Solcellspaket

Jämför pris och kvalitet på solcellspaket - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 20. februari 2020

Solcellspaket växer i popularitet

Solcellspaket är precis som namnet antyder, ett paket av solceller eller solpaneler som levereras komplett tillsammans med växelriktare och montagesystem. Med andra ord, allt du behöver för att få solel kopplad till din villa eller sommarstuga.

Solpaneler är sammansatta solceller. Dessa genererar elektricitet som kan kopplas till husets elcentral via en växelriktare vilken omvandlar den producerade likströmmen till växelström anpassad för det svenska elnätet. Solcellspaket är ett smidigt alternativ för dig som vill:

  • Slippa ordna med installation
  • Få med allting du behöver i ett inköp
  • Sänka dina elkostnader långsiktigt - se lönsamhetskalkyl 
  • Bidra till en hållbar framtid

Kompletta solcellspaket har vuxit i popularitet på senare tid. Detta då de erbjuder privatpersoner utan tidigare kunskap om solel eller solceller ett alternativ som är enkelt att få på plats och som dessutom är prisvärt. De allra flesta leverantörer inkluderar idag installation vid tillhandahållande av prisuppgifter och ser gärna över hela entreprenaden.

Solcellspaket 5 kw på tak

Billiga solcellspaket

Ett solcellspaket på 10kW (10 000 W) kostar någonstans mellan 100 000 och 130 000 kronor och ett paket på 5kW mellan 60 000 och 75 000 kronor. Mindre och billigare paket, som kan vara lämpliga för såväl villa som sommarstuga, kan kosta allt mellan 10 000 och 50 000 kronor beroende på antalet kilowattimmar producerade per år och dina behov.

Ungefärliga priser på solcellspaket: Inklusive moms - exklusive installation på ca. 25-30%

1,5 kW 22 000 - 30 000 kronor
2,5 kW 32 000 - 40 000 kronor
3 kW 40 000 - 50 000 kronor
5 kW 60 000 - 75 000 kronor
7 kW 89 000 - 100 000 kronor
10 kW 100 000 - 130 000 kronor

Ett investeringstöd på upp till 20 procent går att ansöka om hos Energimyndigheten. Detta stöd gäller både för privatpersoner och företag, och är nytt för 2019. Detta kan du läsa mer om på vår sida solceller: bidrag och stöd. Möjlighet att ansöka om rotavdrag för installationskostnader finns även att tillgå men avdraget går inte att kombinera med investeringstödet. Rotavdrag uppgår till maximalt 30 procent av arbetskostnaden, vilken brukar baseras på ett schablonbelopp som är 30% av totalkostnaden.

Fyll gärna i formuläret ovan på sidan för att beställa upp till 4 offerter från flera leverantörer. Det är helt gratis och inga förpliktelser medföljer. Vi vill att det ska vara smidigt att införskaffa solcellspaket!

Beställ offerter på solceller nu! Det tar endast 1 minut!

Solcellspaket prisjämförelse

Något som kan vara viktigt att ha i åtanke vid en prisjämförelse är att solcellspaketen kan variera såväl innehållsmässigt som i termer av kvalitet. Ett solcellspaket innehåller vanligtvis solpaneler, växelriktare och montagesystem. Ibland kan det även tillkomma ett överspänningsskydd för att skydda solcellerna mot överspänning vid åska.

Om din bostad inte är anslutet till elnätet och du därför ska installera solceller kopplat till ett batteri kan även en laddningsregulator ingå. Möjliga skillnader mellan paketen då de i övrigt är lika rent innehållsmässigt kan vara material på montagesystem, garantilängd eller tillverkare av växelriktare och solceller.

Materialet på delar av montagesystemet, så som takfästen och skenor, kan variera beroende på taktyp. Garantilängden på solcellssystems uteffekt ligger ofta runt 20-25 år och garanti på solceller samt växelriktare ligger runt 10 år. Olika tillverkares växelriktare kan vidare variera i verkningsgrad där en grad över runt 95% är att rekommendera. Gällande solceller är en låg temperaturkoefficient att rekommendera, vilket innebär ett värde på ca -0,45%/°C.

Fördelar med solel och solcellspaket

Den kanske största fördelen med solel är att den är miljövänlig. Ett köp av ett solcellspaket är dessutom en investeringen som betalar sig över tid då det sänker eller helt eliminerar de kostnader du har till ditt elbolag idag. Dessutom kan ett solcellspaket även generera intäkter till ditt hushåll via försäljning av eventuell överskottsel. Försäljning av överskottsel förutsätter att du är kopplad till elnätet och att du är i kontakt med ett elbolag som köper solel.

De allra viktigaste fördelarna och nackdelarna värda att ta med i beräkning gällande solel och solcellspaket är:

Fördelar Nackdelar
Livstid på cirka 30 år och uppåt Hög fast kostnad (bör ses som en investering)
Långa garantier Effektiviteten påverkas av vädret
Kräver minimalt underhåll Kan endast producera el då solen är uppe - även vid molnigt väder
Skyddar mot eventuella prishöjningar på el Krävs oftast ytterliggare en energikälla för att klara elförsörjningen till 100%
Minskar dina el- och uppvärmningskostnader på sikt  

Sammantaget uppväger fördelarna ofta nackdelarna med god marginal och på grund av de nämnda faktorerna höjer ett solcellspaket värdet på din fastighet, vilket gör att det är ännu ett argument för att ett solcellspaket är en god investering, trots den höga startkostnaden.

Lönsamhet och återbetalningstid för solcellspaket

Beroende på hur stort solcellspaket du väljer att installera kommer lönsamheten och återbetalningstiden att variera. Som tumregel kan man säga att ju större paket du installerar, ju snabbare betalar investeringen av sig själv. Detta beror på att du helt enkelt får mer kWh per investerad krona ju större system du har.

Ofta är investeringsstöd till solcellsanläggningar ett bättre alternativ än att utnyttja rotavdraget. Det stöd som finns tillgängligt uppgår som tidigare nämnt till upp till 20 procent. Dessa siffror är aktuella från och med maj 2019, då regeringen minskade på bidraget från 30% till 20 %.

För att kunna genomföra en kalkyl tar vi upp ett exempel med en anläggning på 5 kW som i detta fall producerar ca 5000 kW timmar per år. Observera att detta kan variera något beroende på anläggning och var i landet du bor. Vidare antar vi att priset för en sådan anläggning inklusive installation ligger på 118 750 kronor och värdet av varje kW är det pris du som konsument betalar till ditt elbolag i dagsläget. Enligt Energimyndighetens rapport 2016 ligger priset på 23 750 kronor per kilowatt inklusive moms. Med dessa antaganden i åtanke får vi följande uppställning:

Totalkostnad solcellspaket 5 kW 90 000 SEK
Solcellsbidrag (-20 %) 18 000 SEK
Total investering 72 000 SEK
Årsproduktion x pris/kWh 5000 kWh x 1,20 kr = 6000 SEK
Nollpunkt Efter cirka 12 år

Om du vid något tillfälle producerar mer el än ditt hushåll konsumerar går det även att registrera sig för att sälja elen vidare. Som privatperson är försäljningen av överskottsel vanligtvis momsfri. Överstiger försäljningen 30 000 kronor per år bör du dock momsregistrera dig. Mer information kring detta finns att hitta på Skatteverkets hemsida.

Installation av solcellspaket för villa och sommarstuga

Vid installation av solcellspaket i sommarstugor och fritidshus är det vanligt att koppla anläggningen till ett 12v batteri istället för till elnätet. Dessa fristående solcellspaket bör inkludera en laddningsregulator - ibland även omnämnd solcellsregulator - samt en kabel för att koppla samman batteriet med regulatorn.

Batteri kan även ingå i paketet men behöver inte göra det om du redan äger ett sådant. Ett 12v batteri är vanligt vid installation av solcellspaket i sommarstugor, men batterier med högre batterispänning förekommer också.

För installation av solcellspaket kan det vara önskvärt att ta in en professionell montör och ett krav att använda sig av en elektriker. Koppling till elnätet och kontakt med nätbolag för att få tillstånd är även något som leverantören ofta tillhandahåller. Detta gör processen extra smidig då den enda kontakten du som konsument behöver ha är med din utvalda leverantör.

Genom GreenMatchs tjänst kommer du alltid i kontakt med installatörer som kan utföra en totalentreprenad. Fyll i formuläret högst upp på sidan för att enkelt ta in offerter från flertalet leverantörer - helt kostnadsfritt.

Beställ offerter på solceller Det tar under 1 minut!
Skriven av Timmy Biedron Skribent Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.
Kontakta mig: