Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 12 januari 2022

Bergvärme eller luft-vattenvärme?

Jämförelse mellan bergvärme och luft-vattenvärmepump

Står du och väger mellan att installera bergvärme eller en luft-vattenvärmepump? I valet mellan dessa uppvärmningssystem måste många faktorer, som energiförbrukning, geografisk placering och förutsättningar och kostnad vägas in.Vi vill här sammanfatta för- och nackdelar med bergvärme kontra luft-vattenvärme, för att hjälpa dig hitta vad som passar dig och ditt hus bäst.

Överskådlig jämförelse mellan berg- och luftvattenvärmepump
  Bergvärme Luft-vattenvärme
Energibehov 15 000 kWh - 15 000 - 25 000 kWh
Geografiskt läge Hela sverige Södra och mellersta Sverige
Kräver tillstånd Ja Nej
Totalkostnad 100 000 - 150 000 kr 60 000 - 100 000 kr

Bergvärme - det pålitliga och energieffektiva systemet

Den största fördelen med bergvärme är att det levererar värme med hög effektivtet oavsett årstid och utetemperatur. För optimal effekt med bergvärme krävs rätt förutsättningar, och helst en berggrund som med bra värmeledningsförmåga. I framförallt södra Sverige finns områden med porösa berggarter som har sämre värmeledningsförmåga.

Detta kan i vissa fall kompenseras med ett djupare borrhål. Men du djupare borrhål innebär större kostnader, kan det i vissa fall vara mer lönsamt att se  över andra uppvärmningsalternativ.

Med en totalkostnad på ungefär 140 000 kronor är bergvärme något dyrare än andra värmepumpsalternativ. Högre kostnaden beror huvudsakligen på material- och arbetskostnader i samband med borrning. Vid installation av bergvärme borras ett djupt hål i anslutning till fastigheten. I borrhålet placeras en vätskefylld kollektorslang vars uppgift är att transportera värmen från berget upp till värmepumpen. 

Bergvärme ikon.Spara mest på uppvärmningen med bergvärme

Hur stor energibesparingen blir med bergvärme beror dels på husets nuvarande energiförbrukning och dels på hur effektiv bergvärmepumpen faktiskt är när den är monterad och i bruk.

Energimyndighetens tester av bergvärmepumpar visade en ungefärlig energibesparing på 70 procent för bergvärme i Sverige. För en villa med en energiförbrukning på cirka 25 000 kWh innebär detta att bergvärmen sänker elkostnaderna med 20 000 kronor per år.

Luft-vattenvärmepump - det smidiga och energismarta alternativet

Precis som namnet antyder utvinner en luft-vattenvärmepump värmen från utomhusluften för att värma upp huset via ett vattenburet värmesystem. Luft-vattenvärme ska inte förväxlas med luft-luftvärme som är ett enklare system som inte är kompatibelt med ett vattenburet uppvärmningssystem.

Ett luft-vattenvärmesysytem är betydligt simplare projekt än bergvärme. Den består av en utomhusdel och en inomhusdel. Och, precis som namnet antyder, tar utedelen vara på värmeenergin från utomhusluften. Inomhusdel för över värmen till varmvatten för att värma upp huset via vattenburna system, och de flesta kan nu för tiden även värme tappvattnet.

Även om värmepumparna har blivit effektivare på senare år, är energibesparingen med luft-vattenvärme inte lika stor som med bergvärme. Därför är luft-vattenvärmepumpar något bättre för hushåll med mindre energiförbrukning där skillnaden i besparingen inte blir lika påtaglig. Luft-vattenvärme kan visserligen vara lönsamt i hushåll med en stor förbrukning men en hög förbrukning ökar incitamenten för bergvärme givet att förutsättningarna för bergvärme är gynnsamma.

Luft-vattenvärmepump under tak.

Luft-vattenvärmepumpen är billigare att installera

Den något lägre effekten i ett luft-vattenvärmesystem kompenseras av den lägre arbets- och installationskostnaden. Luft-vattenvärme kräver varken borrning eller grävning på tomten, luft-vattenvärmepumpens påverkan på miljö och fastighet blir därmed betydligt mindre. Till skillnad från bergvärme kräver luft-vattenvärme heller inget tillstånd från kommunens miljöförvaltning.

En nackdel med luft-vattenvärmepump är att effektiviteten sänks vid lägre temperaturer, eftersom det påverkar värmepumpens värmefaktor negativt. Moderna luft-vattenvärmepumpar som är anpassade till ett nordiskt klimat kan visserligen fungera ner till cirka 20 minusgrader. Men Energimyndighetens test visar att effektiviteten är lägre i landets norra delar, därför rekommenderas luft-vattenvärmepumpar främst till hushåll i mellersta och södra Sverige.

Besparing med luft-vattenvärmepump

Generellt sett är energibesparingen lägre med luft-vattenvärmepump jämfört med bergvärme, men för den som har en mindre energiförbrukning och är boende i ett milt klimat kan luft-vattenvärmepumpen vara ett fullgott alternativ. Energimyndighetens test av luft-vattenvärmepumpar visar att en luft-vattenvärmepump med hög värmefaktor kan generera en årlig besparing på cirka 15 000 kronor i ett hushåll vars årliga förbrukningen är 25 000 kWh per år. 

Beställ offerter

För att få en mer precis uträkning baserad på din nuvarande situation kan du beställa offert med tillhörande energikalkyl. Genom att fylla i uppgifterna i formuläret uppe till höger får du upp till fyra kostnadsfria offerter från leverantörer i ditt närområde.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut