Luft-luftvärmepump

Jämför pris och kvalitet på luft-luftvärmepumpar - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Luft-luftvärmepump - utmärkt för mindre villor och fritidshus

Luft-luftvärmepumpen tar energi från utomhusluften och värmer upp denna genom en eldriven kompressor och förångare. Den fungerar alltså som alla andra typer av värmepumpar med skillnaden att den inte kräver radiatorer eller golvvärme. Istället skickar den ut den varma luften i huset genom en fläkt. Därför ska luft-luftvärmepumpen med fördel placeras centralt i huset.

Denna typ av luftvärmepump är något mindre effektiv än en luft-vattenvärmepump, och passar därför mindre hus med en öppen planlösning. Eftersom den inte kan värma upp tappvatten, så krävs det en supplementär värmekälla till luft-luftvärmepumpen. Detta kan vara enbart direktverkande el, men om du vill vara miljövänlig så fungerar solfångare gott för att värma upp tappvattnet om sommaren.

Användning av luft-luftvärmepumpar i Norden är främst för att generera värme. I stora delar av världen används denna typ av luftvärmepump främst för att generera kyla. Se till att du köper en värmepump som är tillverkad för att klara det svenska klimatet. Dessa fungerar ner till -15°C, men effektiviten sjunker markant när utomhustemperaturen närmar sig nollgradigt.

Priser på luft-luftvärmepumpar

En luft-luftvärmepump kostar mellan 15 000 till 35 000 kronor. De är alltså betydligt billigare än andra typer av värmepumpar, men de passar också inte för alla typer av hus. Luft-luftvärmepumpar rekommenderas främst till mindre hus, men har du ett tvåvåningshus så kan detta lösas genom att man installerar en inomhusdel på bottenvåningen och en på övervåningen.
Luftluftvarmepump _pris
Priset och det faktum att huset inte kräver något specifikt uppvärmningssystem gör det dessutom väldigt effektivt för sommarstugor. Tänk dock på att värmepumpen inte fungerar när temperaturen går ner mot -20°C. Besöker du sällan din sommarstuga om vintern bör du med andra ord se till att någon annan ser till att värmesystemet fungerar, så att inte vattenledningarna fryser.

Energimyndigheten rekommenderar att du tar in minst tre offerter från olika företag innan du köper en värmepump. Detta gör du enkelt genom att fylla i vårt formulär högst upp på sidan. Välj luft-luftvärmepump i listan och fyll i dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig inom kort för upp till fyra offerter från olika företag.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

Fördelar med luft-luftvärmepumpar

 • Enkel installation, eftersom man inte kopplar den till ett vattensystem.

 • Luft -luftvarme _villaLåg totalkostnad och god livslängd vid korrekt installation.

 • Förbättrar inomhusluften eftersom den kan användas som avfuktare.

 • Fungerar för hus som inte har något vattenburet distributionssystem.

 • Kan användas för luftkonditionering på sommaren.

Luft-luftvärmepumpens nackdelar 

 • Orsakar visst buller i närheten av inomhus- och utomhusdelen.

 • Klarar inte av hela husets energibehov, utan kräver då spetsvärme.

 • Kräver supplementär värmekälla för uppvärmning av tappvatten.

 • Kräver viss skötsel under vintern då utomhusdelen tenderar att frysa.

 • Radiatorernas termostat måste vara korrekt inställd för att systemet ska kunna spara energi. 

Vilka hushåll bör välja en luft-luftvärmepump?

De bästa förhållandena för en luft-luftvärmepump är ett mindre enplanshus i södra Sverige med öppen planlösning och god ventilation. Under dessa förutsättningarna kan värmepumpen spara mellan 30 och 50 procent av energiförbrukningen i jämförelse med om huset enbart skulle ha haft direktel som uppvärmningskälla.

Placeringen av värmepumpens inomhusdel är väsentlig för att effekten ska bli så god som möjligt. Men även om den placeras centralt i huset och dörrarna mellan rummen hålls öppna, så kommer det förekomma en viss temperaturskillnad mellan rummen. Har ditt hus öppet mellan kök och vardagsrum, så placeras värmepumpen med fördel i vardagsrummet. Sovrum kan ofta ha en något lägre temperatur med tanke på att man mestadels spenderar nätterna där.

Luft-luftvärmepumpar passar främst för mindre hus med lågt energibehov. Energimyndigheten har gjort ett test som visar på skillnaderna i effektivitet beroende på om man bor i Malmö, Borås eller Luleå. Testet visade att den maximala årsvärmesfaktorn varierar mellan 2,6 och 4,1 beroende på var i landet du bor, vilket blir stora skillnader vad det gäller energibesparing per år.

Effektskillnader för luft-luftvärmepumpar i Malmö, Borås och Luleå

Luftluftvarmepump _sverigeEnergimyndighetens test av luft-luftvärmepumpar utfördes mellan år 2009 och 2011, och visade att årsvärmesfaktorn sjunker med årsmedeltemperatur och storlek på huset. Årsvärmefaktorn betecknas även som SCOP, vilket mäter hur många kilowatt värmepumpen genererar per förbrukad kilowatt.

 • Det mindre huset i Malmö hade ett uppvärmningsbehov på 9100 kWh per år där årsmedeltemperaturen var +8,2°C. Besparingen varierade mellan 6500 pch 6900 kWh under ett år med en värmefaktor från 2,8 till 4,1 beroende på modell och fabrikat.

 • Med ett uppvärmningsbehov på 11 000 kWh per år hade det mindre huset i Borås en potentiell besparing på 7000 till 7800 kWh och en värmefaktor mellan 2,8 och 3,5.

 • I Luleå var årsmedeltemperaturen 1,3°C och uppvärmningsbehovet uppskattades för det mindre huset till 15 400 kWh per år. Besparingsmöjligheterna varierar mellan 7900 och 9300 kWh per år. Årsvärmesfaktorn beroende på modell och fabrikat låg från 2,3 till 2,6, vilket är betydligt lägre jämfört med mer sydligt belägna orter.


Testerna av luft-luftvärmepumpar utfördes i laboratoriemiljö avsedd att simulera tre orter på olika breddgrader, med två hus på respektive ort. Det ena huset hade ett lägre energibehov än det andra, och testet visade att de större husen innebär en väsentlig minskning av årsvärmesfaktorn för luft-luftvärmepumpen. Huset i Malmö, det vill säga det sydligaste belägna huset kan uppnå högst årsvärmesfaktor och den högsta procentuella besparingen med hela 75 procent.

6 tips för dig om luft-luftvärmepumpar

För att din luft-luftvärmepump ska få så bra effekt som möjligt, finns det några åtgärder du bör vidta. 

 1. Justera radiatorernas termostater och värmesystem efter husets värmebehov. Radiatorerna ska gå på när värmepumpen inte ger tillräckligt med värme.

 2. Placera värmepumpens inomhusdel centralt i bostaden - då kan den varma luften cirkulera fritt.

 3. Öppna dörrarna mellan rummen i huset - stängda dörrar innebär att luften inte kan cirkulera.

 4. Tänk på att rum som ligger långt från värmepumpen kan få en temperatur som ligger 1 - 2°C under värmepumpens inställda temperatur.

 5. Vill du ha tillgång till kyla under sommaren, tänk på detta innan du väljer luft-luftvärmepump. Driftkostnaden för att generera kyla kan dock jämna ut energibesparingen som görs under vintern.

 6. I vissa kommuner krävs tillstånd för att installera en värmepump på grund av bullernivån. Hör efter med din kommuns miljö- och byggnadskontor vad som gäller för dig.

Bullernivåer för luft-luftvärmepumpar

En aspekt som enbart gäller för luft-luftvärmepumpar är att de även genererar visst buller både inomhus, och liksom för luft-vattenvärmepumpar förekommer buller från utomhusdelen. Värmepumparna som testades av Energimyndigheten har varierande bullernivåer på inomhusdelen. Den tystaste varierade från 32dB till 56dB, medan den mest ljudliga hade en decibelnivå mellan 45 och 60. När värmepumpen måste arbeta hårt, genererar den också mer buller.

Utomhusdelarna har en något högre bullernivå. I testet gav den tystaste luft-luftvärmepumpen 56dB, medan den mest högljudda genererade hela 67dB. Detta är ganska stora skillnader med tanke på att 10dB upplevs som en fördubblad ljudstyrka.Dessutom skiljer det sig från person till person hur buller upplevs, du bör därför få möjlighet att lyssna på värmepumpen innan inköp.

Med tanke på luft-luftvärmepumpens bullernivå bör inomhusdelen inte installeras i sovrum. Även placeringen av utedelen bör tänkas över. Vissa kommuner har riktlinjer för bullernivå från värmepumpars utedel, för att minska risken för att grannar störs av ljudet. Luft-luftvärmepumpen ska vara energimärkt, då finns angiven ljudnivå dokumenterad på märketiketten.

Energimärkning för luft-luftvärmepumpar

Det finns olika typer av märkningar som beskriver hur värmepumpen uppnår vissa energi- eller miljörelaterade mål. För luft-luftvärmepumpar finns det fyra olika märkningar som kan vara värda att betänka inför val av värmepump.

Energimärkning är en Europeisk standard som alla luft-luftvärmepumpar ska uppfylla, oavsett om de brukas för att generera kyla eller värme. Den högsta märkningen för luft-luftvärmepumpar i Sverige är när de är A-märkta.

EHPA kan utfärdas för alla typer av eldrivna värmepumpar. Varje produkt kan godkännas för märkningen och ska då uppfylla vissa testkriterier samt en viss garanterad servicenivå av leverantören.

P-märkning innebär att värmepumpen är testad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en oberoende part som sätter upp krav och riktlinjer för värmepumpar. Du kan finna mer information om värmepumpar som är godkända för p-märkning på SP:s hemsida.

Svanenmärkning finns för några luft-luftvärmepumpar. För att certifieras med Svanen krävs att produktion och drift av värmepumpen uppfyller uppsatta krav och bestämmelser för detta.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!