Solceller - Jämför pris och offerter från installatörer nära dig
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 20 april 2021

Räkna på solceller med vår solcellskalkylator

Räkna på solceller
Tryck här för avancerade antagande

Resultat visas direkt, ingen personlig information sparas.

Observera att kalkylen är baserade på antaganden, och resultaten kan skilja sig från verkligheten.

Räkna på solceller med vår solcellskalkylator

Att räkna på solceller är inte alltid helt lätt, faktorerna att ta i beaktande är många och beräkningsmetoden kan kännas svårbegriplig. Det kan kännas avskräckande att faktiskt räkna på, och jämföra, solceller för ditt tak. Vi har därför skapat den här kalkylen för att underlätta för dig att se hur lönsamma solceller skulle kunna vara.

Du bör inte lägga alltför stor vikt på den här kalkylen (eller någon annan), och inte basera investeringen uteslutande på den. Då kalkylen är baserad på vissa generella antaganden. En installatör eller leverantör kan hjälpa med mer specifika beräkningar för hur det blir för just din solcellsanläggning. Den kan dock hjälpa dig med en antydan om lönsamhet, samt hjälpa dig förstå faktorerna som påverkar lönsamheten.

En solcellskalkyl kommer aldrig kunna ge en helt säker bild av framtiden. Under en så lång tid som en solcellsanläggning håller kan väldigt mycket förändras. Till exempel elpriset, skattelättnader och avgifter är faktorer som förändras över tid och är omöjliga att förutspå.

När du väljer en solcellsanläggning är det ju inte bara priset du ska gå efter heller. Olika solpaneler kan ju vara av olika kvalitet, degraderas olika mycket, se olika ut och kan även ha olika långa garantier, både gällande produktgaranti och effektgaranti. Ta därför också med andra faktorer än lönsamhet i beräkningen när du investerar i solceller.

Därför bör du jämföra priset per kW

Priset per installerad kW är det lättaste att använda för att jämföra olika anläggningar. Andra faktorer som presenteras i offerter kan skilja sig beroende på vilka antagande leverantörerna gör i sina uträkningar. Till exempel kan exakt samma anläggning ge olika förväntade effekt (kWh/år) beroende på vilken databas leverantören använt sig av vid beräkning. Läs mer om problematiken från Bengt Stridhs intervju i SVT.

Du kan inte heller kolla på antalet paneler, då olika märken kan ha olika mycket effekt (watt). Ja,det finns flera anledningar som gör det lättast, och mest säkert, att jämföra pris per installerad kW.

Vissa antagande i kalkylen har delvis baserats på en kalkyl skapad av Bengt Stridh i samband med energimyndigheten för Mälardalens högskola 2016.

Är du intresserad av att investera i solceller? Då kan GreenMatch hjälpa dig. Hos GreenMatch kan du få skräddarsydda offerter att jämföra från flera installatörer när dig. Vår tjänst kostar dig ingenting och är utan förpliktelser - allt du behöver göra är trycka på knappen nedan och fylla i formuläret ovan.

Fördelar med Greenmatchs tjänst

  1. Får upp till 4 skräddarsydda offerter.
  2. Konkurrenskraftiga priser genom att låta installatörer konkurrera om dig.
  3. Vi gör jobbet åt dig - du slipper leta runt efter installatörer.

Efter du fyllt i formuläret kontaktar vår kundtjänst dig för kompletterande information. De matchar sedan dig med relevanta installatörer utifrån dina behov. Installatörerna kontaktar dig sedan för att kunna ge sina offerter.

Beställ offerter på solceller

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Vanliga frågor om vår solcellskalkylator

Vad är nätnytta?

Nätnyttan uppstår då du säljer vidare elen via det allmänna elnätet. När man skickar elektricitet via ledningarna finns det alltid förluster över större avstånd. Genom att skicka ut elektricitet via elnätet på lokal nivå blir avståndet, och därmed förlusterna, mindre. I och med det blir elbolagen skyldiga att betala en avgift för nätnyttan från din energiproduktion.

Vad är elcertifikat?

För varje producerad mWh (1 000 kWh) får du ett certifikat från staten. Mer storskaliga producenter och elanvändare är kvotpliktiga, och blir därför skyldiga att köpa en viss andel elcertifikat beroende på hur mycket de producerar. Elcertifikatet säljs på en öppen marknad, och priset beror därför helt enkelt på efterfrågan.

