SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
Det tar bara 30 sekunder 100 % gratis och utan förpliktelser
1/5
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 15 maj 2023

Hur fungerar jordvärme – 2023

Vad är jordvärme?

Jordvärme utvinner med liten miljöpåverkan energi ur marken. Det är en effektiv och förnybar energikälla som sänker dina värmeräkningar med upp till 70 %. Processen för att installera jordvärme är enkel, men det är optimalt om du bor i södra eller mellersta Sverige och har en tomt med stora fria ytor.

En lång kollektorslang fylld med vätska grävs ner på din tomt. Vätskan värms upp i marken. Jordvärmen transporteras med hjälp av en jordvärmepump till ett vattenburet distributionssystem, som i sin tur värmer upp ditt hus.

Vill du veta mer om jordvärme? Nedan hittar du de viktigaste frågorna och svaren. Är du redan nu intresserad av gratis offerter på jordvärme? Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret. Det ska vara enkelt att få offerter på gröna energilösningar. 50 000 nöjda svenskar har redan använt sig av GreenMatch eftertraktade offerttjänst. Börja ta kontroll över dina elräkningar du också!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Hur fungerar jordvärme?

Så fungerar jordvärme
1 2 3 4 5 6 7 8

Jordvärme funkar på samma sätt som bergvärme och sjövärme. Skillnaden är varifrån värmepumpen hämtar energi. För jordvärme används jordens ytskikt som värmekälla. En lång vätskefylld kollektorslang ligger nedgrävd en meter under marknivå. Brinevätskan värms upp av markens konstanta värme och är i ständig rörelse med hjälp av jordvärmepumpen.

Inne i huset passerar brinevätskan en värmeväxlare. Värmen överförs till ett köldmedium som upphettas några grader och förångas. Det förångade köldmediet kommer in i kompressorn. Trycket ökar och därmed också temperaturen. Via en värmeväxlare, eller kondensor, sprids värme från det nu upphettade köldmediet till husets vattenburna uppvärmningssystem

Köldmediet fortsätter in in expansionsventilen som sänker trycket. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt. När köldmediet på nytt möter brinevätskan från kollektorslangen upprepas processen.

Jordvärmepumpen sköter i stort sett sig själv. Den brukar ha en livslängd på mellan 20 och 30 år. Med regelbunden service kan den till och med nå över 40-strecket.

Hur ser installationen för jordvärme ut?

Börja alltid med att undersöka om du har rätt förutsättningar för att installera jordvärme. Idealiskt är om du bor i södra eller mellersta Sverige och har en stor plan tomt med blöt eller fuktig jord. Det är också viktigt att kontrollera att det inte finns några ledningar eller rör på området där du ska gräva eller ploga för att lägga ner kollektorslangen. 

Räkna med en kvadratmeter per meter slang. Så avsätt 300 kvadratmeter av din tomt om du har en 300 meter lång slang. Tänk på att du inte kan bygga en husgrund eller anlägga en pool ovanpå platsen där slangen kommer att vara nedgrävd. Kollektorslangen ska placeras som en ringlande orm minst en meter under marknivå. Du kan behöva jämna till marken med extra jord och så eller köpa gräs för att göra tomten fin igen. 

Bästa perioden att gräva för jordvärme är hösten. Det är inte så roligt att ha en gräslös leråker till tomt under sommaren och semestern. Dessutom växer ogräs inte lika snabbt under hösten.

När grävningen eller plöjningen är klar och kollektorslangen är på plats måste arbetet utföras av en certifierad installatör. Anslutningen fram till pannrumsväggen är utförd och inomhusarbetet kan starta. Den befintliga pannan avinstalleras och den nya värmepumpen installeras. 

Du kan redan under första dagen börja kunna använda värmepumpens elpatron för att värma vatten till kranar, element och golvvärme. Sedan dras rören mellan värmepumpen och platsen där kollektorslangen kommer in i huset. 

Rören fylls med en köldsäker brinevätska, som består av bioetanol och vatten. Den pumpas runt i kretsloppet under några timmar för att avlägsna eventuell luft. Nu kan du enkelt sköta värmepumpen efter värmebehov och se elräkningarna sänkas redan från dag ett systemet är igång. 

