Solceller: Bidrag och stöd

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 08. juli 2020

Bidrag och stöd för solceller

Vid köp av solceller kan du ansöka om olika statliga bidrag och stöd för att spara på totalkostnaden av din anläggning. De primära statliga bidraget du kan söka är rotavdraget. Rotavdraget är i verkligheten inte ett bidrag utan ett avdrag, som minskar på anläggningens slutliga pris

Rotavdrag - En skattereduktion på 9 %

Rotavdrag är en skattereduktion, inte ett bidrag

Rotavdrag för solceller en skattereduktion som kan sökas vid solcellsinstallation. Det är tyvärr endast privatpersoner som har rätt att ansöka om rotavdrag. Avdraget behandlas alltså i beskattningen och överses därför av Skatteverket.

Reduktionen uppgår till max 30% av arbetskostnaden för installationen, inklusive moms. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Arbetskostnaden för en solcellsanläggning beräknas genom ett schablonbelopp, där den schablonmässiga arbetskostnaden är 30% av totalkostnaden. Rotavdraget beräknas sedan på detta schablonbelopp, vilket i praktiken blir 9 %.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

Så mycket kan du spara med rotavdrag

Priset på ett 5 kW solcellspaket ligger på cirka 90 000 kronor. Detta har även varit utgångspunkten i exempelberäkningen nedan.

Exempel:

  • 5 kW solcellspaket med installation på villa (inkl. moms).
  • Totalkostnad : 90 000 kronor
  Rotavdrag 9%
Totalkostnad 90 000 kronor
Arbetskostnad 30% 27 000 kronor
Avdrag 8 100 kronor
Kostnad efter bidrag eller avdrag 81 900 kronor

Rot medför snabb ersättning

Rotavdraget är en skattereduktion som kan dras av direkt på fakturan för solcellsanläggningen så länge du anlitar en person med F-skatt. De flesta företag och företagare brukar ha F-skatt men det är på ditt ansvar att säkerställa detta så att du inte behöver betala skatter och avgifter till Skatteverket i efterhand.

Ifall du anlitar en privatperson med A-skatt fungerar du som arbetsgivare och i detta fall måste du redovisa för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Skatteverket räknar ihop rot- och rutavdrag och sammanlagt uppgår de till max 50 000 kronor per person per år. Ifall du har flera arbeten som faller under dessa kategorier under samma år är detta viktigt att beakta för att maximera ditt stöd för din solcellsanläggning.

Rotavdraget är bundet till några specifika villkor som bland annat är:

  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att få avdrag
  • Installationen måste vara betald innan årsskiftet
  • Bostaden måste vara i din ägo
  • Bostaden måste vara minst 5 år gammal
  • Du eller en närstående till dig får inte utföra arbetet
  • Installatören måste ha F- eller A-skatt

Mer information om rotavdraget hittar du på Skatteverkets hemsida.

Hur ansöker jag om rotavdrag?

Rotavdraget är beroende på vem som utför arbetet:

  1. Ifall du anlitar ett företag som innehar F-skatt kan rotavdraget dras av direkt på din faktura. I det här fallet begär utföraren utbetalning från Skatteverket och du behöver inte göra något själv.
  2. Ifall du anlitar en privatperson med A-skatt måste du redovisa för arbetsgivaravgiften i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Solcellsbidrag - ansökningsstopp 7 juli 2020

Solcellsbidraget, som också kallas solcellsstöd i folkmun eller investeringsstöd enligt staten, är ett bidrag som beräknas på den totala installationskostnaden av dina solpaneler.

Solcellsbidraget har gått att ansöka om från starten 2009 till den 7 juli 2020. Storleken började på 60 %, men i och med att solceller minskat i pris har även bidraget minskat i storlek, och låg i slutet på 20 %.

I samband med att regeringen kom ut med nyheten att sista ansökningsdatumet för investeringsstödet blev den 7 juli meddelade de även att, på grund av rådande pandemin, förlängs dock slutförandedatumet för anläggningen till 30 juni 2021, från 31 december 2020.

Solcellsbidraget gällde de typer av solcellsanläggningar som utnyttjar nätanslutna solcellssystem och solel. För ett solcellssystem var det maximala stödbeloppet 1,2 miljoner kronor och gäller endast så långt budgeten räcker, och det är därför inte garanterat att du får bidraget.

Nytt förslag om grönt avdrag på 15 % från och med 2021

Regeringen förväntar från och med 1 januari 2021 att ha ett nytt stöd på plats, i form av ett grönt avdrag. Det ska agera likt rotavdraget där du får använda avdraget direkt vid köpet. Till skillnad från solcellsstödet där du hamnat i kö och godkännandet därmed tagit längre tid.

Enligt remissen från finansdepartementet ska det nya gröna avdraget vara något lägre än solcellsstödet, och sänkas till 15 % för solceller och 50 % för energilagring av solenergi (från tidigare 60 %). Då det är ett skatteavdrag förväntas det, likt rotavdraget, tyvärr inte kunna användas för kommersiella anläggningar.

Solcellsstödet har en väntetid innan man får stödet bekräftat. Och som privatperson ligger du då ute med pengarna i väntan på godkännandet. Det nya avdraget ska se till att individer inte behöver ligga ute med pengar, då det precis som vid rotavdraget förväntas ske i samband med betalningen.

En annan förändring är att taket för stöd minskar till 50 000 kr, samma nivå som rotavdraget. För solcellsstödet har det maximala bidraget legat på 1 200 000 kr för en solcellsanläggning. Solcellsanläggningar av den omfattningen är dock kommersiella, och då det nya bidraget endast gäller för privatpersoner anses taket inte behövas vara lika högt.

Läs mer om det nya förslaget på regeringens hemsida.

Solcellsbidrag för solpaneler

Tjäna pengar med solel som mikroproducent

Som ägare av solanläggning kan du fungera som en mikroproducent av solel. Förutsättningarna för detta är att din solcellsanläggning är nätansluten (engelska: on-grid), det vill säga ansluten till det allmänna elnätet.

Skattereduktion

Som elproducent kan du få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den överskottsel som matas in i elnätet, d.v.s. den el som du producerar men inte använder. Skattereduktionen fås via inkomstdeklarationen och har en maxgräns på 18 000 kronor per år. Observera att din huvudsäkring måste vara max 100 ampere för att du ska ha rätt till skattereduktion, samt att du 

Försäljning av överskottsel

Överskottselen kan också säljas till elhandelsföretag eller elnätsägare. Om försäljningen underskrider 30 000 kronor, exklusive moms, under beskattningsåret är du befriad från moms. Men försäljningen blir momsbelagd på 25 % om du överskrider det. När du säljer överskottsel kan också inkomstskatt och energiskatt bli aktuellt. Detta är bundet till mängden el du säljer.

Läs mer om vem som har rätt till skattereduktion och försäljning av överskottsel.

Elcertifikatsystemet

Målet med elcertifikatsystemet är att öka produktionen för förnybar el. Genom att ansöka via Energimyndigheten kan du få din anläggning godkänd för elcertifikat. Med en godkänd anläggning tilldelas du ett elcertifikat per producerad megawattimme (MWh) som sedan kan säljas på en öppen marknad, sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad.

Läs mer om elcertifikatsystem här.

Installation av solceller behöver alltså inte bli så dyrt som du skulle tänka dig. Genom att ansöka om stöd och sälja din överskottsel så kan anläggningen till och med betala sig själv. Hitta den bästa lösningen till bästa priset genom att beställa skräddarsydda offerter via Greenmatch. Du får upp till 4 offerter, tjänsten är kostnadsfri och medför inga förpliktelser. 

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!
Skriven av Timmy Biedron Skribent Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.
Kontakta mig: