Jämför pris och offerter på luft-luftvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022

Bäst i test: 7 luft-luftvärmepumpar i Malmö och Luleå

Vad är en bra luft-luftvärmepump?

En bra luft-luftvärmepump bör fungera ned till -15 grader och ha en god hållbarhet på mellan 15 till 20 år.

För svenska hushåll är det relevant att luftvärmepumpen håller en relativt hög värmefaktor även när det är minusgrader utomhus, eftersom det är under den tiden på året som värmepumpen behövs som mest. Värmepumpens värmefaktor kallas också för COP, vilket står för coefficient of performance.

Det finns några saker du bör se över inför val av luftvärmepump. Kontrollera följande:

 • Om kondensvattnet som bildas vid avfrostning kan ledas bort från värmepumpen. Olika modeller producerar olika mycket vatten.
 • Om luft-luftvärmepumpen har en värmeplatta som installeras under värmepumpen för att smälta isen som bildas vid avfrostning. Detta ökar energiförbrukningen, men är praktiskt om du inte vill lägga tid på att själv forsla bort isen.
 • Vilken typ av filter som sitter i värmepumpens inne- och utedel. Grovmaskiga filter är billigare, men har kortare hållbarhet, medan finmaskiga filter renar luften mer effektivt. Filter i luft-luftvärmepumpens innedel ska minst ha filter av typen F7.
 • Bullernivån på luft-luftvärmepumpen, vilken är avgörande för var den kan placeras.

Är du intresserad av att få offerter på en luftvärmepump? Fyll i formuläret ovan på sidan så kontaktar vi dig inom kort. Du kan få upp till 4 offerter att jämföra - helt gratis och utan förpliktelser. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att välja miljövänlig och billig värme.

7 luft-luftvärmepumpar bäst i test

Bäst i test - vilken luft-luftvärmepump ska jag välja?

Vilken typ som verkligen är den bästa luft-luftvärmepump, är väldigt svårt att avgöra. Det beror helt enkelt på förutsättningarna i form av värmebehov och geografiskt läge. Dessutom har konsumenterna olika önskningar gällande vad värmepumpen ska klara, även om den primära uppgiften för värmepumpen är att värma upp hemmet.

Bäst i test per specifikation
Specifikation Varumärke
Högsta energibesparingen i Malmö LG (58,5%)
Högsta energibesparingen i Luleå Mitsubishi (53,2%)
Högst SCOP i Malmö LG (3,4)
Högst SCOP i Luleå Toshiba. LG och Mitsubishi (2,1)
Lägsta inköpspris Fujitsu (18 900 kronor hösten 2012)
Lägsta ljudnivå utomhus LG och IVT (Lägst uppmätta: 60dB)
Lägsta ljudnivå inomhus Mitsubishi (Lägst uppmätta: 32 dB)
P-märkning IVT och Electrolux
Svanen-märkning IVT

Lycka till med valet av värmepump! Klicka på knappen nedan, eller fyll i formuläret ovan på sidan så kan du motta upp till 4 offerter - gratis och utan förpliktelser.

Beställ offerter på luft-luftvärmepump

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Testresultat från 7 utvalda luft-luftvärmepumpar

Nedan visas en sammanställning på de sju utvalda luft-luftvärmepumpar och deras respektive testresultat.

Testuppgifterna är hämtade från Energimyndighetens sammanställda test av 17 luft-luftvärmepumpar. Urvalet har gjorts för att visa en bred representation av olika tillverkare och skillnader mellan de olika modellerna av värmepumpar.

Luft-luftvärmepumparna har testats i olika miljöer, vilka representerar klimatet i Malmö, Borås och Luleå. Vi har valt att visa resultaten för värmefaktor och energibesparing i Malmö och Luleå. Värmepumparnas besparingspotential skiljer sig åt beroende på genomsnittligt värmebehov, och effekten påverkas av geografiskt läge.

I Malmö, som har en årsmedeltemperatur på 6,1°C, har exempelhuset ett genomsnittligt värmebehov på 20 000 kWh per år. Detta är betydligt mindre än motsvarande hus i Luleå där årsmedeltemperaturen är 1,3°C. Det genomsnittliga värmebehovet är där 28 000 kWh per år. Priset som anges är rekommenderat försäljningspris inklusive moms.

