Solceller - Jämför pris och offerter från installatörer nära dig
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 13 september 2021

Solceller: Bidrag och stöd 2022

Bidrag och stöd för solceller

Vid köp av solceller kan du ansöka om olika statliga bidrag och stöd för att spara på totalkostnaden av din anläggning. 2021 kom ett nytt bidrag på 15 % som ska underlätta för investeringen av grön teknik. Det är i verkligheten inte ett bidrag utan ett avdrag, som minskar på anläggningens slutliga pris - och dras direkt på fakturan.

Grönt skatteavdrag på 15 % för solceller från och med 2021

1 januari 2021 kom det ett nytt grönt avdrag för att ersätta det gamla solcellsstödet. Det kommer att sänkas från  20 % till 15 % för solceller och är på 50 % för laddboxar och energilagring av solenergi. Då det är ett skatteavdrag, likt rotavdraget, kommer det inte kunna användas för kommersiella anläggningar. Men regeringen har som substitut föreslagit att förlänga solcellsstödet för kommuner och företag.

Avdraget gäller för installationer som utförs och betalas från och med 1 januari 2021.

Det gamla solcellsstödet har haft en väntetid för att få stödet bekräftat. Som privatperson har du då behövt ligga ute med pengarna i väntan på godkännande. Då även med risken att budgeten inte räcker till. Det nya avdraget ska se till att privatpersoner inte behöver ligga ute med pengar, då det precis som för rotavdraget förväntas dras av i samband med betalningen. Det nya avdraget ska inte heller bindas av någon budget. Läs mer om avdraget på Skatteverkets hemsida.

En annan förändring är att taket för stödet minskar till 50 000 kr per år och person, samma nivå som rotavdraget. Gränsen på 50 000 kr är per år räknas totalt för gröna avdraget, oavsett om du använder bidraget för laddboxar, solcellsbatterier eller solceller. För solcellsstödet har det maximala bidraget legat på 1 200 000 kr för en solcellsanläggning. Solcellsanläggningar av den omfattningen är dock kommersiella, och då det nya bidraget endast gäller för privatpersoner anses avdragstaket inte behöva vara lika högt - och kommer sannolikt ej påverka din anläggning.

Så mycket kan du spara med det nya skatteavdraget för grön teknik

Priset på ett 5 kW solcellspaket ligger på cirka 90 000 kronor. Detta har även varit utgångspunkten i exempelberäkningen nedan.

Exempel:

  • 5 kW solcellspaket med installation på villa (inkl. moms).
  • Totalkostnad : 90 000 kronor
 Fördelning Pris
Totalkostnad 90 000 kronor
Avdrag 13 500 kronor
Kostnad avdrag 76 500 kronor
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Hur ansöker jag om det nya skatteavdraget?

Det beror på på vem som utför arbetet:

  1. Ifall du anlitar ett företag som innehar F-skatt kan rotavdraget dras av direkt på din faktura. I det här fallet begär utföraren utbetalning från Skatteverket och du behöver inte göra något själv.
  2. Ifall du anlitar en privatperson med A-skatt måste du redovisa för arbetsgivaravgiften i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Rotavdrag - En skattereduktion på 9 %

Rotavdrag är en skattereduktion, inte ett bidrag

Rotavdrag för solceller en skattereduktion som kan sökas vid solcellsinstallation. Det är tyvärr endast privatpersoner som har rätt att ansöka om rotavdrag. Avdraget behandlas alltså i beskattningen och överses därför av Skatteverket.

Reduktionen uppgår till max 30% av arbetskostnaden för installationen, inklusive moms. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Arbetskostnaden för en solcellsanläggning beräknas genom ett schablonbelopp, där den schablonmässiga arbetskostnaden är 30% av totalkostnaden. Rotavdraget beräknas sedan på detta schablonbelopp, vilket i praktiken blir 9 %.

Rot medför snabb ersättning

Rotavdraget är en skattereduktion som kan dras av direkt på fakturan för solcellsanläggningen så länge du anlitar en person med F-skatt. De flesta företag och företagare brukar ha F-skatt men det är på ditt ansvar att säkerställa detta så att du inte behöver betala skatter och avgifter till Skatteverket i efterhand.

