Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 01. maj 2019

Priset på 5 kW solceller: Omkring 100 000 kronor.

Ekonomiska aspekter vid elproduktion med solceller

I detta blogginlägg reder vi ut flera ekonomiska aspekter vid elproduktion med solceller till din villa. Aspekter så som:

  • Kostnad för solceller, både installation och själva solcellspaketet,
  • Årlig elförbrukning
  • Årligt elpris med en sådan anläggning samt mycket mer. 

Mängden el från solceller fördubblades under 2014

Antalet installerade solceller i Sverige ökar för fjärde året i rad. Under 2014 installerades solceller till en effekt av 36,2 megawatt, vilket kan jämföras med 2013 då 19,1 megawatt installerades.

Allt fler privatpersoner och företag har fått upp ögonen för solcellernas positiva inverkan på klimatet, men för många handlar det lika mycket om att kunna vara självförsörjande på energi och i mindre grad drabbas av framtida höjningar av elpriset.

Från 2015 till 2016 ökade antalet installerade solceller med 63 %, vilket fortfarande tyder på att vi får allt fler och fler personer som ser fördelarna med att installera solceller. 2016 installerades det solceller till en effekt av 79,2 megawatt och om vi jämför detta med 19,1 megawatt 2013 kan vi se en markant ökning. 

Eftersom solceller kan monteras på befintlig infrastruktur och tak, tar de inte upp annat än outnyttjade ytor. Dessutom är tekniken tyst och påverkar därmed inte omgivningen på samma sätt som vindkraft. Alla bostäder med tak mot syd, eller närmast sydlig riktning, kan dra fördelar av installation av solceller.

Generellt räknar man att varje installerad kilowatt solceller kostar omkring 16 000 kronor. Kostnaden ska ses som riktlinjer med modifikation. Idag finns billigare lösningar och ju större anläggningen är, desto mindre blir vanligen kostnaden per installerad kilowatt. Det finns också bidrag och stöd ni kan ansöka om att få, vid installation av solceller. Även om priset på solceller påverkar viljan att välja solceller, är detta dock långt ifrån den enda faktorn som får allt fler svenskar att satsa på solceller.

Skaffa solceller - beställ offerter & jämför priser på GreenMatch - helt kostnadsfritt och utan förpliktelser!

 

Solceller pris på 5kw

Vad kostar solceller per år?

Elpriset på ett år, för ett solcellspaket på 5 kW, på ett villatak i söderläge med 35 graders lutning, är cirka 6300 kronor. Du sparar cirka 5700 kronor. Detta enligt tidigare uträkningar på solceller från Greenmatch. 

Enligt Energimyndigheten är det genomsnittliga priset för ett solcellspaket 23 750 kronor per kilowatt. Vilket blir 3393 kronor per kvadratmeter. 

Installationskostnaden för solceller är givetvis en viktig faktor för alla som vill satsa på solceller. Något som på lång sikt är desto viktigare är dock vad elpriset per kilowattimme blir vid egen produktion av solel. För solceller som monteras i rakt söderläge, med en lutning på 30-50 grader, kan 800-1100 kWh produceras per installerad kW.

Ett system med en effekt på 5 kW kan under optimala förhållanden producera upp till 5500 kWh per år. Låt oss säga att inköpskostnad och pris för installation uppgår till 100 000 kronor.

Med ett genomsnittligt elpris på 130 öre per kWh, innebär detta att återbetalningstiden skulle bli 14 år. Detta förutsatt att elpriset inte förändras, vilket det förmodligen kommer att göra, samt att du inte utnyttjar solcellsstöd eller rotavdrag. Högre elpriser och ekonomiska bidrag innebär en kortare återbetalningstid. 

Varje år skulle anläggningen maximalt kunna producera energi motsvarande en kostnad på 7150 kronor.

Denna beräkning inkluderar inte stigande marknadspriser på el och inte heller det produktionsbortfall som motsvarar 0,2 procent varje år. När solcellerna väl är avbetalade får du dock ut mellan 4000 och 5500 kWh el varje år från en anläggning på 5 kilowatt.

Detta motsvarar 25-50 procent av den totala elförbrukningen för en genomsnittlig villa med annan uppvärmning än direktel.

Läs också: Solceller: Så ansöker du om bidrag
5 kW installerad effekt med solceller

Är solcellernas pris ett hinder för en ökad satsning?

Idag uppskattas svenska solceller producera tillräckligt med energi för att räcka till 3 300 hushåll per år. Beräkningen har utförts av Energimyndigheten, som också lyfter det faktum att potentialen för solceller är enormt stor i Sverige. Mycket större än vad som idag utnyttjas.

Det statliga solcellsstödet gav initialt en uppsving i antalet installerade solceller, och efterfrågan har varit enorm sedan subventionering infördes år 2009. Samtidigt minskar priset på solceller för varje år som passerar. Mellan 2008 och 2012 minskade det genomsnittliga priset för solceller med 80 procent. Från och med den 1 januari 2018 fick vi ett ökat solcellsbidrag, från 20 % till 30 %. 
 
För privatpersoner som vill installera solceller på sitt villatak beräknas priset för en anläggning på 5 kW uppgå till 100 000 kronor inklusive installation. Kostnaden för själva solcellerna beräknas utgöra omkring 50 procent av det totala kostnaden. Andra omkostnader som tillkommer är anslutning till elcentral, växelriktare samt modulsystem som ska monteras på hustaket.

Beställ upp till fyra offerter på Greenmatch - helt utan förpliktelser. På så vis skapar du en konkurrenssituation där producenter av solceller arbetar hårt för att ge dig den bästa lösningen till det bästa priset. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret, så kontaktar vi er sedan.

Läs också: 10 för- och nackdelar med solceller

Hur mycket av elproduktionen kommer från solceller?

Andelen elproduktion från solceller ökar, men av den totala elproduktionen står ännu solcellerna för en väldigt liten del i Sverige. Det är svårt att veta säkert, men man uppskattar att solceller står för cirka 0,5 % av den totala elproduktionen, vilket är ytterst lite.

Sara Bargi på Energimyndigheten menar dock att potentialen är stor med hänsyn till antalet lämpliga tak i Sverige:
- Solenergi skulle kunna ge mellan 25 och 40 terawattimmar (TWh) per år, av landets totala elkonsumtion som ligger på drygt 130 TWh.*

Den låga solelproduktionen i Sverige kan jämföras med Tysklands, där solceller står för 7 procent av total elproduktion, eller vår granne Danmark vars solceller bidrar med 1 procent av den totala elproduktionen.

Anledningarna till detta är flera. Sveriges elpriser är relativt låga, vilket gör att det inte alltid är ekonomiskt optimalt att betala priset för en mindre solcellsanläggning.

Det är främst när solcellsstödet kan utnyttjas som mindre anläggningar verkligen kan spara pengar på solceller.

Istället drivs många privatpersoner av sitt miljöengagemang vid investering av solceller till villan.

Flera av kunderna som vänder sig till GreenMatch berättar att de tycker att solceller är en spännande teknik som de gärna vill ta del av.

Det finns en önskan om att i viss mån vara självförsörjande på el, och det är en del av en övergripande miljömedvetenhet och en önskan att minska sin elförbrukning.

Du kan också välja att köpa solceller - fyll i formuläret ovan på denna sida så hjälper vi dig vidare.

Beställ offerter på solceller nu! Det tar bara 1 minut!

* Källa: Metro Skåne, 27 mars 2014:19. Sverige ligger efter - men intresset för solceller ökar stort av Anna Karolina Eriksson.