SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera bergvärme!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 april 2024

Hur fungerar bergvärme - För- och nackdelar under 2024

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme kommer från solenergi lagrad i berggrunden. I Sverige är detta den vanligaste geoenergin vi har. Bergvärme är mycket fördelaktigt i Sverige, eftersom stora delar av landet vilar på berg med bra värmeledningsförmåga.

Värmen som utvinns ur berget värmer i sin tur upp vatten som antingen förs ut i radiatorer eller golvvärme för att värma upp ditt hus och ditt tappvatten. Bergvärme är en säker värmekälla för de flesta hushåll i Sverige, oavsett om du bor i norr eller söder. Med moderna värmepumpar kan du nå väldigt höga besparingar. Du kan minska dina värmekostnader med upp till 80 %!

Om du är ute efter att skaffa bergvärme till ditt hushåll bör du jämföra offerter för att inte betala för högt pris. Vi på GreenMatch har hjälpt över 50 000 svenskar med offerter på grön energi och vill gärna hjälpa dig också. Våra samarbetspartners gör sitt bästa för att ge sina mest fördelaktiga erbjudanden, eftersom de vet att de konkurrerar om dig som kund. Du slipper att själv tillbringa många långa tråkiga timmar med att kontakta installatörer. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett enkelt formulär för att komma igång.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vad är bergvärme?

Grundprincipen i alla värmepumpar är att du tar värmeenergin från ett ställe och för över det till ett annat. Med bergvärme utvinner du värmeenergi från berggrunden för att sedan föra över den för att värma ditt hus och tappvatten.

Bergvärme
1 2 3 4 5 6 7 8

Hur fungerar bergvärme i Sverige?

När du värmer upp huset med bergvärme använder du solenergin som lagras i berggrunden. Med hjälp av värmepumpen används värmeenergin från berggrunden för att effektivt värma upp vatten som går ut i radiatorer eller golvvärme för att värma upp huset. Den kan även värma upp ditt kranvatten. Processen ser ut som följande:

  • Först borras ett hål ned i marken och skapar en energibrunn. Hur djupt borrar man för bergvärme? Borrhålet är oftast är cirka 100-200 meter djupt.
  • En kollektorslang läggs i hålet och i denna slang flyter det en vätska, en så kallad brinevätska, som inte fryser. Vätskan pumpas mellan bergvärmepumpen i huset och berggrunden.
  • Syftet med brinevätskan är att den hämtar värmen från berggrunden och när vätskan är varm pumpas den till bergvärmepumpen som via en kompressor utvinner värmen som sedan värmer upp ditt hus och varmvattnet.
  • En bergvärmepump är inte en specifik pump, utan samma värmepump används oavsett om du använder till exempel sjövärme, jordvärme eller bergvärme.
Förklarar hur en värmepump fungerar

 

På en mer teknisk nivå fungerar bergvärmepumpen så här (se bild ovan): 

  1. När brinevätskan vandrat från berggrunden till bergvärmepumpen värmer den upp ett köldmedium i värmepumpen. Detta köldmedium har en mycket låg kokpunkt, vilket gör att när brinevätskan värmer upp köldmediet i förångaren blir den till gas. 
  2. Köldmediet går sedan från förångaren till kompressorn där trycket på köldmediet ökar ytterligare och därmed blir temperaturen ännu högre. 
  3. Eftersom trycket ökats markant i kompressorn har även kokpunkten ökat, så när köldmediet sedan går till kondensorn har köldmediet gått från gas till flytande form. I kondensorn överförs värmen från köldmediet till husets värmesystem. När väl värmen överförs från köldmediet i kondensorn till husets värmesystem och värmer upp husets rum och vatten, minskar tryck och temperatur på köldmediet. 
  4. Köldmediet går till sist genom en expansionsventil som minskar trycket ännu mer, som gör att temperaturen sjunker och den åter kan göra samma resa.

Bergvärmepumpens effektivitet mäts i COP och SCOP

Hur mycket el drar bergvärme? är en vanlig fråga för blivande bergvärmekunder. Om du har en värmepump med ett SCOP-värde på 5 betyder det att energin värmepumpen producerar är 5 gånger större än det den förbrukar. Så om en värmepump producerar 25 000 kWh per år till ditt hus behöver du bara betala elen för 5 000 kWh. 

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) är ett värde som mäter bergvärmepumpens verkningsgrad. Till skillnad från COP (Coefficient of Performance) visar SCOP verkningsgraden under ett helt år, där även årstidernas väderväxlingar tas i beaktning. 

SCOP effekt in 1kW effekt ut 5kW

Frikyla med bergvärme

Benämningarna på kylning med bergvärme är många; frikyla, komfortkyla eller naturkyla. Det är dock viktigt att veta att om du vill kunna skapa frikyla med din bergvärmepump behövs i de flesta fall en kylmodul.

När det kommer till att kyla huset med bergvärme finns det både passiv och aktiv kyla. Den passiva kylan får du genom att utnyttja den naturliga kylan från energibrunnen, den aktiva kylan får du genom att använda din värmepump. Med hjälp av kompressorn kan du istället för att generera värme, generera kyla. Tänk dock på att den passiva kylan är mer kostnadseffektiv då du inte behöver ha igång bergvärmepumpens kompressor.

Eftersom bergvärmen kräver ett vattenburet distributionssystem kan du också, med hjälp av en fläktkonvektor, kyla huset. Denna fläktkonvektor, eller fläktelement som det också heter, är som ett element med en inbyggd fläkt som sprider kylan ut i ditt hus.

Kyler du med värmepumpen kan det även komma med fördelen att du något värmer upp energibrunnen - vilket kan öka effektiviteten när du väl börjar värma med värmepumpen igen.

Bergvärme fördelar

  • Stora besparingar – även om investeringskostnaden är hög återbetalar sig anläggningen inom cirka 5-8 år eftersom driftskostnaden är så pass låg.  Du kan spara så mycket som 80 % på uppvärmningskostnaderna jämfört med direktverkande el.
  • Förnybar energi – Eftersom bergvärme är lagrad solenergi i grundvattnet i berggrunden kan denna energikälla aldrig ta slut.
  • Lång livslängd – en bergvärmepump har en livslängd på cirka 20 – 30 år och behöver därför mycket sällan bytas ut, till skillnad från exempelvis en luft-luftvärmepump.
  • Underhållsfritt – bergvärmepumpen står och går utan att du behöver göra så mycket. Till skillnad från till exempel värme med ved eller pellets. Det kan vara bra att titta till den då och då och se till att allt står rätt till, och kan kräva service med några års mellanrum för så lång livstid som möjligt.
  • Oberoende av vädret – eftersom energin tas från långt ner i marken påverkas inte bergvärme av yttre väderförhållanden på samma sätt som till exempel en luft-luftvärmepump eller en luft-vattenvärmepump.
Fördelar
 • Stora besparingar
 • Förnybar energi
 • Lång livslängd
 • Underhållsfritt
 • Oberoende av vädret
Nackdelar
 • Stor investeringskostnad
 • Tillstånd och anmälan av värmepump 
 • Kräver borrning & återställning
 • Ingen värme vid strömavbrott 

Bergvärme nackdelar

Tillståndsansökan.
  • Stor investeringskostnad - Eftersom en bergvärmepump och borrning är dyra kostnader.
  • Tillstånd och anmälan av värmepump - Eftersom du måste borra djupt ned i berggrunden, och kollektorslangen innehåller etanol, måste du ansöka om tillstånd innan du börjar. Det tar både tid och kostar pengar.
  • Kräver borrning och återställning - För att kunna utnyttja solenergin i grundvattnet nere i berggrunden måste det borras ett cirka 100-200 meter djupt hål på din tomt. Till skillnad från till exempel en luftvattenvärmepump där du slipper detta.
  • Ingen värme vid strömavbrott - Eftersom värmepumpen går på el kan det bli kallt om du får strömavbrott under en längre tid. Du kan införskaffa en pelletspanna eller kamin som komplement om du vet att ditt hus drabbas av strömavbrott då och då.

   Det kan därför vara en god idé med en kamin eller liknande som kan hålla huset varmt vid eventuellt elavbrott. Till skillnad från olja, ved och pelletspannor har en värmepump ingen möjlighet att värma upp huset vid strömavbrott. Sverige har ett stabilt kraftnät med få strömavbrott som ofta är kortvariga. Men det kan vara en bra idé att ha någon sorts säkerhetsåtgärd.

För vem passar bergvärme?

Bergvärme är bra om du har ett högt energibehov, din tomt har rätt berggrund och du har ett vattenburet värmesystem. Då kan du göra mycket stora besparingar på dina elräkningar.

Ett stort och ett litet hus.

Normal eller hög energiförbrukning  - Från 15 000 kWh

Radiatorer och golvvärme

Passar bäst för dig med vattenburet värmesystem som golvvärme eller radiatorer.

Hela Sverige

Passar i hela Sverige - men kräver inte allt för långt till berggrunden. Och rätt sorts berggrund.

Annat.

Bergvärme kostar runt 110 000 kr till 220 000 kr.

Bergvärme kostar normalt runt 110 000 - 220 000 kronor, men kan bli dyrare för stora hus. På grund av den något högre installationskostnaden passar det bäst för dig med lite högre värmebehov. Helst ska du redan ha ett vattenburet värmesystem, då du behöver det för bergvärme. Du kan självklart installera det som en del av renoveringen. Men kostnaden blir då högre, och kan sänka lönsamheten jämför med om du redan har vattenburet värmesystem. Här kan du läsa mer om kostnaden för bergvärme: bergvärme kostnad.

Det passar i hela Sverige, men ses oftare i norra Sverige nu för tiden, då det är det systemet som bäst klarar av riktigt kallt väder. Och tack vare lägre investeringskostnader har till exempel luft-vattenvärmepumpar blivit ett populärt alternativ i södra Sverige. Även om bergvärme kostar mer än andra värmepumpar betalar det oftast ändå av sig relativt snabbt, och kan bli en väldigt lönsam investering.

Bergvärme: Ett grönt alternativ bland flera andra

 

Luft-vattenvärmepump ikon.

Luft vatten värmepump är en något billigare lösning. Det passar bäst för dig med energiförbrukning upp till 25 000 kWh. Detta passar inte lika bra i norra Sverige då den på väldigt kalla dagar, när du behöver den som mest, har sämre effektivitet.

Jordvärme ikon.

Jordvärme kan vara ett något billigare alternativ. Men det kräver en stor tomt för att få ut nog energi. Kom ihåg att räkna på återställningen av tomten som del av priset för jordvärme!

luft-luftvärmepump ikon.

Luftvärmepumpar kräver inget vattenburet värmesystem. Det kan inte ge lika mycket värme, och bör bara ses som en kompletterande värmekälla. Det passar främst mindre hus med öppen planlösning i södra Sverige. En fördel är att de ofta har kyla inbyggt vilket är perfekt på varma sommardagar. Bor du i nybyggd bostad kan en frånluftsvärmepump vara ett bra val för dig. Läs också gärna mer om luftvärmepumpens pris.

Solceller ikon.

Solceller för att producera din egen elektricitet. Att använda solfångare för varmvatten är väldigt vanligt i södra europa - men tyvärr inte något som är särskilt lönsamt i Sverige.

När du är redo att installera bergvärme - ta in och jämför offerter!

När du är redo att installera bergvärme är nästa steg att se över dina förutsättningar - och ta in offerter på bergvärme. Energimyndigheten rekommenderar att du tar in offerter från minst 3 olika företag. Se till att du jämför offerter där samma saker ingår. Till exempel om bortforsling av existerande system finns eller storlek på värmepumpen. Du vet väl också att du från och med juli 2023 kan få bidrag för energieffektivisering för din nya värmepump?

Vi på GreenMatch hjälper dig gärna med att ta kontroll över dina värmeräkningar. Du får gratis offerter utan förpliktelser av oss. Våra samarbetspartners vet att de konkurrerar om dig som kund, så de ger dig sina bästa erbjudanden. Och du slipper tillbringa många långa tråkiga timmar med att själv kontakta installatörer. Gör nåt roligare med din tid istället! Klicka bara på knappen nedan och fyll i vårt enkla formulär för att ta första steget mot grön energi.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vanliga frågor om bergvärme

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner