Jämför priser på bergvärme
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 23. juli 2019

Bäst i test: 9 bergvärmepumpar som kan spara dig över 20 000 kronor per år

Vilken bergvärmepump ska jag välja?

I Sverige är bergvärme en av de mest populära värmekällorna som används. Detta beror på att bergvärme fungerar väldigt bra i de största delarna av Sverige. Energibesparingen är högre än för motsvarande luft-vattenvärmepumpar och tomtarean som krävs är mindre än för jordvärme.

Innan du installerar bergvärme ska du tänka på följande:

 • Bergvärme kräver ett vattenburet distributionssystem med radiatorer eller golvvärme. Samma sak gäller även för installation av jordvärme, sjövärme och luft-vattenvärmepumpar.

 • Berggrunden får inte vara för djup, men heller inte i ytskiktet. Det beror på att kostnaden blir väldigt hög om det är långt ner till berggrunden, eftersom foderrör krävs.

 • Det ska vara minst 20 meter mellan varje energibrunn för bergvärme. Anledningen är att energibrunnarna annars kan ta energi av varandra, vilket sänker temperaturen i marken. Borrning av energibrunn för bergvärme måste därför anmälas till din kommuns miljökontor eller motsvarande förvaltning.

Är du ute efter bergvärme? Fyll i vårt formulär och beställ upp till 4 skräddarsydda offerter - helt gratis utan förpliktelser. Vi vill att det ska vara så billigt och enkelt som möjligt att använda miljövänliga värmeanläggningar. 
9 bergvärmepumpar testade

Ovanstående uppgifter är hämtade från Energimyndighetens test på värmepumpar år 2012.

Bäst i test: Vilken bergvärmepump ska jag välja?

Beroende på ditt hushålls förutsättningar kan en eller flera av de testade bergvärmepumparna vara ett bra val. Om hushållet förbrukar stora mängder varmvatten är det givetvis viktigt att välja en bergvärmepump där värmeförlusten vid uppvärmning av tappvatten är minimal.

Notera att bergvärmepumparna i testet inte motsvarar utbudet hos GreenMatch. Modellerna är utvalda av Energimyndigheten i samarbete med SP, och ska endast ses som ett ramverk för vilka skillnader som finns på den svenska bergvärmemarknaden. 

Vilken modell är bäst?
Specifikationer Beskrivningar
Högsta energibesparingen med golvvärme Daikin sparar 78 % energi vid övergång från direktel till bergvärme med golvvärme. Det betyder att du kan spara 24 500 kronor per år om det totala elpriset är 1,30 kronor per kilowattimme.
Högsta energibesparingen med radiatorer Nibe och Daikin sparar 73 % energi vid övergång från direktel till bergvärme med radiatorer. Det betyder att du kan spara 23 000 kronor per år om det totala elpriset är 1,30 kronor per kilowattimme.
Lägsta förlusten vid produktion varmvatten Thermias bergvärmepump har endast 260 kWh/år i värmeförlust vid uppvärmning av tappvatten. Medelvärdet bland de nio testmodellerna är 550 kWh/år.
Störst mängd 40°C-vatten Nibes värmepump har en produktion på 258 liter 40°C varmvatten.
Högst vattentemperatur Thermia eller Nibe har båda en varmvattentemperatur på 53°C. Samtliga testade bergvärmepumpar har tillräckligt varmt vatten och andra tekniska lösningar som motverkar tillväxt av legionella bakterier i vattnet.
Lägst ljudnivå Viessmanns bergvärmepump uppmäter en ljudnivå på 42-43 dB (A), vilken är betydligt lägre ljudnivå än för de andra testade modellerna.
Förberedd anslutning till solfångare Både EcoHeat och Veissmanns bergvärmepump är förberedda för anslutning till solceller.
Beställ offerter nu! Det tar endast 1 minut!

Bäst i test: 9 bergvärmepumpar - för en klokare investering

En ny värmekälla innebär en stor investering, vilket ökar vikten av att göra ett klokt val. Genom att jämföra produkter och priser på bergvärme får du en bättre överblick kring vilken lösning som kommer att vara den bästa värmepumpen för ditt hem. Som ett steg i detta har GreenMatch utvärderat ett bäst i test av 9 bergvärmepumpar.

Testet har genomförts av Energimyndigheten och syftar till att se vilken bergvärmepump som är mest effektiv i förhållande till energibesparing, uppvärmning av tappvatten och värmefaktor i förhållande till typ av vattenburet distributionssystem.

För att ta testet ett steg vidare till ökad förståelse, finner du nedan en lättöverskådlig jämförelse av olika bergvärmepumpar.

Vet du redan vilken bergvärmepump som passar din bostad bäst? Ta ett klokt beslut genom att jämföra priser och garanti mellan olika varumärken.

Skicka in relevanta uppgifter via kontaktformuläret på denna sida och matchas med leverantörer i ditt område. Då får du också möjlighet att prata med en representant av varumärket, utan att jaga rätt kontaktperson eller sitta i långa köer på kundtjänst.

Testresultat från 9 bergvärmepumpar

Nedan kan du läsa testresultatet av den nio bergvärmepumpar som Energimyndigheten testade under 2012-2013. Syftet med testet var att undersöka energibesparing mellan olika bergvärmepumpar för bostäder med medel och hög energiförbrukning.

Samtliga testade modeller har en effekt på 9-10 kilowatt, vilket i detta fall är något överdimensionerat. En överdimensionerad värmepump innebär att energibesparingen procentuellt kan bli ännu högre när energiförbrukningen ökar.

Sammanställningen visar att besparingen blir högre när bergvärmepumpen kopplas till ett system med golvvärme, jämfört med vattenburna radiatorer. Det beror främst på att framledningstemperaturen kan vara lägre för golvvärme, jämfört med framledningstemperaturen till radiatorer.

Testet visar att skillnaderna är relativt små när det kommer till energibesparing, medan skillnaden i värmeförlust vid uppvärmning av varmvatten är desto större. Dessutom ska det noteras att testet är dryga två år gammalt, vilket innebär att de nya bergvärmepumparna på marknaden eventuellt kan uppvisa ännu högre besparing av förbrukad energi.

Innedelen av en bergvärmepump

Bosch Compress EHP 11 LWM

 • I november 2012 var uppskattat inköpspris 77 000 kronor för Boschs bergvärmepump.
 • Systemet är av såkallad på/av-reglering, vilket innebär att värmepumpen stängs av när önskad inomhustemperatur har uppnåtts.
 • Kombinerad med ett system för golvvärme, kan Boschs bergvärmepump spara 69 procent av energiförbrukningen. Tillsammans med radiatorer är energibesparingen fyra procentenheter lägre.
 • Varmvattenberedare rymmer 187 liter, vilken kan producera 227 liter 40°C vatten.
 • Värmeförlusten per år är 920 kWh, vilket är betydligt högre än de testade bergvärmepumparnas genomsnitt på 550 kWh/år.
 • Ljudnivån ligger mellan 46 och 49 dB (A), vilket är ett vanligt värde för de testade modellerna.

CTC EcoHeat 310

 • Med ett pris på 72 500 kronor, var CTC i november 2012 en av de billigare bergvärmepumparna.
 • Kompressorn är inte varvtalsstyrd och har en uppmätt ljudnivå på 48-49 dB (A).
 • Energibesparingen med golvvärme är 72 procent jämfört med direktel, medan besparingen med radiatorer är 68 procent.
 • Med en varmberedare som rymmer 223 liter, är detta den största volymen bland de testade bergvärmepumparna.
 • Värmepumpen kan generera 205 liter 40°C vatten, och har en årlig värmeförlust på 368 kWh per år, vilket är lägre än många av de testade modellerna.

Daikin EGSQH10S18AA9W

 • Daikins bergvärmepump kostade 71 900 kronor i januari 2014.
 • Värdena för energibesparing toppar de andra bergvärmepumparna med 78 procent energibesparing för golvvärme och 73 procent för radiatorer.
 • Modellen är varvtalsstyrd, vilket innebär att effekten anpassas efter aktuellt värmebehov. Antal start och stopp för kompressorn minimeras därför, vilket anses minska belastningen på kompressorn.
 • 180 liters varmvattenberedare kan ge upp till 199 liter 40-gradigt tappvatten, medan värmeförlusten uppskattas till 368 kilowattimmar varje år.
 • Med en ljudnivå på 46-49 dB (A), visar Daikins bergvärmepump goda resultat baserat på förutsättningarna i testet.

EviHeat GeoSun 1 10

 • EviHeats GeoSun kostade omkring 78 000 kronor när den testades i november 2012.
 • Modellen har på/av-reglering och är förberedd för anslutning till solfångare. Energibesparingen är 74 procent i kombination med golvvärme, och 73 procent för ett system med vattenburna radiatorer.
 • Medan varmvattenberedaren rymmer 200 liter vatten, kan 188 liter 40°C vatten produceras. Detta är den minsta volymen varmvatten bland bergvärmepumparna som har testats av Energimyndigheten.
 • Förlusten vid uppvärmningen beräknas till 430 kWh per år och ljudnivån uppgår till 49 dB (A).

IVT Premium Line EQ C10

 • Bergvärmepumpen från IVT testades i november 2012 och hade då ett uppskattat pris på 87 000 kronor, vilket gör den till den dyraste av de testade värmepumparna.
 • Med golvvärme kan värmepumpen spara 75 procent av energin, jämför med direktel. I ett radiatorsystem kan energibesparingen uppgå till 70 procent.
 • Varmvattenberedaren rymmer 185 liter vatten, medan mängden 40-gradigt vatten uppgår till 190 liter.
 • Värmeförlusten per år mäts till 420 kWh och temperaturen på varmvattnet uppgår till 46°C, vilket är den lägsta temperaturen uppmätt bland de testade modellerna.
 • Ljudnivån är de högsta uppmätta och uppgår till 52-53 dB (A). Denna linje har nu ersatts av Premium Line HQ, en av få Svanenmärkta bergvärmepumpar.

Nibe F1245-10

 • Nibes bergvärmepump kostade omkring 75 000 kronor i november 2012.
 • Energibesparingen är nästan lika hög som för Daikin, med 77 procent energibesparing med golvvärme och 73 procent besparing med radiatorer.
 • Ljudnivån varierar mellan 46-50 dB (A), vilket är en relativt stor variation jämfört med de andra testade modellerna.
 • Produktionen av 40-gradigt varmvatten är den högsta bland de testade bergvärmepumparna. Varmvattenberedaren på 180 liter kan producera upp till 258 liter varmvatten.
 • Energiförlusten per år uppgår till 395 kWh och varmvattentemperaturen uppgår till 53°C, vilket är högsta uppmätta temperatur i delad ledning med Thermias värmepump.

Thermia Diplomat Optimum G3, 10

 • I november 2012 var priset på Thermias bergvärmepump 79 000 kronor.
 • Energibesparingen i kombination med golvvärme är 76 procent, jämfört med 69 procent för radiatorer.
 • Ljudnivån varierar mellan 40 och 50 dB (A), varmvattentemperaturen uppgår till 53°C.
 • Thermias bergvärmepump har den lägsta värmeförlusten vid uppvärmning av tappvatten. Förlusten är endast 290 kWh per år, vilket är 760 kWh mindre än för bergvärmepumpen med högst värmeförlust per år.
 • Varmvattenberedaren rymmer 180 liter och kan producera 240 liter vatten med en temperatur på 40°C.

Thorén Thor 10

 • Bergvärmepumpen från Thorén testades i november 2012 och priset var då 80 000 kronor.
 • Energibesparingen med golvvärme uppgick till 71 procent, medan besparingen för ett radiatorsystem uppmättes till 67 procent i jämförelse med direktel.
 • Ljudnivån ligger på en högre nivå, testet visade en dB-nivå på 50-52 (A).
 • Volymen på varmvattenberedaren är 185 liter, vilken kan ge upp till 240 liter varmvatten med en temperatur på 40 grader.
 • Förlusten vid uppvärmning av vatten ligger över genomsnittet i testet, med 700 kWh som går till spillo varje år.

Viessmann Vitocal 343-G

 • Under november 2012 kostade Viessmanns bergvärmepump 81 000 kronor.
 • Varje år kan bergvärmepumpen i kombination med golvvärme spara 77 procent, medan besparingen för radiatorer uppmätted till 71 procent per år.
 • Ljudnivån är den lägsta uppmätta med 41-42 dB (A).
 • Vad gäller energiförlust ligger Viessmann bra till, med ett uppmätt värde på 377 kWh/år.
 • Varmvattenberedaren med 220 liter vatten kan generera 240 liter 40-gradigt vatten.
 • Denna värmepump är även förberedd för anslutning till solfångare.

Beställ offerter på bergvärme

När du beställer offerter från GreenMatch är det helt gratis, utan förpliktelser. Du kan få upp till 4 offerter från ledan installatörer av bergvärme i ditt område. När du fyller i formuläret ovan på denna sida sätter du leverantörerna i konkurrens med varandra, på så vis kan du pressa priserna och du får ett av de bästa priserna på marknaden. 

Beställ offerter nu! Det tar endast 1 minut!