Jämför pris och offerter på solceller
Begär dina gratis offerter
Beställ offerter
1/2
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 11 januari 2023

Skatteregler för solceller och solenergi

Energiskatt, inkomstskatt, moms och skattereduktion för solceller

Det kan kännas svårt att reda ut vilka skatteregler som gäller för dig som producerar förnybar el med solceller på taket. För att hjälpa dig på traven har vi nedan lagt ihop en kort guide över de skatter du bör ta i beaktande.

När du säljer överskottsel från dina solceller behöver du vanligtvis endast betala inkomstskatt för kapitalinkomster. I särskilda fall kan du även behöva betala energiskatt (om topp effekten överstiger 255 kW) och moms (om försäljningen överstiger 30 000 kronor/år).

Som motvikt till skatten för köpt el (som du betalar när du köper in el) är du berättigad en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

I korthet gäller följande skatteregler för privatpersoner (för företag se tabellen under) som har solceller på taket:

Privatpersoner: Skatteregler för solceller
SkattReglerSkattesats
Inkomstskatt för kapitalinkomstAlla inkomster från försäljning av el deklareras som kapitalinkomster30 % efter schablonavdrag på 40 000 kronor
EnergiskattReducerad eller full energiskatt tillämpas om den totala installerade toppeffekten överstiger 255 kW35,3 öre/kWh (2020)
MervärdesskattMomspliktig om försäljningen av el överstiger 30 000 kronor per år25 % på såld överskottsel
SkattereduktionRätt till en skattereduktion för såld el, max för det antal kWh du tagit ut från elnätet eller 30 000 kWh60 öre per kWh

Inkomstdeklarera för såld överskottsel från solceller

Inkomsterna du får från att sälja överskottsel beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. Du bör därför årligen deklarera inkomsterna från elförsäljningen som kapitalinkomster. Skattesatsen för kapitalinkomster ligger vanligtvis på 30 procent.

För kapitalinkomster från försäljning av överskottsel tillämpas ett schablonavdrag på 40 000 kronor som är skattebefriade. Schablonbeloppet dras av från de totala inkomsterna för fastigheten, till dessa inkomster hör exempelvis eventuella hyresintäkter och försäljning av överskottsel.

Inkomster från följande källor bör deklareras som kapitalinkomster:

  • Elförsäljning till elbolag
  • Ersättning för nätnytta
  • Elcertifikat (endast vid försäljning inte utdelning)
  • Ursprungsgarantier (endast vid försäljning inte utdelning)

Alla ovan nämnda bör deklareras som kapitalinkomster när du säljer överskottsel från din solcellsanläggning.

Vad gäller för företag som vill installera solceller? Om solcellsanläggningen är placerad på en näringsfastighet räknas den tillhöra näringsverksamheten. I sådana fall deklareras inkomsterna från försäljning av överskottsel utifrån samma regler som annan försäljning för företaget.

Om el från solcellsanläggningen förbrukas i en privatbostad ska denna deklareras som eget uttag.

Behöver jag betala energiskatt när jag säljer el från solceller?

Solcellspaket med en sammanlagd installerad toppeffekt på mindre än 255 kilowatt är ägaren befriad från att betala energiskatt. Det betyder att om din anläggning överstiger detta kan du behöva betala energiskatt på både egenförbrukad och såld el. 

Har du flera solcellsanläggningar räknas samtliga anläggningars installerade toppeffekt ihop, om den sammanlagda toppeffekten överstiger 255 kilowatt är du skyldig att betala reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten är något lägre än full energiskatt.

Enstaka solcellsanläggningar med installerad toppeffekt på 255 kilowatt eller mer är skyldiga att betala full energiskatt. Gäller något av dessa två fall dig rekommenderar vi att du kontaktar Skatteverket för rådgivning.

Behöver jag betala moms när jag säljer el från solceller?

Som privatperson med en solcellsanläggning installerad på taket behöver du vanligtvis inte betala moms för försäljningen av överskottsel.

När behöver jag betala moms som privatperson?

Du blir momspliktig först när försäljningen av överskottsel och ersättning för nätnytta sammanlagt överstiger 30 000 kronor per år. Eller om försäljningen överstigit 30 000 kronor per år under de senaste två åren.

Ligger försäljningen på mindre än 30 000 kronor per år måste du alltså inte registrera dig för moms. Detta innebär att majoriteten av alla små producenter med solceller på taket inte behöver betala moms för såld överskottsel

Överstiger försäljningen 30 000 kronor per år måste du enligt lag registrera dig för att betala en mervärdesskatt på 25% för all el som du har sålt. Detta gäller även om du inte har en egen näringsverksamhet.

OBS! Om solcellsanläggningen är placerad på en näringsverksamhet bör försäljningen av överskottsel inkluderas i företagets momsdeklaration. När du köper solceller som företag har du även rätt att göra avdrag för ingående moms.

Skattereduktion för mikroproduktion av el

När du säljer överskottsel till det allmänna elnätet har du möjlighet att ta del av en skattereduktion. Skattereduktionen ligger på 60 öre per överförd kWh.

Skattereduktionen begränsas till 30 000 kWh per år, vilket innebär att du som mest kan få ut 18 000 kronor i skattereduktion. Utöver detta kan du endast få skattereduktionen för det antal kilowattimmar som du själv har tagit ut från elnätet. Köper du 5 000 kWh från elnätet och säljer 6 000 kWh till elnätet för du alltså skattereduktion för endast 5 000 kWh.

Det finns också vissa krav på anläggningen. Solcellsanläggningen måste ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostaden (eller näringsfastigheten) och dess anslutning till elnätet. Dessutom får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Företag kan även ta del av skattereduktionen med samma regleringar, så länge anläggningen uppfyller kraven ovan. Som företag begär du skattereduktionen som en övrig upplysning i företagets inkomstdeklaration.

Är ni flera personer som äger anläggningen tillsammans?

Skattereduktionen fördelas då helt kort på hur många personer som anses stå för produktionen av elen och försäljningen av överskottet. Är ni fyra ägare räknar Skatteverket det som att du står för 25% och därmed har rätt till 25% av skattereduktionen.

Har du ännu inte investerat i solceller? Kom ihåg att använda rotavdrag eller grönt avdrag (träder i kraft 01.01.2021) vid köp för att minska investeringskostnaden för solceller.

Hur deklarerar jag för att få skattereduktionen?

Skatteverket får årligen information om försäljningen från elnätbolaget, vilket ligger till grund för skattereduktionen i din inkomstdeklaration. Du kan alltid justera siffrorna om det behövs. När du godkänner och skriver under din deklaration så anser Skatteverket att du har begärt själva reduktionen och den kommer då att kalkyleras.

Skattereduktionen beräknas på samma sätt som skattereduktion för rot- och rutarbeten. Du kan alltså inte använda reduktionen om du inte betalat tillräckligt mycket i skatt för det.

Skatt på solenergi: Kommer den öka i framtiden?

Det är inte ovanligt att höra påståenden som “Vänta bara det kommer bli skatt på eländet snart!” slängas runt när man pratar om solceller. Och visst stämmer det att vi idag inte vet om hårdare beskattning av solenergi kommer att införas. Men om det skulle ske vilken skatt skulle införas?

Alternativt kunde regeringen bestämma att ta bort befrielsen från energiskatt för anläggningar med en installerad toppeffekt på mindre än 255 kW. I sådana fall skulle solcellsägare betala energiskatt på runt 35 öre per såld kWh. Detta skulle dock kräva att alla undantag för när energiskatt ska betalas slopas, alltså att alla elproducenter blir skattepliktiga (även de med en installerad generatoreffekt på mindre än 50 kW).

Ett andra möjligt scenario är att skattereduktionen försvinner men detta har ännu inte varit på tal någonstans. Skattereduktionen kommer dock troligen försvinna någon gång i framtiden när marknaden för solceller har mognat och priserna har sjunkit. Då för att det inte längre fyller sin roll som incitament för investering i solenergi.

Att bli mikroproducent av förnybar energi genom att installera solceller är något som betalar sig i längden. Genom att både använda och sälja den el du producerar kan du efter 15-20 år betala av investeringen samtidigt som du minskar ditt ekologiska fotavtryck. Solceller är och kommer att vara en naturlig del av framtidens elmix – så varför inte börja bidra redan idag?

Intresserad av vad solceller till ditt tak skulle kosta? Ta in kostnadsfria offerter från leverantörer nära dig via GreenMatch för att jämför priser. Offerttjänsten är lätt att använda och medför inga förpliktelser!

Beställ offerter på solceller

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Sara Hemming
Skriven av Sara Hemming, Skribent

Sara Hemming är skribent på Greenmatch.se. Hon har ett stort intresse för miljö, hållbarhet och grön energi. Efter flera kundbesök och gjorda energibesparingskalkyler känner hon väl till resan mot grön energi. Innehåll som skrivits av Sara i samarbete med kollegor har blivit omnämnt på bland annat Expressen och SVD.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?