Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Begär dina gratis offerter
1/3
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 28 juni 2023

Solenergi: Spara på miljön och din plånbok

Solenergi genererar både värme och el

Solenergi kan användas för att producera både värme och el. Energin från solens strålar kan tillvaratas direkt eller indirekt. Det är vanligtvis direkt solenergi det talas om när benämningen används i dagligt tal.

Solenergi kan tillvaratas genom solfångare eller solceller:

 • Solfångarna tillvaratar solstrålarnas värme för att värma upp hus och varmvatten.
 • Solceller lagrar energi och kan enbart användas för att producera el.

Det finns även kombinerade modeller som genererar både värme och el, dessa anläggningar kallas i kortform PV/T och används bland annat på sjukhuset i Härnösand.

Är du intresserad av att installera solceller eller solfångare på din fastighet? Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret. 

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Solenergi står indirekt för den största elproduktionen

Det är inte bara solceller och solfångare som utnyttjar solenergi. Bergvärme, jordvärme, sjövärme och andra värmepumpar tillvaratar också lagrad solenergi. Ju längre solenergin har lagrats, desto mer energi går att återvinna. Det är anledningen till att en bergvärmepump har högre effektivitet än en luftvärmepump.

Energiutvinning från biobränslen, vattenkraft, vindkraft samt kol, pellets och ved är möjligt tack vare solenergi. Det är egentligen bara kärnkraft och tidvattenkraft som inte kräver solenergi för att fungera.

I många sydliga länder används ofta solenergi för att värma upp en vattentank som är monterad på taket. Svenska väderförhållanden gör direkt solenergi mindre effektiv, men under sommarhalvåret är det definitivt ett gott alternativ för uppvärmning och elproduktion oavsett om du bor i Malmö eller Umeå.

Solceller genererar elektricitet

solpaneler med himlen i bakgrunden

Till skillnad från solfångare som lagrar värme, tar solceller tillvara på energi som genererar elektricitet. Ju starkare solljuset är, desto mer solel kan produceras. Detta innebär inte att solceller inte fungerar vid molnigt väder, effektiviteten blir dock lägre.

Det finns två typer av solceller:

 • Fristående solceller
 • Nätanslutna solceller

Fristående solceller är oftast anslutna till ett solcellsbatteri, där energin lagras. Detta kan vara ett bra alternativ för solceller som monteras på hus långt ifrån elnätet. Nätanslutna solceller är kopplade till elnätet, antingen på taket till bostadshus eller monterade på marken i solcellsparker. Den energi som du själv inte använder kan du sälja och på så vis tjäna pengar på energiöverskottet.

Är du nyfiken på att börja ta kontroll över dina elräkningar och till och med tjäna pengar på energiöverskottet? Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret för att få gratis offerter.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Solfångare värmer upp hus och vatten

Solfångare är en typ av solvärme som tillvaratar solenergin via ett medium som passerar genom solfångaren. Vanligtvis är detta medium vattenbaserat, men som ovan nämnt finns det även luftburna varianter.

På den svenska marknaden finns idag tre typer av solfångare: 

 • Plana solfångare
 • Vakuumrörssolfångare
 • Koncentrerande solfångare

Den vanligas te typen av solfångare är den plana varianten som har en stor absorbtionsyta. Denna installeras lämpligen på tak i söderläge. Eftersom solfångarens effektivitet påverkas av låga utomhustemperaturer, är de som mest effektiva under sommaren.

Soluppvärmning är vanligt i flera länder

Många länder har på senare år satsat mycket på solvärme. Det ledande landet för uppvärmning via solen är idag Kina sett till producerad mängd energi. Japan är ett annat land där solenergi nyttjas i hög grad för både hushåll och industrier.

I Europa anses Österrike vara ett föregångsexempel för utnyttjande av soluppvärmning. Hela 15 procent av hushållen värms upp med solvärme. Varför inte Sverige använder solenergi i högre grad kan inte beskyllas på bristen av solstrålar.

Däremot har vi många andra typer av energialternativ som är mindre kostsamma. Eftersom Sverige har många vattendrag så är vattenenergi, särskilt i Norrland, en vanlig energikälla i jämförelse med många andra länder. Dessutom är elpriserna på den svenska marknaden förhållandevis låga i jämförelse med övriga Europa.

Vad är solvärme?

solenergi genereras med hjälp av solpaneler på fasad

Den tekniska processen där solens strålningsenergi omvandlas till värmeenergi går under begreppet solvärme. Vattenburen solvärme innebär att solen värmer upp en vätskeblandning bestående av vatten och någon typ av frostskyddsvätska. 

Det är viktigt att vätskan i exempelvis en solfångare har en hög kokpunkt. Den finns en speciell solvärmeolja som har en kokpunkt på omkring 200 grader. Det finns även luftburen solvärme, som är mindre effektiv, men också billigare i inköp.

Solvärme kan användas för att värma tappvatten, pool och hus. Om systemet kopplas till en ackumulatortank kan värmen sparas för att användas under hela dygnet. Problemet är att det ännu inte har utvecklats system för att lagra värmen under längre tid. Vore detta möjligt skulle solenergi vara mycket konkurrenskraftigt i både Åre och Luleå. 

Tack vare Sveriges långa sommardagar har vi lika många soltimmar som övriga Europa. Bor du i Kiruna har du i genomsnitt 1500 soltimmar per år, medan Lund har ungefär 1600 soltimmar. När soltimmarna fördelas över hela året, så blir skillnaderna således inte särskilt stora. 

Är du redo att börja utnyttja solens kraft och skaffa solceller till ditt hus? Beställ och jämför offerter för att undersöka prisnivån för en skräddarsydd lösning för dig.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Solenergi i Sverige och världen

Den största fördelen med solenergi är att miljöpåverkan är näst intill obefintlig. Med solceller i Sverige kan vi varje år generera lika mycket energi som i Tyskland. Detta motsvarar 100 kWh energi per kvadratmeter solcell. Eftersom vi har mycket skog och vatten i Sverige, så finns det andra energikällor som är billigare än solenergi, vilket är en stor anledning till att många svenskar väljer bort solen som energikälla. 

Till skillnad från Sverige är Tyskland ledande inom solenergi. De erbjuder alla privatpersoner med installerade solceller att sälja överskottsenergi till elnätet, vilket ökar effektiviteten och dessutom är ekonomiskt positivt. Detta system förekommer även i Sverige, men det finns ännu inget krav på elnätsbolagen att köpa el från mikroproducenter

Japan, USA, Spanien och Portugal är andra länder som satsat på solcellsteknik. Här har de, på nationell nivå tagit politiska beslut för att främja nyttjandet av solenergi. Till exempel har Japan ett system där de ekonomiskt stödjer installationer av solceller i bostäder.

Läs mer om att installera solceller på din ort:

Fördelar med solenergi

 • Det finns många fördelar med solenergi, främst ur miljösynpunkt. Solenergi har inget restavfall i själva produktionen av energi och innebär därmed obefintliga utsläpp. Det är en av få energikällor som inte påverkar växthuseffekten i form av koldioxidutsläpp.
 • Solpaneler har dessutom en mycket lång livstid. Trots att den initiala kostnaden är stor, gör möjligheten att sälja överskottsenergi det till en ekonomisk försvarbar investering. Dessutom blir du oberoende av elleverantörer och marknadspriser för el.
 • Region Skåne har påbörjat ett projekt, vars mål är att regionen ska vara fossilfri till 2020. För att uppnå målet har de installerat solceller bland annat på sjukhusens tak. Fler insatser som denna kan leda till ett mer miljövänligt Sverige i framtiden.

Nackdelar med solenergi i de nordiska länderna

 • Problemet med solenergi i de nordiska länder är att solen skiner som minst när vi använder som mest energi. Vi använder mer varmvatten och huset kräver mer energi för att hålla en behaglig temperatur.
 • Sverige har idag ett effektivt elnät som kommer från stora kraftverk. Vi har således tillgång till ett jämnt flöde av energi året om. Skulle elnätet vara beroende av hur mycket solen skiner så kommer energiflödet bli betydligt mer fluktuerande.
 • Anledningen till att många tvekar inför köp av solenergi är kostnadsaspekten. Solceller och solfångare består av avancerad teknologi som är dyr att framställa. Däremot har priserna på lösningar med solenergi sjunkit markant under de senaste åren.
Solenergi i Sverige

Framtiden bjuder på nya tekniker

Utvecklingen av billigare och mer effektiva alternativ för att utvinna solenergi pågår ständigt, och antalet solcellsföretag fortsätter att öka. Forskning pågår för att utveckla användningen av tunnfilmssolceller istället för de idag vanliga kiselsolceller. Eftersom tunnfilmssolceller är tunnare än kiselsolceller, kostar de mindre att tillverka.

Problemet med tunnfilmssolceller har dock varit att de inte heller är lika effektiva. På Ångströmlaboriatoret i Uppsala pågår forskning för att skapa solceller till ett konkurrenskraftigt pris i förhållande till andra energialternativ. Samtidigt görs undersökningar för att se hur det går att tillvarata och lagra solenergi från rymden. Där går det nämligen att utvinna solenergi dygnet runt. Problematiken ligger i att vi ännu inte vet hur solenergin ska kunna överföras från rymden och ner på jorden.

Det pågår således mycket forskning kring hur solenergi ska kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Du har säkert hört om potentialen av att anlägga en solcellsanläggning i Sahara som har mest soltimmar per år i hela världen. Energin som skulle genereras skulle vara tillräcklig för att ge el till hela Europa. Än så länge står denna planen dock längre fram i tiden att genomföra. 

Att hitta rätt leverantör för solceller/solfångare kan vara en tidskrävande uppgift som kräver mycket efterforskning. Vi på Greenmatch jobbar för att göra det så simpelt som möjligt för er. Genom att fylla i formuläret så får ni offerter från olika leverantörer utifrån era behov. Helt gratis och utan förpliktelser!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?