Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 03 maj 2021

Den ultimata guiden för en värmepump till ditt hem

Vad är en värmepump?

En värmepump är ett energieffektivt att värma upp ditt hus, genom att utvinna värmeenergin i omgivningen. Din värmepump kan värma upp ditt hus och ditt varmvatten, men kan även kyla ner huset under varma sommardagar.

Du får alltså ut 2-5 kWh värmeenergi för varje kWh elektricitet den konsumerar. På så vis kan du spara massvis med pengar på din uppvärmning. Eller kyla. Det är med hjälp av en så pass hög effektivitet som en värmepump betalar av sig efter bara några år.

Är du i fart med att införskaffa en värmepump till ditt hem? I så fall kan vi på GreenMatch hjälpa dig med just det! Genom vår tjänst kommer du i kontakt med upp till 4 lokala installatörer och leverantörer. Allt du behöver göra är fylla i formuläret ovan - vi kan sedan komma att kontakta dig för att säkerställa dina behov. Du matchas då med företag som ger dig offerter baserat på dina behov. Det kan krävas att de besöker ditt hem för att kunna ge skräddarsyddaofferter.

Fördelar med att använda GreenMatch:

  • Vår tjänst kostar dig ingenting och är helt utan förpliktelser
  • Få upp till 4 skräddarsydda offerter från installatörer nära dig
  • Spara tid på att leta fram massa installatörer - vi gör jobbet åt dig
  • Få konkurrenskraftiga priser genom att sätta företag i konkurrens från start

Före du köper en värmepump - se över ditt hus

Innan du köper en värmepump kan det också vara en bra idé att se över isoleringen i huset. En värmepump dimensioneras efter ditt värmebehov, vilket utan bra isolering kan bli rätt hög. Skulle du då senare åtgärda isoleringen så kan du då ha en feldimensionerad värmepump. En feldimensionerad värmepump kan leda till onödigt höga kostnader vilket i sin tur leder till längre återbetalningstid. 

  • Isolering
  • Värmebehov (inklusive varmvatten)

Vilka sorters värmepumpar finns det?

Det finns flera olika sorters värmepumpar, men huvudsakligen två kategorier. Vätskebaserade värmepumpar, det vill säga huvudsakligen jordvärme, bergvärme och sjövärme. Eller luftvärmepumpar, det vill säga huvudsakligen luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

1 1: Luft-luftvärmepumpen tar till vara på värme i luften och omvandlar den till varmluft som i sin tur värmer upp ditt hus. En luft-luftvärmepump kostar mellan 7 000 och 30 000 kronor. 2 2: Frånluftsvärmepump tar vara på ventilationssystemets frånluft för att kunna värma upp till exempel kranvatten, vattenburen golvvärme och vattenburna radiatorer. Priset för en frånluftsvärmepump ligger på mellan 60 000 och 100 000 kronor, inklusive installation. 3 3: Luft-vattenvärmepumpen tar vara på den solvärme som finns i luften och omvandlar den för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En luft-vattenvärmepump kostar mellan 90 000 och 150 000 kronor. 4 4: Sjövärme kan användas för att värma upp ditt hus och kranvatten. För att installera sjövärme behöver huset ligga nära ett optimalt vattendrag där kollektorslangen kan installeras på botten. 5 5: Jordvärme kan installeras i din villa för att värma upp både hus och kranvatten. En jordvärmeinstallation kostar mellan 100 000 och 150 000 kronor. 6 6: Bergvärme kan användas för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En bergvärmeinstallation kostar mellan 110 000 och 160 000 kronor.
Värmepump hus

Hur väljer du bland dessa? Först och främst bör du se över din situation och möjligheter. Har du inte redan nu ett vattenburet system är det en extra kostnad som måste räknas in kalkylen. Det kan då passa bättre att komplettera ditt värmesystem med en luft-luftvärmepump vilket värmer huset via varmluft. Tekniskt sätt kan du få de flesta värmepumparna att värma upp via varmluft men det är väldigt mycket mer effektivt via vattenburen värme, och betydligt vanligare i Sverige.

Sedan kan din omgivning spela stor roll. Har du inget passande vattendrag är sjövärme inte möjligt, med för liten tomt är jordvärme in lämpligt och med fel berggrund är bergvärme inte lika effektivt.

