upp till 25 000 kWh. Som testet visar har värmepumparna ett högre SCOP-värde i hus med lägre värmebehov. Hus med energiförbrukning av 25 000 kWh/år; Scop 1,9-2,9. Energibesparing 11700 kWh - 16500 kWh. Energiförbrukning på 15 000 kWh/år; Scop 1,9-3,0. Energibesparing 7200 kWh - 10000 kWh.

Vad innebär uppvärmingskapacitet (40°C vatten)

Den temperatur som värmepumpen klarar att avge och volymen på varmvattenberedaren avgör hur många liter 40-gradigt vatten som systemet kan förse ditt hushåll med.

Bäst i test är här IVT med sina 337 uppmätta liter 40-gradigt vatten. Även Euronom,Thermia och de båda Mitsubishi systemen klarar sig riktigt bra.

De uppmätta volymerna i testet är baserade på tillverkarnas inställningar och utan tillskott av el.

Förluster

Förlusterna är den elenergi som går åt för till uppvärmning av varmvattnet när varken kranar eller duschar används. Testet visar på att det finns stora skillnader mellan luft-vattenvärmepumparna på den här punkten.

Mitsubishi PUHZ-SW75VHA har enbart en förlust på 482 kWh vilket placerar den som bästa värmepump i testet. Detta är nästan fyra gånger lägre än testets sämsta system i termer av förluster, Bosch EHP 8 AW.

Lägsta ljudnivå 

Viktigt att tänka på när det kommer till ljudnivå är att en skillnad på 10 decibel uppfattas som en fördubbling. Det kan alltså vara stora skillnader mellan de olika modellerna i testet. En rekommendation är att testlyssna på de olika modeller som blir aktuella inför ett köp.

Lägst ljudnivå har IVT Premium Line A Plus 10, följt av Thermia Atec HP 11 och Mitsubishi PUHZ-W85VHA2. För flertalet värmepumpar mättes upp en ljudnivå på hela 69 decibel, något som alltså utgör en relativt stor skillnad mot exempelvis IVT som var överlägset bäst utav de testade värmepumparna.

Ljudnivån har uppmätts vid en utomhustemperatur av 7°C och en framledningstemperatur - vattentemperatur på vattnet ut till radiatorerna - på + 35°C. Detta när luft-vattenvärmepumparna arbetar på maximal hastighet.

Vid kallare väder ökar bullret normalt eftersom kompressorn tvingas gå på en högre effekt. Tänk på att ljudets karaktär, och inte bara uppmätta decibel, kan vara avgörande för huruvida du upplever det störande eller inte.

Priser för testade luftvärmepumpar 

Viktigt att komma ihåg är att priserna i testet idag bör ses mer som riktmärken än något annat. Detta då prisläget för de testade luft-vattenvärmepumparna kan ha förändrats något sedan 2013 då testet genomfördes.

Som framgår av tabellen förekommer det relativt stora prisskillnader mellan olika luft-vattenvärmepumpar i testet.

Den dyraste luft-vattenvärmepumpen produceras av IVT och kostar 108 000 kronor. Den näst dyraste värmepumpen kommer ifrån Thermia och kostar 96 900 kronor, och den tredje dyraste kommer ifrån Mitsubishi och kostar 90 000 kronor.

Den billigaste luft-vattenvärmepumpen i testet kommer ifrån producenten In-Vest och har ett pris på 49 995.

De mer välkända märkena placerar sig alltså ganska så högt upp när vi sorterar luft-värmepumparna i testet utifrån pris. I “toppen” finner vi även bland annat luft-värmepumpar från Daikin, Nibe, CTC och Bosch.

Har dessa luft-värmepumpar verkligen den effekt att de är värda de extra pengarna? Är det någon annan faktor som avgör? Efter en kort redogörelse kring installationspriser reder vi ut hur och prestandan och priserna relaterar till varandra för de respektive värmepumparna.

Priser för installation av luftvärmepumpar  

Rent generellt brukar man säga att intallationskostnaden står för ca 30% av totalkostnaden. För modellerna i testet innebär detta att en installationskostnad skulle landa på runt 18 000 kronor till 36 000 kronor.

Detta är enbart en indikation på vad en installation skulle kunna kosta, och kostnaden kan givetvis variera från fall till fall.

Vilken luft-vattenvärmepump är egentligen bäst i test?

Det är viktigt att inte stirra sig blind på varken värmeeffekt, SCOP-värde eller energibesparing utan att ta med hushållets energiförbrukning i beräkningen. 

Har du en energiförbrukning på runt 15 000 kWh per år eller mindre är det exempelvis inte alltid det lönar sig att välja en värmepump med hög effekt då den ofta är betydlig dyrare. Utfrån testet kan vi alltså säga att det inte är alltid som det dyrare alternativet är det bästa.

Som väntat visar dock testet att du med en energiförbrukning på runt 25 000 kWh per år bör välja en värmepump med högre effekt för en större långsiktig besparing. Detta innebär en enligt testet en större investering, dvs. någon av de dyrare luft-vattenvärmepumparna. 

Eftersom SCOP och energibesparing är beroende av förutsättningar där du bor kommer ditt val delvis också att bero på var i landet du bor.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av leverantören för att få en hjälp med att hitta en luft-vattenvärmepump som passar just dina behov och förutsättningar. Du kan få offerter från flertalet leverantörer redan inom redan ett par dagar genom att fylla i formuläret ovan.

Testet är självklart en bra vägledning till att förstå vilka aspekter som är viktiga att titta på när du väljer värmepump. Samtidigt bör du vara öppen för förslag från leverantören då en del nya modeller kommit ut på marknaden sedan 2013 och han/hon besitter expertkunskaper.
Leverantörerna är alltid lokala och känner därför väl till de förutsättningar som gäller i just ditt område.

Beställ offerter på luftvattenvärmepump Det tar mindre än 1 minut