Det handlar inte om mycket pengar. Enligt Energimyndigheten fick en genomsnittlig 5 kW anläggning 220 kr i elcertifikat under 2019.

Vad är ursprungsgaranti?

Ursprungsgaranti utfärdas för varje MWh du producerar. Garantin utfärdas av staten. Den säljs, likt elcertifikatet, på en öppen marknad och priset baserad på efterfrågan. Elleverantörer som vill sälja den sortens el kan då köpa ursprungsgarantier motsvarande den andel el de vill sälja.

Detta går att ordna att det sker automatiskt och löpande mellan dig och din köpare. Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens sida.

Vad är kalkylränta?

Räntan vi använt oss av i kalkylatorn är baserad på nuvärdesmetoden. Det visar helt enkelt vad pengarna skulle vara värda i dagsläget, vid den förväntade räntan.

Kalkylräntan kan användas för att se hur lönsam investeringen är ur rent ekonomiskt perspektiv. Den visar hur mycket pengar som i dagsläget skulle behövas, med angivna avkastningen, för att få så mycket pengar.

Ur ett rent ekonomiskt perspektiv finns det säkert flera andra investeringar som kan vara mer lönsamma än solceller. Men att installera solceller ger dig så mycket mer än bara ekonomisk vinst. Genom att du producera egen, grön och förnybar energi bidrar du till en mer hållbar framtid för dig, och dina barn.

Vad är den ekonomiska livslängden?

Den ekonomiska livslängden är hur länge du förväntar att solcellerna ska vara produktiva i kalkylen. Solceller brukar i de flesta fall ha en effektgaranti på 25 år. Dock räknar man oftast med en livslängd på 30 år (även om de kan hålla längre än det, med något lägre effekt).

Vad är skattereduceringen?

Skattereduceringen är en uppmuntran från staten att producera, och sälja, grön energi. Den är ligger på 60 öre per såld kWh. Skattereduceringen har i nuläget inget slutdatum, utan finns på obestämd tid. Det kan alltså betyda att den kan komma finnas under hela livslängden för din solcellsanläggning, eller så kan den försvinna om 5 år. Vi har därför som standard valt att lägga 15 år som standardtid.

Vad kostar solceller?

En anläggning för en villa på 5 kW kostar runt 18 000 kr per kW, alltså ett totalpris på runt 90 000 kronor. Läs mer om priser på solceller här.

Vad är årsproduktionen?

Årsproduktionen representerar hur många kWh varje installerad kW producerar per år. Detta beror på solinstrålningen i landet. I Sverige ligger solinstrålningen normalt på mellan 850 - 1100 kWh per år. Du kan se en karta för detta, och noggrannare kolla solinstrålningen hos dig, hos SMHI.

Vad är priset på el?

Priset på el skiljer sig stort beroende på var du bor, och det kan därför vara bra att kolla på din faktiska elräkning för att se hur mycket du köper din el för. Kolla dock på en längre tid, då priset också skiljer sig från år till år.

Skillnaden mellan den sålda och köpta elen beror på att när du köper el behöver du betala energiskatt och moms. När du säljer elen är de skatterna alltså inte en del av din inkomst.

Hur mycket de betalar för att köpa din el kan även det skilja sig mellan olika leverantörer och avtal. Du behöver inte heller nödvändigtvis sälja el till samma leverantör du köper av.

Vad är solcellsstödet och rotavdraget?

Solcellsstödet är ett stöd på 20 % av totala installationskostnaden. Rotavdraget ligger på 30 % av arbetskostnader, och arbetskostnaderna är ett schablonbelopp på 30 %. Det blir då i praktiken ett avdrag på 9 %. Läs mer om detta på vår sida om avdrag och stöd för solceller.

Vad är en växelriktare?

Solceller producerar likström, och det krävs därför en växelriktare som konverterar likströmmen till växelström. Livslängden på en växelriktare brukar räknas vara 15 år, och kommer därför behöva bytas ut under solcellernas livslängd. Det är den dippen du ser efter 15 år, eftersom att priset för växelriktaren kommer till.

Vad är solcellernas degradering?

Solcellernas effektivitet kommer att minska med åren. Solceller har ofta en effektgaranti på 25 år, på att solcellerna inte degraderas mer än en angiven andel. Garantin betyder inte att solcellerna behöver degraderas så mycket, men garanteras att de inte ska degraderas mer än så. Vi har som standard tagit 0.3 % degradering per år.