Jämför pris och offerter på solceller
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Lyssna
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 23 november 2021

10 för- och nackdelar med solenergi

En evig energikälla med minimal miljöpåverkan

Hur bra är solenergi? Som med allt annat har solenergi sina goda och mindre goda sidor. Solenergi är en av de bästa energikällorna vi har på vår jord. Denna guide kommer att vara användbar om du planerar vara lite miljövänligare och funderar på att investera i solenergi och dessutom vill veta mer om hur solceller funkar.

Fördelar med solenergi

Sammanfattning: 5 fördelar med solenergi

1. Du kan producera solenergi även när det är molnigt

2. Solenergi är så gott som underhållsfritt

3. Solenergi är en förnybar energikälla, som när det utvinns inte avger några utsläpp

4. Med egen utvinning av solenergi påverkas du till mindre grad av stigande elpriser

5. Genom att investera i solceller till ditt tak ökar du värdet på fastigheten

1. Energi, även när det är molnigt 

Med solpaneler genererar du elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan till och med producera elektricitet under molniga dagar, därför har de alltså inget behov av direkt solljus. Solpanelerna använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin.

Det fungerar som så att en växelriktare omvandlar energin till 230V växelström. Växelriktaren kopplas in i husets vanliga växelcentral och på så vis kan strömmen användas till hushållet. Om du producerar mer el än du använder exporteras den tillbaka till nätet och kan istället användas under natten eller under tillfällen då du använder mer energi än du genererar.

2. Underhållsfri

Solpaneler behöver näst intill inget underhåll. Det enda skulle vara om det råkar komma smuts eller löv på dem och då är det bara att borsta av det. Panelernas effektgaranti är vanligtvis på 25 år och växelriktarens garanti mellan 5-10 år, om det skulle vara något som skulle behöva bytas ut är det inverteraren som konverterar likström till växelström, vilket brukar vara efter en period på 10-15 år.

Det är viktigt att poängtera att systemet bör undersökas var 4-7:e år. Det rekommenderas också att du frågar din installatör om de särskilda underhållskraven för just ditt system.

3. En sann miljövän

Producera grön energi med solcellerFörutom att spara energi med ett solsystem, så blir du en god miljövän och minska din miljöpåverkan. Solenergin avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Det finns nästan inga gifter som frigörs i miljön medan vi använder solel för att möta våra energibehov.

Installationen och produktion av solsystemen är förvisso förknippade med vissa utsläpp, men de är av mycket mindre betydelse än andra alternativ som finns inom energisektorn.

4. Egen elproduktion

Vid val och implementering av solenergi genererar du egen elektricitet. Detta innebär att du inte kommer att påverkas av de förväntat stigande elpriserna. Många villor i Sverige har utrymme på taket för tillräckligt med solceller för att producera solenergi som täcker energibehovet under sommarmånaderna.

Under vintern när solinstrålningen - eller insolationen som det också heter - är lägre, produceras dagligen endast en sjundedel av den energi som kan produceras under en sommardag, vilket gör att du då behöver köpa in el från det allmänna nätet.

Men genom att sälja överskottselen under sommaren kan dessa kostnader i stort sett jämnas ut, beroende på din elnätsleverantör.

1 1: Solpanelerna omvandlar solstrålarna till energi i form av elektricitet. 2 2: Från solpanelerna leds elektriciteten till en DC-brytare. DC-brytaren kan stänga av flödet av elektricitet, ifall att det skulle behövas för säkerhet. 3 3: Solpanelerna skapa el i form av likström. För att använda elektriciteten i ditt hushåll behöver den omvandlas till växelström, vilket sker i växelriktaren. 4 4: Att koppla solcellsbatterier till solcellsanläggningen är valfritt.
Notera! På denna bild visas solcellsbatterier med inbyggd regulator där växelström leds från växelriktaren och den inbyggda regulatorn omvandlar och lagrar elen. Alternativt kan solcellsbatteriet kopplas in före växelriktaren.
5 5: Från växelriktaren går elen till en elmätare. Elmätaren mäter producerad solel, använd solel, köpt el från det allmänna elnätet och såld el till det allmänna elnätet. 6 6: Från elmätaren går solelen vidare till ett elskåp/proppskåp varifrån den skickas ut i huset. 7 7: Solelen används i ditt hus för att till exempel tända lampor och driva vitvaror. 8 8: Den solel du inte använder, eller eventuellt lagrar, säljs vidare till det allmänna elnätet. Denna överskottsel får du betalt av från din avtalade köpare och ger även rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.
Solceller

5. Ökar värdet på ditt hus

Solenergi anses vara en förbättring för ditt hem och kan öka det totala värdet på din villa. Det gör det mer attraktivt för potentiella köpare, om du är intresserad av att sälja huset i framtiden. Genom att lägga till solpaneler ökar du din egendoms standard avseende energianvändning. Du har då möjlighet att genomföra en energibesiktning för att få en energicertificering, vilket ger villan ett intyg på att bostaden är energisnål.

Är du redo att skaffa solceller? Hos Greenmatch kan du få upp till 4 offerter att jämföra från flera olika lokala leverantörer. Allt du behöver göra är att trycka på knappen nedan och fylla i formuläret. Det är helt gratis och utan förpliktelser, du slipper jaga offerter från leverantörer - vi gör det åt dig.

Beställ offerter på solceller

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

10 för- och nackdelar med solenergi

Nackdelar med solenergi

Sammanfattning: 5 nackdelar med solenergi

1. Under vintertiden minskar produktionen av solenergi

2. Effektiviteten av elproduktionen minskar något vid molnighet

3. Investeringskostnaden är relativt hög - kom ihåg att använda antingen solcellsstöd eller rotavdrag

4. Återbetalningstiden på solceller är för närvarande relativt lång och ligger på 10-25 år

5. Solcellerna är känsliga för skugga och bör placeras optimalt för att vara effektiva

1. Elproduktionen under vintertiden

Elproduktion med solceller på vinternNär det gäller energiproduktionen av solenergi så är det en stor skillnad mellan sommar och vinter. Under sommaren produceras det upp till sju gånger så mycket energi jämfört med under vintern.

Av detta skäl är det vanligt att kombinera ett solvärmesystem med andra typer av värmeförsörjning, såsom värmepumpar, pellets eller vedpannor. Däremot är solcellerna mer effektiva under vintern eftersom mer energi kan utvinnas ur solinstrålningen då solcellerna är kalla.

2. Molnighet

För att solenergi ska fungera optimalt så krävs det att solen skiner. Molnigt väder genererar dock en viss del av solenergi, men det mest effektiva är klar solenergi. Men som tidigare nämnts så fungerar solpanelerna under alla förhållanden, dock inte optimalt och får då kompletteras med en alternativ värmekälla. Det finns ett flertal olika utformningar och lösningskonstruktioner som kan kombineras med solvärme för miljövänlig energiutvinning. Molniga dagar kan alltså vara en nackdel för solenergi.

3. Hög engångskostnad

För ett hushåll innebär installation av solvärme en stor engångskostnad, även om det går att få avdrag från staten. Initialtiden är hög och återbetalningen lång men därefter så har du en kostnadsfri energikälla till hemmet. Vid inköp av solenergi bör du överväga initialkostnaden, då du har möjlighet att införskaffa solceller med högre kvalitet. En hög kvalitet ger mindre kostnader för reparation och underhåll samt en livslängd på upp till 30 år.

4. Kostsamt alternativ för att utvinna grön energi

Pris på solcellerDen vanligaste och mest väsentliga begränsningen vid användandet av solceller är att metoden är en av de dyraste formerna för att utvinna grön energi. Denna problematik kan dock underlättas något för privatpersoner genom att ansöka om det gröna skatteavdraget.

Det gröna avdraget ligger på  15 % av den totala kostnaden upp till max 50 000 kr. Med de kan du även få 50 % avdrag på både solcellsbatterier och laddboxar! Dock delar de maxbeloppet på 50 000 kr  per person och år.

När återbetalningstiden för solcellerna passerat, har du däremot gratis energiproduktion i minst ett - om inte två - decennier.

Läs mer: Solcellspaket

5. Känslig för skugga

Det är viktigt att tänka på att solceller inte ska överskuggas. När du använder ljus för att generera elektricitet påverkas energiupptagningen av exempelvis skugga från träd eller antenner. Solcellernas upptagningförmåga blir på så vis begränsad eftersom solceller använder ljuset från solens strålar för att generera elektricitet.

Det är också mycket större del av panelen, än den som skuggas, som tappar förmågan att producera el. I moderna paneler finns det ofta bypassdioder som minskar detta problem. Men, det smidigaste alternativet är att ha solpanelerna placerade på taket som vanligtvis brukar vara förhållandevis skuggfritt.

Beställ offerter på solceller

Fyll i formuläret på bara en 1 minut