Bergvärme

Jämför pris och kvalitet på bergvärme - Beställ flera offerter!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Bergvärmepumpar hämtar energi från berggrunden

Bergvärme utnyttjar solenergi som finns lagrad i berggrunden och grundvattnet. När solen värmer upp mark och ytvatten så når denna värme slutligen berggrunden och grundvattnet.

Fördelen med bergvärme är att temperaturen i berggrunden ligger stadigt på omkring 7°C året om. Denna typ av värmepump påverkas inte av årstidsväxlingar och fungerar även när utomhustemperaturen ligger under -20°C.

För att kunna utnyttja bergvärme krävs en energibrunn, eller aktivt borrhål, på mellan 90 och 200 meter. En vätskefylld kollektorslang monteras i borrhålet för att hämta upp energi och överföra denna till bergvärmepumpen.

Beroende på berggrundens värmeledningsförmåga krävs ett visst djup. Det totala djupet på borrhålet beror också på hur långt det är från markytan och ner till berggrunden.

Kan jag använda mig av bergvärme?

Det finns vissa aspekter att beakta om du funderar på att installera en bergvärmepump. För det första rekommenderas bergvärme som uppvärmningskälla främst till hushåll som har ett energibehov på mer än 20 000 kWh per år. Det beror på att priset på bergvärmepumpen och installationen är så pass högt att det inte lönar sig om du har ett lågt värmebehov.

Bergvärme går att installera på i princip alla villatomter. Bor du i radhus så kan det vara lönsamt att dela ett borrhål med en granne, men denna metod har minskat eftersom bergvärmens effekt minskar ju mer energi som tas ut ur borrhålet.

Borrhålet måste vara minst 20 meter från närmaste annat borrhål. På grund av detta har vanligen kommuner riktlinjer som säger att borrhålet måste vara minst 10 meter från tomtgränsen.

Är det långt ner till berggrunden där du bor kanske jordvärme passar bättre än bergvärme. Mellan markytan och minst två meter ner i berggrunden ska foderrör monteras, och dessa är inte billiga. Dessutom har det visat sig att problem med bergvärme förekommer oftare när avståndet ner till berggrunden är längre än 40 meter.

Fördelar med bergvärme

 • Bergvärme är oberoende av väder och utomhustemperatur.

 • Bergvärme kan stå för upp till 90 procent av husets värmebehov. På vintern kan man behöva komplettera med spetsvärme.

 • Bergvärmepumpar har en livslängd på omkring 20 år.

 • Bergvärmepumpar kan ha en så hög årsvärmesfaktor som 4, vilket gör den till den mest effektiva värmepumpen.

 • Ett väldimensionerat borrhål har en i princip evig livslängd. När bergvärmepumpen slutar fungera behöver du alltså inte borra en ny energibrunn.

Nackdelar med bergvärme

 • Den totala investeringskostnaden för bergvärme är hög. Återbetalningstiden brukar ligga på mellan 5 och 10 år.

 • Ett underdimensionerat system för bergvärme innebär att effekten blir låg, vilket gör återbetalningstiden längre. Du riskerar dessutom att tömma borrhålet på energi, eftersom du tar mer värme än vad som tillförs.

 • Bergvärme kräver ett vattenburet distributionssystem med radiatorer och golvvärme,
  alternativt en kombination av de båda. För ett hus som idag har direktverkande el,
  innebär denna installation stora kostnader.

Vad är priset för installation av bergvärme?

Det finns i huvudsak tre kostnader att beakta vid installation av bergvärme:

 1. Pris för borrning av energibrunn och materialkostnader 
 2. Bergvärmepumpens pris
 3. Arbetskostnaden i samband med installation av bergvärme
Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!

Borrning av energibrunn och materialkostnader

Beroende på hur djupt det aktiva borrhålet ska vara, varierar kostnaden. Ett borrhål på 100 meter brukar ligga på en kostnad av 35 000 kronor, exklusive foderrör. Det totala priset för borrningen brukar dock hamna någonstans mellan 40 000 och 100 000 kronor.

