Jämför pris och offerter på luftvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 mars 2021

Luftvärmepump

Luftvärmepumpar tar tillvara på energi från utomhusluften

Luftvärmepumpar använder lagrad solenergi i luften för uppvärmning av hushåll. Det finns olika typer av luftvärmepumpar, varav den vanligaste modellen är luft-vattenvärmepumpen.

En luft-vattenvärmepump överför värme till husets vattenburna distributionssystem via radiatorer och golvvärme. Denna typ av värmepump kan också värma upp tappvattnet i huset.

Det finns också luftvärmepumpar som enbart värmer upp inomhusluften via ventiler och fläktar, detta kan vara en luft-luftvärmepump eller en frånluftsvärmepump. Luft-luftvärme passar bäst till mindre hus och sommarstugor där värmebehovet är lägre.

Frånluftsvärmepumpen fungerar däremot inte som husets primära uppvärmningssystem, men kan bidra till stora besparingar och förbättrad ventilation. 

GM Air To Water

Luft-vattenvärmepump

Passar om du vattenburet värmesystem

Priser mellan 60 000 - 130 000 kronor

GM Air To Air

Luft-luftvärmepump

Passar till de flesta hushåll i hela landet

Priser mellan 5 000 - 30 000 kronor

Fraanluft Ikon

Frånluftsvärmepump

Passar främst vid nybyggnationer

Priser mellan 60 000 - 150 000 kronor

Hur genererar en luftvärmepump värme?

Det beror på modellen. Luft-luft- och luft-vattenvärmepumpar tar in kall utomhusluft och värmer upp denna via en förångare och kompressor. En frånluftsvärmepump tar däremot den redan varma ventilationsluften och återvinner denna genom att återföra värmen in i huset.

Denna typ av luftvärmepump har också en förångare och kompressor, och ska inte förväxlas med FTX-ventilation som också återvinner ventilationsluften.

Således kan man säga att det finns två sätt att generera värme från luften - via kall utomhusluft eller genom att återvinna varm ventilationsluft. Beroende på husets skick och isolering kan man spara olika mängder energi när man installerar en luftvärmepump.

Har du redan bestämt dig för vilken typ av luftvärmepump du behöver?

Fyll i formuläret ovan så kontaktar vi dig inom kort! Beställ upp till fyra offerter från ledande leverantörer på luftvärmepumpar - helt utan förpliktelser. Genom att du beställer offerter hos oss kan du få ett skräddarsytt erbjudande för dina behov. Genom att du sätter leverantörerna i konkurrens med varandra får du även ett pressat pris.

Luftvärmepump

Hur fungerar en luftvärmepump?

Luft-luft- och luft-vattenvärmepumpen fungerar nästan på samma sätt, skillnaden ligger i hur värmen distribueras till huset. Luftvärmepumpens utedel installeras utanför huset, med fördel på ett skyddat ställe i söderläge.

Luften sugs in i värmepumpen via en fläkt och komprimeras i den eldrivna kompressorn. Köldmediet inuti luftvärmepumpen utvinner värme från den kalla luften genom kompressorn och förångaren. Via en kondensor avges värmen till huset, antingen via fläktar och ventiler eller via radiatorer och golvvärme.

Eftersom många luftvärmepumpar inte fungerar optimalt när temperaturen understiger -20°C, fungerar de bäst i södra och mellersta Sverige. Vid riktigt kalla utomhustemperaturer bör luftvärmepumpen stängas av för att inte ta skada. Dessutom drar de bara onödig energi när temperaturdifferensen mellan utomhus och inomhus är alltför stor.

När temperaturen når under +7°C måste värmepumpen regelbundet frostas av. Detta sker vanligen automatiskt, men genererar mycket vatten nedanför pumpen. Därför är det viktigt att ha ett fungerande avrinningssystem för att förhindra stora mängder is under apparaturen.

Vilken luftvärmepump ska jag välja?

Det kan vara förvirrande med de olika luftvärmepumparna och vilken som passar bäst till ditt hushåll. Därför ger vi en beskrivning på de olika luftvärmesystemen för att du ska ha lätt att avgöra vilket system du föredrar.

Luftvärmepump och element

En luft-vattenvärmepump för vattenburen distribution

Luft-vattenvärmepumpens huvudsakliga fördelar jämfört med de andra luftvärmepumparna är att den fungerar som husets primära värmesystem. Den står för cirka 70% av husets värmebehov och den värmer även tappvattnet.

Om värmen förs vattenburet via radiatorer eller golvvärme och husets värmebehov är under 25 000 kWh per år, är det en bra idé att välja en luft-vattenvärmepump. Den vattenburna distributionen möjliggör en jämn och effektiv värmefördelning i hela hushållet.

En luft-luftvärmepump med luftkonditionering

Luft-luftvärmepumpen lämpar sig bäst för små villor med lågt värmebehov, upp till 15 000 kWh per år. Det är ett utmärkt alternativ för exempelvis sommarstugan eller andra småhus med öppen planlösning. Värmen distribueras luftburet via fläktar, som kan användas som luftkonditionering under de varma sommardagarna.

En öppen planlösning rekommenderas, eftersom då sprids värmen jämnare till hela hushållet. Det är dock möjligt att installera flera fläktar, men detta ökar givetvis kostnaden.

En frånluftsvärmepump för god ventilation

Frånluftsvärmepumpar installeras för det mesta i samband med nybygge, eftersom denna luftvärmepump kräver ett mekaniskt ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpen är beroende av utomhusluften och klarar inte av att stå som ensam energikälla året om.

Det är ändå ett ypperligt alternativ för energieffektiva och välisolerade hus. Den primära fördelen med frånluftsvärme är att ventilationen möjliggör en frisk luft i hushållet.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Priserna skiljer mellan de olika luftvärmepumparna

Luftvärmepumpar kostar allt mellan 10 000 kronor till 120 000 kronor, beroende på vilken typ av luftvärmepump du söker, till vilken typ av hus den ska installeras och vilka egenskaper du önskar. I tabellen nedan presenteras prisintervaller för de olika värmepumparna på den svenska marknaden, och vad totalkostnaden med installation vanligtvis blir efter rot-avdraget.

Värmepump Pris (efter rot-avdrag)
Luft-luftvärmepump 10 000 - 30 000 kronor
Luft-vattenvärmepump 60 000 - 120 000 kronor
Frånluftsvärmepump 60 000 - 100 000 kronor

Priset för totalentreprenad på luft-vattenvärme inkluderar utedelen, varmvattenberedaren och installationen. Om du utnyttjar din gamla panna kan du spara en del pengar. Då måste du antagligen koppla både inne- och utedelen till en hydrobox, som möjliggör styrning av systemet.

Behöver du byta ut radiatorer eller installera ett vattenburet värmesystem, så höjs kostnaden givetvis markant. Då är det förmodligen lämpligare att välja en luft-luftvärmepump.

Priset för luft-luftvärmepumpen inkluderar också inne- och utedelen, med skillnaden att innedelen är en fläkt istället för en varmvattenberedare. Luft-luftvärmepumpen är det billigaste alternativet, och priset landar vanligtvis omkring 30 000 kronor.

Om du endast behöver en värmepump för en liten sommarstuga eller garage, kan priset sjunka ner till 10 000 kronor. En stor anledning till det lägre priset är att luft-luftvärmepumpen inte kan värma tappvattnet.

Den absolut populäraste värmekällan för nybyggnation är frånluftsvärmepumpen. Hela 90 procent av alla nybyggda hus har denna typ av ventilationssystem installerat. Det har kommit hårdare krav på frånluftsvärmepumpar jämfört med innan, vilket har lett till den så kallade nya generationens frånluftsvärmepumpar har ett något högre pris än de traditionella modellerna.

Rot-avdrag för luftvärmepumpar

Rot-avdraget beräknas på samma sätt för alla luftvärmepumpar. Detta betyder att du får dra av 30% från arbetskostnaden. Arbetskostnaden beräknas som ett schablonbelopp som motsvarar 30% av totalkostnaden. Detta kan förklaras enklare med ett exempel:

  • Totalkostnad för luftvärmepump inklusive installation = 80 000 kr
  • Arbetskostnad = 80 000 kr * 0,3 = 24 000 kr
  • Rot-avdrag = 24 000 kr * 0,3 = 7200 kr
  • Totalkostnad efter rot-avdrag = 80 000 - 7 200 = 72 200 kr

Från och med 2016 är alltså rotavdraget på 30% av arbetskostnaden. Innan detta var rotavdraget på 50%.

Luftvärmepumpars effektivitet skiljer

Värmepump Besparing (om el eller olja idag)
Luft-luftvärmepump 30-50 %
Luft-vattenvärmepump Upp till 60 %
Frånluftsvärmepump 40 - 60 %

Luftvärmepump delarDen mest effektiva luftvärmepumpen är en luft-vattenvärmepump. Denna kan spara upp till 60 procent av den förbrukade energin jämfört med direktel eller oljepanna. Ju lägre skillnaden är mellan ute- och innetemperatur, desto effektivare arbetar värmepumpen.

Luft-luftvärmepumpar kan spara mellan 30-50 procent energi. Även här spelar temperaturskillnaden mellan utomhus och inomhus stor roll för effektiviteten.

Eftersom luft-luftvärmepumpar sprider värme genom en fläkt så är det en fördel om huset har en öppen planlösning och inomhusdelen av värmepumpen är placerad centralt.

Till skillnad från uteluftvärmepumpar, är frånluftsvärmepumpar mer ett komplement till någon annan primär värmekälla. Beroende på isolering och husvolym kan införskaffandet av en frånluftsvärmepump innebära en energibesparing på mellan 40 och 60 procent. Den går att använda i hus som har högt eller lågt värmebehov, men kan inte verka som ensam energikälla i annat än nollenergihus.

Vad säger COP / SCOP-värdet om luftvärmepumpen?

COP (Coefficient of performance) beskriver värmepumpens verkningsgrad och hur mycket värmeenergi värmepumpen producerar av den electricitet som den förbrukar. Många leverantörer brukar ange detta tal för att beskriva värmepumpens prestation. Detta är dock inte ett tillförlitligt tal, särskilt i Sverige där temperaturskillnaderna är stora.

Därför ska du jämföra SCOP-värdet istället, som anger medeltalet på hela årets COP-värden. Då beaktas alla årstider och temperaturskillnader, vilket ger ett mer tillförlitligt jämförelsetal.

I optimala förhållanden och hushåll för respektive luftvärmepump brukar SCOP-värdet vara omkring 3. Detta betyder att för varje kilowatt el som värmepumpen förbrukar, produceras 3 kilowatt värmeenergi. Luftvärmepumpar är därmed mycket energieffektiva och kan spara både energi och pengar.

Kondensvatten och avfrostning av luftvärmepumpar

Värmepump för avfrostningNär värmepumpar används för uppvärmning av huset, bildas kondensvatten i pumpens utedel. Detta vatten fryser under vintern, vilket leder till att värmepumpen måste avfrostas.

Under vinterhalvåret kan det därför bildas upp till 20 liter kondensvatten i luftvärmepumpen.

Mängden kondensvatten skiljer sig mellan olika modeller och märken, men också beroende på hur hårt värmepumpen måste arbeta. Ju hårdare värmepumpen jobbar, desto mer kondensvatten bildas.

Problemet med mycket vatten är som sagt störst under vintern, eftersom allt vatten då dessutom fryser till is.

När marken under värmepumpen fryser så finns det risk att denna till slut skadar jorden, växtligheten och även husgrunden, om isen inte avlägsnas.

Tycker du att din värmepump genererar besvärande mycket vatten, bör du se över inställningarna för driften. Det kan också hända att du behöver byta filtren i värmepumpen. Effektiviteten minskar avsevärt om filtren är gamla och smutsiga.

Vad bör du överväga vid köp av en luftvärmepump?

Vid anskaffning av en luftvärmepump krävs vanligtvis inte något tillstånd för installation. Detta bör emellertid kontrolleras med respektive miljökontor innan planering och lösningsutformning för en luftvärmepump påbörjas.

Vidare kan det finnas gränsvärden för den bullernivå en luftvärmepump tillåts uppnå och om den aktuella luftvärmepumpen ska placeras inom ett tättbebyggt område bör grannar uppmärksammas på detta.

För att inte störa andra individer bosatta i området kan placeringen av aggregatet för luftvärmepumpen anpassas efter deras önskemål. Vid införskaffning av en luftvärmepump bör besparingskalkyler vara grundlag för beslut om vilket slags aggregat som bäst lämpar sig för en enskild byggnad, något en installatör kan utforma. 

Värt att notera vid en sådan kalkyl är att den ofta beror på varierande element såsom dagsaktuellt elpris och ränteläge.

Vid införskaffning av en luftvärmepump kan även följande element vara värda att undersöka och analysera:

  • Årsmedeltemperaturen vid en specifik bostadsort kan vara avgörande för om en luftvärmepump är lämplig för denna ort.
  • Försäljarens eller installatörens skyldighet att anpassa en luftvärmepump efter en specifik byggnads behov och förmedla grundlag för detta genom beräkningskalkyler.
  • Offerter från minst tre olika kvalificerade leverantörer är önskvärt för att kunna fatta ett så väl genomtänkt beslut som möjligt.
  • En helhetslösning från en och samma leverantör - med beräkningskalkyl, en luftvärmepump och installation, är önskvärt.
  • Huruvida den tilltänkta leverantören är medlem av någon branschorganisation och certifierad av det fabrikat som ska installeras, för att möjliggöra krav om hjälp om framtida problem med luftvärmepumpen mot förmodan skulle uppstå.

Vad är skillnaden mellan en frånluftsvärmepump och FTX?

Luftvärmepump innedel

Ur många hus strömmar det ut varm ventilationsluft. Genom att installera en frånluftsvärmepump kan du ta tillvara på energin som annars går till spillo. En frånluftsvärmepump kräver mekanisk ventilation med frånluftskanaler i väggar eller på vinden. Samma sak gäller för FTX-ventilation med skillnaden att FTX passivt värmer upp luften.

En frånluftsvärmepump har, som alla andra värmepumpar, en kompressor och en förångare som drivs av elektricitet. Frånluftsvärmepumpen kan kopplas till vattensystemet för att värma upp tappvattnet, men kan också för att värma upp både hus och vatten.

Däremot klarar den inte av att täcka hela husets värmebehov, utan bör kompletteras med annan värmekälla såsom exempelvis en pelletskamin eller en jordvärmepump.

FTX-system saknar kompressor och förångare, istället tar det tillvara på värmen i frånluften och överför denna passivt till till-luften. Denna typ av ventilationssystem kan endast värma upp luften i huset. Passivhus fungerar utmärkt tillsammans med FTX-ventilation.

För att få upp till fyra kostnadsfria offerter på luftvärmepumpar ska du fylla i formuläret högst upp på sidan! På så vis kan du få skräddarsydda offerter just för dina behov - helt utan förpliktelser. Vi gör grovjobbet och kontaktar leverantörerna, du får servicen som ger dig ett billigare pris och ett personligt förslag.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut