Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
1/6
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att bara fylla i 1 kort formulär

Spara upp till 6000 kronor per år
Spara upp till 6000 kronor per år

Sänk dina energiräkningar genom att installera solpaneler

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare med att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 april 2024

Egen el från solen & vinden

Producera egen el med solceller på taket

Vilken energikälla passar ditt hushåll?

Det ska vara enkelt att producera egen el. Först bör du fundera på vilken typ av energikälla du ska använda. Beroende på var och hur du bor, så finns det två alternativ: Solkraft via solceller eller vindkraft genom ett minivindkraftverk. Vanligast är att man skaffar solpaneler på tak. Ett allt vanligare alternativ är solpaneler med batteri.

Detta är del 2 i en artikelserie om produktion av egen el.
Läs också del 1 Egen el – ett klimatsmart val

Är du redan nu nyfiken på att jämföra offerter på solceller? Gör som 50 000 svenskar redan har gjort och få gratis offerter på solcellsanläggningar via GreenMatch.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
  • Offerter från lokala installatörer
  • 100 % gratis och utan förpliktelser
  • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Egen el från solen

När solen skiner produceras solenergi i form av likström. Med en växelriktare monterad på solpanelerna omvandlas likströmmen till växelström, vilket kan användas för att ge el till hus och hem. Processen fungerar så länge solen skiner, men minskar vid molnigt väder och upphör när solen går ner.

Sedan 70-talet har anläggningar för solceller installerats i Sverige. Då var framför allt behovet av att producera egen el stor på fristående objekt såsom sommarstugor, båtar, fyrar och husvagnar. Med sjunkande marknadspriser har intresset för nätanslutna solcellsanläggningar ökat.

År 2013 togs beslutet att de som installerar solceller ska kunna få statligt stöd, en subventionering på högst 35 procent av kostnaden för solcellsanläggningen. Redan efter drygt ett år var pengarna slut på grund av hög efterfrågan. Idag har solcellesbidraget tagits bort och kommer ersättas med ett grönt avdrag. Detta kan du läsa mer om i vårt inlägg får man bidrag för solceller.

Hur mycket el kan solen ge mig?

Moderna solceller och solpaneler har idag en verkningsgrad på ungefär 15 procent. Till detta ska bemärkas att ungefär 2 procent av energin faller bort vid överföring mellan solcell och hus. I Sverige kan en solig dag ge 150 watt om du har en kvadratmeter solceller.

Vanligen installerar man större ytor än så, och en modern anläggning på 1 kW kan ge ungefär 950 kWh solel och upptar en yta av 8 kvadratmeter. Detta är förutsatt att solpanelerna monteras i söderläge med en lutning på 30 till 50 grader som exponeras för fullt solljus.

Producerar du mer egen el än vad du förbrukar, så kan du sälja denna till en elnätet. Idag erbjuder sig de flesta stora elbolagen att köpa el från mikroproducenter. Vilket gör det enkelt att få extra inkomster från solcellsanläggningen. Skattereglerna för mikroproducenter av solenergi är i dagens läge dessutom väldigt gynnsamma, så det finns inget som stoppar dig från att sälja din överskottsel. Du kanske också är intresserad av att få veta hur länge man kan lagra solenergi.

Egenel _ansok _solkraft

Egen el från vindkraft

Det finns många typer av småskaliga vindkraftverk. Vissa modeller är tillräckligt små för att monteras på en båt, medan andra är miniatyrversioner av vanliga vindkraftverk. För att få optimal styrka i minivindkraftverk så brukar man rekommendera en höjd på minst 20 meter.

Vindkraften utnyttjar rörelseenergin som finns i luften, vilket ständigt sker genom tryck- och temperaturskillnader. Den maximala effekten kan uppnås vid vindstyrkor på mellan 12 och 14 m/s, men vindkraftverk producerar el från en vindhastighet på 4 och upp till 25 meter per sekund.

Små skillnader i vindstyrka kan innebära stora variationer i producerad energi. Vid fördubblad vindhastighet så genereras åtta gånger så mycket energi. Eftersom det blåser mer under vinternhalvåret, så följer vindkraften efterfrågan på el.

Hur vet jag om det blåser tillräckligt mycket?

Förutsättningen för att använda vinden för att producera egen el är enkel – det behöver blåsa ganska mycket. För att bedöma om din fastighet är exponerad för tillräckligt med vind kan du studera vindkartor. Dessa kan dock inte tala om ifall din specifika tomt har tillräckligt med vind.

Du kan göra en enskild vindmätning för platsen där vindkraften ska installeras, men det är väldigt kostsamt. Finns det grannar eller andra som uppfört vindkraftverk, så kan du givetvis fråga hur effektivt dessa fungerar. Tyvärr är det vanligt att man får lära sig av egen erfarenhet – vindkraftverket kan komma att generera mer eller mindre energi än vad som var tanken.

Ju högre vindkraftverket är, desto mer energi kommer det generera. Stora vindkraftverk gör att priset per kWh minskar, även om dessa är något dyrare i inköp. Bor du i ett blåsigt område så kan vindkraft löna sig redan idag. I Sverige är de absolut bästa platserna för vindenergi på Västkusten, längs med Skånes kuster, samt på Öland och Gotland.

Vindkraft kan anses störande

Vindkraftverk är relativt höga, även om de är av mindre modeller. Turbinbladen orsakar skuggning och själva anordning syns väl på långt håll. Detta brukar vara en anledning till att det på många platser i Sverige är svårt att få tillstånd att uppföra vanliga vindkraftverk – folk anser att de är störande för omgivningen.

Maskineriet och vindfångaren orsakar även en del buller, även om moderna vindkraftverk är betydligt tystare än sina föregångare. Eftersom beräkningar av buller och skuggor krävs för att bygglovsansökan ska godkännas, kan du använda ett beräkningsprogram för ljudnivåer på Naturvårdsverkets hemsida.

Utbudet för småskalig vindkraft växer, men ännu är det i Sverige ovanligt med serieproduktion av småskaliga vindkraftverk, vilket gör att priserna fortfarande är förhållandevis höga. Ju fler som väljer att komplettera sin eltillförsel med vindkraft, desto bättre marknadspriser kan man uppnå.

Egenel _ansok _vindkraft

Elsäkerhet vid installation av produktionssystem för egen el

För säker installering och drift vid småskaliga anläggningar för vind- och solenergi finns det vissa regler som ska följas. Elsäkerhetsverket betonar särskilt tre punkter som måste beaktas:

  • Kontakta elnätsföretaget innan installation påbörjas
  • Använd enbart CE-märkta produkter
  • Anlita behöriga installatörer

Eftersom det är elnätsföretaget som bestämmer om din anläggning för egen el får anslutas till elnätet, så måste dessa kontaktas innan installationen påbörjas. Det beror på att elnätsföretaget står som ansvarig för att garantera säkerheten i nätet. Om lokala anläggningar tillför energi utan elnätsföretagets vetskap finns det risk för bakspänning i systemet.

Egenel _elsakerhet

CE-märkningen innebär att produkten uppfyller de krav som finns gällande säkerhet och elektromagnetsika störningar. För vindkraftverk finns det uppgifter kring vilka förhållanden produkterna är tänkta för.

Använd inte stickpropp! På marknaden finns det produkter som kopplas till husets vanliga eluttag. Denna typ av produkt får inte användas vid anslutning till elnätet. Denna typ av inkoppling kan leda till överhettning med följden att det börjar brinna.

Jämför priser på solceller hos oss

Vad kostar solpaneler? Stilla din nyfikenhet och få offerter genom oss. Du får upp till fyra gratis offerter helt utan bindning. Du slipper ringa runt i timmar för att få tag på stressade installatörer. Dessutom kommer du att få ett bra pris eftersom de som skickar offert till dig vet att de konkurrerar om dig som kund. Fyll bara i vårt superenkla formulär och klicka på knappen nedan för att komma igång.

Läs också: Del 3 Sälj egenproducerad el på den öppna marknaden

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
  • Offerter från lokala installatörer
  • 100 % gratis och utan förpliktelser
  • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande
Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?