Solceller: Bidrag och stöd

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Tillbaka
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 06. mars 2020

Bidrag och stöd för solceller

Vid köp av solceller kan du ansöka om olika statliga bidrag och stöd för att spara på totalkostnaden av din anläggning. De primära statliga bidrag du kan söka är solcellsbidrag och rotavdrag. Det sistnämnda är i verkligheten inte ett bidrag utan ett avdrag, som likt solcellsbidraget minskar på anläggningens slutliga pris.

Nedan kan du bekanta dig närmare med olika bidrag och stöd för att hjälpa dig att identifiera vilket som lämpar sig bäst för dina behov.

Solcellsbidrag - Ett statligt bidrag på 20 %
Rotavdrag - En skattereduktion
Vilket bidrag för solceller ska jag välja?
Fördelar och nackdelar med stöden
Hur ansöker jag om solcellsbidrag eller rotavdrag?
Tjäna pengar med solel som mikroproducent


Solcellsbidrag - Ett statligt bidrag på 20 % 

Solcellsbidraget, som också kallas solcellsstöd i folkmun eller investeringsstöd enligt staten, är ett bidrag som beräknas på den totala installationskostnaden av dina solpaneler. Från och med maj 2019 är solcellsbidraget 20 % för alla typer av aktörer. Läs mer om vårbudgetens solcellsstöd här: Så blir solcellsbidraget 2019

Installationskostnaden omfattar alla kostnader som anskaffningen av anläggningen innebär. Exempelvis Skånes Länsstyrelse definierar de stödberättigade kostnaderna som projektering, moduler och arbete. Installationskostnaden kan därmed betraktas som totalkostnaden av solcellsanläggningen.

Bidraget förvaltas av Energimyndigheten och kan sökas hos länsstyrelsen i ditt län. Solcellsbidraget gäller de typer av solcellsanläggningar som utnyttjar nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. För ett solcellssystem är det maximala stödbeloppet 1,2 miljoner kronor. De stödberättigade kostnaderna får uppgå till ett maximalt belopp av 37 000 kronor.

Läs mera om ansökningsprocessen för solcellsbidraget längre ner på denna sida.

Höjning av solcellsbidraget 2018

I regeringens budgetproposition för perioden 2018 till 2020 föreslogs det en markant höjning av bidraget. Ersättningsnivån per ansökan skulle stiga från 20% till 30% och den årliga budgeten skulle stiga från 390 miljoner kronor till 915 miljoner kronor, vilket också skedde.

Däremot ändrades allt när M + KD fick igenom sin budget i december 2018, då budgeten sänktes till 436 miljoner kronor. Vårdbudgeten 2019 slog dock fast att från och med maj 2019 är solcellsstödet på 20 %, och budgeten ligger på 736 miljoner kronor, en ökning med 300 miljoner jämfört med vinterbudgeten. Detta ökar chanserna betydligt att bli beviljad solcellsbidrag.

För att göra din ansökan kan du redan nu begära offerter för bergvärme från GreenMatch och ansöka om bidrag genast efter årsskiftet.

Se en exempelberäkning med den nya ersättningsnivån nedan.

Solcellsbidrag för solpaneler

Rotavdrag - En skattereduktion

Rotavdrag har precis som solcellsbidrag många benämningar, myndigheterna talar om rot-avdrag medan en vanlig term på webben är rot avdrag med särskrivning. Ordet rot står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och är ett avdrag för arbeten som utförs i hemmet.

Rotavdrag är en skattereduktion, inte ett bidrag

Till skillnad från solcellsbidraget är rotavdrag för solceller en skattereduktion som kan sökas vid solcellsinstallation. Dessutom är det endast privatpersoner som har rätt att ansöka om rotavdrag. Avdraget behandlas alltså i beskattningen och överses därför av Skatteverket och inte Energimyndigheten.

Reduktionen uppgår till max 30% av arbetskostnaden för installationen, inklusive mervärdesskatt. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

Arbetskostnaden för en solcellsanläggning beräknas genom ett schablonbelopp, där den schablonmässiga arbetskostnaden är 30% av totalkostnaden. Rotavdraget beräknas sedan på detta schablonbelopp.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

Vilket bidrag för solceller ska jag välja? 

Du kan inte ansöka om båda stöden samtidigt och måste därmed välja något av dem. Det kan vara svårt att bestämma ifall solcellsbidraget eller rotavdraget är just det bästa för dig, eftersom bägge har både för- och nackdelar.

Vilket som passar din situation bäst beror på många faktorer och du måste avgöra vilket statligt stöd som du tycker är bäst för dig. Mängden pengar du sparar är olika beroende på vilket stöd du väljer. Exempelberäkningen nedan kan hjälpa dig med detta beslut.

Så mycket kan du spara med solcellsbidrag och rotavdrag

Ett vanligt solcellspaket på den svenska marknaden är ett 5 kW paket. Priset på ett 5 kW paket ligger på cirka 100 000 kronor. Detta har även varit utgångspunkten i exempelberäkningen nedan.

Exempel:

 • 5 kW solcellspaket och installation (inkl. moms) på villa.
 • Totalkostnad : 100 000 kronor
  Solcellsbidrag 20%  Rotavdrag 30%
Totalkostnad 100 000 kronor 100 000 kronor
Arbetskostnad 30% - 30 000 kronor
Bidrag/Avdrag 20 000 kronor 9 000 kronor
Kostnad efter bidrag eller avdrag 80 000 kronor 91 000 kronor

Fördelar och nackdelar med stöden

De olika stöden skiljer sig på många sätt från varandra och har därfrör både för- och nackdelar som du måste beakta när du vill ansöka om ett stöd.

Större besparing med solcellsbidrag

Genom solcellsbidrag sparar du i regel mer pengar än med rotavdraget. Bidraget är dock rambegränsat, vilket innebär att bidraget beviljas så långt som pengarna räcker.

För tillfället (april 2019) är budgeten 736 miljoner kronor. Traditionellt har väntetiderna varit väldigt långa (1-2 år) men ett av målen med budgetökningen är att minimera dessa kötider.

I takt med att intresset för solceller i Sverige växer kan vi inte anta att den nya budgetökningen garanterar att alla sökande får bidrag, men chanserna för att bli beviljad solcellsbidrag är bättre än de varit på länge. 

Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig vid utrikesdepartementet menar att framtiden för solceller i Sverige ser mycket ljus ut.

Rot medför snabbare ersättning

Rotavdraget däremot är en skattereduktion som kan dras av direkt på fakturan för solcellsanläggningen så länge du anlitar en person med F-skatt. De flesta företag och företagare brukar ha F-skatt men det är på ditt ansvar att säkerställa detta så att du inte behöver betala skatter och avgifter till Skatteverket i efterhand.

Ifall du anlitar en privatperson med A-skatt fungerar du som arbetsgivare och i detta fall måste du redovisa för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter till Skatteverket.

Rotavdraget förutsätter alltså inte samma väntetid som solcellsbidraget, men rotavdraget har också sina nackdelar. Skatteverket räknar ihop rot- och rutavdrag och sammanlagt uppgår de till max 50 000 kronor per person per år. Ifall du har flera arbeten som faller under dessa kategorier under samma år är detta viktigt att beakta för att maximera ditt stöd för din solcellsanläggning.

Rotavdraget är bundet till några specifika villkor som bland annat är:

 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att få avdrag
 • Installationen måste vara betald innan årsskiftet
 • Bostaden måste vara i din ägo
 • Bostaden måste vara minst 5 år gammal
 • Du eller en närstående till dig får inte utföra arbetet
 • Installatören måste ha F- eller A-skatt

Mer information om rotavdraget hittar du på Skatteverkets hemsida.

  Fördelar  Nackdelar
Solcellsbidrag
 • Bidrag: inbetalning på konto
 • Lägre totalkostnad
 • Rambegränsat: beviljas så långt pengarna räcker
 • Lång väntetid
Rotavdrag
 • Avdrag på faktura
 • Snabbt
 • Högre totalkostnad
 • Specifika villkor

Hur ansöker jag om solcellsbidrag eller rotavdrag?

Beroende på vilken typ av stöd du vill utnyttja sker ansökningsprocessen på olika sätt. Nedan har vi sammanställt en kort och koncis lista på hur det går till både för solcellsbidrag och rotavdrag.

Solcellsbidraget kan sökas på två olika sätt:

 1. En ansökningsblankett kan skickas per post till din lokala Länsstyrelse.
  Ansökningsblanketten hittar du här.
 2. Ansökan kan även göras elektroniskt med e-legitimation eller Bank-ID på Boverkets hemsida.

Rotavdraget är beroende på vem som utför arbetet:

 1. Ifall du anlitar ett företag som innehar F-skatt kan rotavdraget dras av direkt på din faktura. I det här fallet begär utföraren utbetalning från Skatteverket och du behöver inte göra något själv.
 2. Ifall du anlitar en privatperson med A-skatt måste du redovisa för arbetsgivaravgiften i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Mikroproduktion av solel

Tjäna pengar med solel som mikroproducent

Förutom solcellsbidrag och rotavdrag finns det också andra sätt du kan spara in eller tjäna pengar på din solcellsanläggning. Som ägare av solanläggning kan du fungera som en mikroproducent av solel. Förutsättningarna för detta är att din solcellsanläggning är nätansluten (engelska: on-grid), det vill säga ansluten till det allmänna elnätet.

Skattereduktion

Som elproducent kan du få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den överskottsel som matas in i elnätet, d.v.s. den el som du producerar men inte använder. Skattereduktionen fås via inkomstdeklarationen och har en maxgräns på 18 000 kronor per år. Observera att din huvudsäkring måste vara max 100 ampere för att du ska ha rätt till skattereduktion

Försäljning av överskottsel

Överskottselen kan också säljas till elhandelsföretag eller elnätsägare. Försäljningen är momsbelagd och har en momsprocent på 25%. Om försäljningen underskrider 30 000 kronor exklusive moms under beskattningsåret är du befriad från moms. När du säljer överskottsel kan också inkomstskatt och energiskatt bli aktuellt. Detta är bundet till mängden el du säljer.

Läs mer om vem som har rätt till skattereduktion och försäljning av överskottsel.

Elcertifikatsystemet

Målet med elcertifikatsystemet är att öka produktionen för förnybar el. Genom att ansöka via Energimyndigheten kan du få din anläggning godkänd för elcertifikat. Med en godkänd anläggning tilldelas du ett elcertifikat per producerad megawattimme (MWh) som sedan kan säljas på en öppen marknad, sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad.

Läs mer om elcertifikatsystem här.

Installation av solceller behöver alltså inte bli så dyrt som du skulle tänka dig. Genom att ansöka om stöd och sälja din överskottsel så kan anläggningen till och med betala sig själv. Hitta den bästa lösningen till bästa priset genom att beställa skräddarsydda offerter via Greenmatch. Du får upp till 4 offerter, tjänsten är kostnadsfri och medför inga förpliktelser. 

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!