Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Begär dina gratis offerter
1/3
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 28 juni 2023

Solel – en energikälla för framtiden

Producera solel hemma med solceller 

Solel ikon.

Att producera solel hemma har blivit populärt av flera anledningar. Det handlar förstås mycket om att vilja byta till långsiktigt hållbar energiproduktion. Du som funderar på att installera solceller kan dra nytta av skatteavdrag, ökade fastighetsvärden och stora besparingar.

Genom att montera solceller på taket, eller på gården, kan du bli din egen elproducent. Elen kan du antingen själv använda direkt, eller så kan du lagra den i ett solcellsbatteri för att den ska användas senare. Producerar du mer el än vad ditt hushåll konsumerar kan du även sälja överskottselen.

Är du nyfiken på att beställa offerter på solceller efter dina önskemål? Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

En solcellsanläggning består av ett flertal olika delar: solpaneler som monteras på taket, en växelriktare för att omvandla likström till växelström och en elmätare. Den sistnämnda mäter hur mycket el du producerat, använt, köpt och sålt. När du anlitar ett företag för att ta hand om installationen av din solcellsanläggning kommer de hjälpa dig med alla komponenter som ingår.

Sälj din överskottsel

Att sälja vidare överskottsel är en bra affär inte bara för dig själv, utan för samhället i stort. Du hjälper nämligen till med energiomställningen vars mål är att vårt energisystem i slutändan ska bli fossilfritt. Som försäljare av överskottsel är du vad som kallas för ”mikroproducent”. Elen du producerar säljs vidare till kunder som valt att få solel till sina hem.

Hur fungerar det att sälja solel?

Du säljer din överskottsel genom ett elhandelsbolag. När det gäller elhandelsbolag bör du göra ett aktivt val för att få så bra villkor som möjligt, ofta får du bästa avtal om du köper och säljer el till samma bolag. Det blir extra viktigt om du producerar stora volymer överskottsel. Om du inte väljer aktivt så säljs din överskottsel till det spotpris som gäller hos det elbolag du har elhandelsavtal med.

Vad behöver du för att kunna sälja solel?

 • En solcellsanläggning som är ansluten till elnätet.
 • Ett elavtal för din elförbrukning hos en elleverantör.
 • Ett avtal som täcker din elproduktion, det vill säga ett elhandelsbolag som köper din överskottsel.
Vad behöver du för att sälja solel?

Hur mycket får man för att sälja solel?

I de allra flesta fall följer försäljningspriset spotpriset, det vill säga det generella marknadspriset. Men det skiljer sig mellan olika företag, och hos vissa elhandelsbolag kan du få bättre villkor, det blir därför viktigt att jämföra och se vad som gäller för dig och vilka alternativ du har. 

Vissa företag erbjuder bonusar under första åren, några erbjuder bonusar endast om du köper och säljer el hos samma bolag eller om solcellerna installeras av samma företag. Andra använder sig av helt andra sorters avtal, som Jämtkrafts Dela vattnet, där elen du säljer till dem ”lagras” och du får ta ut den på vintern till rådande spotpriset, istället för ”försäljningstillfällets” spotpris. 

Vill du också ställa om till en grönare elproduktion och kunna sälja din överskottsel? Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Skattereducering för såld el på 60 öre/kWh

Om du producerar solel från solceller kan du ansöka om en skattereduktion. Reduktionen uppgår till 60 öre per såld kWh och som mest upp till 30 000 kWh per år, d.v.s. 18 000 kr per år. För att kunna göra avdraget måste du anmäla till ditt elnätsbolag att du framställer el på ett miljövänligt sätt.

Det finns några krav för dig som mikroproducent:

 • Dina solceller producerar el i första hand för eget bruk.
 • Din totala elförbrukning under ett år är större än din produktion.
 • Du får inte ersättning för mer än 30 000 kWh, eller 18 000 kr, per år.
Räkna på solceller
Räkna ut

Resultat visas direkt, ingen personlig information sparas.

Är solel miljövänligt?

När man talar om förnybara och miljövänliga energikällor är det viktigt att komma ihåg att det idag inte finns något alternativ som till 100 % saknar miljöpåverkan. Alla typer av energiproduktion påverkar miljön i någon utsträckning.

När det gäller solenergi är miljöpåverkan som störst när solcellerna tillverkas. Orsaken är att solceller tillverkas av olika mineraler som är krävande att raffinera och utvinna. Så solcellernas avtryck när de tillverkas påverkas till största del av vilken energimix som användas vid produktion. I många fall används fossil energi för tillverkningen, som t.ex. i Kina med en hög andel olja och kol i deras energimix.

I Sverige räknar man med att det tar mellan 2-3 år för en solcellsanläggning att framställa lika stor mängd energi som det går åt att tillverka den. Den tid det tar för en energianläggning att kompensera för energin som gick åt vid tillverkningen kallas för ”energiåterbetalningstid”. Energiåterbetalningstiden varierar beroende på var solcellerna tillverkats och var de används.

Hur miljövänlig är solel i jämförelse med andra energislag?

Innan vi går in på några siffror som jämför vilken miljöpåverkan solel har med andra energislag är det viktigt att påpeka att siffrorna kan variera något beroende på vem som står bakom rapporterna. Så gott som alla är dock överens om att solel är ett av de alternativ med minst utsläpp av koldioxid.

Utsläpp från olika energikällor.

I en FN-rapport som publicerades för några år sedan beräknades att solel orsakar utsläpp av 41 gram koldioxid per kWh. Det är att jämföra med el som producerats med naturgas som i samma rapport beräknades släppa ut 490 g koldioxid per kWh, eller en av de största miljöbovarna: el som producerats med kol på 820 gram koldioxid per kWh.

Solelens utsläpp uppstår som sagt huvudsakligen under den energikrävande tillverkningen, och påverkas därför av elmixen vid tillverkningstillfället. Och i nuläget produceras mycket av solcellerna i Kina, där kol fortfarande används relativt mycket för elproduktion. Men – det betyder även att ju större andel solceller som produceras med förnybar el desto mindre blir även solcellernas utsläpp!

Producenten – och i tur du – måste säkerställa att solcellerna återvinns

Återvinning av solceller omfattas av WEEE-direktivet. Det är ett EU-direktiv som innebär att producenten som tillverkat dina solceller, eller importerat dem, ska säkerställa att de återvinns på korrekt sätt. Producenten har i och med det ansvaret att meddela dig om hur du ska gå tillväga med solcellerna när de levt sin tid.

Det vanligaste i Sverige är att solcellerna lämnas in via kommunala återvinningscentraler. De återvinns då tillsammans med annan elektronik som TV-apparater och datorer. I och med att fler solceller når sin livslängd och kommer behöva återvinnas kan det dock komma att förändras i framtiden.

Solceller
1 2 3 4 5 6 7 8

För- och nackdelar med solel

Solenergi är miljövänligt och kostnadseffektivt på sikt, men det finns förstås nackdelar med det här energislaget precis som det finns med alla.

Fördelar:

 • En solcellsanläggning kräver lite eller inget underhåll förutom att du ibland behöver göra rent panelerna.
 • Utsläppsnivåerna är mycket låga.
 • Du påverkas i mindre utsträckning av elbolagens elpriser.
 • Värdet på din fastighet ökar med solceller på taket.

Nackdelar:

 • Anläggningen producerar mycket mindre el under vintertid.
 • Produktionen i anläggningen påverkas av hur molnigt det är.
 • Du behöver initialt investera en någorlunda stor summa i anläggningen, och återbetalningstiden ligger i genomsnitt på mellan 10-20 år.
 • En del solceller framställs med tungmetaller vars produktionsförhållanden kan variera ur miljöperspektiv.

Greenmatch gör det enkelt för dig att producera solel

Här på Greenmatch kan du enkelt få offerter från lokala solcellsföretag. Du fyller bara i vårt formulär med information om dina förutsättningar. Vi kan sedan komma att kontakta dig för kompletterande uppgifter, för att sedan matcha dig med våra samarbetspartners. De kommer i sin tur kontakta dig för att kunna arbeta fram offerter utifrån dina unika förutsättningar och behov. Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?