Bergvärme i Sundsvall

Jämför kvalitet och priser på bergvärme i Sundsvall

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 20. augusti 2019

Var hittar jag en bergvärmeinstallatör i Sundsvall?

Bergvärme är en av de mest populära uppvärmningsformerna i Sverige. Varför bergvärme har blivit så populärt här beror dels på att bergvärme är relativt oberoende av temperaturväxlingar samt att en stor andel svenskar bor i villa jämfört med i andra länder. Faktum är att 50 procent av Sveriges befolkning bor i ett småhus som de själva äger. 

Om du funderar på att skaffa bergvärme, så har du kommit rätt. Genom att fylla i formuläret högst upp till höger kommer du i kontakt med upp till fyra bergvärmeinstallatörer - kostnadsfritt och utan förpliktelser. Det ska vara enkelt att välja hållbara energialternativ.

Bergvärmens funktionalitet i Sundsvall

Bostadsrättsföreningen Bosvedjan i Sundsvall har som ett steg mot energieffektivisering valt bergvärme. Med sina 1033 lägenheter är Bosvedjan den näst största bostadsföreningen i Sverige, och man har över 2500 hyresgäster. Genom att byta från fjärrvärme till ett kombinerat system med bergvärme och frånluftsvärmepump hoppas man kunna sänka sina kostnader på sikt. 

Bergvärme har den högsta verkningsgraden bland de olika värmepumpar som finns på marknaden. En väl dimensionerad bergvärmepump kan stå för 90 procent av husets uppvärmning och den kräver enbart spetsenergi, av exempelvis en elpatron, under de kallaste vinterdagarna. Investeringskostnaden är dock relativt kostsam i jämförelse med andra uppvärmningssystem, och återbetalningstiden ligger ofta på mellan 7 och 10 år.

Rent geografiskt har Sundsvalls invånare goda förutsättningar för att installera bergvärme. Berggrunden består till stora delar av urberg, vilket har en god värmeledningsförmåga. Avståndet till berget är dessutom relativt kort tack vare Sundsvallsåsen som går rakt genom staden. Det gör att man inte behöver så många meter foderrör, vilket annars kan innebära extra omkostnader vid borrning för bergvärme.

Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!
Bergvärme i Sundsvall

 

Anmälan eller ansökan om bergvärme i Sundsvall?

Oavsett storlek och placering av bergvärmepumpen så är det Miljökontoret i Sundsvall som du ska vända dig till. Anläggningar med en effektstorlek upp till 10 kW kan du anmäla eller göra en ansökan för via blanketten för bergvärme på Sundsvalls hemsida. Beroende på var värmepumpen placeras, så ska en anmälan respektive ansökan göras.

Anmälan ska göras om bergvärmen ska installeras inom område med kommunalt vatten. En situationsplan ska skickas med anmälningsblanketten, vilket bör ske i god tid innan installationen. Kostnaden för anmälan av bergvärme är 881 kronor.

Ansökan om bergvärme måste göras när installationen sker på mark med dricksvattenbrunnar eller skyddsområde för kommunalt vatten. Handläggningskostnaden är 881 kronor per timme och förutom blanketten ska du skicka med: 

  1. Kravlista som du får av installatören.
  2. Karta som visar alla vattentäkter inom 200 meters område från bergvärmeanläggningen. Skalan kan vara 1:10 000. 

Du får inte påbörja borrning för energibrunn eller övrig installation innan du fått en skriftlig bekräftelse från Miljökontoret. För större anläggningar måste du kontakta Sundsvall Miljökontor.

Installation av bergvärme i Sundsvall

Bil med borr för borrhålInnan installationen av bergvärmen kan göras ska du anmäla eller anmäla tillstånd om bergvärme, vilket du kan läsa om ovan. Det första som händer vid installationen är att maskinen som ska borra energibrunnen anländer. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme på din tomt för att maskinen ska kunna passera.

Borrningen av energibrunnen tar ungefär en arbetsdag, inklusive installation av foderrör. Foderrören används för att isolera borrhålet från markytan och ner till berggrunden. Kostnaden för foderrör brukar ligga på omkring 1000 kronor per meter, vilket gör att långa foderrör påverkar totalkostnaden för bergvärmen. När antalet meter foderrör överskrider 40 meter har det dessutom visat sig att risken för komplikationer ökar.

När borrningen är klar och foderrören monterade, så ska kollektorslangen föras ner i energibrunnen. Därefter ska slangen täthetsprovas för att säkertställa att det inte finns några läckor i systemet, eftersom köldbärarvätskan bidrar till ökad växthuseffekt. Bergvärmepumpen kan sättas in och kopplas till ditt hus vattensystem, varefter man kopplar ihop värmepumpen med rörsystemet som leder till energi brunnen.

Din bergvärmepump är nu installerad. Trädgården kan behöva en säsong för att återhämta sig eftersom man gräver mellan energibrunnen och huset. Kontakta din bergvärmeinstallatör i Sundsvall för att få hjälp om du behöver korrigera inställningarna på värmepumpen.  

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!