Jämför pris och offerter på bergvärme
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 11 maj 2021

Spara pengar varje månad med bergvärme

Varför ska man välja bergvärme?

Genom att välja bergvärme som alternativ för ditt hushålls energiförsörjning kan du spara pengar varje månad. Först och främst är bergvärme ett idealt alternativ för många svenska villaägare.

Detta eftersom värmesystemet:  

  • Endast kräver liten plats
  • Passar till vårt svenska klimat
  • Ekonomisk energiform

Byter du från direktverkande el till bergvärme redan idag kan du göra stora besparingar varje månad!

Att investera i bergvärme kan vara en kostsam affär vid första anblick. Kostnaden kan gå på upp till 200 000, till och med 250 000 kronor, men den slutgiltiga kostnaden för bergvärme brukar vanligtvis bli omkring 150 000 kronor. Det vi ser är att värmekostnaderna reduceras kraftigt när man väl har installerat och använder en bergvärmepump. I ett långsiktigt perspektiv betalas även hela investeringskostnaden av och därefter sparar du pengar månadsvis.

Vet du redan nu att bergvärme är rätt alternativ för dig och ditt hushåll ber vi dig använda vårt formulär för att få 4 olika offerter på bergvärme.

Kostnad för bergvärme till hus

Vad kostar bergvärme i månaden?

Bergvärme ses som en dyr investering men med hjälp av en enkel kalkyl kan du beräkna de ungefärliga besparingarna som en bergvärmepump kan ge varje månad. Månadsbesparingarna gör att investeringen blir lönsam på relativt kort sikt. Vi exemplifierar med ett hushåll med en familj på fyra personer* med följande fall:

  • Hushållets energibehov för uppvärmning ligger på 25 000 kWh/år

  • Nuvarande elpriset på 1,2 kronor/kWh (inklusive skatt + moms)

  • Årlig totalkostnad för elförbrukningen blir då 30 000 kronor för familjen om husets uppvärmning sker med direktverkande el

*Energiförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa/radhus med direktverkande el är cirka 25 000 kWh per år, varav uppvärmning beräknas till 15 000 kWh, hushållsel till 5 000 kWh och varmvatten till 6 500 kWh Källa: eon.se

Denna årskostnad kan med hjälp av installation av bergvärmepump minska denna kostnad.

En värmepump kan minska denna kostnad, eftersom den skapar mer värmeenergi, än vad den förbrukar el. För att kalkylera kring besparing gäller det att vara familjär med benämningen SCOP-värde. SCOP-värde står för seasonal coefficient of performance och är ett mått på en värmepumps prestanda. I svensk benämning används ofta denna term i relation till värmefaktor per år. Har vi ett COP-värde på 4, betyder detta att värmepumpen skapar 4 kW värmeenergi per 1 kW av förbrukad el. SCOP-värdet är medeltalet för COP-värden spridda under året. I vår kalkyl med vår familj skulle detta betyda att den totala kostnaden för uppvärmning skulle minska märkbart. Beräkningen på denna besparing gör med följande exempel:

  • Årlig driftkostnad med SCOP 4 blir (25 000 kWh / 4) x 1,2 kronor = 7 500 kr
  • Årlig besparing: 22 500 kr per år Genomsnittlig besparing per månad: 22 500 kr / 12 = 1 875 kronor

Ett byte från direktverkande el till bergvärmepump har alltså sin ekonomiska fördel och är i jämförelse med andra värmesystem mycket effektivt. I sin beräkning måste man ta hänsyn till den totala installation av bergvärmepumpen.

