SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 9 april 2024

Vad säger värdet för COP om värmepumpen?

Vad betyder värmepumpens COP?

Värmepumpars verkningsgrad mäts med ett värde som kallas COP, vilket står för coefficient of performance. Innan du bestämmer dig för vilken värmepump du ska välja, vill du säkerställa att värmepumpen är så effektiv som möjligt, vilket COP-värdet till viss del kan tala om för dig. Detta värde benämns på tre olika sätt, vilka alla betyder samma sak:

 • COP – coefficient of performance
 • Verkningsgrad
 • Värmefaktor

COP-värdet beräknas genom att undersöka hur många kilowatt värmepumpen kan generera per förbrukad kilowatt. Vid ett COP-värde på 4, innebär detta att värmepumpen genererar 4 kW per förbrukad kW. Detta betyder att ju högre värde värmepumpen har, desto bättre är verkningsgraden. Värmefaktorn varierar vanligen mellan 1 och 5, beroende på typ av värmepump och modell.

Sedan 2011 är det lag på att fabrikörerna ska uppge värmepumpens COP, för att förenkla jämförelser mellan olika modeller. COP-värdet mäts under specifika förhållanden i laboratoriemiljö, och representerar därför inte nödvändigtvis hur effektiv värmepumpen kommer vara i ditt hem. För att veta hur god den genomsnittliga verkningsgraden är under ett helt år, används istället beteckningen SCOP.

Är du intresserad av att sänka dina värmeräkningar? Ansök om offerter från olika företag redan idag.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Innebörden av COP-värde

Vad betyder värmepumpens SCOP?

Till skillnad från COP, mäter SCOP värmepumpens verkningsgrad över ett helt år. Detta värde blir därför vanligen lägre än värmepumpens COP, eftersom effekten minskar under vinterhalvåret. Vanligen har luftvärmepumpar ett SCOP på omkring 3, medan markvärmepumpar kan generera omkring 4 kW per förbrukad kilowatt.

SCOP står för seasonal coefficient of performance, och kallas även för årsvärmefaktor. Som exempel gav Energimyndighetens test på genomsnittlig årsvärmesfaktor, i tjugo hushåll med bergvärme, ett snittvärde av SCOP på 2,7. Detta innebär en besparing på 68 procent i jämförelse med om husen värms upp med direktel eller olja.

Från och med januari 2013 infördes regler kring att uppvisa värmepumparnas SCOP. Detta leder till att det blir enklare för dig som konsument att jämföra olika modeller av värmepumpar, då detta värde är mer representativt än COP-värdet. Även SCOP mäts vanligen i laboratoriemiljö, vilket gör att värdet inte nödvändigtvis motsvarar den effekt som värmepumpen kommer ha i just ditt hem.
Tabellen nedan visar skillnaderna i årsvärmefaktorn för luft-luftvärmepumpar beroende på utomhustemperatur.

COP-värde och utomhustemperatur

Den bästa värmepumpen har inte alltid högst COP

Det finns andra faktorer att ta hänsyn till förutom värmepumpens verkningsgrad. COP mäts under specifika förhållanden, vilket för exempelvis en jordvärmepump kan motsvara en utomhustemperatur på 0°C och en framledningstemperatur på 45°C i radiatorerna. Bor du i ett område där temperaturen går ned mot -20°C under stora delar av vintern, så kommer värmepumpen inte vara lika effektiv där. Här kan du läsa mer om de bästa luftvärmepumparna i vårt test: bäst i test luftvärmepump.

Kontrollera därför vilka värmepumpar som fungerar väl motsvarande de klimatförhållanden som råder där du bor. En markvärmepump eller luft-vattenvärmepump har ofta ett högre COP i kombination med golvvärme jämfört med radiatorer. Värmefaktorn påverkas dock även av framledningstemperaturen i distributionssystemet.

