Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Dra ner dina uppvärmningskostnader med 80 %
Dra ner dina uppvärmningskostnader med 80 %
Med en modern värmepump kan du spara upp till 80 % jämfört med direktverkande el!
Få upp till 4 skräddarsydda offerter
Få upp till 4 skräddarsydda offerter
Välj den lösning som bäst passar dina behov!
Helt utan förpliktelser!
Helt utan förpliktelser!
Vår tjänst är gratis och du kan när du vill avbryta processen!
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Lyssna
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 24 maj 2022

Vad kostar bergvärme?

Priset för att installera Bergvärme under 2022PRiset för bergvärme

Den totala kostnaden för bergvärme ligger vanligtvis mellan 110 000 och 160 000 kronor, varav en bergvärmepump omfattar ungefär 55 procent och borrning omfattar ytterligare 35 procent. Installationen omfattar därmed endast 10 procent av totalkostnaden. Notera att totalkostnaden kan öka vid större installationer, och likaså kan fördelningen skilja sig beroende på dina förutsättningar.

Kan jag få bidrag för bergvärme?

Ja - du kan få rotavdraget som ligger på 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden räknas i samband med rotavdraget som ett schablonbelopp på 35 % av totala priset, vilket ska innefatta alla arbetskostnader som borrning och installation. I praktiken betyder det att du dra av 10,5 % av den totala kostnaden med rot-avdraget.

Om du planerar att installera bergvärme i ditt hushåll är det en bra idé att beställa flera offerter. Detta eftersom priset och kvaliteten kan variera och därmed lönar det sig att jämföra flera offerter. Du gör detta enkelt genom att fylla i formuläret ovan, så matchar vi dig med lokala leverantörer - snabbt, smidigt, kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Bergvärmepumpen kostar vanligtvis från 60 000 till 90 000 kronor

Det finns många bergvärmepumpar på marknaden som varierar både i pris och prestanda. Därför lönar det sig att noggrant välja ut den värmepump som passar bäst för ditt hushåll. Primära faktorer du ska beakta är:

  • Värmefaktorn SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
  • Förluster i varmvattenberedning
  • Effekt

Priset på bergvärmepumpen styrs i stort sett av märke, modell och effekt. Det är alltså inte entydigt att en dyrare bergvärmepump är bättre. För att hitta den bästa bergvärmepumpen gäller det att den dimensioneras korrekt för husets värmebehov. Därför ska du be om konsultation av installatören när det kommer till val av värmepump.

1 1: Brinevätska pumpas ner i energibrunnen genom en slang, där vätskan värms upp av den konstanta värmen i vattnet i berggrunden. 2 2: Den uppvärmda brinevätskan matas till en värmeväxlare som för över värmen till ett köldmedium. 3 3: Köldmediet förs vidare till kompressorn som ökar trycket på köldmediet, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediet ytterligare. 4 4: Köldmediet åker vidare till kondensorn som överför värmen till en vattentank. 5 5: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna som värmer huset, och med vissa pumpar värmer den även tappvattnet. 6 6: Vattnet i radiatorerna kyls ner och går tillbaka till tanken. 7 7: Köldmediet kyls ner av det kalla vattnet i tanken. Det minskas sedan i tryck via en expansionsventil, vilket ytterligare kyler ner mediet. 8 8: Köldmediet i sin tur kyler ner brinevätskan, som återigen pumpas ner i marken för att värmas upp.
Bergvärme

Borrning kostar vanligtvis mellan 30 000 och 60 000 kronor

Kostnaden för borrning styrs i stort sett av de omständigheter som föreligger på din tomt. Detta beror på att borrdjupet påverkas bland annat av:

  • Jorddjupet
  • Berggrundens art
  • Klimatet

Nedan förklaras mer specifikt varför dessa spelar en betydande roll i priset.

Jorddjupet påverkar mängden foderrör som måste installeras

Ju djupare det är ned till berggrunden, desto längre foderrör måste installeras. Detta beror på att till avståndet mellan markytan och berggrunden måste isoleras med foderrör. Foderröret hindrar nämligen bergvärmeanläggningen från att förstöra grundvattnet. Det minskar också risken för jordras i borrhålet.

Orsaken till att detta kan ha en betydande inverkan på totalkostnaden är att foderrör kostar mer än borrning i berggrunden. För att exemplifiera skillnaden kan du se prisskillnaden nedan:

  • Borrning kostar omkring 300 kronor per meter.
  • Foderrör kostar mellan 500 och 900 kronor per meter.

Detta betyder att om jorddjupet är ovanligt djupt kan kostnaderna öka snabbt. Offerterna brukar dock inkludera en viss mängd foderrör. Det är endast om jorddjupet är extremt djupt som kostnaderna verkligen ökar märkbart. Snittdjupet ner till berggrunden är kring sju meter i Sverige.

Exempel på kostnaden att borra för bergvärme.

Berggrundens värmeledningsförmåga

En annan viktig faktor är berggrundens värmeledningsförmåga. Värmeledningsförmågan för olika bergarter kan variera - det gamla urberget som täcker i stort sett hela Sverige har en bra värmeledningsförmåga för utvinning av bergvärme. Det finns dock vissa områden där det förekommer yngre sedimentära bergarter som inte leder värme lika bra.

Dessa områden förekommer exempelvis i samband med rullstensåsar, framförallt i södra delar av Sverige. I dessa områden måste man borra djupare för att utvinna samma mängd värmeenergi som man skulle utvinna från urberget.

Klimatet påverkar bergets temperatur

Grundvattnets temperatur varierar beroende på var i Sverige du bor. Den är givetvis kallare ju längre norrut du bor eftersom klimatet är kallare. Mängden värmeenergi som kan utvinnas från berggrunden påverkas även av grundvattnets temperatur, och därför måste det borras djupare i norr för att täcka värmebehovet.

Kom ihåg att kommuner begär en avgift för tillståndsansökan

Tillståndsansökan.Borrning för bergvärme innebär vissa risker som kan skada miljön, och måste därför utföras av certifierade personer. Alla energibrunnar måste även anmälas och registreras för att undvika eventuella skador, vad gäller exempelvis underjordiska ledningar eller tunnlar.

Tillståndsansökan skickas till det lokala miljökontoret som tar en handläggningsavgift enligt kommunens taxa. Denna avgift kan variera allt från några hundralappar till över 5 000 kronor, exempelvis i Stockholm är avgiften 5250 kronor medan i Umeå är den endast 920 kronor.

Så får du bästa pris på installation av bergvärme

Bästa priset på installation får du genom att ta in flera offerter. Detta ger dig möjligheten att jämföra flera alternativ och hitta den offert som passar bäst för just dig.

Det är just det vi på GreenMatch kan hjälpa dig med. Genom att fylla i formuläret kan du få upp till 4 offerter från olika leverantörer.  Efter du fyllt i formuläret kan vi behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter - sedan matchar vi dig med installatörer nära dig utifrån just dina behov. Det är gratis och helt utan förpliktelser. Du sparar tid på att slippa leta fram och kontakta installatörer - vi gör det åt dig! 

Beställ offerter på bergvärme!

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Sara Hemming
Skriven av Sara Hemming, Skribent

Sara Hemming är skribent på Greenmatch.se. Hon har ett stort intresse för miljö, hållbarhet och grön energi. Efter flera kundbesök och gjorda energibesparingskalkyler känner hon väl till resan mot grön energi. Innehåll som skrivits av Sara i samarbete med kollegor har blivit omnämnt på bland annat Expressen och SVD.

Medförfattare: Timmy Biedron Timmy Biedron