Priset på foderrör varierar tämligen mycket, men brukar vara på omkring 650 kronor per meter inklusive moms. Om du har 20 meter ner till berget, innebär foderrören alltså en merkostnad på 13 000 kronor. Hos många leverantörer ingår upp till 6 meter foderrör i det fasta priset, just eftersom det är minimikravet på längden av foderrör.

Bergvärmens borrhålsdjup beror dels på hur stor bergvärmepump du väljer. Djupet påverkas också av berggrundens mineralsammansättning. Porösa bergarter såsom kalksten leder värme sämre än exempelvis granit. Vattenhalten i berggrunden, närheten till grundvatten, påverkar också hur djup energibrunnen behöver vara.

Bergvärmepumpens pris

Ju större värmebehov hushållet har, desto större bergvärmepump krävs. Med storleken ökar också priset på bergvärmepumpen. Priserna varierar alltifrån 60 000 kronor upp till 120 000 kronor. De riktigt dyra pumparna är ofta av en modell som är varvtalsstyrda, det vill säga att de anpassar effekten efter behov.

De stora, etablerade värmepumpsfabrikaten står för hela 70 procent av vad som säljs på den svenska marknaden. Eftersom bergvärmepumpar har en lång livslängd är det lämpligt att välja ett kvalitativt märke med gott renommé. Du vill inte betala 60 000 kronor på en värmepump som slutar fungera efter fem år. Många företag har minst 6 års garanti, och hos vissa kan du köpa en tilläggsgaranti på upp till 14 år.

Beroende på om du har golvvärme eller radiatorer så finns det värmepumpar som fungerar olika effektivt beroende på system. Energimyndigheten gjorde år 2012 ett test av flera bergvärmepumpar. SCOP-värdet, seasonal coeffient of performance, kunde variera med 0,5 till 1,1 SCOP beroende på om man använde värmepumpen för radiatorer eller golvvärme.

Arbetskostnaden i samband med installation av bergvärme

Som tidigare nämnt så påverkar längden av foderrör som installeras, priset på materialkostnaden. Men svetsningen tar också tid för installatören, vilket påverkar priset för installationen. Hela installationen tar vanligen en till tre dagar.

Beroende på var i landet du bor, tar vissa företag ut en avgift för transport till tomten. Detta är något du särskilt bör tänka på om du ska installera bergvärme i norra Sverige såsom Luleå, Sollefteå eller Östersund.

Själva installationen är dock många gånger dyrare i städer som Stockholm och Göteborg, eftersom installatörerna har fler potentiella kunder och således en hög efterfrågan på installationer.

Installation av bergvärme är avdragsgillt enligt rotavdraget. Detta innebär att du kan få 30% av arbetskostnaden tillbaka på skatten. Du kan få tillbaka max 50 000 kronor per år, och detta gäller endast om du är ägare till huset som måste vara minst 5 år gammalt. De flesta installatörer hjälper dig med detta, men se till att de specificerar arbetskostnaderna på materialkostnad respektive arbetskostnad.

Den 1 januari 2016 ändrades rotavdrag till 30% av arbetskostnaden, innan detta var rotavdraget 50%.

10 steg för uppvärmning med bergvärme

Processen för att omvandla lagrad solenergi till värme för hus och hem fungerar på i princip samma sätt för alla typer av värmepumpar. Faktum är att själva värmepumpen för bergvärme är den samma som för värmepumpar för jordvärme och sjövärme.

 1. Energibrunnen, eller borrhålet, förses som sagt med en kollektorslang varifrån energin hämtas.

 2. Kollektorslangen är fylld med brinevätska, vanligen 66 procent vatten och 33 procent etanol, med en väldigt låg fryspunkt.

 3. Varje meter borrhål kan utvinna 10-40 W per meter, därför kräver hög förbrukning av energi ett djupare borrhål.

 4. Brinevätskan förs från kollektorslangen via ett rörsystem in i hus eller pannrum där bergvärmepumpen finns installerad.

 5. Brinevätskan har en låg temperatur när den kommer in i värmepumpens förångare och hettas upp.

 6. Inuti värmepumpen finns ett separat rörsystem som innehåller ett köldmedium. Köldmediet har en låg kokpunkt och förångas därför när den värms upp av den varma brinevätskan.

