Jämför pris och offerter på luft-vattenvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 04 mars 2021

Pris på luft-vattenvärmepump

Vad kostar en luft-vattenvärmepump?

En luft-vattenvärmepump kostar vanligtvis mellan 30 000 och 70 000 kronor. Totalentreprenaden med tillhörande dimensionering och installation kostar från 60 000 till 120 000 kronor. Det är alltså ett stort prisintervall och för att verkligen få ett exakt pris för just ditt hushåll krävs en del information om förutsättningarna och värmebehovet.

Det slutliga priset beror alltså på flera faktorer. Varken den billigaste eller dyraste lösningen behöver vara den bästa lösningen för ditt hushåll, eftersom luft-vattenvärmepumpen dimensioneras enligt husets unika behov. Priset och val av värmepump påverkas huvudsakligen av:

 • Husets värmebehov
 • Utomhustemperaturen och klimatet
 • Förbrukning av tappvatten

Nedan får du en bättre uppfattning om hur priset för en luft-vattenvärmepump (som också brukar skrivas luft/vatten värmepump) utformas. Kom också ihåg att du är berättigad till en skattereduktion i form av rot-avdrag som givetvis drar ner på totalkostnaden.

För att få bästa möjliga pris lönar det sig att ansöka om flera offerter från certifierade leverantörer som kan dimensionera din värmepump korrekt. Det gör du lättast genom att fylla i formuläret ovan. Vi ser till att du får offerter från lokala leverantörer och du kan sedan välja den offert som motsvarar dina önskemål - gratis och utan förpliktelser.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Vad är priset för installation av en luft-vattenvärmepump?

Du kan utgå från att installationskostnaden ligger någonstans mellan 18 000 och 36 000 kronor. Installationskostnaden varierar nämligen beroende på husets förutsättningar för installation, exempelvis var ute- och innedelen placeras kan påverka hur mycket arbete installationen kräver.

Installationen innebär i sin korthet att ute- och innemodulen ska placeras på sina platser, varefter ett hål borras genom väggen för att få in ledningarna. Hålet kommer att vara omkring sex centimeter i diameter och täcks efter att ledningarna är kopplade till innedelen. Sedan kopplas anläggningen till hushållets vattenburna distributionssystem som leder värme antingen med hjälp av radiatorer eller golvvärme.

Rot-avdraget minskar totalkostnaden - 30% på arbetskostnaden

Rot-avdraget är en skattereduktion som kan utnyttjas vid installation av luft-vattenvärmepumpar. Avdraget görs på arbetskostnaden, som beräknas genom ett schablonbelopp på 30% av totalkostnaden. Från denna summa får du sedan dra av 30% som rot-avdrag. Nedan ser du ett exempel där vi utgår från att totalkostnaden för luft-vattenvärmeanläggningen är 100 000 kronor.

Kalkyl för rotavdrag med en luft vatten värmepump

Rotavdrag - 30 % på arbetskostnaden
Totalkostnad 100 000 kronor
Arbetskostnad 30 % 30 000 kronor
Avdrag 30 % 9 000 kronor
Kostnad efter avdrag 91 000 kronor

Kan jag själv installera luft-vattenvärmepumpen?

GreenMatch rekommenderar att anlita certifierade installatörer av flera skäl. Bland annat för att det är olagligt att installera utan certifikat och garantierna gäller inte om anläggningen inte installeras av certifierade installatörer. Det säkraste och bästa alternativet är därmed alltid att låta experter ta hand om installationen, oavsett om det kunde bli billigare att installera systemet själv. Om värmepumpen installeras lagenligt blir det mycket billigare i längden vid eventuella produktfel där garantin skyddar dig.

Vad påverkar priset för en luft-vattenvärmepump?

Till största del påverkas priset för värmepumpar av energieffektivitet, d.v.s. hur mycket värmeenergi den bör producera, detta påverkas i sin tur av ditt värmebehov. Men GreenMatch har analyserat priser för ett urval luft-vattenvärmepumpar och situationen är densamma som med alla elektriska apparater, det vill säga att varumärket har en stor inverkan på prislappen.

Priset kan alltså variera mycket även mellan värmepumpar som har mer eller mindre samma prestanda.

Priset utformas givetvis inte endast utav märke, modell och energieffektivitet. Luft-vattenvärmepumpar kan ha andra egenskaper som gör dem mer tilltalande än andra, och möjligtvis dyrare än konkurrerande produkter. Till dessa egenskaper hör bland annat:

 • Ljudnivå - lägre ljudnivå ökar bekvämligheten.
 • Mobil styrning - mobil styrning med appar ökar bekvämlighet och mångsidighet.
 • Varvtalsreglering - ökad energieffektivitet och livslängd.
 • Garanti - garantitiden kan variera beroende på varumärke.
 • Varmvattenberedning - se till att den möter hushållets behov av varmvatten.

Det finns alltså många egenskaper och detaljer som kan påverka luft-vattenvärmepumpens slutliga pris. Man bör även komma ihåg installationskostnaden, som kan variera beroende på var du bor, samt arbetsmängden som krävs för att installera systemet i ditt hushåll.

Läs mera om priser SCOP och prestanda: Bäst i test: luft-vattenvärmepumpar

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Garantitiden kan variera mellan 3-6 år

Garantitiden kan variera mellan olika leverantörer, ofta är den från 3 till 6 år. Många leverantörer erbjuder även en tilläggsförsäkring med extra bekostnad som ofta når upp till 14 år. Detta innebär dock ofta en självrisk på några tusenlappar.

Välj en varmvattenberedare som motsvarar hushållets behov

Notera att behovet av varmvatten kan vara en avgörande faktor vid val av luft-vattenvärmepump. En familj med två barn har naturligtvis större behov av varmvatten än ett hushåll med två vuxna. Det är därmed viktigt att se till att luft-vattenvärmepumen klarar av detta behov, så att du inte behöver duscha i kallvatten.

Beakta energiförluster vid varmvattenberedning

Det finns även skillnader i hur stora energiförlusterna är vid varmvattenberedningen. Med dessa förluster menas den energi som går åt för att hålla tappvattnet varmt, då inget vatten används. Hushåll där tappvattnet används endast ett fåtal gånger om dagen eller som står tomt i flera veckor på grund av semesterresor, kan spara ytterligare genom att välja en luft-vattenvärmepump med så små förluster som möjligt.

En luft-vattenvärmepump

Vilka komponenter ingår i priset?

En luft-vattenvärmepump består i huvudsak av tre olika komponenter:

 • Utomhusdel
 • Inomhusdel
 • Varmvattenberedare

Varmvattenberedaren är inte alltid inkluderad i priset. Om den inkluderas kan det även i vissa fall vara så att ditt hus behöver en större varmvattenberedare än den i priset inkluderade.

För att välja den bästa offerten på luft-vattenvärme är det viktigt att noggrant redogöra hushållets värmebehov, samt behov för tappvatten. Du ska även kontrollera att alla komponenter finns medräknade i offerten.

För att finna det bästa priset på en luft-vattenvärmepump samt installation ska du fylla i vårt formulär. Vi matchar dig med installatörer som kan rådgiva dig så att du får rätt vattenvärmepump, och vår service ser till att du får den till rätt pris.

Prisvärt upp till ett årligt värmebehov på 25 000 kWh

Luft-vattenvärmepumpen är en bra investering om hushållets värmebehov är under 25 000 kWh per år. Upp till denna gräns kan du generera bra energibesparing och investeringen är snäppet mindre jämfört med exempelvis bergvärme eller jordvärme som är bra för större värmebehov. Med en korrekt dimensionerad luft-vattenvärmepump kan du alltså spara på dina värmekostnader, om din uppvärmning idag sker med el eller olja.

I exemplet nedan har vi beräknat de årliga besparingarna som du kan generera med en luft-vattenvärmepump gentemot direktverkande el.

Exemplet är beräknat enligt följande omständigheter:

 • Elpris: 1,2 kronor per kWh (genomsnittspris på svenska marknaden)
 • Luft-vattenvärmepump med en värmefaktor (SCOP-värde) på 3
 • Värmebehov 25 000 kWh årligen
Besparingar i kronor med luft-vattenvärme
  Direktverkande el Luft-vattenvärmepump
Årligt värmebehov 25 000 kWh 25 000 kWh
SCOP-värde - 3
Förbrukad mängd elektricitet 25 000 kWh 833, 33 kWh
Årlig driftskostnad 30 000 kronor 10 000 kronor
   Årlig besparing: 20 000 kronor (66,6 %) 

Årlig driftskostnad är beräknat som förbrukad mängd elektricitet * elpris (1,2 kr)

Om värmebehovet överstiger 25 000 kilowattimmar per år kan det vara lönsamt att investera i en dyrare markvärmepump istället, eftersom dessa har en högre energibesparing och återbetalningstiden blir så gott som den samma.

Större effekt innebär högre pris

Värmepumpsleverantörer brukar meddela effekten på värmepumpen redan i modellkoden. Värmepumpar med högre effekt är vanligtvis också dyrare. Denna effekt ska du dock inte ta som riktgivande för att hitta den bästa värmepumpen för ditt hushåll.

Detta effekttal anger värmepumpens maximala effekt. Ju större värmebehovet är, desto större effekt krävs från värmepumpen. Men när du har hittat en värmepump som har optimal effekt, så är det mycket osannolikt att du hittar en bättre lösning genom att köpa en värmepump med högre effekt.

Det gäller att finna en värmepump med den effekt som lämpar sig bäst för just ditt hus, inte den som har högst effekt. Som investering blir en korrekt dimensionerad värmepump den bästa lösningen, där återbetalningstiden är kortast möjlig. Du kan läsa mer om dimensionering i stycket nedanför.

Dimensionera rätt och minska kostnader

För att möjliggöra maximal energibesparing med en luft-vattenvärmepump är det extremt viktigt att luft-vattenvärmepumpen dimensioneras korrekt. Detta förutsätter att du kan räkna ut hushållets värmebehov och varmvattenbehov, men även beakta max- och minimumtemperaturer i ditt geografiska område.

Det är inte lönsamt att låta luft-vattenvärmepumpen ensam stå för hela värmebehovet. Vid kallare temperaturer är det mer ekonomiskt att komplettera med elpatron.

Även Energimyndigheten rekommenderar att värmepumpen ska täcka cirka 70% av uppvärmningsbehovet under vintertid. På så sätt kan värmepumpen stå för 90% av uppvärmningsbehovet sett över hela året och kostnaderna minimeras.

Låt oss hjälpa dig att hitta en billig luft-vattenvärmepump

Det enklaste sättet att hitta den billigaste luft-vattenvärmepumpen är att fylla i formuläret på GreenMatch.se. Vi matchar dig med flera leverantörer som ger dig sina bästa offerter. Du kan i lugn och ro jämföra dessa och sedan välja den som bäst motsvarar dina önskemål.