Installation av jordvärme med grävmaskin

Att gräva för jordvärme

Jordvärme kräver stor yta och visst djup på din tomt. Du kan räkna med en kvadratmeter per meter slang. Tänk på att förbereda väl hur du ska dimensionera och utföra installationen av jordvärme. Kollektorslangen, som kan variera i längd mellan 200 och 600 meter, grävs ner på tomten med en grävmaskin. 

Jordvärmeslangen ska placeras som en slingrande orm med cirka 1,5 meters avstånd och på minst en meters djup. Vid rätt förutsättningar kan du istället plöja ner kollektorslangen i jorden. Då slipper du vända på större jordmassor och skadan på tomten reduceras.

Spara pengar genom att gräva för jordvärme själv

Du kan spara pengar genom att gräva för jordvärme själv. Du behöver inget certifikat för själva grävningsarbetet av jordvärme, till skillnad från borrningen av bergvärme. Innan du utför grävningen med grävmaskin så bör du kontakta kommunen så att det inte finns nedgrävda ledningar på din tomt. 

Vi rekommenderar att arbetet utförs av en fackman, eftersom det kan bli kostsamt och dra ut på tiden om du gör fel. Arbetskostnaden är mellan 500 kronor och 1 000 kronor per timme. Räkna med 1 till 2 arbetsdagar till grävningen och lika lång tid för att återställa tomten. Är tomten uppgrävd kan du behöva så eller köpa nytt gräs. 

Så känner du dig säker på din sak så finns pengar att spara. Kolla gärna ledningskollen.se innan du börjar gräva.

Vad kostar jordvärme?

Att installera jordvärme är billigare än bergvärme, eftersom det är billigare att gräva än att borra. Den totala kostnaden för jordvärme ligger normalt mellan 100 000 kronor och 150 000 kronor och består huvudsakligen av två delar. Arbetskostnaderna för installationen, och priset för själva värmepumpen. 

Den relativt höga startkostnaden är en bra framtidsinvestering, eftersom elräkningen genast blir billigare och fastigheten ökar i värde.

Höj värdet på din fastighet, samtidigt som du tar kontroll över dina värmeräkningar och bidrar till en bättre miljö. 50 000 nöjda svenskar har redan förstått hur enkelt det är att beställa offerter via GreenMatch. Prova du också!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Priset för installation av jordvärme

Installationspriset landar normalt på runt 10 000 kronor till 34 000 kronor. Det består då huvudsakligen av grävningen, installation av värmepump och bortforsling av gammalt värmesystem samt återställning av marken. Det varierar mycket beroende på hur lång kollektorslang som behöver grävas ner och markens beskaffenhet, men även hur återställningsarbetet av marken ska utföras. 

Tänk på att för ROT-avdraget räknas arbetskostnaden som ett schablonbelopp på 35 % av totala priset.

Priset för en jordvärmepump

Jordvärmepumpen varierar i pris mellan 45 000 kronor och 120 000 kronor. Detta beroende på effekt och märke på pumpen. Energimyndigheten har tidigare gjort tester som visar att pumpar av ett välkänt märke inte nödvändigtvis har högre prestanda. Så jämför alltid märke och pris på värmepumpen för att inte betala onödigt mycket pengar.

Använd ROT-avdrag för installation av jordvärme

Vid nyinstallation av jordvärme och byte av värmepump kan du få ROT-avdrag på 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden när du installerar jordvärme är i sin tur ett schablonavdrag på 35 % av det totala priset. ROT-avdraget dras av redan på din faktura så du slipper ligga ute med pengar. Om ditt totalpris är 100 000 kronor så räknas 35 000 kronor som arbetskostnad. 30 % av detta belopp, det vill säga 10 500 kronor, kommer att dras av direkt på din faktura.

Jordvärme är ett mycket effektivt uppvärmningssystem

Spara upp till 70 % av dina uppvärmningskostnader tack vare jordvärmens höga verkningsgrad. Det är viktigt att inte köpa en jordvärmepump med för hög verkningsgrad. Värmepumpen bör dimensioneras för att klara runt 95 % av husets årliga energibehov. Värmepumpens effekt ska då vara 65-70 % av husets effektbehov. Resten av energin kommer från en elpatron som är inbyggd i värmepumpen.

Vill du också börja ta kontroll över dina värmeräkningar? Beställ offerter redan idag! 50 000 nöjda svenskar har redan använt sig av vår eftertraktade offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vad betyder COP och SCOP?

COP (Coefficiant of Performance) är pumpens verkningsgrad. En pump med COP-värdet 4 skapar 4 kWh när den förbrukar 1 kWh el. COP tar dock inte hänsyn till årstiderna. Därför är SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) ett bättre mått, eftersom detta ser till pumpens verkningsgrad under ett år.

Fördelar och nackdelar med jordvärme

Som alla andra värmesystem har jordvärme för- och nackdelar. Här nedan listar vi 6 fördelar och 6 nackdelar med jordvärme.

Jordvärme fördelar
 1. Redan från dag ett börjar jordvärme återbetala sig
 2. Både jordvärmepumpen och slangen har lång livstid
 3. Du kan utföra markarbetet själv
 4. Jordvärme är ett miljövänligt alternativ
 5. Jordvärmepumpen kräver lite underhåll
 6. Jordvärmesystemet höjer värdet på fastigheten
Jordvärme nackdelar
 1. Jordvärmeslangen kräver stor yta av tomten
 2. Grävningsarbetet kan förstöra gräsmattan
 3. Jordvärme vintertid lämpar sig bäst utan för stora temperaturskillnader
 4. Kollektorslangen kyler ner marken och kan påverka växtligheten
 5. Det går inte att bygga husgrund eller pool ovanpå slangområdet

Passar jordvärme dig?

Jordvärme passar bäst när temperaturskillnaderna inte är för stora, som i mellersta och södra Sverige. Stora hushåll med höga uppvärmningskostnader är de riktigt stora vinnarna med en jordvärmeanläggning. Bäst är också om du redan har ett vattenburet distributionssystem i huset, eftersom en installation av detta kan kosta runt 100 000 kronor. Har du inte ett vattenburet system kan en luft-luftvärmepump vara ett bra alternativ för dig

Lerjord och blöt sandjord leder värme bättre, och ger därför ett lägre totalpris. Kollektorslangen behöver nämligen inte vara lika lång som om den grävs ner i porös jord. Du behöver även stor fri yta när du gräver ner kollektorslangen. Vill du inte gräva upp din gräsmatta och inte har stor tomt så finns andra effektiva alternativ. Själva jordvärmepumpen är av samma typ som en bergvärmepump eller sjövärmepump. 

Det som skiljer dem åt är varifrån energin hämtas.

 • Jordvärme får energi från ytjorden
 • Bergvärme hämtar energin ur berggrunden
 • Sjövärme ur sjöar eller vattendrag  

Regler och lagar för jordvärme

Innan du påbörjar en installation av jordvärme bör du ta kontakt med en energirådgivare i din kommun. Här ger vi dig en sammanställning av vissa generella riktlinjer.

 • Minst 20 meter till närmaste vattentäkt
 • Minst 2 meter till närmaste avloppsanläggning
 • Kollektorslangen ska placeras minst 1 meter under marknivå
 • Slangen ska läggas som en slingrande orm med minst 1,5 meters mellanrum

Brinevätskan i kollektorslangen innehåller etanol och är skadlig för naturen vid läckage. Systemet måste därför vara reglerat så att max 5 liter brinevätska rinner ut om slangen skulle skadas. Slangen ska även märkas ut, så att du vet var den finns under jorden. Tänk på att det alltid är du som ägare till fastigheten och jordvärmesystemet som är ansvarig vid eventuell skada på miljö eller människor.

Uppfyller du villkoren för att skaffa jordvärme? Beställ offerter redan idag. Du är i gott sällskap för 50 000 nöjda svenskar har redan använt sig av vår eftertraktade offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vanliga frågor om jordvärme

Skriven av Daniel Gahnertz, Skribent

Daniel har en bakgrund som frilansskribent. Han har skrivit för en lång rad tidningar i Norden och har ett starkt intresse för miljö, hållbarhet och förnybara energikällor.

Medförfattare:
Mer inom detta ämne
Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?