SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 9 april 2024

Hur avfrostar jag min värmepump?

En liten stuga i ett snötäckt vinterlandskap

Värmepumpar med automatiskt avfrostning

Värmepumpar avfrostar normalt sett sig själv för att undvika isbildning. Ibland blir dock utomhustemperaturen alltför låg för att värmepumpen ska klara av automatisk avfrostning. Detta gäller för luftvärmepumpar med en utomhusdel som därför påverkas av väder och vind.

Det är främst när temperaturen sjunker under 7 grader som is bildas på värmepumpens utedel, vilket i sin tur gör att temperaturen på värmepumpens köldmedium sjunker.

Eftersom effektiviteten ökar när utomhus- och inomhustemperatur är så nära varandra som möjligt, innebär isbildning en markant försämring av värmepumpens funktionalitet.

Moderna värmepumpar har ofta en behovsstyrd avfrostning, vilken avfrostar värmepumpen när den behövs tills isen är borta. Denna modell sparar energi i jämförelse med gamla modeller som hade tidsinställd avfrostning.

Det finns värmepumpar som känner av utetemperaturen, och startar avfrostningen när temperaturen sjunker. Andra modeller känner av vilken temperatur köldmediet har, och reglerar avfrostningsprocessen efter det.

Är du intresserad av hur mycket en värmepump kostar utifrån dina förutsättningar och önskemål? Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret. Enklare kan det inte bli. 50 000 svenskar har redan använt sig av GreenMatch offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Hur fungerar värmepumpens automatiska avfrostning?

Vid automatisk avfrostning använder sig värmepumpen av reverserad uppvärmning. Inuti luftvärmepumpen finns det överskottsvärme som används för att frosta av innerdelen. Istället för att blåsa värme in i huset, så blåser värmen ut ur värmepumpen.

Överskottsvärmen tinar upp värmepumpens lameller som sitter omkring utedelens rör som är fyllda med köldmedium.

Varmepump Vinterfrost
Snowflake _blue

Hur lång tid tar automatisk avfrostning?

Avfrostningen tar vanligen mellan 10 och 15 minuter. Efteråt kan värmepumpen låta lite konstigt, men det är helt normalt. När avfrostningen är klar har isen smält bort och värmepumpen kan starta igen.

Snowflake _blue

Fungerar automatisk avfrostning alltid?

Nej. Var uppmärksam på att automatiskt avfrostning enbart fungerar när inomhustemperaturen är över 16 grader. Det beror på att värmeöverskottet inte är tillräckligt högt.

Om du ska åka bort en längre period under vintern, så bör du alltså låta temperaturen ligga på minst 16 grader inomhus, eftersom automatisk avfrostning annars inte kan ske.

Snowflake _blue

Påverkas värmepumpens effektivitet vid automatisk avfrostning?

Nej. Eftersom avfrostningen går så fort påverkas varken värmepumpens funktion eller inomhustemperaturen.

Snowflake _blue

Bildas det mycket vatten vid avfrostning?

Vid fuktig väderlek kan det bildas så mycket som 20 liter vatten per dygn. Därför är det nödvändigt att smältvattnet kan ledas bort på ett effektivt sätt. Kontrollera värmepumpens utedel regelbundet för att undvika att isvallar bildas.

Isvallar under värmepumpen bidrar till minskad temperatur i anslutning till värmepumpen, vilken också påverkar dess effektivitet. Eventuellt kan du behöva ställa ett kärl under värmepumpen så att du kan forsla bort vatten och is efterhand som kärlet fylls.

Nu när du vet hur enkelt det är att sköta en värmepump även i minusgradet så kanske du vill beställa och jämföra offerter.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

När bildas is på värmepumpen?

Under långa perioder av låga temperaturer och hög luftfuktighet, kan det bildas mer is på värmepumpen, än
vad den själv klarar av att frosta av. Alltför mycket isbeläggning på värmepumpen försämrar effektiviteten avsevärt och kan innebära att värmepumpen slutar att fungera.

Isbildning på värmepumpen uppkommer främst när:

 • Utetemperaturen sjunker dramatiskt under en kort tidsperiod.
 • Luftfuktigheten är hög. Detta förekommer framför allt när temperaturen ligger runt nollgradigt och främst i kustnära städer.
 • Luftvärmepumpen har för liten effekt i förhållande till husets värmebehov. Precis som underdimensionerade markvärmepumpar gör att markens eller bergets temperatur sjunker, innebär underdimensionerade luftvärmepumpar att de tar upp mer värme i den omkringliggande luften jämfört med hur mycket värme som produceras.
 • Luftvärmepumpen är defekt.

Isen bildas främst på sidan och under värmepumpen. Isen byggs upp över tid och kan bilda en klump med is. Om isen blockerar inflödet av luft till värmepumpen så kommer inte värmepumpen kunna generera värme. Därför är det viktigt att hålla isen borta från värmepumpen. Hur detta görs bäst, kan du läsa i stycket nedan.

Hur avfrostar jag värmepumpen manuellt?

Varmepump _istappar

Oavsett vilka väderförhållande som råder, finns det en sak som du måste göra innan du avfrostar din värmepump: Stäng av den.

Vid plusgrader:
Eftersom temperaturen vid värmepumpen är något lägre än den allmänna utomhustemperaturen, så kan isbeläggning bildas även vid plusgrader. För att få bort isen kan du helt sonika stänga av värmepumpen till isen har smält.

Vid minusgrader:
Efter du har stängt av värmepumpen, kan du ta och hälla varmt vatten på isen. Var uppmärksam på att vatten inte kommer i kontakt med kompressorn, kretskortet eller fläktmotorn! Elektronik och vatten fungerar inte särskilt väl tillsammans.

Använd inte:

 • Hårda föremål för att avlägsna isen. Det kan skada värmepumpens yta. 
 • Hetluft, som varmluftspistol, för att smälta isen.

5 steg till avfrostning av värmepumpen

Varmepump _avfrostning

Så undviker du isbildning på din värmepump

Om du bedömer att det bildas is onaturligt ofta på din värmepump, bör du reflektera över varför detta sker. Om du tror att det är något fel med värmepumpen, så bör du kontakta en elektriker eller din installatör för att undersöka vad som är fel.

Is bildas lättare om värmepumpen är placerad i skugga eller nordligt läge. Vid installation av värmepump, så bör du tillsammans med installatören bedöma vilken plats som är bäst för att installera värmepumpen.

Soligt söderläge är den ultimata platsen eftersom solens strålar då värmer upp både värmepumpens yta och utomhustemperaturen.

Eftersom is, löv och snö motverkar värmepumpens funktion är det inte helt fel att montera värmepumpen på en skyddad plats.

Går yttertaket ut en bra bit från väggen, så kan det hjälpa för att väderskydda värmepumpen.

Alternativt kan du montera ett litet tak över värmepumpen för att skydda mot nederbörd och fallande löv.

Om du idag inte har en luftvärmepump, men funderar på att införskaffa en, kan du fylla i vårt formulär för luft-luft- eller luft-vattenvärmepumpar.

Här kan du läsa mer om den bästa luftvärmepumpen.

Vi ringer upp dig snarast möjligt för att bekräfta din förfrågan och matchar dig med lämpliga leverantörer.

Detta är en kostnadsfri tjänst helt utan förpliktelser, allt för att du ska kunna jämföra alternativ på gröna energikällor så enkelt som möjligt - hos oss på GreenMatch.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner