Jämför pris och offerter på luft-vattenvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 15 juni 2022

Luft-vattenvärmepump - pris och information

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

Sammanfattat fungerar den genom att utvinna värmeenergi från uteluften. Värmen förs över till ett köldmedium som i sin tur går igenom en kompressor vilket ökar trycket, vilket ytterligare ökar temperaturen. Den värmen förs via en värmeväxlare över till vatten som sedan går ut i radiatorer eller golvvärme för att värma huset eller för att värma tappvattnet.

1 1: En utedel tar in värme från utomhusluften och överför den till köldmediumet. 2 2: En kompressor ökar trycket, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediumet ytterliggare. 3 3: Köldmediumet överför värmen till en vattentank via en värmeväxlare. 4 4: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna i huset. 5 5: Kallvattnet går tillbaka till vattentanken. 6 6: Köldmediumet kyls ner av vattnet i tanken, för att sedan minskas sedan i tryck och gå tillbaka till utedelen för att värmas upp på nytt.
Luft-vattenvärmepump

För att en luft-vattenvärmepumpsanläggning ska kunna fungera behövs:

 • Ett vattenburet distributionssystem med antingen vattenburna radiatorer eller golvvärme.
 • En utedel som tar hand om värmeenergi från uteluften, för att sedan föra vidare värmen till innedelen.
 • En innedel som kan föra det varma vattnet ut till radiatorer och golvvärme i ditt hushåll.

När värmen möter det iskalla köldmediet i utedelen värms mediet upp och ånga bildas. Detta sker med hjälp av en expansionsventil som ser till att sänka trycket inuti förångaren och därmed sänka kokpunkten för köldmediet. Ångan leds sedan in i en kompressor. Här höjs trycket på det nu gasformiga köldmediet och temperaturen stiger kraftigt.

Den varma gasen trycks sedan in i en kondensor - en värmeväxlare. Kondensorns funktion är att låta gas övergå till vätska - kondensera. När gasen övergår till flytande form frigörs stora mängder kemisk energi i form av värme.

Denna värme kan nu överföras till husets vattenburna värmesystem och ledas till varmvattenberedaren. Därefter återgår köldmediet som nu är i flytande form tillbaka till en expansionsventil där dess temperatur sänks ytterligare. Till sist leds köldmediet tillbaka till förångaren och hela processen börjar om igen.

Beroende på tillverkare och modell kan processen och värmepumpens olika delar variera något men i huvudsak fungerar det likt detta.

Priset för en luft-vattenvärmepump runt 80 000 - 150 000 kr

Priset för en nyckelinstallation ligger normalt på runt 80 000 - 150 000 kr, förutsatt att du redan har vattenburen värmesystem. Priset kan dock skilja sig mer än så - och kan variera beroende på hur din individuella installation kommer att se ut.

Luft-vattenvärmepump passar dig som med redan har  vattenburen värme som radiatorer, eller ännu bättre, golvvärme. Luft-vattenvärmepumpar fungerar i minusgrader, men tappar effektivitet när det blir allt för kallt, och lämpar sig därför bättre till hus i södra/mellersta Sverige.

Den största inverkan på priset har husets storlek - ju större hus, desto större effekt krävs och ju dyrare blir därefter luft-vattenvärmepumpen.

Luft vattenvärmepumpr passar hus i södra sverige med minder än 25 000 kWh årlig energiförbrukning

Minska 30 % på arbetskostnaden genom rot-avdraget

I praktiken innebär ett avdrag från det totala priset på 9 %, då arbetskostnaden vid installation av en luftvärmepump räknas som ett schablonavdrag på 30 % av totala kostnaden.

I tabellen nedan kan du se ett exempel på hur rotavdraget räknas ut. Detta är dock inget du själv behöver räkna ut. Installatören lägger in det direkt på fakturan, så att du slipper ligga ute med några pengar.

Tabellen visar på vad det kan kosta med en luft-vattenvärmepumpsanläggning för ett hus på 170 m2. Exemplet visar väldigt ungefärliga priser. Och det kan ändra sig beroende på leverantör, pump och dina förutsättningar.

Pris på luft-vattenvärmepump med rot avdrag
Andel Pris
Totalkostnad luft-vattenvärmepump 120 000 kronor
Arbetskostnads (schablonbelopp 30% av totalkostnad) 36 000 kronor
Rotavdrag (30% av arbetskostnad) 10 800 kronor
Kostnad inklusive rotavdrag 109 200 kronor

Viktigt att ha i beaktning är att maxbeloppet för rot-avdrag är 50 000 kronor per person och år. Så är ni två personer i hushållet kan ni alltså få max 100 000 kronor i rotavdrag per år.

Beställ och jämför offerter på luft-vattenvärmepumpar

Med en kort återbetalningstid och relativt lång livslängd är en värmepump den självklara värmekällan för ditt hus. Förutom att en värmepump sparar dig tid och pengar, så spar den också på miljön genom att ta vara på en förnybar energi.

Är du i behov av en luft-vattenvärmepump? Då är det dags att jämföra pris och offerter. Det gör du lätt genom GreenMatch. Hos oss får du skräddarsydda offerter från flera lokala installatörer. Därför bör du använda dig av GreenMatch för att jämföra offerter:

 • Få upp till 4 skräddarsydda offerter från flera installatörer
 • Vår tjänst är kostnadsfri
 • Du får ett konkurrenskraftigt pris då leverantörerna konkurrerar om dig.
 • Försäkra dig om att du gör bästa möjliga val utifrån dina förutsättningar.

Allt du behöver göra är fylla i formuläret ovan. Vi kan ringa upp dig för kompletterande uppgifter, för att du ska kunna motta skräddarsydda offerter från lokala leverantörer utifrån just dina behov.

Beställ offerter på luftvattenvärmepumpar

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Utedel luftvärmepump

Vad är återbetalningstiden på luft-vattenvärmepumpar?

Värmer du just nu upp med elvärme kan du räkna med en avbetalningstid på 5-8 år. Återbetalningstiden för en luft-vattenvärmepump skiljer sig mellan dina förutsättningar som  energibehov, nuvarande värmesystem och mera.  Med en livslängd på 15-20 år är det många år med besparingar efter den betalat av sig - och en väldigt lönsam investering.

Nedan har vi en räkneexempel för hur det kan se ut för dig:

Förutsättningar:

 • Vattenburen värme genom elpanna
 • 20 000 kWh per år för värme & varmvatten
 • Kostnad för installation och värmepump på 91 000 kr efter rotavdrag (100 000 kr innan)
 • Scop på 3.3
 • Elpris på 1.2 kronor per kWh

Hur mycket sparar du med en luft-vattenvärmepump?

Med SCOP på 3,3 minskar du dina värmebehov med 70 % (14 000 kWh per år).  Det innebär årlig besparing på 16 800 kr (14 000 kWh * 1.2 kr = 16 800 kr), och med en total kostnad på 91 000 kr efter rot ger det 5,5 års återbetalningstid (91 000 kr / 16 800 kr ~ 5,5).

Nu självklart är detta en väldigt generalisering, och skiljer sig mycket utifrån dina förutsättningar - men det kan ge dig ett hum och hjälpa dig med att räkna på din investering.

Beställ offerter på luft-vattenvärmepumpar

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

luft vattenvärmepump grafik

Installation av luft-vattenvärmepump

Installationen av en luft-vattenvärmepump tar normalt ett par dagar, men kan ta längre tid vid mer omfattande installationer. Det innebär inget arbete för dig - utan allt sköts av av installatören.

Till skillnad från jordvärme och bergvärme krävs ingen borrning eller grävning, vilket drar ner på både installationstiden och kostnaden.

En luftvattenvärmepump består av två delar, innedelen och utedelen. Det är i utedelen värmeenergin utvinns från uteluften, och innedelen som för över värmen till varmvatten. Varmvattnet i sin tur värmer upp ditt hus på ett effektivt sätt!

Installation av luft-vattenvärmepump består i huvudsakligen av följande steg:

Gamla värmesystemet plockas ner och tas hand om. Det borras hål för att kunna koppla värmesystem och utedelen. Sedan instaleras både utedelen och innedelen, samt att de kopplas ihop. Elen kopplas på till anläggningen, systemet fylls på och vakuumsugs. Inställningarna justeras utifrån ditt hus behov - sedan är den igång!

Som sagt tar det normalt ett par dagar, men kan gå på bara en dag beroende på hur många som utför arbetet. Kom ihåg att då värmepumpar innehåller miljöskadliga vätskor måste installation av en luft-vattenvärmepump certifierad kyl-tekniker

För- och nackdelar med luft-vattenvärmepump

Självklart är det inte bara guld och gröna skogar med en luft-vattenvärmepump. Det finns både för- och nackdelar. De beror i sin tur på dina förutsättningar som vilken typ av hus du bor i, hur stort huset är och vad du har för värmebehov.

Miljövänligt

Värmen blir jämnt fördelad

Billigare än många andra uppvärmningsalternativ

Energieffektivt

Enkel & snabb installation

Luft-vattenvärmepumpens ljudvolym

Minskad effekt vid isbildning och låga temperaturer

Låg framledningstemperatur i radiatorerna vid kalla temperaturer

Fördelar

Energieffektivt

En värmepump använder mycket mindre elektricitet än värmeenergi den producerar. Med andra ord om din värmepumps SCOP-värde ligger på 3 kommer den att ge tre gånger så mycket värme i huset som den förbrukar el.

Detta gör att du kommer att se redan på din första faktura hur kostnaden sjunkit. Dessutom kan den värma både ditt hus och ditt vatten, vilket kan göra att den blir ännu effektivare.

Miljövänligt

En luft-vattenvärmepump utnyttjar lagrad solenergi i form av värmen i luften för att värma ditt hus och varmvatten på ett miljövänligt sätt. Genom att utnyttja värmeenergin i uteluften kan du drastiskt minska på din elförbrukning.

Värmen blir jämnt fördelad

Eftersom en luft-vattenvärmepump är kopplat till vattenburna radiatorer eller golvvärme kan värmen spridas över hela huset på jämnt sätt.

Billigare än många andra uppvärmningsalternativ

I jämförelse med till exempel bergvärme och jordvärme är en luft-vattenvärmepump ett billigare alternativ. Du kan fortfarande spara väldigt mycket i energikostnader med din luftvärmepump, samtidigt som du inte behöver betala lika mycket för anläggningen som om du hade bergvärme.

Enkel & snabb installation

Eftersom du varken behöver borra ned till berggrunden, eller gräva i ytjorden, blir en installation av en luft-vattenvärmepump enklare än hos en. Du behöver en utedel som kopplas tillsammans med en innedel, sen kan du njuta av din nya anläggning.

Nackdelar

Luft-vattenvärmepumpens ljudvolym

Förr var bullernivån mycket högre än vad den är idag. Eftersom många kunder bryr sig om detta, har tillverkarna prioriterat att få luft-vattenvärmepumparna tystare.

Luftvärmepumpar ger dock fortfarande ljud ifrån sig och även om inte decibelvärdet är högt kan ljudets karaktär anses vara störande. Alla värmepumpar ska på produktinformationen uppge ljudnivån, så ta en extra titt på specifikationerna på produkten för att se hur mycket just den produkten låter.

Har du nära avstånd mellan där värmepumpen ska placeras och dina grannar, så bör du höra med dessa innan du installerar värmepumpen.

Den upplevda ljudnivån kan minskas genom att man placerar värmepumpen bakom exempelvis ett buskage.

Du kan alltid ta kontakt med din kommuns miljö- och byggnadskontor för att veta vilka riktlinjer som gäller för ditt område. Vissa kommuner har specifika regler kring hur hög ljudnivån får vara under dagen respektive natten.

Minskad effekt vid isbildning och låga temperaturer

Luft-vattenvärmepumpar kan få en försämrad effekt vid frostbildning på utedelen. Tänk på att mängden vatten och risk för isbildning ökar när luftfuktigheten är hög.

Detta innebär att mer is kan bildas på en värmepump i Malmö vid +2°C jämfört med en anläggning i Stockholm vid -2°C, beroende på skillnaden i luftfuktighet.

Låg framledningstemperatur i radiatorerna vid kalla temperaturer

Det finns luft-vattenvärmepumpar som inte klarar av att möta kraven på 55 graders framledningstemperatur. Det är framför allt vid minusgrader som vissa inte kan leva upp till kraven som ställs för luft-vattenvärmepumpar.

Vid kalla temperaturer kan vissa luft-vattenvärmepumpar har svårt på möta kraven på 55 graders framledningstemperatur.

Är du redo att investerare i en luft-vattenvärmepump? Genom att beställa offerter via GreenMatch kan du jämföra offerter från flera installatörer. 

Beställ offerter på luft-vattenvärmepumpar

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.