Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Bergvärme eller luft-vattenvärme?

Står du och väger mellan att installera bergvärme eller en luft-vattenvärmepump? I valet mellan dessa uppvärmningssystem måste faktorer som energiförbrukning och geografisk placering vägas in. I följande guide från Greenmatch lär du dig att jämföra för- och nackdelar med bergvärme kontra luft-vattenvärme, samt beräkna hur stor energibesparingen kan bli.

Beställa offerter på bergvärme eller luft-vattenvärmepump? Fyll i formuläret högst upp till höger!

Jämförelse mellan bergvärme och luft-vattenvärmepump

I nedanstående tabell presenteras en överskådlig jämförelse mellan berg- och luftvattenvärmepump. Tänk på att beräkningar av kostnad och återbetalningstid enbart är exempel, tabellen följs av mer detaljerad information om respektive uppvärmningssystem.

Bergvarme _luftvatten

Bergvärme - det pålitliga och energieffektiva systemet

Bergvärme är en populär värmepumpsform med erkänt hög värmefaktor. Den största fördelen med bergvärme är att det levererar värme med hög effektivtet oavsett årstid och temperatur. För att få optimal effekt med bergvärme krävs rätt förutsättningar. Bergvärme ska helst borras i en berggrund som har bra värmeledningsförmåga. I framförallt södra Sverige finns områden med porösa berggarter som leder värmen sämre, detta kan i vissa fall kompenseras med ett djupare borrhål, i andra fall kan det vara mer lönsamt med ett annat uppvärmningsalternativ.

Med en totalkostnad på ungefär 140 000 kronor är bergvärme något dyrare än andra värmepumpsalternativ, den något högre kostnaden beror på material- och arbetskostnader i samband med borrning. Vid installation av bergvärme borras ett cirka 100 meter djupt hål i anslutning till fastigheten. I borrhålet placeras en vätskefylld kollektorslang vars uppgift är att transportera värmen från berget upp till värmepumpen. Vätskan, även kallat köldmedie, har en temperatur på ett par plusgrader när det når värmepumpen. Via en kemisk reaktion börjar vätskan koka vilket leder till ett ökat tryck och en temperaturstigning i pumpens kompressor. Det är denna temperaturstigning som genererar värmen till husets radiatorer och varmvatten.

Bergvärme är för dig som…

  • Checklist 2greenHar ett vattenburet värmesystem.
  • Har ett årligt energibehov på 20 000 kWh eller mer.
  • Har ett hus beläget på berggrund med bra värmeledningsförmåga.
  • Är beredd att göra en investering på cirka 140 000 kronor.
  • Bor i ett klimat som är för kallt för jordvärme och luft-vattenvärme.

Besparing med bergvärme

Hur stor energibesparingen blir med bergvärme beror dels på husets nuvarande energiförbrukning och dels på hur effektiv bergvärmepumpen faktiskt är när den är monterad och i bruk. Energimyndighetens tester av bergvärmepumpar visar en ungefärlig energibesparing på 70 procent för bergvärme i Sverige. För en villa med en energiförbrukning på cirka 25 000 kWh innebär detta att bergvärmen sänker elkostnaderna med 20 000 kronor per år.

Luft-vattenvärmepump - det smidiga och energismarta alternativet

Precis som namnet antyder använder en luft-vattenvärmepump utomhusluften för att värma upp huset via ett vattenburet värmesystem. Luft-vattenvärme ska inte förväxlas med luft-luftvärme som är ett enklare system som inte är kompatibelt med ett vattenburet uppvärmningssystem.

Ett luft-vattenvärmesysytem består av en utomhusdel och en inomhusdel. Utdelen består av själva värmepumpen som placeras intill husväggen för att alstra värmen från luften. Inomhusdelen består av en elpanna med varmvattenberedare som är kopplad till värmepumpen och reglerar pumpen efter behov. Om det redan finns en välfungerande panna med varmvattenberedare kan denna kopplas till luft-vattenvärmepumpen med hjälp av rätt styrningsreglage. Rådfråga din installatör om du tänker använda din befintliga panna.

VaermebehovÄven om värmepumparna har blivit effektivare på senare år så är energibesparingen med luft-vattenvärme inte lika stor som med bergvärme. Därför är luft-vattenvärmepumpar något bättre för hushåll med mindre energiförbrukning där skillnaden i besparingen inte blir lika påtaglig. Luft-vattenvärme kan visserligen vara lönsamt i hushåll med en stor förbrukning men en hög förbrukning ökar incitamenten för bergvärme givet att förutsättningarna för bergvärme är gynnsamma.

Luft-vattenvärmepumpen är billigare att installera

Den något lägre effekten i ett luft-vattenvärmesystem kompenseras av den lägre arbets- och installationskostnaden. Luft-vattenvärme kräver varken borrning eller grävning på tomten, luft-vattenvärmepumpens påverkan på miljö och fastighet blir därmed betydligt mindre. Till skillnad från bergvärme kräver luft-vattenvärme heller inget tillstånd från kommunens miljöförvaltning.

En nackdel med luft-vattenvärmepump är att effektiviteten sänks vid lägre temperaturer, eftersom det påverkar värmepumpens värmefaktor negativt. Moderna luft-vattenvärmepumpar som är anpassade till ett nordiskt klimat kan visserligen fungera ner till cirka 20 minusgrader. Men Energimyndighetens test visar att effektiviteten är lägre i landets norra delar, därför rekommenderas luft-vattenvärmepumpar främst till hushåll i mellersta och södra Sverige.

Checklist 2turquoiseLuft-vattenvärmepump är för dig som...

  • Har ett vattenburet värmesystem.
  • Har en årlig energiförbrukning på mellan 15 000 - 25 000 kWh.
  • Bor i södra eller mellersta Sverige.

Besparing med luft-vattenvärmepump

Generellt sett är energibesparingen lägre med luft-vattenvärmepump jämfört med bergvärme, men för den som har en mindre energiförbrukning och är boende i ett milt klimat kan luft-vattenvärmepumpen vara ett fullgott alternativ. Energimyndighetens test av luft-vattenvärmepumpar visar att en luft-vattenvärmepump med hög värmefaktor kan generera en årlig besparing på cirka 15 000 kronor i ett hushåll vars årliga förbrukningen är 25 000 kWh per år. Läs mer om testet av luft-vattenvärmepumpar här.

Beställ offerter

För att få en mer precis uträkning baserad på din nuvarande situation kan du beställa offert med tillhörande energikalkyl. Genom att fylla i uppgifterna i formuläret uppe till höger får du upp till fyra kostnadsfria offerter från leverantörer i ditt närområde.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut