Jämför pris och offerter på solceller
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara tid
Spara tid

Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar
Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst

Kostnadsfritt
Kostnadsfritt

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 23 februari 2024

Sälj egenproducerad el på den öppna marknaden

Egenel _elcertifikat

Elcertifikat och ursprungsmärkning – så gör du

Det ska vara enkelt att producera egen el. När du bestämt vilken typ av energikälla som passar ditt hushåll, tar du kontakt med leverantörer. Väljer du solceller som energikälla, så kan vi på GreenMatch hjälpa dig att finna en certifierad leverantör. Få svar på frågan: Vad kostar solceller? Läs mer om de bästa solcellerna. Titta också gärna på vårt solceller för tak bäst i test.

Du vet väl att du kan montera solpaneler på marken och på ditt tak?

När du producerar egen el, så kan du välja att sälja överskottet till den öppna marknaden. För ekonomisk stöd kan du ansöka om elcertifikat. Förutom detta finns det även möjlighet till ursprungsmärkning av el, vilket du kan läsa mer om nedan.

Dessa typer av certifieringar kan enbart tillämpas om du producerar mer än 1000 kWh energi per år. Följ bara stegen nedan och snart har du både elcertifikat och ursprungsmärkning på din förnybara energi!

Detta är del 3 i en artikelserie om produktion av egen el.
Läs också: 
Egen el – ett klimatsmart val
Egen el från solen och vinden

Elcertifikat för mikroproducenter av förnybar el

När du producerar egen förnybar el så kan du ansöka om ett elcertifikat. Detta certifikat fungerar som ett stöd i utbyggnaden av förnybar elproduktion.

Ansökan till Energimyndigheten, ange uppgifter om:

 1. Rapportören/Nätägaren är vanligen densamma. Detta är däremot inte samma som din elleverantör, utan är den person eller företag som mäter din elproduktion.
 2. Anläggnings-ID är det ID som gäller för din elproduktion. Förväxla inte detta med ID för din elförbrukning. Inkorrekta uppgifter leder till försenad och i värsta fall utebliven behandling av ansökan.

Mät och rapportera elproduktionen

1. Mätningen görs antingen av nätägaren eller företag som utför detta

Du kan mäta elproduktionen i anslutningspunkten till elnätet eller i direkt anslutning av din anläggning. Det är elförbrukning per timme som ska mätas. Var du vill mäta elproduktionen avgör vem som ska utföra mätningen.

a) Mätning i anslutning till elnätet: Nätägaren ska rapportera direkt till Svenska Kraftnät (SvK). Frågor gällande mätningen bör tas med nätägaren. Vid denna typ av mätning räknas inte den el som du själv förbrukar.

b) Mätning i anslutning till anläggningen: Denna typ av mätning ger dig elcertifikat för all produktion av egen el. Här måste du installera en egen elmätare. Det finns företag som kan ordna med både mätare, mätning och rapportering. Att dessa punkter följs är dock upp till dig som ägare av anläggningen. Läs här om du vill vet mer om solcellers elproduktion i kwh per m2.

2. En rapportör ska rapportera värdena till SvK

 • En godkänd ansökan ger ett elcertifikat.
 • Ett elcertifikat kan tilldelas för varje produceras MWh, alltså motsvarande 1000 kWh. Om du inte kommer upp i denna mängd producerad el, så kan du inte heller tilldelas ett elcertifikat.
 • Utfärdande av elcertifikat ges vanligen den 15:e varje månad. 
 • En anläggning med flera innehavare kräver signering från samtliga för att ansökan ska godkännas.

Anläggningar med flera innehavare

Fördelningen av elcertifikat baseras på ägarförhållandena av anläggningen. Om anläggningen har tre innehavare, varav en äger fyra delar och de andra två äger en del var, så måste man uppnå en totalproduktion av 6 MWh el. Det beror på att elcertfikatet kan utfärdas först när varje innehavare kan få ett utfärdat elcertifikat, det vill säga producerar minst 1 MWh egen el.

Du kan läsa mer om ansökan och utfärdande av elcertifikat på Energimyndighetens hemsida.

Ursprungsmärk egenproducerad el

Om du producerar el och säljer denna vidare på elnätet, så är det lämpligt att ursprungsmärka elen. Denna märkning visar vilken energikälla elen kommer ifrån, vilket hjälper slutkunden vid val av el. Än så länge är ursprungsmärkning frivilligt, men kommer förmodligen få en mer framträdande roll i framtida elproduktion.

Som producent av egen el kan du få en garanti per producerad MWh el, vilken sedan kan säljas på den öppna elmarknaden. Ursprungsmärkning kan ske för all typ av elproduktion, det är således inte endast förnybar energi som kan få denna märkning.

Bakgrunden för ursprungsmärkning av el kommer från ett direktiv från EU gällande att stödja produktionen för förnybar energi. Därför ska varje medlemslands hantering av ursprungsmärkning sammanställas i ett frågeformulär. Det svenska formuläret för ursprungsmärkning finns tillgängligt på engelska, och andra medlemsländer förväntas publicera formuläret inom kort.

Ursprungsmärkning i 5 steg

 1. Alla elproducenter kan få ursprungsgaranti för varje MWh producerad el. 
 2. Ansökan för ursprungsgaranti skickas till Energimyndigheten. Här ansöker du om ursprungsmärkning av elproduktion.  
 3. Ansökan godkänns av Energimyndigheten och garantin utfärdas av Svenska Kraftnät på ett konto i CESAR. Det är samma konto som används för att utfärda ursprungsgarantier och elcertifikat. Garantin finns endast i elektronisk form. 
 4. Ursprungsgarantin säljs på den öppna marknaden i eller utanför Sverige. Priset är en överenskommelse mellan producent och kund. 
 5. När den ursprungsmärkta MWh el är såld, eller när 12 månader har passerat, annuleras ursprungsgarantin. Detta motverkar risken för att felmärkt el säljs på den öppna marknaden.
Ursprungsmärkning

Har du ännu inte börjat producera förnybar energi?

Jämför pris och kvalitet på solpaneler här på GreenMatch. Fyll i vårt formulär för solceller så blir du matchad med upp till fyra leverantörer.

Det ska vara enkelt att välja förnybar energi!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?