Luft-vattenvärmepump

Jämför pris och kvalitet på luft-vattenvärmepump - Beställ offerter kostnadsfritt!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 06. oktober 2020

Luft-vattenvärmepump - värmer ditt hus med solenergi

En luft-vattenvärmepump är en luftvärmepump som tar energi från utomhusluften via en utedel för att sedan värma upp vatten i radiatorer, golvvärme och varmvattenberedare alternativt ackumulatortank.

Priset för en luft-vattenvärmepump brukar ligga mellan 60 000 kronor och 120 000 kronor. Det varierar beroende på energibehov och husets storlek.

En luft-vattenvärmepump passar främst till hus som redan har ett vattenburet distributionssystem. Har du inte vattenburna radiatorer eller liknande kan du i många fall installera ett vattenburet distributionssystem innan du installerar din luft-vattenvärmepump.

1 2 3 4 5 6

Om du inte har ett alltför högt värmebehov kan en luft-vattenvärmepump vara ett utmärkt alternativ till uppvärmning av ditt hus. Under 25 000 kWh per år brukar vara tumregeln för om det är klokt att investera i denna luftvärmepump.

Beställ offerter på luft-vattenvärmepumpar

Med en kort återbetalningstid och relativt lång livslängd är en värmepump det självklara värmekällan för ditt hus. Förutom att en värmepump sparar dig pengar, så spar den också på miljön genom att vara en förnybar energikälla.

Är du i behov av en luft-vattenvärmepump? Det är då dags att jämföra pris och offerter. Detta gör du lätt genom GreenMatch. Hos oss får du skräddarsydda offerter från flera lokala installatörer. Varför du bör använda dig av GreenMatch för att jämföra offerter:

 • Få upp till 4 offerter
 • Vår tjänst är kostnadsfri
 • Konkurrenskraftiga priser genom att låta konkurrenterna slåss om dig.
 • Försäkra dig om att du gör bästa möjliga val utifrån dina förutsättningar.

Allt du behöver göra är fylla i formuläret ovan. Vi kontaktar dig för kompletterande uppgifter, för att du ska kunna motta skräddarsydda offerter från lokala leverantörer.

Vad kostar en luft-vattenvärmepump?

Priset på en luft-vattenvärmepump brukar ha en totalkostnad mellan 60 000 kronor till 120 000 kronor. Priset varierar självklart beroende på vilken typ av luft-vattenvärmepump du är ute efter. Energibehov, husets storlek och om ditt hus idag har radiatorer eller golvvärme avgör det slutliga priset för den totala kostnaden.

Den största inverkan på priset har husets storlek - ju större hus, desto större effekt krävs och ju dyrare blir därefter luft-vattenvärmepumpen.

Luft-vattenvärmepumpar finns dimensionerade för olika stora hus. Däremot är de ofta effektivare när huset inte är alltför stort. När värmepumpen inte täcker energibehov används spetsenergi, ofta i form av en elpatron, vilket inte är energieffektivt om det sker under långa perioder av året. Det blir även dyrare att använda elpatron under en längre tid.

En luft-vattenvärmepump håller vanligtvis i upp till 20 år, men den eldrivna kompressorn kan behöva bytas ut tidigare än så. Denna del kostar omkring 10 000 kronor att byta ut.

Priset för installation av luft-vattenvärmepump

luft vattenvärmepump grafik

Installationskostnaden, eller arbetskostnaden som den också kallas, räknas numera som ett schablonbelopp. Detta belopp är 30% av totalkostnaden på hela anläggningen med rör, leverans samt pump med mera.

Eftersom en luft-vattenvärmepump kräver att du kopplar samman vattensystemet med värmepumpen, är denna typ av installation något mer komplicerad och tidskrävande än en installation av en luft-luftvärmepump. Installationen brukar ta ett par dagar.

Har du inte ett vattenburet distributionssystem, utan behöver installera ytterligare radiatorer kan du räkna med en kostnad på mellan 4000 och 6000 kronor per styck för dessa.

Hur mycket är rotavdraget på en luftvärmepump?

För luft-vattenvärmepumpar beräknas rotavdraget som 30% på arbetskostnaden. Arbetskostnaden beräknas som ett schablonbelopp som är 30% av totalkostnaden för hela luft-vattenvärmepumpsanläggningen.

I tabellen nedan kan du se ett exempel på hur rotavdraget räknas ut. Detta är dock inget du själv behöver räkna ut. Installatören lägger in det direkt på fakturan, så att du slipper ligga ute med några pengar.

