SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera jordvärme!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 april 2024

Kostnaden för jordvärme återbetalas inom 10 år

Vad kostar jordvärme?

Har du gott om fri tillgänglig yta på din tomt och vill ha kontroll över dina värmeräkningar? Då är antagligen jordvärme ett optimalt alternativ för dig. Du kan spara upp till 75 % på dina uppvärmningskostnader. Beställ offerter redan idag för att börja ta kontroll över dina värmekostnader!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
  • Offerter från lokala installatörer
  • 100 % gratis och utan förpliktelser
  • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Den totala kostnaden för jordvärme brukar vanligtvis ligga på mellan 100 000 och 200 000 kronor. Priset styrs av hur stort värmebehov du har i ditt hushåll, vilken typ av jordvärmepump du behöver, samt hur stor yta som bör användas till nedgrävningen av kollektorslangen.

De kostnader som den totala kostnaden av jordvärme omfattar är grävning, jordvärmepump, jordvärmeslang, installation samt återställning av tomten efter arbetet är gjort.

Att installera jordvärme är en stor investering, men det lönar sig i längden då elkostnaderna sjunker rejält redan från första dagen. Beroende på ditt värmebehov tar det mellan 5 och 10 år för jordvärmen att återbetala sig själv.

Detta bör du tänka på när du skaffar jordvärme

Det finns en rad saker du bör tänka på innan du införskaffar jordvärme. Det lämpar sig inte riktigt till alla, även om det i de flesta fall är en mycket bra investering här i Sverige.

De viktigaste saker du bör tänka på har vi listat nedan. Många av dessa saker är viktiga när det gäller att försöka hålla nere kostnaden på jordvärme.

Hur stort värmebehov har du?

För att det ska löna sig kostnadsmässigt med jordvärme bör du ha ett värmebehov på 10 000 kWh eller mer om året. För att du ska kunna installera jordvärme krävs det också att du har ett vattenburet distributionssystem. Har du inte det blir det genast dyrare då du måste köpa element, golvvärme eller liknande.

Hur stor är din tomt?

Du måste räkna med att avvara minst 250 kvm för att gräva ner jordvärmeslangen. I många fall krävs det ännu mer yta då värmebehovet är stort.

Tillstånd från din hemkommun

Värmepumpstillståndet varierar mycket från kommun till kommun. I storstadsområdena kan det kosta 5000 kronor, medan det i mindre städer inte ens kostar 1000 kronor. Kolla med just din hemkommun om villkoren samt priser för tillstånd.

Tänk även på att vara ute i god tid med att ansöka om tillståndet, då det oftast tar upp till 6 veckor att få det.

Var i Sverige bor du?

Jordvärme fungerar som bäst när det är så liten temperaturskillnad som möjligt. Därför lämpar det sig bäst att installera jordvärme om du bor i södra eller mellersta Sverige. Där brukar det varken bli tjäle i marken eller särskilt många minusgrader på vintern.

Dessutom är vintern mycket kortare, vilket gör att jordvärmepumpen inte behöver arbeta allt för mycket. Du behöver heller inte använda allt för mycket spetsenergi och kan därmed hålla nere på kostnaderna. Spetsenergi är den energi som du använder när jordvärmen inte räcker till.

Jordvärme till villa

Pris på installation av jordvärme

När du bestämt dig för att du vill använda dig av jordvärme för att värma upp ditt hus börjar själva installationen. Du har förmodligen vid detta läge koll på dimensionerna på värmepumpen och jordvärmeslangen samt tillståndet från kommunen.

Kostnad för att gräva jordvärme

Till skillnad från installation av bergvärme behövs inget certifikat för att utföra grävningsarbetet av jordvärme.

Om du har tillgång till en grävmaskin och planerar att genomföra grävningen på egen hand bör du ändå kontakta kommunen och försäkra dig om att det inte finns några nedgrävda ledningar på din tomt.

Vi rekommenderar ändå att anlita en firma för grävning då det kan dra ut på tiden rejält om det görs fel.

Det gäller att ha rätt typ av grävmaskin och du måste veta precis vad du ska göra för ett bra resultat och för att du ska kunna göra så stora besparingar som möjligt.

Vanligtvis är timpriset från grävfirman på cirka 500 – 1000 kronor. beroende på vad det är för grävfirma. Räkna med att nedgrävning av kollektorslangarna tar 1-2 arbetsdagar och att det tar ungefär lika lång tid att återställa tomten efter grävningen.

Vid installation av jordvärme kan du utnyttja rot-avdraget för att göra avdrag på arbetskostnaderna, rotavdrag för jordvärme kan du läsa mer om nedan.

Pris på jordvärmeslang

En jordvärmeslang brukar också kallas för kollektorslang och den grävs ned på cirka 1 till 1,5 meters djup. På marknaden brukar en 400 meter slang kosta runt 5000 kronor upp till 7000 kronor.

Priserna beror precis som alltid på vad det är för kvalitet. En kollektorslang med bra kvalitet kan hålla i 100 år, vilket är en god investering inför framtiden.

Det är också viktigt att jordvärmeslangen inte börjar läcka efter några års användning. Brinevätskan som flyter inne i slangen är nämligen miljöfarlig, därav ansökan om tillstånd från kommunen.

Brinevätskan innehåller bland annat etanol. Om det börjar läcka är det du som äger slangen som är ansvarig för eventuell skada på miljön.

Kostnad för att gräva jordvärme

Kostnad för en jordvärmepump

Jordvärmepumpen är själva hjärtat i ditt system. Det är den som omvandlar energin i brinevätskan till värme som sedan värmer upp huset.

Du använder samma värmepump för alla typer av markvärme, vare sig det är bergvärme, sjövärme eller jordvärme. Prislappen avgörs främst av pumpens dimension.

Ju större värmebehovet i hushållet är, desto större och dyrare måste värmepumpen vara.

En jordvärmepump kostar vanligen mellan 45 000 kronor och 120 000 kronor, beroende på hur hög kapacitet den har, samt vilket varumärke den är av.

Viktigt att veta är att dyrare inte alltid är bättre. Energimyndigheten testade olika värmepumpar och kom fram till att vissa billigare värmepumpar var bättre än den dyrare varianten.

Du bör inte försöka spara pengar på att köpa en billig jordvärmepump, istället är det viktigare att dimensionera den rätt. Det är först då du kan göra stora besparingar i längden. 

Beställ offerter på jordvärmepumpar redan idag för att skapa dig en prisbild utifrån dina förutsättningar. Tjänsten är gratis och helt utan förpliktelser.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
  • Offerter från lokala installatörer
  • 100 % gratis och utan förpliktelser
  • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Välj rätt dimensioner på jordvärmepumpen

För att ta reda på vilka dimensioner som är lämpliga görs en beräkning av värmepumpens COP-värde. COP står för coefficient of performance och mäter hur många kilowatt jordvärmepumpen kan generera i förhållande till hur många kilowatt som förbrukas vid driften av pumpen.

Ett COP-värde på 4 anger följaktligen att värmepumpen kan generera 4 kWh per förbrukad kWh. Om värmepumpen är överdimensionerad blir skillnaden mellan antalet genererade kW och förbrukade kW mindre, vilket leder till ett lägre COP-värde och en mindre energibesparing.

Beräkna värmepumpens energibesparing

Sedan 2013 måste alla tillverkare av värmepumpar enligt lag ange värmepumpens så kallade SCOP-värde, som står för seasonal coefficient of performance.

SCOP-värdet anger ett årligt genomsnitt på verkningsgraden, vilket ger en mer rättvisande bild än COP eftersom pumpens effektivitet skiljer sig under sommar- och vinterhalvåret.

Eftersom SCOP-värdet tas fram i laboratoriemiljö är det inte säkert att det angivna värdet stämmer överens med pumpens effektivitet när den är installerad i din fastighet. Kontrollera därför om beräkningarna för SCOP-värdet är baserade på uträkningar gjorda i ett klimat som matchar regionen du bor i.

Kontrollera även om mätningen har inkluderat förbrukningen av så kallad ”spetsenergi”, det vill säga den energi som måste tillföras under årets kallaste vinterdagar.

Finansiera din jordvärmepump

SCOP-värdet kan ge en indikation på hur lång tid det kommer ta att tjäna in den initiala kostnaden för värmepumpen. Ett högt SCOP-värde ger högre energibesparing, vilket förkortar återbetalningstiden. Det är inte bra att bara fokusera på SCOP-värdet, eftersom fler faktorer påverkar hur fort jordvärmen återbetalar sig.

Flera av GreenMatch:s samarbetspartners erbjuder finaniseringslösningar där värmepumpen kan avbetalas månadsvis. På så vis kan värmepumpens månatliga energibesparing vägas mot eventuella räntekostnader.

Totalkostnad för installation av jordvärme

Den slutgiltiga kostnaden för jordvärme beror i huvudsak på värmepumpens pris samt kostnaderna för grävningsarbetet. Dessa kostnader är i sin tur beroende av vad du har för värmebehov samt förutsättningarna för att gräva ner kollektorslang på din tomt.

I nedanstående tabell ges en fingervisning om vad de totala kostnaderna kan komma att bli.

Totalkostnad för jordvärme
TotalentreprenadMindre installationStörre installation
Värmepump60 000 kronor120 000 kronor 
Jordvärmeslang5000 kronor20 000 kronor 
Grävning5000 kronor16 000 kronor
Installation2000 kronor10 000 kronor
Återställning3000 kronor8000 kronor
Totalt75 000 kronor174 000 kronor
Totalt med rotavdrag67 125 kronor155 730 kronor

Återställning av tomt

Efter att kollektorslangen är lagd och jorden åter är tillbaka behöver du som tomtägare återställa den. Eventuella gropar behöver täppas till, samt att du bör så gräs, alternativt köpa gräs där det inte längre finns.

Kostnaden för återställningen är svår att estimera, men det är likväl en kostnad du bör ta i beaktning.

Räkna med runt 3000 – 4000 kronor för detta, då du bör köpa jord och gräsfrön till att göra gräsmattan så fin som möjligt. Du bör räkna med att det går cirka 10 – 15 kilo gräsfrö per 100 kvm och det kostar cirka 1000 – 1500 kronor för 10 – 15 kilo.

Hösten är den bästa tiden att så gräset, då det är både fuktigare jord och fuktigare luft, vilket gör att gräset växer fortare. Det är också mindre ogräs på hösten.

Rotavdrag för jordvärme

Rotavdraget på värmepumpar uppgår till 30 % av arbetskostnaden. Arbetskostnaden beräknas som ett schablonbelopp som ligger på 35 % av det totala beloppet för jordvärmeanläggningen samt installation. Enklare sagt ligger alltså rotavdraget på 10,5 % av det totala beloppet.

Rot-avdraget kommer som ett avdrag på kostnaderna och du finner den direkt på fakturan, vilket gör att du inte behöver ansöka om något.

Månadskostnaden styrs av elpriset

Värmepumpen kräver energi för egen drift. Därför kommer månadskostnaden påverkas av priserna på den svenska elmarknaden. Om du har installerat en jordvärmepump med ett SCOP-värde på 3,0 och har en årlig energiförbrukning på 21 000 kWh så hamnar den månatliga kostnaden för jordvärmepumpen på 730 kronor.

I denna beräkning ingår dock inte spetsenergi, som kan tillkomma om värme behöver tillföras under kalla vinterdagar.

En jordvärmepump producerar mycket mer energi än om du har direktverkande el. Därför sparar du otroliga mängder varje månad, om du byter från direktverkande el till jordvärme.

Om vi tar ovan nämnda uträkning och jämför det med direktverkande el, så ser vi en slående skillnad i pris. Månadskostnaden för jordvärme är alltså 730 kronor.

Med direktverkande el ligger månadskostnaden på 2187 kronor. Per år kostar alltså jordvärmen 8750 kronor medan direktverkande el kostar drygt 26 250 kronor.

Även om det är ett hushåll med ganska hög årlig energiförbrukning ser vi skillnaderna. På bara några år kan jordvärmen återbetala sig.

Beräkna återbetalningstiden

Att installera ett jordvärmesystem är en stor investering vars syfte är att bli lönsamt på längre sikt. Därför är det relevant att räkna på återbetalningstiden.

I genomsnitt sparar en villa med jordvärme mellan 10 000 och 14 000 kWh per år. Vid en installationskostnad på 100 000 kronor innebär detta en återbetalningstid på cirka 8 år. I följande beräkning har återbetalningstiden beräknats i jämförelse med direktverkande el som alternativ kostnad.

Återbetalningstid för jordvärme
Totalkostnad jordvärme100 000 kronor
Energibehov21 000 kWh
SCOP-värde3
Elpris1,25 kronor/kWh
Kostnad direktverkande el26 250 kronor/år
Kostnad jordvärme8 400 kronor/år

Jämför pris på jordvärme

Vill du höja värdet på ditt hus, samtidigt som du kan sänka dina värmeräkningar med hela 75 %? I så fall kan du få gratis offerter utan bindning via GreenMatch. 50 000 nöjda svenskar har redan använt sig av vår offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
  • Offerter från lokala installatörer
  • 100 % gratis och utan förpliktelser
  • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande
Mattias Hallén
Skriven av Mattias Hallén, Skribent

Mattias har jobbat som skribent för GreenMatch i 2 år. Under dessa år har fokus legat på allt som rör solenergi, värmeteknik, miljö och hållbarhet. Tack vare Mattias har GreenMatch bland annat blivit omnämnd av Klimatsmart.se och den ideella organisationen White Monday.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?