Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 19 april 2021

Bergvärme

Vad är bergvärme?

Bergvärme är värme som kommer från lagrad solenergi, som återfinns i grundvattnet i berggrunden. I Sverige är detta den vanligaste geoenergin vi har. Det är mycket fördelaktigt med bergvärme i Sverige då landet till största del vilar på urberg, som i sig har en bra värmeledningsförmåga.

Den värme som hämtas ökar ju djupare du borrar. Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) stiger värmen med cirka 15-30 grader per kilometer. Om markytan har en medeltemperatur på cirka 10 grader kommer det alltså att vara mellan 25-40 grader 1 kilometer ned i berggrunden.

Bergvärme är alltså en säker värmekälla för de flesta hushåll i Sverige, oavsett om du bor i norr eller söder, eftersom den i princip är oberoende av väderförhållandena.

Om du är ute efter att införskaffa bergvärme till ditt hushåll bör du jämföra priser. Hos oss på GreenMatch kan du beställa upp till 4 offerter från lokala leverantörer - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. På så vis kan du hitta den bästa lösningen för just dig. Fyll bara i formuläret ovan på sidan så löser vi resten åt dig!

Hur fungerar bergvärme?

 

1 1: Brinevätska pumpas ner i energibrunnen genom en slang, där vätskan värms upp av den konstanta värmen i vattnet i berggrunden. 2 2: Den uppvärmda brinevätskan matas till en värmeväxlare som för över värmen till ett köldmedium. 3 3: Köldmediet förs vidare till kompressorn som ökar trycket på köldmediet, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediet ytterligare. 4 4: Köldmediet åker vidare till kondensorn som överför värmen till en vattentank. 5 5: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna som värmer huset, och med vissa pumpar värmer den även tappvattnet. 6 6: Vattnet i radiatorerna kyls ner och går tillbaka till tanken. 7 7: Köldmediet kyls ner av det kalla vattnet i tanken. Det minskas sedan i tryck via en expansionsventil, vilket ytterligare kyler ner mediet. 8 8: Köldmediet i sin tur kyler ner brinevätskan, som återigen pumpas ner i marken för att värmas upp.
Bergvärme

Hela poängen med att värma upp huset med bergvärme är att använda solenergin som lagras i grundvattnet i berggrunden. Processen ser ut som följer:

 • Först och främst borras ett hål ned i marken, en energibrunn som oftast är cirka 100-200 meter djup.
 • En kollektorslang läggs i hålet och i denna slang flyter det en vätska, en så kallad brinevätska, som aldrig fryser. Vätskan pumpas mellan bergvärmepumpen i huset och berggrunden under marken.
 • Syftet med brinevätskan är att den hämtar värmen från berggrunden och när vätskan är varm pumpas den till bergvärmepumpen som via en kompressor utvinner värmen som sedan värmer upp ditt hus och varmvattnet.
 • En bergvärmepump är inte en specifik pump, utan samma värmepump används oavsett om du använder till exempel sjövärme, jordvärme eller bergvärme.

Förklarar hur en värmepump fungerar

På en mer teknisk nivå fungerar en markvärmepump som följande (se ovanstående bild): 

 1. När brinevätskan vandrat från berggrunden till bergvärmepumpen värmer den upp ett köldmedium i värmepumpen. Detta köldmedium har en mycket låg kokpunkt, vilket gör att när brinevätskan värmer upp köldmediet i förångaren blir den till gas. 
 2. Köldmediet går sedan från förångaren till kompressorn där trycket på köldmediet ökar ytterliggare och därmed blir temperaturen ännu högre. 
 3. Eftersom trycket ökats markant i kompressorn har även kokpunkten ökat, så när köldmediet sedan går till kondensorn har köldmediet gått från gas till flytande form. I kondensorn överförs värmen från köldmediet till husets värmesystem. När väl värmen överförts från köldmediet i kondensorn till husets värmesystem och värmer upp husets rum och vatten, minskar tryck och temperatur på köldmediet. 
 4. Köldmediet går till sist genom en expansionsventil som minskar trycket ännu mer, som gör att temperaturen sjunker och den åter kan göra samma resa.

Borra för bergvärme

När du borrar för bergvärme är det viktigt att tänka på avståndet från marken ned till berggrunden. Ju längre avståndet är, desto större blir kostnaden för borrningen. Det är därför viktigt att beräkna ditt borrhål i förväg, så att du vet det ungefärliga priset. Den del av hålet som går genom jordlagret måste också ha foderrör för att kunna isolera energibrunnen bättre. Vidare måste även berggrunden vara tätad med foderrör åtminstone 2 meter ned. Detta enligt Normbrunn -16, en vägledning för borrning av brunnar av SGU.

Borrhålet måste skyddas från avlopp eller åkermark. Om det ligger nära är det viktigt att borrhålet ligger uppströms från dessa föroreningskällor, så att inte grundvattnet rinner mot borrhålet då detta kan orsaka föroreningar i marken.

En annan viktig aspekt att tänka på vid borrning för bergvärme är att energibrunnen inte bör vara närmare ditt hus än 4 meter, och ditt borrhål måste vara minst 20 meter från din grannes om denne har ett sådant också. Om du mot förmodan måste borra närmare än 20 meter från ett annat borrhål måste du borra djupare ned i berggrunden för att få den värme du behöver. Om du själv ska ha flera borrhål kan de sitta närmre än 20 meter eftersom de hämtar energi ifrån varandra.

Bild på borrning för bergvärme

Tillstånd för bergvärme

Innan du börjar borra för bergvärme måste du ansökan om tillstånd hos din kommun. Detta kostar pengar och tar tid. Detta måste göras för att säkerställa att alla regler följs, så att miljön eller grundvattnet inte förorenas eftersom brinevätskan innehåller miljöfarligt etanol.

För att kunna ansöka om tillstånd måste du veta exakt var på tomten du vill sätta ditt borrhål. De flesta kommuner har också kartor över alla tomter som visar var grannarna har sina hål, så att du som enklast kan välja en lämplig plats för din energibrunn.

Prata gärna med dina grannar också, så att du inte gör ett borrhål allt för nära grannens tomt, ifall denne i framtiden tänkt göra ett själv.

Priset för ansökan varierar stort beroende på i vilken kommun du bor. Vissa kommuner, som till exempel Umeå, tar mindre än 1000 kronor, andra kan ta upp emot 4000 kronor.

Installera bergvärme i Sverige

Själva installationen brukar gå smidigt och kan göras under ett par dagar, max en vecka, om allt går som det ska. Oftast kan du få bergvärmepump, installation och borrning hos samma leverantör, vilket underlättar för dig om något mot förmodan skulle gå fel.

De som utför arbetet, det vill säga borrningen samt att sätta in bergvärmepumpen, måste vara certifierade. Däremot är det vanligt att du som husägare utför grävarbetet för att kunna sätta kollektorslangen från borrhålet till huset och väggen där bergvärmepumpen ska stå.

Tomten kan komma att behöva återställas en del efter att grävarbetet är utfört, speciellt eftersom maskinen kan förstöra en del av din gräsmatta. De flesta markfirmor använder dock någon form av markskydd för att minska påverkan på gräsmattan så mycket som möjligt.

Normalt sett bör du inte vara utan värme mer än under ett par timmar under hela installationsprocessen.

Vill du vara säker på att få en certifierad leverantör av bergvärmepump, borrning och installation? Fyll då i vårt formulär och mottag upp till 4 offerter från lokala leverantörer helt kostnadsfritt, utan förpliktelser.

Beställ offerter på bergvärme nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Bergvärme - pris och kostnad

Det finns många kostnader att vara uppmärksam på om du står i begrepp att installera bergvärme. Det viktigaste du bör tänka på vad gäller priser är:

 • Bergvärmepumpen
 • Borrningen
 • Foderrör
 • Kollektorslang
 • Ditt hus värmesystem

Vad kostar bergvärme? Totalkostnad för bergvärme brukar ligga på cirka 110 - 230 000 kronor. Bergvärmepumpen kan kosta mellan 45 000 - 120 000 kronor. Det finns dock både billigare och dyrare, men dessa priser är vanligast för hushåll i Sverige. Kostnad för totalentreprenad av bergvärme är beroende av många faktorer:

 • Storlek på huset
 • Placering av energibrunnen
 • Vilken typ av distributionssystem du har för närvarande (t.ex. vattenburet med radiatorer eller golvvärme)
 • Årlig energiförbrukning
 • Markförhållanden (hur långt är det till berggrunden?, vilken ledningsförmåga har berggrunden?)

När det kommer till priset för borrning brukar det ligga mellan 30 000 och 70 000 kronor. Detta inkluderar även foderrören som behövs.

Prisexempel bergvärme med rotavdrag
Kostnader och avdrag Priser
Årligt värmebehov 30 000 kWh
Kostnad totalentreprenad 150 000 kronor
Arbetskostnad (35%) 52 500 kronor
Rotavdrag (30%) 15 750 kronor
Totalkostnad efter rotavdrag 134 250 kronor

Rotavdrag för bergvärme

Du som äger en bostadsrätt eller ett hus har rätt att nyttja rotavdraget vid installation av bergvärme. Rotavdraget ligger på 30% på arbetskostnaden, och du kan få upp till 50 000 kronor i rotavdrag per år och ägare.

Eftersom det i värmepumpsbranschen oftast ges ett totalpris på hela entreprenaden har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Skatteverket kommit överens om ett schablonbelopp för arbetskostnaden av vätske- och vattenpumpar, vilket är 35% av totalentreprenaden. Märk också att när schablonen används får max 10,5% av totalbeloppet dras vid en vätska-vatteninstallation (bergvärme).

Vilken månadskostnad har bergvärme?

För att kunna beräkna bergvärmes kostnad i månaden måste vi veta följande:

 • SCOP-värde
 • Elpris
 • Årligt värmebehov

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) är ett värde som mäter bergvärmepumpens verkningsgrad. Till skillnad från COP (Coefficient of Performance) visar SCOP verkningsgraden under ett helt år, där även årstidernas väderväxlingar tas i beaktning. 

Om du har en värmepump med ett SCOP-värde på 4 betyder det att energin värmepumpen producerar är 4 gånger större än det den förbrukar. Så om en värmepump producerar 30 000 kWh per år till ditt hus behöver du bara betala elen för 7 500 kW. 

Nedan följer en exempelberäkning på hur mycket din månadskostnad skulle kunna vara med en bergvärmepump, och hur mycket du kan spara i jämförelse med direktverkande el.

Årligt energibehov 30 000 kWh
Elpris 1,2 kr/kWh
Pris med direktverkande el 36 000 kronor
Pris med bergvärme (SCOP 4) 9 000 kronor
Månadskostnad med bergvärme 750 kronor
Besparing jämfört med direktverkande el 27 000 kronor

Tänk på att denna tabell är en simpel beräkning, och verkligheten kan se annorlunda ut. Dock kan du spara upp till 80% med en värmepump i jämförelse med direktverkande el. 

Återbetalningstid

Eftersom bergvärme har en relativt låg driftskostnad brukar investeringen återbetala sig inom 4 till 8 år. Du kan spara upp till 80 procent av dina energiutgifter om du byter från exempelvis direktverkande el till bergvärme.

Hur lång tid det tar för bergvärmeanläggningen att återbetala sig beror dock också på till exempel hur stort värmebehov du har, ju större anläggning desto snabbare återbetalningstid. Detta kan du också se i tabellen ovan, ju större energibehov, desto mer sparar du per månad. 

Bergvärmepump till svenskt hus

Bergvärme - kyla eller värme?

Det främsta syftet med bergvärme är att värma upp hus och vatten - detta hörs även på namnet. Däremot är det inte den enda möjligheten; du kan även kyla med bergvärme på sommaren. Detta är ett mycket effektivt sätt som kostar cirka 2-4 öre per kWh - alltså betydligt billigare än vanlig luftkonditionering.

När värmeenergin hämtas från energibrunnen under vintern blir denna kall, det är denna kyla som sedan tas tillvara och kan kyla ditt hus under en stekande het sommardag. Att använda bergvärme till att kyla huset har blivit allt vanligare, och det är dessutom inte särskilt krångligt.

Benämningarna på kylning med bergvärme är många; frikyla, komfortkyla, naturkyla, alla används. Det är dock viktigt att veta att om du vill kunna skapa frikyla med din bergvärmepump behövs i de flesta fall en kylmodul.

När det kommer till att kyla huset med bergvärme finns det både passiv och aktiv kyla. Den passiva kylan får du genom att utnyttja den naturliga kylan från energibrunnen, den aktiva kylan får du genom att använda din värmepump. Med hjälp av kompressorn kan du istället för att generera värme, generera kyla. Tänk dock på att den passiva kylan är mer kostnadseffektiv då du inte behöver ha igång bergvärmepumpens kompressor.

Eftersom bergvärmen kräver ett vattenburet distributionssystem kan du också, med hjälp av en fläktkonvektor, kyla huset. Denna fläktkonvektor, eller fläktelement som det också heter, är som ett element med en inbyggd fläkt som sprider kylan ut i ditt hus.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Att skaffa bergvärme behöver inte alltid vara det bästa för dig, därför har vi samlat både fördelar och nackdelar för att du enklare ska kunna få en uppfattning om bergvärme passar dig.

Fördelar med bergvärme
 • Låg driftskostnad - även om investeringskostnaden är hög återbetalar sig anläggningen inom cirka 4-8 år eftersom driftskostnaden är så pass låg.
 • Förnybar energi - eftersom bergvärme är lagrad solenergi i grundvattnet i berggrunden kan denna energikälla aldrig ta slut.
 • Lång livslängd - en bergvärmepump har en livslängd på cirka 20 - 30 år och behöver därför mycket sällan bytas ut, till skillnad från exempelvis en luft-luftvärmepump.
 • Underhållsfritt - bergvärmepumpen står och går utan att du behöver göra så mycket. Det kan vara bra att titta till den då och då och se till att allt står rätt till.
 • Oberoende av vädret - eftersom energin tas från cirka 100-200 meter ned i marken påverkas inte bergvärme av yttre väderförhållanden på samma sätt som till exempel en luft-luftvärmepump eller en luft-vattenvärmepump.
Nackdelar med bergvärme
 • Stor investeringskostnad - Eftersom en bergvärmepump och borrning är dyrt springer priserna snabbt iväg. Vad många inte tänker på är den låga driftskostnaden, vilket gör att den höga investeringskostnaden lönar sig i längden.
 • Tillstånd och anmälan av värmepump - Eftersom du måste borra djupt ned i berggrunden, och kollektorslangen innehåller etanol, måste du ansöka om tillstånd innan du börjar, vilket också bidrar till den dyra investeringskostnaden.
 • Kräver borrning - För att kunna utnyttja solenergin i grundvattnet nere i berggrunden måste det borras ett cirka 100-200 meter djupt hål på din tomt.
 • Strömavbrott - Eftersom värmepumpen går på el kan det bli kallt om du får strömavbrott under en längre tid. Du kan införskaffa en pelletspanna eller kamin som komplement om du vet att ditt hus drabbas av strömavbrott då och då.

Beställ offerter på bergvärme?

Eftersom bergvärme har en hög initial kostnad lönar det sig att använda sig av GreenMatch. Vi kan erbjuda dig:

 • Upp till 4 kostnadsfria och oförpliktande offerter från lokala leverantörer.
 • Ett bra pris eftersom leverantörer konkurrera om just dig som kund.
 • En enkel process som tillåter dig att jämföra priser och kvalitet genom att fylla i formuläret högst upp på vår sida.
Beställ offerter på bergvärme

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Mattias Hallén
Skriven av Mattias Hallén, Skribent

Mattias har jobbat som skribent för GreenMatch i 2 år. Under dessa år har fokus legat på allt som rör solenergi, värmeteknik, miljö och hållbarhet. Tack vare Mattias har GreenMatch bland annat blivit omnämnd av Klimatsmart.se och den ideella organisationen White Monday.