Ju högre temperaturdifferensen är mellan ute och inne, desto sämre blir verkningsgraden. Beroende på om du har luftburen eller vätskeburen uppvärmning påverkas temperaturskillnaden på följande sätt:

 • Luftburen värme Temperaturdifferensen mellan utomhus- och inomhusluften ska vara så liten som möjligt för optimal effekt. 
 • Vätskeburen värme Temperaturdifferensen mellan värmepumpens köldbärarvätska och radiatorernas eller golvvärmens framledningstemperatur bör vara liten för att uppnå maximal värmefaktor.

Detta innebär att värmepumpens effektivitet minskar med låga utomhustemperaturer och höga inomhustemperaturer. Därför är detta viktigt att ta i beaktning om du exempelvis föredrar mer än 20°C inomhus, eftersom det annars räknas som ett standardvärde för inomhustemperatur.

Vill du ha ett behagligt inomhusklimat samtidigt som du sparar pengar på dyra värmeräkningar? Gör som 50 000 svenskar redan gjort – använd dig av GreenMatch offerttjänst!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

En värmepump och radiator

COP-värde för olika typer av värmepumpar

Många fabrikörer talar ofta om att deras värmepumpar har ett COP på 4 eller till och med 5. Detta är alltså under kontrollerade och specifika förhållanden som detta värde uppnåtts. Som tidigare nämnt har luftvärmepumpar ofta ett lägre COP jämfört med markvärmepumpar. Det beror på att luftvärmepumpar är mer känsliga för temperaturväxlingar.

Det är viktigt att se över respektive typ av värmepumps verkningsgrad, men låt inte detta styra valet av anläggning. Med tanke på att luft-luftvärmepumpar är avsevärt billigare än exempelvis en bergvärmepump, kan detta vara en god investering för ett mindre hus, trots att COP-värdet är lägre.

Oavsett val av värmepump finns det tre saker du kan ha i åtanke när du jämför COP-värdet mellan olika värmepumpar:

 1. Kontrollera vilka utomhustemperaturer som använts i beräkningarna av COP-värdet. Dessa bör om möjligt vara applicerbara på regionen du bor i. 
 2. Är elförbrukningen för cirkulationspump och fläktsystem medräknat i elförbrukningen? Om detta inte räknats in, så kan den totala energiförbrukningen bli högre än vad som anges i produktbeskrivningen. Här kan du läsa mer om förbrukning luftvärmepump.
 3. Beroende på hur mätningen gjorts kan spetsenergi vara medräknat i kalkylen. Spetsenergi är den tillskottsel som används under de kallaste dagarna när värmepumpen inte klarar av att generera tillräckligt med värme.
COP-värde för 4 värmepumpar

Distributionssystemets framledningstemperatur påverkar COP

Har du ett vattenburet distributionssystem? Då finns det några detaljer värda att betänka inför köp av värmepump. Bland annat handlar detta om hur hög framledningstemperaturen är i radiatorer eller golvvärme. Eftersom en låg temperaturdifferens ofta innebär en högre värmefaktor, skulle detta leda till att radiatorer med låg framledningstemperatur är mer effektivt jämfört med högre framledningstemperaturer.

Vanliga mätvärden för utvärdering av värmepumparnas effektivitet baseras på en framledningstemperatur på 35°C, 45°C eller 55°C i radiatorerna. Golvvärme kan ha en ännu lägre framledningstemperatur, vilket delvis är en anledning till att det vanligen generar en högre värmefaktor i kombination med värmepump. Vanliga framledningstemperaturer för golvvärme är 25°C, 35°C eller 45°C.

Det är inte alltid som lägre framledningstemperatur leder till högre COP. Däremot kan flera av Energimyndighetens tester visa att värmefaktorn ofta är högre när golvvärme används, vilket visas i tabellen ovan. Vill du veta mer om exakta värden för specifika modeller bör du gå in och jämföra produktbeskrivningar på respektive värmepumpleverantörs hemsida.

Är du redo att få ett bättre inomhusklimat samtidigt som du tjänar pengar på dyra värmeräkningar?

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?