Jämför pris och offerter på frånluftsvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 04 mars 2021

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen återvinner ventilationsluften

En frånluftsvärmepump är en typ av luftvärmepump, som tar tillvara på värmen i ventilationssystemets frånluft, därav namnet. Detta kräver ett mekaniskt ventilationssystem som kan anslutas till värmesystemet och för att värma tappvatten.

Till skillnad från bergvärme eller jordvärme, som hämtar energi från en källa med relativt jämn temperatur året om, så växlar frånluftsvärmepumpens effektivitet med utomhustemperaturen. Ju högre utomhustemperaturen är, desto mer energi kan utvinnas i ventilationsluften. Därför fungerar sällan frånluftsvärmepumpar som ensam energikälla året om.

Precis som andra typer av värmepumpar, så drivs frånluftsvärmepumpen av el, vilket gör systemet sårbart vid längre elavbrott. De mest effektiva frånluftsvärmepumparna är de med varvtalsstyrd kompressor, vilka har en årsvärmesfaktor (COP) upp till 3. Det betyder att de ger tre gånger så mycket energi som de förbrukar.

Så fungerar en frånluftsvärmepump

 1. Kall friskluft kommer in genom väggventiler.
 2. Frånluftsvärmepumpen värmer upp den kalla luften.
 3. Radiatorer och/eller golvvärme alternativt fläktar sprider värmen i huset.
 4. Ventiler i kök, badrum och tvättstuga leder den “gamla” luften till frånluftsvärmepumpen.
 5. Frånluftsvärmepumpen tar upp värmen ur luften och släpper ut kall luft genom ventilationen.
 6. Processen upprepas.

Är du intresserad av att installera en frånluftsvärmepump? Fyll i formuläret uppe till höger, så matchas du med våra leverantörer.

Bild på hus vid havet

När passar en frånluftsvärmepump?

Frånluftsvärmepumpar är vanliga standardlösningar i nyproducerade hus, eftersom det är relativt billigt och inte tar särskilt mycket plats. Det går även att installera en frånluftsvärmepump i befintliga hus. Först behöver man dock installera mekanisk frånluftsventilation.

Det går kombinera frånluftsvärmepump med direktverkande elvärme, ett luftburet distributionssystem. Då kopplas värmepumpen till fläktar som sprider värmen inomhus. Det går även att koppla frånluftsvärmepumpen till ett vattenburet distributionssystem.

Eftersom äldre hus ofta har självdragsventilation eller kanske inte något ventilationssystem alls, så passar frånluftsvärmepumpar sämre i denna typ av hus. Det beror på att frånluftvärmepumpen är beroende av att huset är tätt, medan självdragsventilation fungerar tack vare att kalluft passerar genom huset. Det går ändå att installera ett frånluftsventilationssystem, och det passar bäst i enplanshus  eller en bostad där den finns vindutrymme för ventilationskanalerna.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Frånluftsvärmepumpens verkningsgrad

Riktigt effektiva frånluftsvärmepumpar har varvtalsreglerade kompressorer. De anpassar alltså effekten efter husets värmebehov och kan på så vis sänka energikostnaderna med mellan 50-70 procent. Hur mycket energi som kan utvinnas är beroende av hur stort ventilationsluftflödet är.

frågeteckenDet finns även frånluftsvärmepumpar som installeras i kombination med ett grunt borrhål eller kort jordvärmeslinga. På så vis kan värmepumpen stå för en större andel av husets värmebehov än vad som är möjligt med enbart luftvärme.

Det är sällan ekonomiskt försvarbart att låta en frånluftsvärmepump stå för det totala värmebehovet för en genomsnittlig villa.

Pris på frånluftsvärmepumpar

Precis som för alla typer av värmepumpar, varierar priset för en frånluftsvärmepump beroende på märke och modell. Det är dock vanligt att de kostar mellan 30 000 och 80 000 kronor. Totalpriset inklusive installation brukar ligga mellan 60 000 och 100 000 kronor.

Du kan räkna med att spara ungefär 50 procent av värmebehovet om du installerar en frånluftsvärmepump. Gällande uppvärmning av varmvatten brukar det gå att spara mellan 2000 och 3000 kWh per år med en vattenansluten frånluftsvärmepump. En normalstor villa med fyra familjemedlemmar förbrukar ungefär 5000 kWh per år på enbart uppvärmning av varmvatten.

Priset för en installation av frånluftsvärmepump varierar beroende på ditt hus förutsättningar. Det är viktigt att ta in flera offerter från olika företag för att få en så god uppfattning som möjligt av olika priser. Precis som för övriga typer av värmepumpar är livslängden för en frånluftsvärmepump god och du har goda möjligheter att göra stora energibesparingar.
Pris och besparing på frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer

Det är relativt nytt med frånluftsvärmepumpar som har varvtalsreglerade kompressorer. Energimyndigheten gjorde ett test av denna typen av frånluftsvärmepumpar år 2012, vilket visade att denna typen av värmepump har både god årsvärmesfaktor samt fungerar bäst i villor med högt värmebehov. Detta gör också att frånluftsvärmepumpar sällan är ekonomiskt att placera i såkallade passivhus.

En frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor fungerar enbart i hus med vattenburet distributionssystem och mekanisk frånluftsventilation. Dessa kan värma både huset och tappvattnet, och fungerar som bäst när man inomhus har samma temperatur året om, lämpligen 20 grader.

Denna typ av frånluftsvärmepump är betydligt mer effektiv när man ansluter den till golvvärme. Energimyndighetens test visade att årsvärmesfaktorn för en frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor i kombination med golvvärme kan motsvara upp till 65 procent av energibehovet för värme och varmvatten.

Kombinerar du värmepumpen med radiatorer så sparar du enbart upp till 62 procent av energibehovet.

Fördelar med en frånluftsvärmepump person som skruvar upp värmen på elementet

 • Enkel installation och skötsel
 • Komplett system för värme, varmvatten, ventilation och återvinning av ventilationsluften
 • Ger god ventilation
 • Tyst system
 • Låg installationskostnad i jämförelse med bergvärme eller jordvärme

Nackdelar med en frånluftsvärmepump

 • Lägre årsvärmesfaktor (COP) än för markvärme
 • Kräver mekaniskt ventilationssystem
 • Kan inte vara primär värmekälla i ett hus med stort värmebehov.
 • Problem med kallras under vintern
 • Högre ventilationsförluster i jämförelse med FTX 

Underhåll och skötsel av frånluftsvärmepumpen

Frånluftsvärmepumpar kräver visst underhåll i form av rengöring av fläktar och ventiler. Dessutom måste man regelbundet nyta filter i fläkten. Är fläktarna tilltäppta av damm eller smuts, så riskerar effektiviteten bli ojämn och luftväxlingen otillräcklig.

När man installerar en frånluftsvärmepump är det viktigt att justera ventilationen korrekt. Om detta inte görs kan värmepumpens funktion försämras och dessutom tenderar den att dra onödigt mycket energi.

En välskött frånluftsvärmepump kan hålla i upp till 20 år, medan många leverantörer utlovar en hållbarhet på mellan 10-15 år.  

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut