Solcellspaket

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Komplett solcellspaket för villa

Solcellspaket är som namnet antyder ett paket av solceller eller solpaneler som levereras komplett tillsammans med växelriktare och montagesystem; allt du behöver för att få solel kopplad till din villa eller sommarstuga.

Solpaneler är sammansatta solceller. Dessa genererar elektricitet som kan kopplas till husets elcentral via en växelriktare vilken omvandlar den producerade likströmmen till växelström anpassad för det svenska elnätet. Solcellspaket är ett smidigt alternativ för dig som vill:

 • Slippa ordna med installation
 • Få med allting du behöver i ett inköp
 • Sänka dina elkostnader långsiktigt - se lönsamhetskalkyl 
 • Bidra till en hållbar framtid

Kompletta solcellspaket har vuxit i popularitet på senare tid. Detta då de erbjuder privatpersoner utan tidigare kunskap om solel eller solceller ett alternativ som är enkelt att få på plats och som dessutom är prisvärt. De allra flesta leverantörer inkluderar idag installation vid tillhandahållande av prisuppgifter och ser gärna över hela entreprenaden.

Installerat solcellspaket på tak

Billiga solcellspaket

Pris är förstås en faktor när man väljer solcellspaket. Ett solcellspaket på 10kW (10 000 W) kostar någonstans i regionen mellan 100 000 och 130 000 kronor och ett paket på 5kW mellan 60 000 och 75 000 kronor. Mindre och billigare paket, som kan vara lämpliga för såväl villa som sommarstuga, kan kosta allt mellan 10 000 och 50 000 kronor beroende på antalet kilowattimmar producerade per år och dina behov.

Ungefärliga priser: Inklusive moms - exklusive installation på ca 25-30%

 • 1,5 kW 22 000 - 30 000 SEK
 • 2,5 kW 32 000 - 40 000 SEK
 • 3 kW 40 000 - 50 000 SEK
 • 5 kW 60 000 - 75 000 SEK
 • 7 kW 89 000 - 100 000 SEK
 • 10 kW 100 000 - 130 000 SEK

Ett investeringstöd på upp till 20 procent för privatpersoner och 30 procent för företag går att ansöka om hos Energimyndigheten. Möjlighet att ansöka om rotavdrag för installationskostnader finns även att tillgå men avdraget går inte att kombinera med investeringstödet. Rotavdrag uppgår till maximalt 30 procent av installationskostnaden.

För att enkelt ta in offerter från flera leverantörer kan du gratis använda GreenMatchs tjänster genom att fylla i formuläret ovan.

Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!

Solcellspaket prisjämförelse

Något som kan vara viktigt att ha i åtanke vid en prisjämförelse är att solcellspaketen kan variera såväl innehållsmässigt som i termer av kvalitet. Ett solcellspaket innehåller vanligtvis solpaneler, växelriktare och montagesystem. Ibland kan det även tillkomma ett överspänningsskydd för att skydda solcellerna mot överspänning vid åska.

Om din bostad inte är anslutet till elnätet och du därför ska installera ett fristående solcellspaket kopplat till ett batteri kan även en laddningsregulator ingå. Möjliga skillnader mellan paketen då de i övrigt är lika rent innehållsmässigt kan vara material på montagesystem, garantilängd eller tillverkare av växelriktare och solceller.

Materialet på delar av montagesystemet, så som takfästen och skenor, kan variera beroende på taktyp. Garantilängden på solcellssystems uteffekt ligger ofta runt 20-25 år och garanti på solceller samt växelriktare ligger runt 10 år. Olika tillverkares växelriktare kan vidare variera i verkningsgrad där en grad över runt 95% är att rekommendera. Gällande solceller är en låg temperaturkoefficient att rekommendera, vilket innebär ett värde på ca -0,45%/°C.

Fördelar med solel och solcellspaket

Den kanske största fördelen med solel är att den är miljövänlig. Ett köp av ett solcellspaket är dessutom en investeringen som betalar sig över tid då det sänker eller helt eliminerar de kostnader du har till ditt elbolag idag. Dessutom kan ett solcellspaket även generera intäkter till ditt hushåll via försäljning av eventuell överskottsel. Försäljning av överskottsel förutsätter att du är kopplade till elnätet och att du är kopplad till ett elbolag som köper solel.

De allra viktigaste fördelarna och nackdelarna värda att ta med i beräkning gällande solel och solcellspaket är:

Fördelar

 • Livstid på ca 30 år och uppåt
 • Långa garantier
 • Kräver minimalt underhåll
 • Skyddar mot eventuella prishöjningar på el
 • Minskar dina el- och uppvärmingskostnader på sikt

Nackdelar

 • Hög fast kostnad - bör ses som en investering
 • Effektiviteten påverkas av vädret
 • Kan endast producera el dagtid
 • Krävs ofta ytterligare en energikälla för att klara elförsörjningen

Sammantaget uppväger fördelarna ofta nackdelarna med god marginal och på grund av de nämnda faktorerna höjer ett solcellspaket värdet på din fastighet.

Lönsamhet och återbetalningstid för solcellspaket

Beroende på hur stort solcellspaket du väljer att installera kommer lönsamheten och återbetalningstiden att variera. Som tumregel kan man säga att ju större paket du installerar, ju snabbare betalar investeringen av sig själv. Detta beror på att du helt enkelt får mer kWh per investerad krona ju större system du har.

Ofta är investeringsstöd till solcellsanläggningar ett bättre alternativ än att utnyttja rotavdraget. Det stöd som finns tillgängligt uppgår som tidigare nämnt till upp till 20 procent för privatpersoner och 30 procent för företag. Dessa siffror är aktuella från och med januari 2015.

För att kunna genomföra en kalkyl tar vi upp ett exempel med en anläggning på 5 kW som i detta fall producerar ca 5000 kW timmar per år. Observera att detta kan variera något beroende på anläggning och var i landet du bor. Vidare antar vi att priset för en sådan anläggning inklusive installation ligger på 74 900 kronor och värdet av varje kW är det pris du som konsument betalar till ditt elbolag i dagsläget. Med dessa antaganden i åtanke får vi följande uppställning:

5 kW solcellspaket infografik

För ett solcellspaket på 10 kW och liknande antaganden som ovan får vi istället följande uppställning:

10 kW solcellspaket infografik

Om du vid något tillfälle producerar mer el än ditt hushåll konsumerar går det även att registrera sig för att sälja elen vidare. För att göra detta måste du momsregistrera dig och betala moms, vilken i dagsläget uppgår till 25 procent. Mer information kring detta finns att hitta på Skatteverkets hemsida.

Installation av solcellspaket för villa och sommarstuga

Vid installation av solcellspaket i sommarstugor och fritidshus är det vanligt att koppla anläggningen till ett 12v batteri istället för till elnätet. Dessa fristående solcellspaket bör inkludera en laddningsregulator - ibland även omnämnd solcellsregulator - samt en kabel för att koppla samman batteriet med regulatorn.

Batteri kan även ingå i paketet men behöver inte göra det om du redan äger ett sådant. Ett 12v batteri är vanligt vid installation av solcellspaket i sommarstugor, men batterier med högre batterispänning förekommer också.

För installation av solcellspaket kan det vara önskvärt att ta in en professionell montör och ett krav att använda sig av en elektriker. Koppling till elnätet och kontakt med nätbolag för att få tillstånd är även något som leverantören ofta tillhandahåller. Detta gör processen extra smidig då den enda kontakten du som konsument behöver ha är med din utvalda leverantör.

Genom GreenMatch:s tjänst kommer du alltid i kontakt med installatörer som kan utföra en totalentreprenad. Om du hellre önskar att endast köpa ett solcellspaket utan installation, ser vi till att du enbart får offerter på materialkostnaden.

Fyll i formuläret högst upp på sidan för att enkelt ta in offerter från flertalet leverantörer - helt kostnadsfritt.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!