Jämför pris och offerter på jordvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Lyssna
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 juli 2021

Jordvärme - till vilket pris?

Kostnaden för jordvärme till din villa - upp till 75 % i besparingar

Jordvärme hämtar energi från lagrad solvärme i marken, vilket gör att det fungerar lite som horisontell bergvärme. För att ta vara på den lagrade värmen grävs en slang ned i marken på ca 1-1,5 meters djup.

Kort fakta:

Totalkostnad: 100 000 - 150 000 kr

Rotavdrag: 10,5 % av totalkostnaden

Värmesystem: Vattenburet

Krävd markyta: 250-600 kvm

Kollektorsslang längd: 200-600 meter

Eftersom det inte krävs någon borrning är jordvärme en mindre kostsam investering än bergvärme.

Priset för jordvärme ligger vanligtvis mellan 100 000 och 150 000 kronor. Du kan läsa mer om kostnadsfördelningen nedan.

Fördelarna med att investera i jordvärme är framförallt de besparingar du kan göra med att byta från olja eller elelement. I bästa fall kan du spara upp till 75 procent på dina värmekostnader genom att installera jordvärme.

Återbetalningstiden för jordvärme ligger vanligtvis på runt 8 år och värmepumpen har en funktionsduglighet på 15-20 år. 

Hitta din jordvärmeinstallatör enkelt via GreenMatch! Med vår kostnadsfria offerttjänst kan du enkelt beställa upp till 4 offerter från leverantörer nära dig. Fördelar med att använda vår tjänst: 

  • En offertförfrågan - flera skräddarsydda offerter i handen
  • Ta hjälp av våra leverantörer för att hitta en anpassad lösning
  • Konkurrenskraftiga priser - leverantörerna vet att du får flera offerter och ger därför ett fördelaktigt pris
  • Kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Totalkostnad för jordvärme

Precis som med andra värmesystem är det svårt att göra en korrekt uppskattning av kostnaderna. Det är många faktorer som spelar in för det slutgiltiga priset av investeringen. Nedan har vi lagt ihop ett exempel för att du ska få en uppfattning om prisbilden. 

Prisexempel för jordvärme
Arbete Cirkapriser
Värmepump 70 000 kronor
Slang 25 000 kronor
Grävning 8 000 kronor
Installation 10 000 kronor
Återställning 8 000 kronor
Totalt  100 000 - 150 000 kronor
Totalt med rotavdrag 89 500 - 134 250 kronor

Notera! Detta är generella priser som syftar till att belysa de stora skillnaderna i pris för inköp och installation av jordvärmepump.

Observera att kostnad för ansökan hos ditt kommunala miljökontor tillkommer. Denna summa varierar, men ligger normalt från 1 000 - 3 000 kronor

Pris på jordvärmepumpar

Kostnaden för jordvärmepumpen varierar från 45 000 - 80 000 kronor. Pumpens effekt och vilket varumärke du väljer påverkar givetvis priset. Eftersom värmepumpar ofta har en livslängd på 15-20 år, kan det löna tid att investera i en kvalitativ produkt.

För jordvärme, bergvärme samt sjövärme kan samma typer av värmepumpar användas. Liksom för bergvärme, bör värmepumpens storlek anpassas till husets storlek och energiförbrukning.

Övrig materialkostnad är för slangen som ska isoleras. Denna kostnad kan sträcka sig från allt mellan 10 000 kronor upp till 25 000 kronor, beroende på hur lång slang du behöver.

Hos oss kan du beställa upp till 4 offerter kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret ovan, eller trycka på knappen nedan. Inga förpliktelser medföljer - vi vill nämligen göra det så enkelt för dig som möjligt att få offerter på markvärme.

Beställ offerter på jordvärme!

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Arbetskostnad för jordvärme

För professionell grävning får du räkna med 4 000 till 6 000 kronor för grävningen. Installationen av själva slangen brukar kosta någonstans mellan 2 000 och 10 000 kronor.

Arbetstiden för grävning och installation beror även på hur marken ser ut. Grävningen för slangen tar normalt 1-2 arbetsdagar. Om du har tillgång till och är behörig att framföra en grävmaskin, kan du här spara en del av kostnaden. 

I stenig jord och där berggrunden ligger nära marken, blir grävningen ett kostsammare projekt. Ska du däremot lägga slangen i myrmark, ett kärr eller på en åkermark blir grävningen enklare.

Arbetskostnaden för installation av jordvärme brukar vara en tredjedel av den totala kostnaden. Arbetet blir billigare genom att du utnyttjar rotavdraget som ligger på 30% av installationskostnaden, som räknas som ett schablonbelopp på 35% av totalkostnaden.

Prisdistribution för jordvärmeanläggning

Återställning av marken

Efter du grävt ned jordvärmeslangen står du nu där med ett nytt värmesystem, men en tomt som sett betydligt bättre dagar. Det är många som inte tänker på att tomtmarken ofta kräver en återställning efter grävningen. För detta kan du räkna på ytterligare 1-2 dagars arbete.

Har du möjlighet att installera jordvärme?

Det finns många saker som ska tas i beaktande, innan du påbörjar en installation av jordvärme, för att säkerställa att ditt hus är kompatibelt för att installera jordvärme.

1 1: Brinevätska pumpas ner i energibrunnen genom en slang, där vätskan värms upp av den konstanta värmen i marken. 2 2: Den uppvärmda brinevätskan matas till en värmeväxlare som för över värmen till ett köldmedium. 3 3: Köldmediet förs vidare till kompressorn som ökar trycket på köldmediet, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediet ytterligare. 4 4: Köldmediet åker vidare till kondensorn som överför värmen till en vattentank. 5 5: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna som värmer huset, och med vissa pumpar värmer den även tappvattnet. 6 6: Vattnet i radiatorerna kyls ner och går tillbaka till tanken. 7 7: Köldmediet kyls ner av det kalla vattnet i tanken. Det minskas sedan i tryck via en expansionsventil, vilket ytterligare kyler ner mediet. 8 8: Köldmediet i sin tur kyler ner brinevätskan, som återigen pumpas ner i marken för att värmas upp.
Så fungerar jordvärme

Marktemperaturen bör ej vara för kall

Jordvärme brukar i högre grad rekommenderas för hem i södra Sverige. Temperaturen i marken är kallare i norr, vilket resulterar i djupare tjäle. Brinevätskan, som vanligen består av vatten och etanol, som flyter i slangen riskerar att bli allt för kall vid för mycket tjäle. 

Jordvärme kräver en stor tomtyta

Eftersom jordvärme bygger på att slingor grävs ner i marken, kräver det ganska stor markareal. Ett medelstort hus kan normalt sett klara sig på en yta motsvarande 400 m2, medan ett större hus med högt energibehov kan kräva upp till 600 m2.

Slangen läggs ofta slingrande över ytan med 80-150 centimeters mellanrum. Det beror på att slangen tar värme från marken runt omkring. Om slangen är placerad med alltför täta mellanrum kommer värmesystemets effektivitet påverkas negativt.

Placering av jordvärmeslang under markyta

Avvara marken till jordvärmeslangen

Jordvärmeslangen ska grävas ned på ca 1 meters djup, vilket gör att du inte kan göra andra grävarbeten på området efteråt. Planerar du att bygga ett garage eller uthus med gjuten grund, eller till exempel anlägga en pool, går det inte att göra där värmeslangen är placerad.

Grävningsarbetet påverkar tomten

Då grävningsarbetet på tomt eller annan mark blir relativt omfattande vill du förmodligen återställa marken i ursprungligt skick efteråt. Dessutom påverkar jordvärme lokalklimatet på tomten, eftersom slangen “tar” värme från jorden. Det innebär att markens temperatur förändras något, vilket i sin tur påverkar växterna. Givetvis behöver inte detta vara ett problem, men det är något du bör vara medveten om.

Beställ offerter på jordvärme nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.