Jämför pris och offerter på jordvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
<span class="d-md-none">✔️Minska uppvärmningskostnader med upp till 70 %</span><span class="d-none d-md-block">Minska uppvärmningskostnader med upp till 70 %</span>
✔️Minska uppvärmningskostnader med upp till 70 %Minska uppvärmningskostnader med upp till 70 %
Med en modern värmepump kan du spara upp till 70 % jämfört med direktverkande el!
<span class="d-md-none">✔️Få upp till 4 skräddarsydda offerter</span><span class="d-none d-md-block">Få upp till 4 skräddarsydda offerter</span>
✔️Få upp till 4 skräddarsydda offerterFå upp till 4 skräddarsydda offerter
Välj den lösning som bäst passar dina behov!
<span class="d-md-none">✔️Gratis och utan förpliktelser!</span><span class="d-none d-md-block">Gratis och utan förpliktelser!</span>
✔️Gratis och utan förpliktelser!Gratis och utan förpliktelser!
Vår tjänst är gratis och du kan när du vill avbryta processen!
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 04 oktober 2021

Jordvärme

Jordvärme - Värmer ditt hus från lagrad solenergi i marken

Jordvärme, ytjordvärme eller markvärme som det också kallas, är ett sätt att utvinna energi ur marken. Med hjälp av en jordvärmepump utvinner du värme från jorden på din tomt, via en lång slang som monterats ned cirka 1 meter under marknivån. Jordvärmepumpen kopplas sedan till ett vattenburet distributionssystem som värmer upp ditt hus.

För att kunna utvinna jordvärme måste du ha en jordvärmepumpen. Det är samma typ av pump som bergvärmepumpen och sjövärmepumpen. Det som skiljer dem åt är var under marken energin tas upp.

  • Jordvärme hämtar energi från ytjorden
  • Bergvärme hämtar energin från berggrunden.
  • Sjövärme skapar värme ur energin hämtad från sjöar eller andra vattendrag.

Baserat på bland annat husets värmebehov, samt tomtens utformning kan du bestämma dig för om du vill ha till exempel jordvärme eller bergvärme. Jordvärme passar bra om du har en tomt med mycket oanvänt markområde.

Vill du veta mer om jordvärme för villor i Sverige? Nedan kan du hitta det mesta som är viktigt att veta om jordvärme i Sverige.

Om du redan nu vet att du vill använda dig av jordvärme kan du beställa upp till fyra offerter genom att fylla i formuläret ovan. Det är helt gratis samt att inga förpliktelser medföljer.

Hur fungerar jordvärme?

1 1: Brinevätska pumpas ner i energibrunnen genom en slang, där vätskan värms upp av den konstanta värmen i marken. 2 2: Den uppvärmda brinevätskan matas till en värmeväxlare som för över värmen till ett köldmedium. 3 3: Köldmediet förs vidare till kompressorn som ökar trycket på köldmediet, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediet ytterligare. 4 4: Köldmediet åker vidare till kondensorn som överför värmen till en vattentank. 5 5: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna som värmer huset, och med vissa pumpar värmer den även tappvattnet. 6 6: Vattnet i radiatorerna kyls ner och går tillbaka till tanken. 7 7: Köldmediet kyls ner av det kalla vattnet i tanken. Det minskas sedan i tryck via en expansionsventil, vilket ytterligare kyler ner mediet. 8 8: Köldmediet i sin tur kyler ner brinevätskan, som återigen pumpas ner i marken för att värmas upp.
Så fungerar jordvärme

Som tidigare nämnt fungerar jordvärme på samma vis som bergvärme och sjövärme. Anläggningen skapar värme med hjälp av en värmepump. Skillnaden är var värmepumpen hämtar energin.

Jordvärmen hämtar energi lagrad precis under marknivå. För att kunna överföra denna energi till huset läggs en kollektorslang under marknivå. Jordvärmeslangens djup ska finnas på cirka 1 meter.

Slangen placeras horisontellt, med cirka 1,5 meter mellanrum från varandra, som en slingrande orm. Slangen brukar vara åtminstone 200 meter lång, men kan även gå upp emot 600 meter.

I dessa slangar flyter en vätska, så kallad brinevätska. Det är en vätska som består av bioetanol och vatten, och som värms upp av energin i marken. När denna vätska sedan vandrar mot värmepumpen som sitter i huset, förångas den och energin i vätskan tas tillvara av pumpen, som sedan kan omvandla den till värme.

När temperaturen stigit i pumpen med hjälp av ångan går den ut till husets värmesystem, till exempel radiatorer eller golvvärme.

Det är viktigt att veta att jordvärmepumpen bara fungerar om du har ett vattenburet distributionssystem i ditt hus. Den fungerar både som producent av värme och varmvatten.

Jordvärmepump - leder energin från marken till huset

jordvärme in till husetJordvärmepumpen är den del av installationen som kostar mest, samt som den omvandlar energin från marken till värme i huset. Därför finns det en hel del viktiga saker att ta i beaktande när du bestämmer dig för vilken modell som passar dig bäst.

Dels är det viktigt att se över vilken effekt din pump bör har. En jordvärmepump för bruk i eget hem har oftast en effekt på mellan 3 kw och 20kw. Effekten du bör välja för din pump beror på hur ditt värmebehov ser ut.

Tumregeln är att skaffa en värmepump med en kapacitet som motsvarar hälften av hushållets effektbehov. Så om ditt hushåll kräver 10 kW ska du ha en värmepump med 5 kW kapacitet. Det är alltså viktigt att inte överdimensionera din värmepump.

Det är också viktigt att se över årsvärmefaktorn på pumpen. Den kallas också för SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Om en pump har ett SCOP-värde på 4, betyder det att pumpen skapar 4 kWh värmeenergi när den förbrukar 1 kWh el. För att exemplifiera kan vi säga att om du har ett hus som har ett värmebehov på 20 000 kWh per år, då har din pump en årlig elförbrukning på 5000 kWh.

Många har säkert också hört talas om COP (Coefficient of Performance), det kan med enklare ord förklaras som verkningsgrad. SCOP är däremot ett bättre mått än COP, då SCOP ser på verkningsgraden under ett helt år, där alla årstider också spelar in.

Övriga aspekter att beakta är hur pass hög ljudvolym det är på pumpen när den är igång samt storleken på i varmvattenberedaren.

Jordvärme är solvärme

Eftersom jordvärmepumpen använder energi som lagrats i jorden, tar den alltså upp solenergin. Det är solens strålar som värmer upp jorden, vilken i sin tur leder energin till brinevätskan, som sedan tar sig till värmepumpen och som tillslut bildar värme i huset.

Att det är just solens värme som jordvärmen bygger på gör denna typ av värmeanläggning skonsam för miljön. Det enda som faktiskt påverkar naturen är den el som används när jordvärmepumpen hämtar energin från jordvärmeslangen.

Installation av jordvärme med grävmaskin

Installation av jordvärme

Vid en installation för jordvärme finns det en hel del aspekter som måste tas i beaktande. Nedan hittar du en beskrivning av installationsprocessen och vad du bör tänka på i de olika skedena.

Planering innan du börjar med installationen

Först och främst är det viktigt att se till så jordvärme passar dig. Tomtytan bör vara åtminstone 250 kvadratmeter (kvm) för att rymma nedgrävningen av slangsystemet. Ska du införskaffa jordvärme lönar det sig som bäst om du har ett högre värmebehov. Ett värmebehov på 10 000 kWh eller mer per år rekommenderas.

Ju mer du vet om dina värmebehov, storlek på huset, önskad ljudvolym, varmvattenberedare med mera, desto lättare blir installationsprocessen och desto bättre dimensionerad blir installationen. Vet du inte allt i detalj är inte det någon fara heller, det kan du alltid rådfråga och komma överens med installatören om.

Det andra är att du bör ha ett vattenburet distributionssystem i huset, annars blir det dyrare, då du måste införskaffa element, golvvärme och annat därtill.

När du vet att jordvärme passar ditt hus gäller det först att få tillstånd av kommunen att utföra arbetet, detta på grund av miljöaspekter, och att brinevätskan kan börja läcka i jorden. Du kan läsa mer om regler och lagar gällande jordvärme längre ned på sidan.

Installation - gräva ned slang och sätta in jordvärmepump

När du fått ditt tillstånd är det dags för grovjobbet. För att få en fungerande jordvärmeanläggning krävs grävning, kollektorslang och en jordvärmepump.

Först gräver man ut diket där jordvärmeslangen ska placeras. Detta dike fortsätter fram till byggnaden där jordvärmepumpen ska installeras. Kollektorslangen kopplas ihop med rörsystemet som går in i huset och värmepumpen. I dag är det också allt vanligare att plöja ned kollektorslangen istället. Detta för att minska den stora påverkan grävningar har på marken.

Jordvärmepumpen ställs på plats där du ska ha den. Den kopplas till husets vattenburna distributionssystem för att värma upp radiatorer, golvvärme och tappvatten, beroende på vad du har för typ av vattenburet system.

Kollektorslangen fylls med brinevätska och testkörs ett par timmar. Detta är för att försäkra sig om att det inte finns luftfickor eller sprickor i systemet. Slutligen monteras systemet samman och är färdigt för användning.

Att gräva ned jordvärmeslangen tar ungefär 2-3 dagar om jorden är någorlunda lättarbetad. Sen får du räkna med att det tar tid för jorden att återhämta sig också, vilket också kan kräva utgifter.

Beställ offerter på jordvärme

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Vad kostar jordvärme?

Den totala kostnaden för jordvärme brukar i regel ligga mellan 80 000 kronor och 130 000 kronor, beroende på bland annat vilken leverantör du har, samt märke på pumpen. Även om det är en hög startkostnad, lönar det sig i längden. Elräkningen blir genast billigare, och den höga kostnaden ses som en investering istället, då även fastigheten ökar i värde.

Kostnad för en jordvärmepump

När du införskaffar jordvärme brukar kostnaderna delas upp i installation, grävning samt jordvärmepumpen självt. Jordvärmepumpen brukar i regel kosta mellan 45 000 kronor och 120 000 kronor. Priserna varierar beroende på vilken effekt du vill ha, och vilket märke du föredrar på pumpen.

Bland annat Energimyndigheten har gjort tester där man tydligt ser att vissa billigare jordvärmepumpar har högre prestanda än de dyrare. Detta tyder på att varumärket har stor betydelse för priset, så stirra er inte blinda på detta.

Däremot är det i regel så att ju dyrare pump du införskaffar, desto högre prestanda har den. Så var uppmärksam, och kolla på hur du måste dimensionera värmepumpslang samt värmepump.

Kostnad för installation och grävning av jordvärme

Att gräva för jordvärme kostar cirka 6000 kronor. Detta är anledningen till att det är billigare att skaffa jordvärme än bergvärme, även om de använder sig av samma markvärmepump. Det är billigare att gräva än att borra.

Har du tillgång till och tillstånd att manövrera en grävmaskin, så kan du givetvis utföra grävningsarbetet själv. Se till att du vet var eventuella rör- och vattenledningar går, så du inte av misstag skadar dessa. Som tidigare nämnt tar det ungefär 2-3 dagar att utföra grävningen eller plöjningen, och minst lika många dagar att återställa jorden.

Var dock försiktig med att utföra grävningsarbetet själv, det är viktigt att ha rätt grävmaskin, så att du inte använder en alldeles för liten sådan. Då kommer det ta betydligt mycket längre tid.

Jordvärmepump med display

Jordvärme ger rätt till ROT-avdrag

Rotavdraget beräknas utifrån ett schablonbelopp som kallas för arbetskostnad, eller entreprenadskostnad. Arbetskostnaden utgör 35% av totalbeloppet, och det är utifrån denna kostnad du kan få rotavdrag. Rotavdraget ligger på 30% av arbetskostnaden om du vill införskaffa dig jordvärme.

Rotavdraget dras direkt på din faktura, så du behöver inte betala mer än nödvändigt och ligga ute med pengar.

Ska du byta ut din värmepump är det andra regler som gäller. Rotavdraget ovan gäller bara vid nyinstallation av jordvärme. Då kan inte schablonbeloppet tillämpas, utan då får du rot-avdraget från det arbete som faktiskt utförts istället.

Årlig besparing med jordvärme

Eftersom den initiala kostnaden för jordvärme är såpass hög är det många som väljer andra alternativ. Däremot är det viktigt att tänka att det är en investering. Dels ökar det värdet på huset då folk i regel är mer intresserade av att köpa hus som har jordvärme. Dels betalar jordvärmen av sig efter ett par år.

Jordvärme är en långsiktig investering som håller i mellan 20 och 30 år. Genomsnittsvillan sparar mellan 10 000 och 14 000 kWh per år vid användning av jordvärme, vilket gör att återbetalningstiden blir maximalt 8 år om totalkostnaden är 100 000 kronor och energibesparingen per år 50 procent.

Man brukar säga att återbetalningstiden för jordvärme är mellan 5 och 10 år beroende på vilket energibehov du har till din villa. Vill du veta mer om den årliga besparingen på jordvärme, samt mer ingående om priser på jordvärme, kan du läsa mer om pris på jordvärme här.

Vilka jordvärmepumpar finns på marknaden?

Specifikationer på olika märken
Produkt Effekt COP (35) Ljudeffekt db(A) Vattenvolym Pris
Nibe F1255 16 kW 5,2 36-52 180 99 000:-
CTC EcoHeat 412, 400V 12 kW 4,1 47 223 89 000:-
Daikin EGSQH10S18AA9W 12 kW 5,6 46 180 60 000:-
Bosch Compress 6000 6 LW/M 5,8 kW 5,9 45 180 62 000:-
Dannfoss DHP-H Opti Pro+ 5,8 kW 4,2 44,5 180 60 000:-

Dessa produkter är bara ett urval av vad som finns på marknaden. Listan speglar inte GreenMatchs partners utbud, utan bör ses som en generell översikt istället för en representation. 

Fördelar och nackdelar med jordvärme

Precis som med alla andra typer av värmepumpar, vare sig det gäller markvärme eller luftvärmepumpar, har även jordvärme sina fördelar och nackdelar. Nedan listar vi 6 för- och nackdelar med att införskaffa jordvärme till villan.
Fördelar Nackdelar
Både jordvärmepumpen samt slangen har en lång livstid. Jordvärmeslangen kräver en hel del yta när du väl lägger ut den - har du inte den ytan kan bergvärme vara ett bättre alternativ.
Om du känner dig säker kan du utföra markarbetet själv. Grävningsarbetet kan förstöra gräsmattan om det inte görs rätt - därför råder vi dig att anlita proffs.
Det är ett miljövänligt alternativ då värmen ursprungligen kommer från solen. Jordvärmen lämpar sig bäst när temperaturskillnaderna inte är allt för stora, det vill säga främst i mellersta och södra Sverige.
Jordvärmepumpen kräver mycket lite underhåll. Kollektorslangen kan påverka växtligheten då den kan kyla ned marktemperaturen något.
Det höjer värdet på huset. Det går inte att bygga ny husgrund eller pool eller linkande där slangen ligger.
Redan från dag ett börjar jordvärmen återbetala sig. Det är en stor initial kostnad - dock blir det billigare i längden.

Regler och lagar gällande jordvärme

För att veta vilka regler och rekommendationer som gäller bör du ta kontakt med energirådgivaren i din kommun, som oftast sitter på miljöavdelningen. Det finns dock riktlinjer som är generella för anläggning av jordvärme, vilka finns sammanställda nedan.

Det första att tänka på är att det är rätt avstånd till vattentäkt, avloppssystem och markyta.

  • Avståndet till närmaste vattentäkt ska vara minst 20 meter.
  • Det ska vara minst 2 meter till närmaste avloppsanläggning.
  • Jordvärmeslangen ska förläggas minst 1 meter ner i jorden.
  • Slangen ska läggas slingrande med minst 1,5 meters mellanrum.

Brinevätskan inuti kollektorslangen är hälsoskadlig på grund av att den innehåller etanol, därför måste systemet vara reglerat så att maximalt 5 liter brinevätska kan läcka ut vid eventuell skada på slangen. Slangen ska även märkas ut under jordytan så att den syns vid eventuellt framtida grävarbete.

Det är alltid du som ägare till fastigheten och jordvärmeanläggningen som är ansvarig vid eventuella olägenheter för miljö och andra människors hälsa i anslutning till skador på systemet.

Det förekommer relativt få problem med jordvärme, det största problemet är om slangen är underdimensionerad och måste byggas ut för att inte påverka markens temperatur och jordvärmepumpens effektivitet.

Beställ offerter för bästa möjliga pris

Om du nu står i begrepp till att införskaffa dig jordvärme bör du beställa in flera offerter så att du kan jämföra priser mellan olika leverantörer i din omgivning.

Hos oss på GreenMatch kan du beställa upp till 4 offerter på totalentreprenad av jordvärme. Det är helt gratis och inga förpliktelser medföljer.

Det enda du behöver göra är att antingen fylla i formuläret ovan på denna sida, eller klicka på knappen nedan. Vårt mål är att det ska vara så enkelt och billigt som möjligt för dig att välja miljövänliga värmeanläggningar.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Mattias Hallén
Skriven av Mattias Hallén, Skribent

Mattias har jobbat som skribent för GreenMatch i 2 år. Under dessa år har fokus legat på allt som rör solenergi, värmeteknik, miljö och hållbarhet. Tack vare Mattias har GreenMatch bland annat blivit omnämnd av Klimatsmart.se och den ideella organisationen White Monday.

Mer inom detta ämne