Jordvärme

Jämför pris och kvalitet på lösningar för jordvärme - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Jordvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Jordvärme utnyttjar markens lagrade solenergi

Marken, eller jorden, innehåller lagrad solenergi som går att utvinna med hjälp av en jordvärmepump. Liksom för bergvärme används en kollektorslang, men istället för vertikal placering läggs slangen slingrande horisontellt på 90-150 centimeters djup. Jorden kan med fördel ha en hög vattenhalt.

Jordvärme passar främst hushåll med högt värmebehov. Eftersom anläggningen påverkas något av årstidsväxlingar, så passar jordvärme bättre i södra Sverige. I norra delen av landet är risken för frostskador större och låga temperaturer påverkar även jordvärmepumpens effektivitet.

Det är vanligt att jordvärmeslangen är mellan 200 och 600 meter lång, beroende på hushållets värmebehov. Slangens längd beror även på hur bra marktypen kan leda värme. Se till att du får en karta på var jordvärmeslangen är placerad, så du vet var i tomten det går att gräva.

Fyll i formuläret för att få upp till fyra offerter på jordvärme från olika företag
Jordvärme vektor

Förbered för jordvärme

Innan du bestämmer dig för att installera en jordvärmepump finns det några frågor du kan ställa dig.

Har ditt hus ett vattenburet distributionssystem?

Jordvärmepumpen kopplas till vattenburen uppvärmning i form av radiatorer eller golvvärme. Framledningstemperaturen i jordvärmepumpen är relativt låg, så om du har små element från 70- eller 80-talet så kan du behöva byta ut dessa.

Äldre radiatorer är ofta såpass stora att en lägre temperatur kan kompenseras med större volym. Dock kan rören behöva justeras för att flödet inte ska bli för högt.

Hur stor är hushållets genomsnittliga energiförbrukning?

Jordvärme passar framför allt hushåll med hög energiförbrukning, det vill säga över 20 000 kWh per år.

Ett genomsnittligt småhus i Sverige hade 2012 en energiförbrukning på 21 400 kWh om året. Är hushållets energibehov betydligt mindre än så kan en luft-vattenvärmepump vara ett gott alternativ till jordvärme.

Har du tillräcklig markyta för jordvärmeslangen?

De flesta husägare har inte mer mark än sin egen tomtyta. Eftersom jordvärme kräver omfattande grävning på tomten, så gäller det att se över terrängen. Bor du bredvid ett berg eller på extremt stenrik mark, kan det vara svårt att gräva 150 centimeter ner i marken.

Har du tillgång till annan markyta, såsom en åker eller ängsmark,  kan detta användas för jordvärme. Oavsett var du ska gräva så måste du vara medveten om att det tar lite tid för gräset att återhämta sig och eftersom slangen gör att temperaturen sjunker något så kan växtlighetens potential försämras.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

Installation av en jordvärmepump

När du besvarat ovanstående frågor har du en idé om jordvärme faktiskt passar ditt hushåll. Nästa steg är att göra en anmälan till kommunen. Installation av jordvärme, bergvärme och sjövärme är anmälningspliktigt enlig lag eftersom det räknas som miljöfarlig verksamhet. Det beror på risken för att brinevätskan i kollektorslangen kan läcka ut i mark och vatten.

För att få en fungerande jordvärmeanläggning krävs grävning, kollektorslang och en jordvärmepump. Först gräver man ut diket där jordvärmeslangen ska placeras. Detta dike fortsätter fram till byggnaden där jordvärmepumpen ska installeras. Kollektorslangen kopplas ihop med rörsystemet som går in i huset och värmepumpen.

Jordvärmepumpen ställs på plats efter att du avlägsnat eventuell uttjänt värmepanna eller värmepump. Den kopplas till husets vattenburna distributionssystem för att värma upp radiatorer, golvvärme och tappvatten. Kollektorslangen fylls med brinevätska, vanligen en blandning av vatten och etanol, och testkörs ett par timmar. Detta är för att försäkra sig om att det inte finns luftfickor eller sprickor i systemet. Slutligen monteras systemet samman och är redo för bruk.

Jordvärme, slang på backen

Jordvärmens fördelar

 • En jordvärmepump kan stå för upp till 70 procent av husets energibehov.
 • Jordvärmepumpen och jordvärmeslangen har en lång livstid.
 • Kostnaden för jordvärme är lägre än för bergvärme.
 • Har du en grävmaskin så kan du själv göra grävarbetet.
 • Kollektorslangen kan återanvändas när värmepumpen är uttjänt.

Potentiella nackdelar med jordvärme

 • Jordvärme kan kräva så mycket som 600 kvadratmeter yta.
 • Kräver omfattande grävningsarbete där jordvärmeslangen ska förläggas.
 • Jordvärmen är känslig för temperaturväxlingar och lämpar sig bäst för södra och mellersta Sverige.
 • Jordvärmeslangen sänker markens temperatur något och kan påverka växtligheten.
 • Du kan i framtiden inte bygga för husgrund eller pool där slangen är förlagd.

Installationskostnader för jordvärme

Totalpriset för en jordvärmepump brukar hamna mellan 80 000 och 130 000 kronor. Kostnaden för själva jordvärmepumpen är densamma som för bergvärme och sjövärme, det vill säga någonstans mellan 60 000 och 120 000 kronor beroende på märke och modell.

Har du tillgång till och tillstånd att framföra grävmaskin, så kan du givetvis utföra grävningsarbetet själv. Se till att du vet var eventuella rör- och vattenledningar går, så du inte av misstag skadar dessa. Om du låter en grävfirma utföra arbetet så kan du räkna med en kostnad på 1000 kronor i timmen. Grävarbetet tar vanligen 1-2 dagar och det tar ungefär lika lång tid att återställa marken.

Jordvärme är en långsiktig investering som håller i mellan 20 och 30 år. Genomsnittsvillan sparar mellan 10 000 och 14 000 kWh per år vid användning av jordvärme, vilket gör att återbetalningstiden blir maximalt 8 år om totalkostnaden är 100 000 kronor och energibesparingen per år endast 50 procent.

Jordvarme _pris

Säkerhet och regleringar gällande jordvärme

För att veta vilka regler och rekommendationer som gäller bör du ta kontakt med energirådgivaren i din kommun. Det finns dock riktlinjer som är generella för anläggning av jordvärme, vilka finns sammanställda nedan. Det första att tänka på är att det är rätt avstånd till vattentäkt, avloppssystem och markyta.

 • Avståndet till närmaste vattentäkt ska vara minst 20 meter.
 • Det ska vara minst 2 meter till närmaste avloppsanläggning.
 • Jordvärmeslangen ska förläggas minst 1 meter ner i jorden. 
 • Slangen ska läggas slingrande med minst 1,5 meters mellanrum.


Eftersom brinevätskan inuti kollektorslangen är hälsoskadlig på grund av att den innehåller etanol, så måste systemet vara reglerat så att maximalt 5 liter brinevätska kan läcka ut vid eventuell skada på slangen. Slangen ska märkas ut under jordytan så att den syns vid eventuellt framtida grävarbete.

Det är alltid du som ägare till fastigheten och jordvärmeanläggningen som är ansvarig vid eventuella olägenheter för miljö och andra människors hälsa i anslutning till skador på systemet. Det förekommer relativt få problem med jordvärme, det största problemet är om slangen är underdimensionerad och måste byggas ut för att inte påverka markens temperatur och jordvärmepumpens effektivitet.

Installera jordvärme idag [räkna med en månad]

Innan du installerar jordvärme ska du som sagt anmäla detta till kommunen. Många kommuner har som riktlinje att anmälan ska skickas in minst sex veckor innan planerad installation. Även om detta inte gäller för alla kommuner så är det en ganska bra tidsram att förhålla sig till.

Om du inte redan besvarat frågorna ovan gällande jordvärme, så kan du starta där. Installatören hjälper dig att beräkna vilken storlek på värmepump du behöver och hur många meter kollektorslang som behövs. Det skadar dock inte om du är påläst från början, så att du som kund kan ställa de rätta frågorna.

Först bör du dock ta in offerter från olika företag för att få en prisuppfattning på vad jordvärme kan kosta för dig. Du kan enkelt göra detta genom att fylla i vårt formulär så kontaktar vi dig snarast. Du blir matchad med upp till fyra leverantörer som sedan kontaktar dig för offerterbjudanden. Detta är en gratis tjänst utan förpliktelser - ett samarbete mellan GreenMatch och våra partners.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!