Tabellen visar på vad det kan kosta med en luft-vattenvärmepumpsanläggning i ett hus på 170 m2. Exemplet visar på ungefärliga priser. Dessa kan ändra sig beroende på leverantör.

Pris på luft-vattenvämrepump med rotavdrag
Andel Pris
Totalkostnad luft-vattenvärmepump 90 000 - 120 000 kronor
Arbetskostnads (schablonbelopp 30% av totalkostnad) 27 000 - 36 000 kronor
Rotavdrag (30% av arbetskostnad) 8 100 - 10 800 kronor
Kostnad inklusive rotavdrag 81 900 - 109 200 kronor

Viktigt att ha i beaktning är att maxbeloppet för rot-avdrag är 50 000 kronor per person och år. Så är ni två personer i hushållet kan ni alltså få max 100 000 kronor i rotavdrag.

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

En luftvärmepump är ofta en väldigt bra lösning när det exempelvis inte går att använda andra typer av värmepumpar, så som jordvärme eller bergvärme.

För att en luft-vattenvärmepumpsanläggning ska kunna fungera behövs:

 • Ett vattenburet distributionssystem med antingen vattenburna radiatorer eller golvvärme.
 • En utedel som tar hand om kalluften utifrån och konverterar den till varmluft, för att sedan föra vidare värmen till innedelen.
 • En innedel som kan föra det varma vattnet ut till radiatorer och golvvärme i ditt hushåll.

För att du ska kunna få värme i ditt hushåll från utomhusluften krävs det en viss process. Först och främst konverterar utedelen kalluften till varmluft genom en fläkt.

När värmen möter det iskalla köldmediet värms mediet upp och ånga bildas. Detta sker med hjälp av en expansionsventil som ser till att sänka trycket inuti förångaren och därmed sänka kokpunkten för köldmediet. Ångan leds sedan in i en kompressor. Här höjs trycket på det nu gasformiga köldmediet och temperaturen stiger kraftigt.

Den varma gasen trycks sedan in i en kondensor - en värmeväxlare. Kondensorns funktion är att låta gas övergå till vätska - kondensera. När gasen övergår till flytande form frigörs stora mängder kemisk energi i form av värme.

Denna värme kan nu överföras till husets vattenburna värmesystem och ledas till varmvattenberedaren. Därefter återgår köldmediet som nu är i flytande form tillbaka till en expansionsventil där dess temperatur sänks ytterligare. Till sist leds köldmediet tillbaka till förångaren och hela processen börjar om igen.

Beroende på tillverkare och modell kan processen och värmepumpens olika delar variera något men i huvudsak fungerar en värmepump som illustrationen nedan visar:

Översikt över hur en luft-vattenvärmepump fungerar: från fläkt och kondensor till husets varmvattensystem och varmvattenberedare.

Luft-vattenvärmepumpens ljudnivå

Utedelen på luft-vattenvärmepumpen kan ibland ha en hög ljudnivå. Däremot var det värre förr, då producenterna arbetat på problemet länge, och har fått ned bullernivån avsevärt.

Har du nära avstånd mellan där värmepumpen ska placeras och dina grannar, så bör du höra med dessa innan du installerar värmepumpen.

Den upplevda ljudnivån kan minskas genom att man placerar värmepumpen bakom exempelvis ett buskage.

Du kan alltid ta kontakt med din kommuns miljö- och byggnadskontor för att veta vilka riktlinjer som gäller för ditt område. Vissa kommuner har specifika regler kring hur hög ljudnivån får vara under dagen respektive natten.

Vad är skillnaden på en luft-vattenvärmepump och en luft-luftvärmepump?

Precis som luft-vattenvärmepumpen tar luft-luftvärmepumpen energi från utomhusluften via en utedel. Skillnaden på dessa är istället att luft-luftvärmepumpen inte använder sig av ett vattenburet distributionssystem för att värma upp huset.

Istället för element och golvvärme finns en fläkt som fördelar varmluft i huset. Detta gör att värmen inte kan fördela sig lika jämnt i ditt hushåll som en luft-vattenvärmepump. Däremot är en luft-luftvärmepump enkel att installera då den inte behöver kopplas in i något vattenburet system.

Luft-vattenvärmepumpens livslängd

Livslängden på en luft-vattenvärmepump är ungefär 20 år. Med tanke på att de har en betydligt lägre kostnad jämfört med till exempel en bergvärmepump blir också återbetalningstiden kortare. Däremot finns det vissa faktorer som avgör om en luft-vattenvärmepump är det bästa alternativet för ditt hushåll.