Ifall du anlitar en privatperson med A-skatt fungerar du som arbetsgivare och i detta fall måste du redovisa för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Skatteverket räknar ihop rot- och rutavdrag och sammanlagt uppgår de till max 50 000 kronor per person per år. Ifall du har flera arbeten som faller under dessa kategorier under samma år är detta viktigt att beakta för att maximera ditt stöd för din solcellsanläggning.

Rotavdraget är bundet till några specifika villkor som bland annat är:

  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att få avdrag
  • Installationen måste vara betald innan årsskiftet
  • Bostaden måste vara i din ägo
  • Bostaden måste vara minst 5 år gammal
  • Du eller en närstående till dig får inte utföra arbetet
  • Installatören måste ha F- eller A-skatt

Mer information om rotavdraget hittar du på Skatteverkets hemsida.

Solcellsbidrag - ansökningsstopp 7 juli 2020

Solcellsbidraget, som också kallas solcellsstöd i folkmun eller investeringsstöd enligt staten, är ett bidrag som beräknas på den totala installationskostnaden av dina solpaneler.

Solcellsbidraget har gått att ansöka om från starten 2009 till den 7 juli 2020. Storleken började på 60 %, men i och med att solceller minskat i pris har även bidraget minskat i storlek, och låg i slutet på 20 %.

I samband med att regeringen kom ut med nyheten att sista ansökningsdatumet för investeringsstödet blev den 7 juli meddelade de även att, på grund av rådande pandemin, förlängs dock slutförandedatumet för anläggningen till 30 juni 2021, från 31 december 2020.

Solcellsbidraget gällde de typer av solcellsanläggningar som utnyttjar nätanslutna solcellssystem och solel. För ett solcellssystem var det maximala stödbeloppet 1,2 miljoner kronor och gäller endast så långt budgeten räcker, och det är därför inte garanterat att du får bidraget. Solcellsstödet förlängt för andra än privatpersoner till 2021.

Solcellsstöd för företag och kommuner förlängs till 2021 - sänks till 10 %

I höstbudgeten har regeringen, förutom det nya gröna avdraget för privatpersoner, förlängt solcellsstödet för andra än privatpersoner till 2021. Regeringen föreslår en budget på 260 miljoner kronor, och bidraget ska sänkas från 20 % till 10 %. Läs mer om det här på regeringens hemsida.

Solcellsbidrag för solpaneler

Tjäna pengar på solel som mikroproducent

Som ägare av solcellsanläggning kan du fungera som en mikroproducent av solel. Förutsättningarna för detta är att din solcellsanläggning är nätansluten (engelska: on-grid), det vill säga ansluten till det allmänna elnätet. 

Skattereduktion

Som elproducent kan du få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den överskottsel som matas in i elnätet, d.v.s. den el som du producerar men inte använder. Skattereduktionen fås via inkomstdeklarationen och har en maxgräns på 18 000 kronor per år. Observera att din huvudsäkring måste vara max 100 ampere för att du ska ha rätt till skattereduktion, samt att du 

Försäljning av överskottsel

Överskottselen kan också säljas till elhandelsföretag eller elnätsägare. Om försäljningen underskrider 30 000 kronor, exklusive moms, under beskattningsåret är du befriad från moms. Men försäljningen blir momsbelagd på 25 % om du överskrider det. När du säljer överskottsel kan också inkomstskatt och energiskatt bli aktuellt. Detta är bundet till mängden el du säljer.

Elcertifikatsystemet

Målet med elcertifikatsystemet är att öka produktionen för förnybar el. Genom att ansöka via Energimyndigheten kan du få din anläggning godkänd för elcertifikat. Med en godkänd anläggning tilldelas du ett elcertifikat per producerad megawattimme (MWh) som sedan kan säljas på en öppen marknad, sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad.

Läs mer om elcertifikatsystem här.

Installation av solceller behöver alltså inte bli så dyrt som du skulle tänka dig. Genom att ansöka om stöd och sälja din överskottsel så kan anläggningen till och med betala sig själv. Hitta den bästa lösningen till bästa priset genom att beställa skräddarsydda offerter via Greenmatch. Du får upp till 4 offerter, tjänsten är kostnadsfri och medför inga förpliktelser. 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.