Solceller - Jämför pris och offerter från installatörer nära dig
Begär dina gratis offerter
Beställ offerter
1/2
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 6 januari 2023

Solceller till företag

Är solceller till företag en lönsam investering?

Att installera solceller som företag har blivit allt mer populärt. Utöver att vara ett bra steg för miljön, sänker det era energikostnader och kan vara en lönsam investering. Med en avkastning på 7%, betalar solcellerna av sig redan efter 14 år. Med en livslängd på runt 30 år finns det mycket pengar att både spara – och tjäna!

3 anledningar till varför ert företag borde investera i solceller

För
  1. Dra ner på företagets kostnader
  2. Förbättra företagets CSR-arbete och varumärke
  3. Bidra till en grönare värld

Dra ner på företagets kostnader

Genom att täcka ert elbehov under stora delar av året kan solpaneler rejält dra ner på företagets kostnader.

Förbättra företagets CSR-arbete och varumärke

Förbättra uppfattningen om ert företag genom att installera solpaneler.  

Bidra till en grönare värld

Solceller förbättrar självklart inte bara uppfattningen om ert företag, utan gör faktiskt en riktig skillnad i världen. Om världen lyckats dra ner sina utsläpp kan vara skillnaden på liv och död, och genom att installera solceller bidrar du till en grönare värld.

2 anledningar till varför ni borde överväga andra investeringar

Emot
  1. Ni saknar rätt förutsättningar för att solceller ska vara lönsamma
  2. Långsiktig investering bunden till fastighet – ska ni befinna er där länge?

Ni saknar rätt förutsättningar för att solceller ska vara lönsamma

Saknar företagets näringsfastigheter rätt förutsättningar för solceller så är investeringen inte lika lönsam. Ligger taket på fastigheten i fel riktning eller skuggar stora delar av taket under dagen så finns det andra investeringar som ger bättre avkastning.

Har näringsfastigheten inte helt rätt förutsättningar för att installera solceller på taket men ni är ändå intresserade av att investera i solceller. Inga problem, har ni ledig tomtyta med rätt förutsättningar kan solcellerna installeras på marken.

Långsiktig investering bunden till fastighet – ska ni befinna er där länge?

Solceller har en livslängd på 30 år, och en återbetalningstid på ca. 10-15 år. Tror ni inte att ert företag kommer befinna sig på samma plats under en längre tid påverkar det ert beslut.

Planerar ni flytta inom de närmaste åren kan ni behöva se över om solcellsanläggningen kommer kunna öka marknadsvärdet på fastigheten, och isåfall med hur mycket? Byggnaden får en mycket bättre “energiförbrukning”, och på så vis en lägre månadskostnad. Men väger det ökade värdet på fastigheten upp mot andra investeringar?

Vill ni bli ett grönare företag? Om ni ska installera solceller rekommenderas ni jämföra offerter från flera olika företag. Det gör ni lätt via GreenMatch! Vi hjälper er få skräddarsydda offerter från upp till 4 företag – vår tjänst är helt kostnadsfri och medför inga förpliktelser.

Allt du behöver göra nu är fylla i formuläret ovan – vi kontaktar dig sedan med några kompletterande frågor, för att sedan kunna matcha er med relevanta installatörer och leverantörer. Efter vi matchat er med installatörerna kontaktar de er, för att boka ett kostnadsfritt konsultationsbesök för att kunna ge sina offerter.

Är solceller till företag en lönsam investering?

Ja, i de allra flesta fall är solceller till företag en sund investering. Med en återbetalningstid på 10-15 år, och livslängd på 30 år blir solceller, ur rent ekonomiskt perspektiv, en bra investering. Väger du sedan in andra fördelar med att i investera solceller så är det, enligt mig, ingen tvekan om saken. 

Det förutsätter att företaget och näringsfastigheten har rätt förutsättningar. Är ni intresserade av att installera solcellerna på taket av en byggnad krävs det att takytan är mestadels skuggfri under dagen , och för optimal produktion ska taket inte luta norrut.

Vad kostar solceller till företag?

Solcellsanläggningar till företag är vanligtvis större än för privatpersoner. Därav är priset per installerad kW vanligtvis också lägre Med ett lägre pris per installerad kW minskar även kostnaden på den el som solcellerna producerar.

När ni köper solceller som företag är ni även berättigade att göra avdrag för ingående moms, vilket såklart gör anläggningen billigare. Avdrag för ingående moms gäller så länge den el som produceras av solcellerna används av företaget och inte i en privatbostad.

Exempelpriser för solceller till företag – exklusive moms
YtaAnläggningens effektTotalt prisPris per kWp
90 m²15 kWp180 000 kronor12 000 kronor
600 m²100 kWp1 000 000 kronor10 000 kronor

Det är svårt att ge en estimering på exakt kostnad på solceller till företag, eftersom slutpriset varierar beroende på flera faktorer. Priserna ovan bör ses som breda estimeringar. För att se hur priser blir för exakt er bör ni diskutera det med leverantörer.

Vad är återbetalningstiden?

Återbetalningstiden för solceller till företag ligger normalt på runt 10-15 år.

Skulle vi ta ovan anläggning på 15 kW som exempel, ligger investeringskostnaden på totalt 150 000 kronor. Beroende på var i Sverige ert företag befinner er, och lutning/riktning på taket etc., kan ni räkna med olika mängd producerade kWh per år.

För att förenkla exemplet, låt säga anläggningen producerar 900 kWh per installerad kW. Det skulle då resultera i 405 000 kWh el producerade under livslängden, vilket innebär en kostnad på 0,37 öre per producerad kWh. Jämför det med inköpspriset på el som kan vara runt 1,10 kr per kWh så är det en enorm besparing.

Så klart är investeringskalkyleringen inte riktigt så enkel. Det finns fler faktorer att ta i beaktande. Till exempel kommer solpanelerna att degradera med åren. Exakt hur mycket det degraderingen är blir svårt att säga. Vårt kalla klimat i Sverige leder faktiskt till bra förutsättningar för långlivade paneler, men över lång tid ligger vanligtvis degraderingen på runt 10 %. Utöver det behöver man, som vid alla investeringar, beakta avkastningskravet. De flesta kalkyler bör därför göras med en kalkylränta som ska motsvara detta.

För att jämföra priset för olika energikällor brukar man använda sig av Levelized Cost of Energy(LCOE), vilket  också kan vara användbart i er kalkyl. 

Hur stor anläggning behöver vi?

När ni dimensionerar en solcellsanläggning till verksamheten bör ni utgå ifrån er elkonsumtion. Som företag använder ni, till skillnad från privatpersoner, som mest el under de tider när solcellerna producerar mest.

Är verksamheten igång under dagen behövs el för maskiner, lampor och kanske kylning / uppvärmning av lokalen. Isåfall är solceller speciellt lönsamma. Solceller blir nämligen mer lönsamma ju mer av elen du använder själv. Det gäller speciellt för anläggningar upp till 255 kW, vilket är väldigt stora anläggningar.

För störst lönsamhet är det alltså viktigt att korrekt estimera er elkonsumtion, helst på en ganska granulär nivå.

Installerar ni en anläggning på över 255 kW kan ni behöva betala energiskatt på producerad el. Det kan gälla både för el som används av verksamheten samt den överskottsel som säljs vidare. Läs mer om skatter för solceller här.

Storskalig solcellsinstallation

Är det värt att installera solcellsbatteri?

Solcellsbatteri

Nej, solcellsbatteri till företag är i de flesta fall inte lönsamt. Solcellsbatterier är just nu, med investeringsstöd på 60 %, inte ens lönsamt för privatpersoner. Och lönsamheten för företag är oftast ännu mindre än för privatpersoner.

Solcellsbatterier blir lönsamma för att du sparar, och använder elen själv, istället för att sälja den till elnätet. Det ger besparingar då priset du säljer för är lägre än det du köper el för. För privatpersoner blir det lönsammare eftersom att elförbrukningen för dem vanligtvis är som högst under de timmar när elproduktionen är låg.

Företag å andra sidan, som har sin verksamhet aktiv under dagen, har inte det problemet. Dessutom kan ni få ut en skattereduktion på 60 öre per kWh för såld överskottsel som minskar skillnaden mellan pris för såld och köpt el. Och därför gör solcellsbatterier, idag, till en olönsam investering.

Lagring av solenergi kan dock bli lönsamt för företag där elen används som mest vid andra tider än när den produceras. Till exempel bostadsrättsföreningar eller hotell, som ofta använder mer el under morgon och kväll.

Hur går det till när man vi installera solceller till företaget?

Förberedelse: Projektering och kartläggning

Det första steget ligger på er att se över företagets förutsättningar. Var ska solpanelerna installeras? Är det ett fastighetstak, eller på marken? Hur ser taket ut, är det ett platt tak eller vinklat, vilket material är det gjort av? Ni behöver även se över era nuvarande elbehov och kostnader för att kunna göra korrekt kalkyl.

Behöver ni bygglov för att installera anläggningen? Är ni osäkra på det kan ni alltid kolla på Boverkets hemsida, eller ringa byggnadsnämnden för att försäkra er. Vid stora anläggningar kan det även vara bra att kolla upp hur ni ska gå tillväga när ni kopplar upp anläggningen till elnätet.

Välja installatör & leverantör

När ni fått allt på plats gällande förberedelser är det dags att hitta den rätta solcellsinstallatören för jobbet. Det är kanske inte alltid det lättaste, och vi rekommenderar att ni alltid jämför flera offerter.

När det kommer till de stora installationerna vill ni helst ha någon med erfarenhet kring det, som vet vad som gäller. Det kan uppkomma andra sorters problem och utmaningar med att designa system av den storleken, jämfört med anläggningar till villatak. Det finns dock nu flera solcellsföretag med bred erfarenhet av alla sorters installationer. Så det bör inte vara några problem att hitta kvalificerade leverantörer.

Installation av solcellsanläggning

Själva installationen kommer ta olika lång tid beroende på storleken och utformningen av anläggningen. Men det här steget är något som lämnas åt installatörerna, och tar normalt inte tar dig allt för lång tid.

Service och underhåll

Solceller kräver extremt lite underhåll. Är solceller lutande så krävs det oftast ingen rengöring, då regn tar bort eventuell smuts. Utöver det kan det krävas lite service, samt att efter halva solpanelernas livslängd, ca. 15 år, kommer växelriktaren att behöva bytas ut.

Beställ offerter på solceller

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?