SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera markvärme!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
1/5
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 april 2024

Markvärme

Markvärmepumpen utvinner berg-, jord- eller sjövärme

Markvärmepump, bergvärmepump, sjövärmepump, jordvärmepump eller bara värmepump. Kärt barn har många namn, men vad är egentligen vad och finns det några skillnader? Vi ska försöka reda ut begreppen för dessa olika produkter som på många sätt fungerar på samma sätt. Om du inte är säker på vilken värmepump som passar dig så kan du beställa offerter på flera olika genom GreenMatch.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Markvärmepump är den typ av värmepump som används för att hämta energi från marken, vilken innefattar jordvärme, bergvärme och sjövärme. Många gånger används markvärmepump enbart som synonym för jordvärmepumpar, men det finns således ingen skillnad mellan en bergvärmepump och en jordvärmepump. Däremot finns det stora skillnader mellan andra typer av värmepumpar.

Medan markvärmepumpar hämtar energi som är lagrad i marken, så finns det även luftvärmepumpar som hämtar solenergi som är lagrad i luften. Det finns många olika typer av luftvärmepumpar; luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar.

Så fungerar en markvärmepump

En markvärmepump

Alla typer av markvärmepumpar fungerar på samma sätt. Precis som ett kylskåp använder sig markvärmepumpar av ett köldmedium som växlar mellan att vara flytande och förångat. Detta köldmedium värms upp med hjälp av en kompressor och förångare inuti markvärmepumpen.

Så genereras värme inuti markvärmepumpen

Markvärmepumpens aggregat är kopplat till en kollektorslang som hämtar energi i ett borrhål, marken eller sjön, beroende på vilken energikälla du använder. Kollektorslangen innehåller en blandning av vatten och frysskyddsvätska, också kallad brinevätska, som ständigt cirkulerar runt i systemet.

 1. Brinevätskan är kall när den förs genom kollektorslangen in i värmepumpens förångare och där den värms upp. 
 2. Brinevätskan värmer då upp värmepumpens köldmedium, som har en låg kokpunkt, så att denna förångas. 
 3. Det förångade köldmediet leds till kompressorn där det komprimeras, vilket leder till att temperaturen ytterligare ökar. 
 4. Köldmediet fortsätter in i kondensatorn. Den heta gasen värmer upp vattnet i distributionssystemet för att pumpas ut till radiatorer eller golvvärme. 
 5. Temperaturen på vätskan sjunker när det pumpas runt i huset, men kommer sedan tillbaka till värmepumpen där den åter värms upp samtidigt som brinevätskan cirkulerar och hämtar ny energi i kollektorslangen.

På så vis kan värma strömma i ett jämt flöde ut i det vattenburna värmesystemet.

Vad står värmepumpens COP för?

Så fungerar COP

COP står för coefficient of performance. Värdet beskriver hur mycket energi värmepumpen producerar per förbrukad kWh. En värmepump med ett COP på 4, ger alltså fyra gånger så mycket energi som den förbrukar. De mest effektiva värmepumparna har ett COP-värde runt 5, men COP-värdet mäts under specifika förhållanden.

Vid inköp av värmepump så känns det bra att veta att du väljer en effektiv modell. Fabrikörerna av värmepumpar uppger ofta COP-värdet, men för att veta hur effektiv värmepumpen är under mer realistiska förhållanden, är det bättre att se på SCOP-värdet. SCOP står för seasonal coefficient of performance, vilket mäter värmepumpen effektivitet under ett år. Det är vanligt att värmepumpens SCOP är så mycket som 20 procent lägre än värmepumpens COP.

Är du intresserad av att skära ner dina uppvärmningskostnader? Beställ i så fall offerter på olika värmepumpar redan idag.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Markvärmepump för att kyla huset

Det är först på senare år, med många varma somrar, som frikyla uppmärksammats i Sverige. För att man ska kunna utnyttja frikyla, krävs det en konstant kall temperatur i energikällan. Därför kan inte frikyla utnyttjas med jord- eller sjövärme på samma sätt som det går med bergvärme.

Eftersom att temperaturen nere i berggrunden inte påverkas av vädret, så innebär detta att temperaturen nere i berggrunden alltid är kallare än i luften under varma sommardagar. Genom att installera ett fläktsystem inne i huset, så kan du utnyttja den kalla vatten som pumpas upp ur borrhålet.

Det går inte att pumpa ut kall luft i radiatorer, eftersom det skulle orsaka kondens. Att installera frikyla innebär således en extra kostnad, men det kan vara en välinvesterad sådan, om du har ett hus som ofta blir väldigt varmt under sommaren.

Vilken värmepump passar för ditt hushåll?

Beroende på ditt hus passar olika typer av värmepumpar. Vissa värmepumpar kräver ett vattenburet uppvärmningssystem i form av radiatorer eller golvvärme, medan andra fungerar med luftburna radiatorer eller fläktar.

En bergvärmepump är det dyraste alternativet ur installationssynpunkt. Har du en hög energiförbrukning kan detta dock löna sig i längden, eftersom den totala årskostnaden kan minska då bergvärmepumpens COP-värde är högre än för exempelvis en luftvärmepump.

Luftvärmepumpar fungerar å andra sidan väl för hus med mindre energibehov eller hus som har en öppen planlösning. Vanligen är det inte ekonomiskt försvarbart att installera markvärme i ett sommarhus, men en luft-luftvärmepump kan mycket väl fungera för att täcka behovet för att värma upp huset.

frågetecken

Är du intresserad av att få en offert på markvärmepump? Då kan du fylla i formuläret uppe till höger, så kontaktar vi dig inom kort. Du kan få offerter från upp till fyra olika leverantörer och du binder dig inte till någon av dem.

Använd GreenMatch för att effektivt jämföra pris och kvalitet på förnybar energi!

Markvärme som energikälla

Idag finns det flera miljövänliga alternativ för uppvärmning av hus och varmvatten. Förr var olja ett vanligt uppvärmningsalternativ, men stigande oljepriser och ökad miljömedvetenhet har minskat användningen. Eftersom olja, liksom kol och kärnkraft, är ett fossilt bränsle måste vi finna nya energikällor för en hållbar miljöutveckling.

Uppvärmning via el är idag det vanligaste sättet att värma upp småhus. På senare år har det blivit alltmer populärt med värmepumpar av olika slag, vilka genererar mer energi än vad de förbrukar. Väljer du miljömärkt el så blir dina avtryck på miljön minimala. För en jämn uppvärmning krävs en bra energikälla, som exempelvis jorden, berggrunden eller en sjö. Markvärmepumpen kan utnyttja denna energi för att på ett miljövänligt sätt värma upp ditt hus. Husets skick och hushållets beteende är andra faktorer som i högsta grad påverkar värmepumpens effektivitet.

Ta steget mot att ta kontroll över dina elräkningar och beställ offerter på markvärmepumpar. 50 000 nöjda svenskar har redan använt vår offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?