Investeringskostnad och månadsvis besparing

Värmepump och borrning

Den dyraste delen av bergvärmeinstallationen är borrning av energibrunn samt priset på själva bergvärmepumpen. Man kan utgå från att borrning kostar cirka 300 kronor per meter. Detta betyder att ett borrhål på cirka 100 meter har en totalkostnad på ca 30 000, men notera att även andra kostnader måste beaktas. Bland annat kostnaden för foderrör ökar på totalkostnaden. Foderrörskostnaden ligger på cirka 500 till 900 per meter inklusive moms. Enligt Normbrunn -16 krävs minst 6 meter foderrör i alla energibrunnar, men bestäms i slutändan på jorddjupet. Viktigt att ha i åtanke är att priset på borrning varierar på vilken region i Sverige du bor. Detta är på grund av exempelvis avståndet till berg och dess värmeledningsförmåga.
Läs även: Vad kostar det att installera bergvärme? 

Pris för installation och arbetskostnad

Priset på installation är en varierande kostnad och beror på vilken installatör du använder dig utav. Installationen och själva arbetskostnaden kring installation är avdragsgillt enligt ROT-avdrag och uppgår till 30% av arbetskostnad. Arbetskostnaden beräknas enligt en ett schablonbelopp, som i bergvärmeinstallationer motsvarar 35% på arbetskostnaden. Ditt hushåll kan max få 50 000 kronor tillbaka i avdrag per år, om du är ägare till en fastighet som är fem år eller äldre. Detta lönar sig att beakta exempelvis om du har andra renoveringsprojekt, utöver värmepumpinstallationen, under samma år. Underhållskostnader är låga och med god skötsel förebygger du eventuella komplikationer med din värmepump.

Återbetalning 

Om utgångsläge är 180 000 kronor på totalkostnad och med den besparingskalkyl vi behandlade innan skulle det ta 8 år innan investeringskostnaden är återbetald och därefter sparar du istället pengar varje månad i jämförelse med om du bara hade haft direktverkande el!

Återbetalningstiden får du genom dividera investeringskostnaden med årlig besparing från direktverkande el till bergvärme.

Vill du ha en offert på vad bergvärme kan kosta i månaden för just ditt hushåll, så ber vi dig fylla i vårt
formulär. Hos oss kan du få offerter från upp till fyra företag, baserat på vilken region du bor i och dina egna preferenser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Ett hus med bergvärme

Fördelar med bergvärme

Utöver att man sparar energi och pengar, är bergvärme en pålitlig energikälla då investeringen anses vara säker och en beprövad typ av uppvärmning. Bekvämligheten med bergvärmepump är även den onekligen stor – normalt sett sköter sig värmepumpen av sig själv utan problem och rent driftekonomiskt väldigt god. Själva bergvärmepumpen förväntas hålla runt 20 år, medan en modern kollektorslang förväntas hålla upp till 100 år. Själva energibrunnen ska ha en oändlig livslängd, förutsatt att den är rätt dimensionerad med tanke på energibehovet.

Bergvärmepump som en långsiktigt investering kan även öka ditt hus totala värde och är väldigt bra på det sättet att det går att kombinera med andra värmekällor, såsom exempelvis klimatsmarta naturtillgångar. Vi ser att fler och fler hushåll använder sig av solvärme från solpaneler.

Förnybar och ekonomisk uppvärmning med bergvärme

Att välja bergvärme som energikälla till ditt hushåll är ett av de mer miljövänliga alternativen. Den enda miljöpåverkan utgörs av den el som förbrukas i samband med att bergvärmepumpen hämtar energi från berggrunden. Det är viktigt att beakta var elen kommer ifrån. Lättast att få information gällande detta är att vända sig till sin kommun och elleverantör. Det finns alltså både miljövänliga och mindre miljövänliga alternativ.

Bergvärmepumpen utvinner lagrad solenergi från marken och dess energi klassas som förnyelsebar. Vi utnyttjar alltså en helt naturlig energikälla som i närmaste benämning är obegränsad. Största fördelen med bergvärmepump är att den ger en jämn temperatur hela året och passar bra till Sveriges växlande klimat. Energin man utvinner i berggrunden är förhållandevis oberoende av temperaturskillnader i vårt väder. Vissa skillnader kan dock finnas i hänsyn till vilken region du bor i.
Läs: Bergvärme i Sverige 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?