För att en luft-vattenvärmepump ska fungera som bäst bör temperaturen aldrig understiga -15°C. Därför passar luft-vattenvärmepumpar bäst i södra och mellersta Sverige, precis som med jordvärme.

Detta beror på att alla typer av luftvärmepumpar som hämtar energi från utomhusluften fungerar bäst när differensen mellan temperaturen inomhus och utomhus är så liten som möjligt.

För att jämföra priser på luft-vattenvärmepumpar, kan du fylla i formuläret ovan på denna sida, eller klicka på knappen nedan. Du matchas med upp till 4 leverantörer.

Vi på GreenMatch tycker det ska vara enkelt att jämföra gröna uppvärmningsalternativ. Det tycker säkert du också! Beställ därför offerter på luft-vattenvärmepump direkt från oss - helt gratis och utan förpliktelser.

Fördelar och nackdelar med luft-vattenvärmepump

Som med alla andra typer av uppvärmningsalternativ finns det både för- och nackdelar. Dessa beror helt på i vilken typ av hus du bor i, hur stort huset är, vad du har för värmebehov och så vidare.

Fördelar med luft-vattenvärmepumpar

Värmen blir jämnt fördelad

Eftersom en luft-vattenvärmepump är kopplat till vattenburna radiatorer och golvvärme kan värmen spridas över hela huset på jämnt sätt. Har du ett vattenburet distributionssystem är det bara att koppla in luft-vattenvärmepumpen till ditt befintliga system.

Billigare än många andra uppvärmningsalternativ

I jämförelse med till exempel bergvärme är en luft-vattenvärmepump att billigt alternativ. DU kan spara väldigt mycket i energikostnader med din luftvärmepump, samtidigt som du inte behöver betala lika mycket för anläggningen som om du hade bergvärme.

Energieffektivt

På grund av pumpens SCOP-värde ger den mer energi än vad den förbrukar. Med andra ord om din värmepumps SCOP-värde ligger på 3 kommer den att ge tre gånger så mycket värme i huset som den förbrukar el.

Detta gör att du kommer att se redan på din första faktura hur kostnaden sjunkit. Dessutom kan den värma både ditt hus och ditt vatten, vilket kan göra att den blir ännu effektivare.

För att se effektiviteten av din värmepump kan du kolla på energimärkningen. Den upplyser om värden såsom SCOP och ljudnivå. Skalan går från rött till grönt och från G till A+++. 

Bild på energimärkning av värmepumpar

Enkelt att installera

Eftersom du varken behöver borra ned till berggrunden, eller gräva i ytjorden, är en installation av en luft-vattenvärmepump en enklare historia. Du behöver en utedel som kopplas tillsammans med en innedel, sen kan du njuta av din nya anläggning.

Nackdelar med luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpens ljudvolym

Förr var bullernivån mycket högre än vad den är idag. Eftersom detta är något många kunder bryr sig om, har tillverkarna lagt ned mycket prioritet på att få luft-vattenvärmepumparna tystare.

Dock kan det störa en del personer, och även om inte decibelvärdet är högt kan ljudets karaktär anses vara störande. Utedelen för en vanlig luft-vattenvärmepump brukar ligga mellan 50 - 70 decibel (dB).

Alla värmepumpar ska på produktinformationen uppge ljudnivån, så ta en extra titt på specifikationerna på produkten för att se hur mycket just den produkten låter.

Minskad effekt vid isbildning

Vissa luft-vattenvärmepumpar kan få en försämrad effekt vid frostbildning på utedelen. Tänk på att mängden vatten och risk för isbildning ökar när luftfuktigheten är hög.

Detta innebär att mer is kan bildas på en värmepump i Malmö vid +4°C jämfört med en anläggning i Stockholm vid -2°C, beroende på skillnaden i luftfuktighet.

Låg framledningstemperatur i radiatorerna

Det finns luft-vattenvärmepumpar som inte klarar av att möta kraven på 55 graders framledningstemperatur. Det är framför allt vid minusgrader som vissa inte kan leva upp till kraven som ställs för luft-vattenvärmepumpar.

Detta leder till att relevant energibesparing och årsvärmesfaktor blir svår att mäta för dessa värmepumpar.

Vattenburen radiator

Hur stor luft-vattenvärmepump behöver jag?

Storleken på själva värmepumpen är inte väsentlig i sig. Däremot ställer sig många frågan om hur luft-vattenvärmepumpen bör vara dimensionerad. Svaret är att detta beror helt och hållet på hur just dina behov ser ut. Tänk på att din luft-vattenvärmepump bör täcka i alla fall 70 % av ditt totala värmebehov.

När det kommer till vattentankens storlek är den beroende av hur mycket varmvatten som går åt i hushållet. Så ta en titt på hur mycket du gör av med under en typisk månad för att få rätt dimensioner.

Det är även viktigt att se över ditt vattenburna distributionssystem, om du har ett sådan. Golvvärme ger ett högre COP-värde, och det ger även en jämnare värmefördelning i jämförelse med radiatorer.

Om du får din luft-vattenvärmepump rätt dimensionerad kan du spara upp till 60% energi, om du idag har direktverkande el. Dock är det viktigt att tänka på att om du har ett värmebehov på över 25 000 kWh per år kan det istället vara bättre med jordvärme eller bergvärme.

Vilken luft-vattenvärmepump ska jag välja?

En värmepump kan ha två typer av driftsystem - på/av eller inverter. De förstnämnda stänger av sig när de nått önskad temperatur och startar igen när temperaturen kräver detta. Dessa typer av värmepumpar drar mer energi än en inverterstyrd värmepump, men är idag den vanligaste typen av luft-vattenvärmepump.

Det finns flera modeller av moderna värmepumpar som har inverterdrift, vilket också kallas för varvtalsreglering. Detta innebär att värmepumpen anpassar effekten efter energibehovet.

Skillnaden mot en vanlig på/av-värmepump är att en inverterdriven värmepump inte startar och stannar så fort den uppnår en viss effekt.

Inverterdrivna värmepumpar är således mer energisnåla än vanliga värmepumpar. Priset på dessa är också något högre, även om de idag har närmat sig priserna på de på/av-reglerade värmepumparna.

Varumärken som säljer luft-vattenvärmepumpar

Det finns ett antal olika varumärken som säljer luft-vattenvärmepumpar. Några av de mest kända varumärkena är:

 • Daikin
 • Nibe
 • CTC
 • Mitsubishi
 • Bosch

Du bör dock inte stirra dig blind på tillverkare, utan det viktigaste är att du vet precis vad du har för behov till ditt hushåll. En perfekt dimensionering är mycket viktigare än ett märke på pumpen.

Om du har en perfekt dimensionering på din luftvärmepump kan du spara in åtskilliga mängder pengar till ditt hushåll.

Luft-vattenvärmepump i Sverige

Eftersom det råder olika väderförhållanden beroende på var du bor i Sverige, har du också olika förutsättningar för din luft-vattenvärmepump. Under samma väderförhållande i Malmö och Kiruna är det ändå temperaturskillnader på radiatorvätskan i radiatorerna. Radiatorer brukar oftast benämnas med 45/55-system.

45/55-system innebär att när vätskan pumpas ut i radiatorerna under kalla vinterdagar har den en temperatur (framledningtemperaur) på 55°C. När vätskan gått runt i hela systemet har temperaturen (returtemperaturen) sjunkit till 45°C.

Karta över Sverige

En byggnad belägen i Kiruna har en lägre framledningstemperatur i radiatorerna för att optimera energibesparingen. Då årsmedeltemperaturen exempelvis är hela 9°C lägre i Kiruna än i Malmö är det inte ekonomiskt att värma upp radiatorvattnet till lika höga temperaturer.

För att avge samma rumstemperatur kompenserar de flesta istället den lägre vattentemperaturen med större element.

Ett annat exempel på hur en lägre framledningstemperatur kan avge samma rumstemperatur gäller golvvärme. System för golvvärme har ännu lägre framledningstemperatur än element. Detta är möjligt eftersom vattnet fördelas på större yta.

Vi kan alltså konstatera att en luft-vattenvärmepump fungerar oavsett om du bor i exempelvis Malmö, Stockholm, Göteborg, Halmstad eller Sundsvall. Men eftersom det råder skillnader är det dock viktigt att se över hur det funkar där du bor, och om det är några större avvikelser.

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump under vintern?

Många moderna luft-vattenvärmepumpar fungerar ner till -25°C, men de fungerar som bäst ner till nollgradiga temperaturer. Den internationella standarden för luft-vattenvärmepumpar är att de ska fungera ner till -15°C.

När temperaturen sjunker under +7°C kan det skapas en isbeläggning på värmepumpen. Under normala omständigheter sköter värmepumpen avfrostningen automatiskt, men du kan behöva hjälpa den på traven i vissa fall.

När temperaturen sjunker skapas mycket vatten i utomhusdelen av luft-vattenvärmepumpen, därför måste man se till så man har ett bra sätt att ta bort vattnet. I annat fall riskerar vattnet att orsaka stor skada efter att ha runnit ner i grunden och fryst till is.

Några luft-vattenvärmepumpar har en elkabel som installeras i marken för att värma upp grunden och minska risken för isbildning. Det innebär högre användning av elektricitet, men kan vara avgörande för om värmepumpen fungerar effektivt under vintern.

Luft-vattenvärmepump - ett miljövänligt val

Eftersom en luft-vattenvärmepump tar hand om solenergin som finns i luften är detta ett mycket miljövänligt val. Solenergi är en energikälla som inte tar slut, och den gör ingen skada på miljön.

Den klimatpåverkan som kommer från en luftvärmepump utgörs av elen den går på. Så vi rekommenderar då att använda miljömärkt el. En luft-vattenvärmepump är också kompatibel med solceller, vilket gör att du kan producera egen el för driften av luftvärmepumpen.

En anledning till att värmepumpar har blivit så populära är att de genererar ca 2-3 gånger mer energi än de förbrukar. Det gör att om du använder dig av miljömärkt el, så är miljöpåverkan väldigt låg. Detta har med COP och SCOP-värden att göra.

COP - värmepumpens värmefaktor

Vid mätningar av luft-vattenvärmepumpens värmefaktor används COP (Coefficient of Performance). Det handlar om hur mycket värme pumpen tillför i jämförelse med hur mycket el den använder. Har din luft-vattenvärmepump en COP-värde på 3 får du ut 3 gånger så mycket värme som pumpen använder i el.

Däremot är COP inte det bästa instrumentet för att mäta värmefaktorn sett under ett år, då prestandan på luftvärmepumpen förändras beroende på årstider och väder. Därför brukar man istället kolla efter SCOP-värdet (Seasonal Coefficient of Performance).

SCOP-värdet ser på värmefaktorn över ett år, vilket gör att du då får en mer rättvis bild över värmefaktorn på din luft-vattenvärmepump.

Energibesparing med luft-vattenvärmepump

Symbol för hållbarhet: luft-vattenvärmepumpar gör världen mer hållbar och värmepumpens popularitet beror på dess energibesparing som hjälper till att spara pengar och förbättra miljön.

En undersökning från Miljömärkning Sverige AB visar att om alla småhus i Norden skulle välja en värmepump som primär energikälla, kan vi minska den totala energiförbrukningen med 43 procent. Utsläppen av kolväte kunde minskas med 80 procent och koldioxidutsläppen med 36 procent.

Det finns således miljömässigt stora fördelar med att investera i en värmepump. Oavsett om det handlar om en markvärmepump eller en luftvärmepump.

Kraven på luft-vattenvärmepumpar har också skärpts sedan 2015. Från och med 2017 har EU börjat ställa hårdare krav på märkning för värmepumpar.

Bland annat ska effekten på värmepumpen och ljudnivån finnas dokumenterad. De värmepumpar som kan kombineras med solenergi kommer också få en specifik märkning.

Hur effektiviserar jag min luft-vattenvärmepump?

Husets isolering påverkar i högsta grad hur effektivt värmepumpen kan arbeta. Innan du byter uppvärmningssystem bör du se över isolering i väggar, tak och golv samt se över tätningslister i fönster och dörrar. Det enklaste är att göra detta under vintern, då du märker väl var det strömmar in kalluft i byggnaden.

Vissa luft-vattenvärmepumpar har en inbyggd varmvattenberedare och andra kräver en separat tank för uppvärmning av tappvatten. För att minska risken för värmeförluster när ingen använder varmvattnet är det viktigt att varmvattenberedaren är välisolerad.

Ju större varmvattenberedaren är, och ju högre vattentemperatur som värmepumpen kan producera, desto effektivare varmvattenförsörjning ger värmesystemet. Det finns även luft-vattenvärmepumpar som är försedda med en så kallad multifunktionstank. Detta innebär att det finns möjlighet att koppla solfångare till varmvattenberedaren för ytterligare energibesparing.

Är du ute efter att köpa luft-vattenvärmepump?

Om du känner att en luft-vattenvärmepump är det rätta uppvärmningsalternativet för ditt hushåll bör du beställa offerter för att kunna jämföra pris och kvalitet. Hos oss kan du beställa upp till 4 offerter helt kostnadsfritt. Det medföljer inga förpliktelser.

Du beställer offerter genom att antingen klicka på knappen nedan, eller fylla i formuläret högst upp på denna sida.