Vilken värmepump ska jag välja?

Nedan får du en mer ingående förklaring för varje sorts pump, och om det passar dig. Eller så kan du läsa mer om dessa pumpar på:

Bergvärme

Ett stort och ett litet hus.

Normal eller hög energiförbrukning  - Från 15 000 kWh

Radiatorer och golvvärme

Vattenburet värmesystem som radiatorer eller golvvärme

Hela Sverige

Passar i hela Sverige

Annat.

Kräver inte allt för långt avstånd till berggrunden - och rätt sorts berggrund.

Bergvärme är den vanligaste geoenergin vi har i Sverige. Den är mycket tillförlitlig då större delen av Sverige vilar på urberg, vilket leder värme bättre än de flesta andra bergarter.

Fördelen med en bergvärmepump är att den inte är mycket mindre beroende av yttre omständigheter såsom vädret. Bergvärme är en utmärk värmekälla förutsatt att du har rätt förutsättningar, och lite större värmebehov.

1 1: Brinevätska pumpas ner i energibrunnen genom en slang, där vätskan värms upp av den konstanta värmen i vattnet i berggrunden. 2 2: Den uppvärmda brinevätskan matas till en värmeväxlare som för över värmen till ett köldmedium. 3 3: Köldmediet förs vidare till kompressorn som ökar trycket på köldmediet, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediet ytterligare. 4 4: Köldmediet åker vidare till kondensorn som överför värmen till en vattentank. 5 5: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna som värmer huset, och med vissa pumpar värmer den även tappvattnet. 6 6: Vattnet i radiatorerna kyls ner och går tillbaka till tanken. 7 7: Köldmediet kyls ner av det kalla vattnet i tanken. Det minskas sedan i tryck via en expansionsventil, vilket ytterligare kyler ner mediet. 8 8: Köldmediet i sin tur kyler ner brinevätskan, som återigen pumpas ner i marken för att värmas upp.
Bergvärme

Jordvärme

Ett stort och ett litet hus.

Normal eller hög energiförbrukning  - Från 15 000 kWh

Radiatorer och golvvärme

Vattenburet värmesystem som radiatorer eller golvvärme

Hela Sverige

Passar i hela Sverige

Annat.

Kräver stor nog tomt för att gräva ner kollektorslangen.

Jordvärme fungerar likt bergvärme, men hämtar energin ur jorden istället för berggrunden. Detta gör att om du vill använda jordvärme måste du ha en lite större tomt. För ett normalstort hus behöver du en tomtyta på cirka 200-400 kvadratmeter stor och slangen grävs ned på cirka 1-2 meters djup.

Exakta djupet, och avstånd mellan kablar kan skilja sig åt något på olika platser i Sverige, beroende på faktorer som hur kallt det normalt blir och vad jorden består av. Då kollektorslangen tar upp värmeenergin kyler den även ner omgivningen. En feldimensionerad anläggning kan då i värsta fall leda till permafrost.

1 1: Brinevätska pumpas ner i energibrunnen genom en slang, där vätskan värms upp av den konstanta värmen i marken. 2 2: Den uppvärmda brinevätskan matas till en värmeväxlare som för över värmen till ett köldmedium. 3 3: Köldmediet förs vidare till kompressorn som ökar trycket på köldmediet, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediet ytterligare. 4 4: Köldmediet åker vidare till kondensorn som överför värmen till en vattentank. 5 5: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna som värmer huset, och med vissa pumpar värmer den även tappvattnet. 6 6: Vattnet i radiatorerna kyls ner och går tillbaka till tanken. 7 7: Köldmediet kyls ner av det kalla vattnet i tanken. Det minskas sedan i tryck via en expansionsventil, vilket ytterligare kyler ner mediet. 8 8: Köldmediet i sin tur kyler ner brinevätskan, som återigen pumpas ner i marken för att värmas upp.
Så fungerar jordvärme

Sjövärme

Ett stort och ett litet hus.

Normal eller hög energiförbrukning  - Från 15 000 kWh.

Radiatorer och golvvärme

Vattenburet värmesystem som radiatorer eller golvvärme.

Hela Sverige

Passar i hela Sverige.

Annat.

Kräver vattendrag eller sjö som inte fryser.

Sjövärme är inte lika vanligt förekommande som de andra värmepumparna. Denna metod kräver tillgång till en flod eller en sjö som inte fryser till is - vilket gör den lite mer begränsad. Kollektorslangen som hjälper till att hämta energin måste vara väl förankrad på botten så att den inte flyter upp till ytan.

Tillståndet för sjövärme kan ibland svårare att få på grund av vätskan i kollektorslangen. Om denna vätska börjar läcka ut påverkar det sjöns eller flodens ekosystem negativt. Eftersom det sprider sig snabbare i en sjö eller i en flod än var det gör i berggrunden eller i marken är det alltså ibland svårt att få tillstånd att faktiskt installera sjövärme.

Sjövärmepumpen kan bli väldigt effektiv, och passar ofta hus med högre energikrav - precis som berg och jordvärmepumpar.

Luft-vattenvärmepump

Litet och medelstort hus.

Låg eller normal energiförbrukning - upp till 25 000 kWh

Radiatorer och golvvärme

Vattenburet värmesystem som radiatorer eller golvvärme.

Halva Sverige

Passar bäst i södra och mellansverige.

Annat

Kan ha störande ljudvolym på utedel.

En luft-vattenvärmepump hämtar solenergin som finns lagrad i luften genom värmepumpens utedel. Den energi värmer sedan upp en vätska som leds till element, golvvärme och varmvattenberedare. Själva luft-vattenvärmepumpen består oftast av två delar, en som placeras utomhus och en som kopplas till ett vattenburet distributionssystem inomhus.

De är framför allt effektiva i södra och mellersta Sverige. Energibesparingen ligger på cirka 60%.

1 1: En utedel tar in värme från utomhusluften och överför den till köldmediumet. 2 2: En kompressor ökar trycket, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediumet ytterliggare. 3 3: Köldmediumet överför värmen till en vattentank via en värmeväxlare. 4 4: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna i huset. 5 5: Kallvattnet går tillbaka till vattentanken. 6 6: Köldmediumet kyls ner av vattnet i tanken, för att sedan minskas sedan i tryck och gå tillbaka till utedelen för att värmas upp på nytt.
Luft-vattenvärmepump

Luft-luftvärmepump

Litet och medelstort hus.

Låg eller normal energiförbrukning - upp till 25 000 kWh

Direktverkande el.

Kompletterande värme till direktverkande el

Halva Sverige

Passar bäst i södra och mellansverige.

Annat

Kan ha störande ljudvolym på utedel.

Luft-luftvärmepumpen fungerar på samma sätt som en luft-vattenvärmepump i det att den tar energin från solen som finns i luften genom en utedel. Däremot kan inte en luft-luftvärmepump värma upp tappvattnet i huset. Den värmer endast upp luften i ditt hushåll från en central innedel. Därför är det viktigt att den sitter på ett optimalt ställe som gör att du får så jämn värme som möjligt i huset, annars kan du vara tvungen att köpa två eller fler innedelar.

Luft-luftvärmepumpen är ett bra komplement till någon annan form av energikälla. Vanligen fungerar de väl ner till -15 grader och passar främst för hus med en öppen planlösning. I Sverige används luft-luftvärmepumpar främst för att värma hus, medan man i andra länder ofta använder dem för komfortkyla - vilket också går att göra i Sverige under de varmaste dagarna på sommaren

1 1: Utomhusdelen drar in värme från luften med fläktar och för den genom en värmeväxlare. 2 2: Värmen förs över till ett köldmedium. Kokpunkten på köldmediet är mycket låg, vilket gör att värmen kan förvandla köldmediet till ånga. 3 3: Ångan går igenom en kompressor som ökar temperaturen och förvandlar den till ånga med högre densitet. 4 4: Den varma ångan från kompressorn förs till värmepumpens innedel via ett rörsystem. 5 5: Värmepumpens innedel blåser ut värmen från ångan med hjälp av fläktar, och värmer därmed upp rummet. 6 6: När värmen från ångan spridits via fläktarna kyls den ner och blir återigen gradvis till vätska (köldmedium) igen. 7 7: Köldmediet passerar en expansionsventil som tvingar den att avge mer värme och blandas med luft, vilket skapar en mix av vätska och ånga. 8 8: Köldmediet circulerar sedan tillbaka till värmepumpens utedel för att värmas upp igen.
Luft-luftvärmepump värme