 7. Köldmediegasen leds vidare till bergvärmepumpens kompressor där temperaturen ökar.

 8. Köldmediet sista stopp är i kondensatorn. Här värmer köldmediet upp vätskan i husets vattenburna distributionssystem.

 9. Brinevätskan cirkulerar mellan kollektorslang och förångare och köldmediet cirkulerar inuti värmepumpen.

 10. Likaså cirkulerar distributionssystemets vätska mellan värmepump till radiatorer och golvvärme. När den passerat genom systemet har temperaturen sjunkit, och vätskan återvänder till värmepumpen för att åter hettas upp.

Så är cirkeln sluten.

Så fungerar installationen av bergvärme

Det behöver inte vara komplicerat att installera bergvärme. För att ordna en smidig installation med ett gott slutresultat - ett varmt hus - så finns det dock några saker du bör tänka på innan, under och efter installationen.

Innan du påbörjar installation

Innan installationen kan påbörjas, måste du ansöka om tillstånd på kommunens miljö- och byggnadskontor eller motsvarande. Anmälan är avgiftsbelagd och priset varierar från 910 kronor i Umeå till 5 100 kronor i Stockholms kommun. Om du inte anmäler installation av värmepump blir du belagd med straffavgift.

Du bör också vara medveten om din genomsnittliga årsförbrukning av energi. Hur mycket energi som går åt för att värma hus och tappvatten beror dels på husets storlek och antal familjemedlemmar, men också på era dagliga vanor. Förbrukar hushållet stora mängder varmvatten så kan det vara lämpligt att installera en extern varmvattenberedare.

Har du inte ett vattenburet distributionssystem? Många hus med direktverkande el har inget centralt distributionssystem. Detta går givetvis att installera, men man får räkna med att varje radiator kostar omkring 6 000 kronor per styck. Vill du installera golvvärme, vilket ger en högre värmefaktor i kombination med bergvärme, så kräver detta att du lägger om golven.

Installation av bergvärmen tar vid

Foderror _langdMaskinen som ska utföra borrningen anländer. För att inte denna ska förstöra gräsmattan lägger många företag ut markskydd. Maskinen börjar att borra energibrunnen, ett arbetsmoment som ökar i tid ju djupare brunn som ska borras. Vid borrningen kommer det upp borrkax ur jorden. Denna består av lera, grus, jord och sand, och kan exempelvis användas till att fylla ut gräsmattan. Alternativt kan du i förväg be borrningsfirman att ta hand om det.

När energibrunnen är borrad ska foderrör monteras. Minst sex meter foderrör rekommenderas av SVEP för att förhindra att jordlagret faller samman samt för att separera yt- och grundvatten. Två meter av dessa ska gå ner i berggrunden. Eftersom foderrören svetsas samman är detta en relativt tidskrävande process av installationen för bergvärme.

Kollektorslangen installeras i borrhålet med hjälp av ett u-rör som fungerar som tyngd för att hålla slangen på plats. Sedan grävs ett dike på ca 1,5 meter mellan energibrunn och byggnaden där bergvärmepumpen ska stå. Bergvärmepumpen monteras och kopplas in för att värma upp hus och vatten. Hela systemet kopplas samman, kollektorslangen fylls med brinevätska och kan efter några timmars varmkörning börja generera värme.

Efter installationen av bergvärmepumpen

Installatören kan behöva justera in distributionssystemet för att anpassas till bergvärmepumpen. Be din installatör att berätta hur du reglerar bergvärmepumpen och vad du bör tänka på kring övrig skötsel av värmepumpen.

När bergvärmepumpen har varit igång under ett par veckor så kan du märka att vissa rum kanske inte blir så varma som du tänkte dig. Det är främst vid användning av befintliga radiatorer som detta problem uppkommer, och kan ofta justeras väldigt enkelt. Är du själv inte insatt i hur detta ska utföras så gör du gott i att kontakta din installatör för att få detta korrekt justerat.

Tänk på att bergvärmepumpen blir sårbar vid längre elavbrott. Bor du i ett område där ni ofta har längre elavbrott, så kan detta tyvärr vara en anledning till att inte använda sig av värmepump. Du bör oavsett be din installatör tala om för dig vad du ska göra med bergvärmepumpen vid elavbrott eller andra driftstörningar.

Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!