Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att bara fylla i 1 kort formulär

Spara upp till 6000 kronor per år
Spara upp till 6000 kronor per år

Sänk dina energiräkningar genom att installera solpaneler

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare med att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 27 juni 2024

Skattereduktion för solceller 2024: Vad får jag tillbaka på elen?

Skattereduktion för solceller

Sedan 2015 kan du som privatperson få skattereduktion på den solel du säljer på elnätet. Vi på GreenMatch reder ut vad du som privatperson ska tänka på. Vad ska du själv göra i deklarationen och hur mycket skattereduktion kan du få? Är du nyfiken på att undersöka priset på solceller? Då har du kommit helt rätt. Här är en sammanfattning av skattereduktionen när du som småskalig producent säljer el:

 • Du får 60 öre per såld kWh el.
 • Du får reduktion för max 30 000 kWh per år.
 • Din huvudsäkring måste vara under 100A.

Genom oss kan du få gratis offerter helt utan förpliktelser. Du slipper själv lägga ner timmar på att kontakta upptagna installatörer. De vet att de konkurrerar om dig som kund så de kommer att ge dig sina bästa priser. Klicka bara på knappen nedan och fyll i vårt superenkla formulär för att komma igång.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vad är skattereduktion på såld el för solceller och hur fungerar det?

Som elproducent har du möjlighet att få 60 öre per kWh för all el du matar in och säljer på elnätet. Max kan du få en reduktion för 30 000 kWh per år, vilket motsvarar 18 000 kronor per år och anslutningspunkt. Du kan inte få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget.

När du köper solceller kan du även få grönt avdrag, vilket också är en skattereduktion.

Vem kan få skattereduktion på 60 öre?

För att få skattereduktionen på 60 öre måste du uppfylla vissa villkor. Det är olika regler om solcellerna installeras på en privatbostad eller på en byggnad i en näringsverksamhet. Här kan du läsa det viktigaste och vanligaste om vad som gäller när du installerar solceller på din privatbostad och vill bli mikroproducent av el.

 • Din mikroproduktionsanläggning måste vara privat och inte ingå i en näringsverksamhet
 • Så länge din anläggning är mindre än 500 kilowatt så görs avdraget på din inkomstskatt och du slipper betala energiskatt på el
 • Du behöver inte registrera dig för moms om du inte säljer el för mer än 80 000 kronor före moms
 • Den köpta och sålda elen ska mätas i samma elmätare
 • Huvudsäkringen får max vara 100 Ampere
 • Du får inte skattereduktion för fler kWh/år än du köpt från elnätet
 • Max kan du få skattereduktion för 30 000 kWh/år

Är ni flera personer som äger solcellsanläggningen tillsammans?

Är ni flera personer som äger en komplett solcellsanläggning? I så fall fördelas produktionen och försäljningen efter hur många personer ni är. Är ni exempelvis fyra delägare, så räknar Skatteverket det som att du står för 25% och därmed har rätt till 25% av skattereduktionen.

Här kan du även läsa mer om du får montera solceller själv.

Skatteverkets krav för skattereduktion vid solel

Det är olika regler för skattereduktion på försäljning av solel beroende på om solcellerna tillhör en privatbostad eller en näringsverksamhet. Vad gäller för dig som vill installera solceller på din privatbostad?

 • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte har näringsverksamhet.
 • Din toppeffekt är sannolikt lägre än 500 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
 • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte har en försäljning på 80 000 kronor eller mer före moms.
 • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Steg för steg: Så deklarerar du för att få skattereduktionen

Skattereduktion för förnybar el gör du på Skatteverkets webbplats. Om du producerar mer förnybar el än du förbrukar och matar in överskottet i elnätet kan du ha rätt att få skattereduktion.

För att du ska få skattereduktion för förnybar el måste du uppfylla följande krav:

✅ Du framställer förnybar el

✅ Du matar in förnybar el och tar ut el i en och samma anslutningspunkt

✅ Du har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten

✅ Du har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten

Underlaget för skattereduktionen är de kilowattimmar av förnybar el som du matat in i anslutningspunkten. Underlaget kan aldrig bli större än det antal kilowattimmar som tagits ut i anslutningspunkten.

Som mest kan du få skattereduktion på 30 000 timmar. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme och den högsta skattereduktion du kan få är därför 18 000 kronor.

Är du intresserad av att skaffa solceller och tjäna pengar på att sälja från solceller och få bästa pris och samtidigt också få skattereduktion? Via oss får du upp till fyra gratis offerter helt utan förpliktelser. Du får offerter från lokala installatörer som vi samarbetar med. De vet att de konkurrerar om dig som kund så de ger dig sina bästa offerter. Dessutom slipper du ringa och mejla i timmar för att försöka få tag på upptagna installatörer. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett superenkelt formulär för att komma igång.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Skatteregler för försäljning av el

Skatteregler vid elförsäljning är enkla. När du säljer el från din solcellsanläggning kan du få intäkter. Skattereglerna beror på intäkternas storlek:

 1. För de flesta solcellsanläggningar är intäkten oftast för liten för att beskattas enligt dagens regler.
 2. Privatpersoner beskattas som kapitalinkomst, men ett schablonavdrag ges oftast, vilket gör att inkomstskatt inte behöver betalas i de flesta fall.
 3. Mervärdesskatt behöver bara betalas om försäljningen överstiger 80 000 kronor per år under två år.
 4. Mindre anläggningar (under 500 kW) behöver vanligtvis inte betala energiskatt på egenproducerad el.

Andra regler gäller för solceller för industri och företag. Kontakta Skatteverket för mer information.

Inkomstdeklarera för såld överskottsel från solceller

Den inkomsten du får från att sälja överskottsel beskattas som kapitalinkomst från en privatbostad. Därför bör du varje år deklarera inkomsterna från din elförsäljning som kapitalinkomster. Skattesatsen för kapitalinkomster ligger vanligtvis på 30 %.

Behöver jag betala energiskatt när jag säljer el från solceller?

Är din anläggning mindre än 500 kilowatt slipper du betala energiskatt på el. De flesta privata anläggningarna brukar vara mindre än så. Då görs skatteavdraget direkt på din inkomstskatt.

Om din anläggning överstiger 500 kilowatt är du skyldig att betala skatt på el. Den är vanligtvis på 30 %. Om din elförsäljning överstiger 80 000 kr/år måste du betala 25 % moms.

Behöver jag betala moms när jag säljer el från solceller?

Som privatperson med en solcellsanläggning installerad på taket behöver du vanligtvis inte betala moms för försäljningen av överskott.

Du blir momspliktig först när försäljningen av överskottsel och ersättningen överstiger 30 000 kronor per år. Eller om försäljningen överstiger 30 000 kronor per år under de senaste två åren.

Ligger försäljningen på mindre än 30 000 kronor per år måste du alltså inte registrera dig för moms. Majoriteten av mikroproducenter med solceller på taket behöver alltså inte betala moms för överskottet av såld el.

Överstiger försäljningen 30 000 kronor per år måste du enligt lag registrera dig för att betala moms på 25% för all el som du har sålt. Detta gäller även om du inte har en egen näringsverksamhet.

OBS! Om solcellsanläggningen är placerad på en näringsverksamhet bör försäljningen av överskottsel inkluderas i företagets momsdeklaration. När du köper solceller som företag har du även rätt att göra avdrag för ingående moms.

I tabellen nedan kan du se skatteregler för solceller för privatpersoner och företag.

Skatteregler solceller: Privatpersoner och företag
Skatt privatpersonerRegler privatpersonerSkattesats privatpersoner
Inkomstskatt för kapitalinkomstDu deklarerar såld el som kapitalinkomster30 % efter schablonavdrag på 40 000 kronor
EnergiskattDu betalar reducerad eller full energiskatt om toppeffekten överstiger 500 kW49 öre/kWh (2023)
MomsDu betalar moms om du säljer el för mer än 30 000 kronor/år25 % på såld överskottsel
SkattereduktionDu får skattereduktion för såld el för max 30 000 kWh/år60 öre per kWh
Skatt företagRegler företagSkattesats företag
Inkomstskatt för kapitalinkomstInkomster från försäljning av el deklarerar du som inkomst av näringsverksamhet. Elen du förbrukar privat tar du upp som eget uttag---
EnergiskattDu får reducerad eller full energiskatt om toppeffekten överstiger 500 kW49 öre/kWh (2023)
MomsSäljer du överskottsel inom näringsverksamheten räknas den som momspliktig25 % på såld överskottsel
SkattereduktionDu får skattereduktion för såld el för max 30 000 kWh/år60 öre per kWh

Skatt på solenergi: Kommer den öka i framtiden?

Idag vet vi inte om skatten på solenergi kommer att öka.

Regeringen skulle kunna bestämma att ta bort befrielsen från energiskatt för anläggningar med en installerad toppeffekt på mindre än 500 kW. I sådana fall skulle du som ägare av solceller betala energiskatt. Detta skulle kräva att alla elproducenter blir skattepliktiga.

Ett andra möjligt scenario är att skattereduktionen försvinner, men detta har inte diskuterats ännu. Skattereduktionen kommer troligen försvinna i framtiden när marknaden för solceller har blomstrat och priserna har sjunkit.

Att bli mikroproducent av förnybar energi genom en solcellsinstallation är något som betalar sig i längden. Vad tjänar man på solceller? Genom att både använda och sälja den el du producerar kan du ofta inom 10 år betala av investeringen. Samtidigt minskar du ditt ekologiska fotavtryck. Solceller är och kommer i större utsträckning att vara en naturlig del av framtidens elmix. Vill du veta mer om fördelar och nackdelar med solenergi?

Varför inte börja bidra redan idag med att undersöka ditt tak för ge plats åt solpaneler? Du kanske också undrar: kan man sätta solceller på alla tak? och hur mycket paketpris på solceller kostar.

Få svar på din fråga genom att ta in kostnadsfria offerter utan bindning från leverantörer nära dig. Vi hjälper dig att komma i kontakt med upp till 4 installatörer som ger dig sina bästa erbjudanden, eftersom de vet att de konkurrerar om dig som kund. Förutom att få ett bra pris kommer du slippa lägga ner många timmar på att själv kontakta upptagna installatörer i timmar. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett enkelt formulär för att komma igång.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vanliga frågor om skattereduktion för solceller

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner