Värmepump

Få flera kostnadsfria offerter från lokala leverantörer

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 22. oktober 2020

Varför ska du köpa en värmepump till din villa?

En värmepump utvinner värme och kyla ur solenergin som hämtas ur antingen luften eller i marken. Din värmepump kan värma upp ditt hus och ditt varmvatten, men den kan också kyla ned huset på sommaren när solen värmer som mest.

En värmepump är ett energieffektivt sätt att värma eller kyla ditt hus då den oftast kan generera 2 - 4 gånger mer energi än vad den använder. Du får alltså ut cirka 2-4 kilowattimmar (kWh) värme till ditt hushåll för varje kWh värmepumpen förbrukar. På så vis får du en betydligt lägre elförbrukning än om du jämför med till exempel direktverkande el. Med tanke på värmepumpens effektivitet har den redan efter några år återbetalat sig.

Vilken värmepump passar dig bäst?

Bergvärme

ikon som symboliserar en bergvärmepump

Passar om du har tillgång till att borra på tomten

Priser mellan 110 000 - 160 000 kronor

Bergvärme

Jordvärme

ikon som symboliserar en jordvärmepump

Passar om du har en större tomt

Priser mellan 100 000 - 150 000 kronor

Jordvärme

Sjövärme

ikon som symboliserar en sjövärmepump

Passar om du bor nära en sjö eller en flod

Priser mellan 80 000 - 150 000 kronor

Sjövärme

Luft-vattenvärmepump

ikon som symboliserar en luft vatten värmepump

Passar om du har vattenburet värmesystem

Priser mellan 95 000 - 130 000 kronor

Luft-vattenvärmepump

Luft-luftvärmepump

ikon som symboliserar en luft luft värmepump

Passar till de flesta hushåll i hela landet

Priser mellan 5 000 - 30 000 kronor

Luft-luftvärmepump

Frånluftsvärmepump

ikon som symboliserar frånluftvärme

Passar främst vid nybyggnationer

Priser mellan 60 000 - 100 000 kronor

Frånluftsvärmepump

Luftvärmepump

En luftvärmepump tar tillvara på energin som finns i luften för att värma upp huset och i vissa fall tappvattnet. Det finns olika typer av luftvärmepumpar som alla är olika och värmer upp huset på sitt sätt.

Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump hämtar solenergin som finns lagrad i luften genom värmepumpens utedel. Den energi värmer sedan upp en vätska som leds till element, golvvärme och varmvattenberedare. Själva luft-vattenvärmepumpen placeras vanligen utomhus och kopplas till ett vattenburet distributionssystem. De är framför allt effektiva i södra och mellersta Sverige. Energibesparingen ligger på cirka 60%.

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen fungerar på samma sätt som en luft-vattenvärmepump i det att den tar energin från solen som finns i luften genom en utedel. Däremot kan inte en luft-luftvärmepump värma upp tappvattnet i huset. Den värmer endast upp luften i ditt hushåll från en central innedel. Därför är det viktigt att den sitter på ett optimalt ställe som gör att du får så jämn värme som möjligt i huset, annars kan du vara tvungen att köpa två eller fler innedelar.

Luft-luftvärmepumpen är ett bra komplement till någon annan form av energikälla. Den fungerar väl ner till -15 grader och passar främst för hus med en öppen planlösning. I Sverige används luft-luftvärmepumpar främst för att värma hus, medan man i andra länder ofta använder dem för komfortkyla - vilket också går att göra i Sverige under de varmaste dagarna på sommaren.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump fungerar annorlunda jämfört med andr luftvärmepumpar i det att den kräver ett mekaniskt ventilationssystem för att fungera. Denna luftvärmepump återvinner den värme som via ventilationen är på väg ut från byggnaden. Pumpen tar upp luften i ventilationerna för att sedan återföra den till värmesystemet.

Frånluftsvärmepumpen är vanligast att sätta in vid nybyggnation eftersom det är en stor process att installera. Det går att sätta in i ett befintligt hus också, men då måste du installera mekanisk frånluftsventilation.

 

1 2 3 4 5 6
Värmepump

Markvärme

I Sverige talar vi främst om tre stycken varianter av markvärme: bergvärme, jordvärme och sjövärme. Vad dessa har gemensamt är att de hämtar energi från under marken. Genom en värmepump och kollektorslang hämtar de lagrad solenergi från antingen 1-2 meter under markytan, 100-200 meter under markytan, eller på botten av en sjö eller ett vattendrag.

För att få installera en markvärmepump och börja utvinna lagrad energi ur marken måste du ha ett tillstånd. Detta för att det bland annat finns etanol i kollektorslangen, så att inte vätskan fryser.

Bergvärme

Bergvärme är den vanligaste geoenergin vi har i Sverige, och den är mycket tillförlitlig då större delen av Sverige vilar på urberg som leder värme bättre än de flesta andra bergarter. Energin som värmer upp huset utvinns grundvattnet som finns långt nere i berggrunden. Med hjälp av en bergvärmepump kan denna energin pumpas upp i form av en vätska.

Fördelen med en bergvärmepump är att den inte är beroende av yttre omständigheter såsom vädret. Bergvärme är en effektiv värmekälla som fungerar utmärkt om du har ett lite större värmebehov och har tillgång till att kunna borra ned i berggrunden.

Jordvärme

En jordvärmepump fungerar på samma sätt som en bergvärmepump, den enda skillnaden är var energin hämtas. När bergvärmepumpen hämtar energi från berggrunden hämtar jordvärmepumpen energi från strax under markytan. Detta gör att om du vill använda jordvärme måste du ha en lite större tomt. Tomtytan bör vara cirka 200-400 kvadratmeter stor och slangen grävs ned på cirka 1-2 meters djup.

Sjövärme

Sjövärme är inte lika vanligt som de andra värmepumparna. En sjövärmepump tar, precis som de andra markvärmepumparna, energin från marken. Denna metod kräver dock tillgång till en flod eller en sjö som inte fryser till is - vilket gör den lite mer begränsad. Kollektorslangen som hjälper till att hämta energin måste vara väl förankrad på botten så att den inte flyter upp till ytan.

Tillståndet för sjövärme är ibland svårare att få på grund av vätskan i kollektorslangen. Om denna vätska börjar läcka ut påverkar det sjöns eller flodens ekosystem negativt. Eftersom det sprider sig snabbare i en sjö eller i en flod än var det gör i berggrunden eller i marken är det alltså ibland svårt att få tillstånd att faktiskt installera sjövärme.

Pris på värmepumpar

 Värmepump Ungefärliga priser
 Bergvärme  110 000 - 160 000 kr
 Jordvärme  100 000 - 150 000 kr
 Sjövärme 80 000 - 150 000 kr
 Luft-vatten  95 000 - 130 000 kr
 Luft-luft  5 000 - 30 000 kr
 Frånluft

 60 000 - 100 000 kr

Priset för de olika sorters värmepumparna reflekterar oftast effekten. Det påverkar i sin tur direkt besparingarna du kan få från värmepumpen. Markvärmepumparna har generellt en bättre effekt, speciellt under de lägsta temperaturerna.

Vilken värmepump som passar bäst för just dig kan bero på flera olika saker. Så som: dina värmebehov, storlek på hus, var i landet du bor och din tomt. Något du alltid bör ha i åtanke är återbetalningstiden och livslängden. Genom att slå ut kostnaden för värmepumpen mot besparingarna från hela livslängden så får du veta den egentliga lönsamheten.

Vet du vilken värmepump du behöver till ditt hushåll?

Om du redan nu vet vilken typ av värmepump du är ute efter kan du enkelt få upp till 4 offerter via oss på GreenMatch. Det finns flera fördelar med att beställa offerter hos oss:

  • Det är kostnadsfritt och inga förpliktelser medföljer.
  • Det går fort, och du får offerter från lokala leverantörer.
  • Du låter oss göra grovjobbet så att du slipper leta runt hos alla leverantörer.
  • Det kan få ett billigare pris genom att beställa offerter - då låter du leverantörerna konkurrera om dig genom att erbjuda dig bästa möjliga pris.
Få upp till 4 offerter på värmepumpar nu Det tar mindre än 1 minut att beställa!