Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att bara fylla i 1 kort formulär

Spara upp till 6000 kronor per år
Spara upp till 6000 kronor per år

Sänk dina energiräkningar genom att installera solpaneler

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare med att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 april 2024

5 fakta om solenergi som du inte vill missa

En bil som kör på en landsväg mellan två gröna åkrar

Är du nyfiken på att beställa offerter och undrar vilken storlek på solceller du behöver? Genom GreenMatch kan du få upp till fyra gratis offerter helt utan bindning. Gör som 50 000 svenskar redan har gjort. Du slipper allt krångligt arbete med att själv kontakta olika installatörer. Och du kommer få fina erbjudanden eftersom installatörerna vet att de konkurrerar om dig som kund. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett superenkelt formulär.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
  • Offerter från lokala installatörer
  • 100 % gratis och utan förpliktelser
  • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

FAKTA 1: 14 000 mil där solenergi kan utvinnas

Bara i Sverige finns det nära 14 000 mil vägar, vars yta exponeras för otaliga soltimmar varje år. Inom och i anslutning till städer finns dessutom många meter med bullerplank, vilka skulle kunna förses med solpaneler redan idag. Tekniken finns, men för att kunna förlägga solceller på vägarna krävs en ny typ av teknik av hållbarhetsskäl.

Det är framför allt på den yta av vägen där slitaget är som minst, i väggrenen, som man skulle kunna applicera solenergiteknik för att generera energi eller värme.
– Syftet med rapporten var att skapa ett underlag att använda vid planering av ny infrastruktur då man vill minska miljöbelastningen genom att använda förnyelsebar energi, säger Fredrik Hellman, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI.*

I Nederländerna planerar man att i november påbörja installationen av 100 meter solceller på cykelvägar i staden Krommenie. Ett annat projekt har redan implementerats där man med hjälp av solens strålar kan värma upp vatten genom att ta tilllvara på värmen i vägens asfalt. Ett annat pågående projekt sker i Idaho, USA, där man genom att installera solceller i vägen, ska kunna generera elektricitet och även belysa vägen.

FAKTA 2: Tre generationer av solceller

1:a generationen Den vanligaste typen av solceller, kiselsolceller, tillhör den första generationens solceller. De har vanligen en verkningsgrad på 13 procent och en garanterad livslängd på minst 20 år. Problemet med kiselsolceller är att de är relativt dyra att producera i förhållande till mängden energi de klarar av att producera. Här kan du läsa mer om monokristallina solceller.

2:a generationen Tunnfilmssolceller har en något högre verkningsgrad än kiselsolceller. Fördelen är att de är betydligt tunnare än sina föregångare. Det leder till att en mindre mängd solalstrande material krävs vid produktionen, vilket leder till att de blir ett mer kostnadseffektivt alternativ. Denna typ av solceller är fortfarande under utvecklingsstadiet, men beräknas ha en kostnad på endast 20 procent jämfört med kiselssolceller.

3:e generationen Nanosolceller är den tredje generationens solceller och högsta uppmätta verkningsgrad är ännu 11 procent. Fördelen med nanosolceller är att de går att applicera på ett flertal material och i flera färger. De skulle alltså kunna användas på väskor för laddning av telefonen, eller på jackor som med funktionen att värma upp klädesplagget.

FAKTA 3: Helsingborg har redan nått sitt mål för solenergi år 2020

Helsingborgs kommun har som mål att producera 500 000 kWh solel varje år. Nu får de sätta upp nya mål, eftersom denna mängd solenergi produceras redan idag. Med 29 installerade solcellsanläggningar producerades under 2013 hela 560 000 kWh, vilket motsvarar en årsförburkning av hushållsel för 200 lägenheter.

Projektet började med att offentliga byggnader, såsom lasarettet i Helsingborg, installerade solceller på taket. Diedrik Fälth, solcellsexpert på Öresundskraft, förklarar att intresset har utvecklats:
– Men intresset har spridits och vi ser att allt fler villaägare, bostadsrättsföreningar och lantbrukare efterfrågar den här typen av miljövänlig elproduktion.**

Diedrik menar att intresset för solenergi verkligen tog fart från och med 2009, då priserna på solceller sjönk. Dessutom har det blivit enklare att installera och ansluta solceller till elnätet. Den största potentialen framöver ser man i lantbrukare som vill satsa på en mer miljövänlig anläggning. Även har sprider sig intresset - när en gård satsar på solenergi, är det större chans att granngården också vill vara med på tåget.

Helsingborgs hamn en fin dag med blå himmel

Helsingborgs hamn

FAKTA 4: Solenergin utvecklades under 1900-talet

Hur fungerar solpaneler'? Det var år 1940 som kisel började användas för att omvandla solljus till energi. Från början användes solceller främst för att driva satelliter i rymden, men i samband med oljekrisen under 1980-talet började man utveckla solceller för användning på jorden. Utvecklingen började i USA, men spred sig snabbt även till Sverige. Det var nu som begreppet förnybar energi började användas.

Utvecklingen av solfångare påbörjades redan under antikens dagar, men det var först 1767 som den första koncentrerade solfångaren byggdes. Det var fransmannen Horace de Saussure som byggde en så kallad solugn med tre lager glas för att kunna isolera värmen inne i konstruktionen. Under första hälften av 1900-talet började solenergi att användas för värma upp vatten i större byggnader, såsom vid Massachusetts Institution of Technology.

Anledningen till att det tog lång tid för solceller att användas för produktion av elektricitet berodde på att produktionen var alltför kostsam. Med forskningens hjälp kan man idag framställa solceller även för privatbruk och kisel är fortfarande det mest vanligt förekommande materialet i solceller. För privat bruk är det är mest förekommande med solceller på tak. Här kan du som privatperson beräkna effekt på solceller.

FAKTA 5: Karta över Örebro visar var man bör satsa på solenergi

Den så kallade solkartan täcker Örebro tätort och har tagits fram med hjälp av flygbilder. Solkartan visar vilka hustak som i hög grad exponeras av solens strålar, vilket är en fördel vid installation av både solceller och solfångare. Anledningen till att solkartan tagits fram är att Örebro stad vill vara självförsörjande på energi från och med år 2020.

- Kostnaden för solceller har sjunkit dramatiskt de senaste åren. Det är idag lönsamt att satsa på en egen anläggning, förutsatt att man har ett lämpligt tak. Med hjälp av solkartan går det att få fram hur mycket el som kan produceras och hur mycket pengar det går att spara på att producera sin egen el, berättar Niklas Jakobsson, klimatstrateg vid enheten för hållbar utveckling.***

Tidigare finns solkartor över både Göteborg och Stockholm, men Örebro har tagit kartan ett steg längre. Solkartan över Örebro visar nämligen, förutom exponering av solen, minskade koldioxidutsläpp, ekonomisk besparing och energiförbrukning. Detta kommer även till nytta för större fastighetsägare som vill satsa på förnybar energi. Du kan se solkartan genom att besöka Örebros hemsida.

Citat i artikel från den 28 maj 2014 på Miljö & Utvecklings hemsida.

** Citat i artikel från den 28 januari 2014 på Helsingborgs Dagblad

*** Citat i pressmeddelande från den 24 mars 2014 på MyNewsDesk

Nu när du vet mer om olika fakta kanske du vill beställa offerter på solceller. Enklare och mer klimatsmart blir det inte.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
  • Offerter från lokala installatörer
  • 100 % gratis och utan förpliktelser
  • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande
Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?