Toshiba
 • Produkten testades i augusti 2013 och rekommenderat pris var då 24 000 kronor.
 • Huset i Malmö uppvisade en energibesparing på 11 300 kWh/år och en årsvärmesfaktor (SCOP) på 3,1. För Luleå, som har ett högre uppvärmningsbehov, blir energibesparingen 14 500 kWh/år, trots att SCOP endast var 2,1.
 • Värmefaktorn är som högst vid 50 procent kompressoreffekt och +7°C utomhustemperatur. Däremot krävs full kompressoreffekt när temperaturen går under nollgradigt.
 • Ljudeffekten utomhus är på 64dB, medan bullernivån på innedelen varierar från 42 till 58dB.
 • Värmepumpen har 5 års garanti vid professionell installation och ska fungera ner till -25°C.
LG Nordic Prestige
 • I mars 2013 testades denna luft-luftvärmepump som kostar 20 900 kronor.
 • För huset i Malmö är SCOP-värdet 3,4 med en energibesparing på 11 700 kWh per år.
 • Huset i Luleå har 2,1 i SCOP med en energibesparing på 14 500 kWh/år.
 • Värmefaktorn är 5,1 vid 50 procent kompressoreffekt och +7°C utomhustemperatur. Däremot krävs full kompressoreffekt när temperaturen går under nollgradigt.
 • Utedelens ljudeffektnivå är 60dB medan innedelen har en ljudnivå på 43-54dB.
 • Värmepumpen har 5 års garanti och ska fungera ner till -25°C.
Panasonic
 • Panasonics värmepump testades i december 2012 och kostade då 22 000 kronor.
 • SCOP-värdet för Malmöhuset var 3,3 med en energibesparing på 11 500 kWh/år. För Luleåhuset var energibesparingen 13 900 kWh/år med en årsvärmesfaktor på 2,0.
 • Värmepumpen har högst värmefaktor när kompressorn arbetar på helfart. Liksom för de andra värmepumparna måste den arbeta på full effekt för att producera värme vid minusgrader.
 • Ljunivån ute är 63dB medan ljudeffektnivån inomhus är mellan 39 och 55dB.
 • Värmepumpen är anpassad för nordiskt klimat och ska fungera ner till -25°C.
Mitsubishi Electric
 • I november 2012 var priset på denna luft-luftvärmepump 22 500 kronor.
 • Energisparingen i Malmö var 11 600 kWh/år med 3,3 i årsvärmesfaktor.
 • Huset i Luleå hade 14 900 kWh/år i energibesparing med ett SCOP-värde på 2,1.
 • Högsta uppmätta värmesfaktor är 5,3 vid halvfart och en utomhustemperatur på +7°C.
 • Ljudeffektnivån utomhus är 62dB och inomhus växlar den från 32 till 56dB.
 • Värmepumpen ska fungera ner till -25°C.
Fujitsu
 • Med ett pris på 18 900 kronor, testades Fujitsus värmepump i september 2012.
 • Årsvärmesfaktorn i Malmö var 3,0 med 11 100 kWh energibesparing per år.
 • I Luleå var SCOP-värdet endast 1,9 och energibesparingen per år uppmättes till 13 400 kWh.
 • Högsta uppmätta COP-värde var 4,7 och vid -15°C var värdet 2,4. Uppmätt ljudeffektnivå är 64dB på utomhusdelen.
 • Innedelen avger 36-59 dB buller beroende på kompressoreffekt.
 • Värmepumpen ska fungera ner till -30°C och har ett speciellt joniseringsfilter.
Electrolux
 • Pumpen testades i april 2012 och kostade då 21 300 kronor.
 • Energibesparingen var 10 700 kWh/år i Malmö, med ett SCOP-värde på 2,8.
 • I Luleå var energibesparingen 12 600 kWh/år med 1,8 i årsvärmesfaktor.
 • Uppmätt COP minskar markant när temperaturen sjunker ner på 0°C, även om luft-luftvärmepumpen ska fungera ner till -20°C.
 • Med 61dB ljudeffekt på utomhusdelen och 49-56dB på inomhusdelen är lägsta ljudnivå något högre än för föregående värmepumpar.
 • Electrolux modell fungerar ned till -20°C och är P-märkt, vilket du kan läsa mer om på sidan för luft-luftvärmepumpar.
IVT Nordic Inverter
 • IVT:s värmepump kostade 22 900 kronor i april 2012.
 • Huset i Malmö hade en energibesparing på 11 200 kWh om året och en årsvärmesfaktor på 3,1.
 • I Luleå var uppmätt SCOP-värde 1,9 med en energibesparing på 13 500 kWh/år.
 • När utomhustemperaturen ligger över fryspunkten är värmepumpen som mest effektiv vid 50 procents kompressordrift.
 • Ljudnivån utomhus är 60dB och inomhus varierar den mellan 45-56dB.
 • Värmepumpen fungerar även för att underhållsvärma ett mindre fritidshus ned till +10°C inomhustemperatur. Den fungerar ned till -30°C och är både P-märkt samt godkänd av Svanen.

Luft-luftvärmepumpens funktion & effekt

Genom en fläkt absorberas uteluften, vilken inne i värmepumpen omvandlas till varmluft som skickas ut i huset med hjälp av en eller flera innedelar. Dessa ska placeras centralt i huset för optimal värmeeffekt. Se bild nedan för mer ingående förklaring över värmepumpens funktion.

1 1: Utomhusdelen drar in värme från luften med fläktar och för den genom en värmeväxlare. 2 2: Värmen förs över till ett köldmedium. Kokpunkten på köldmediet är mycket låg, vilket gör att värmen kan förvandla köldmediet till ånga. 3 3: Ångan går igenom en kompressor som ökar temperaturen och förvandlar den till ånga med högre densitet. 4 4: Den varma ångan från kompressorn förs till värmepumpens innedel via ett rörsystem. 5 5: Värmepumpens innedel blåser ut värmen från ångan med hjälp av fläktar, och värmer därmed upp rummet. 6 6: När värmen från ångan spridits via fläktarna kyls den ner och blir återigen gradvis till vätska (köldmedium) igen. 7 7: Köldmediet passerar en expansionsventil som tvingar den att avge mer värme och blandas med luft, vilket skapar en mix av vätska och ånga. 8 8: Köldmediet circulerar sedan tillbaka till värmepumpens utedel för att värmas upp igen.
Luft-luftvärmepump värme

I mindre hus på omkring 100m² klarar man sig vanligen på en innedel, men är det ett tvåplanshus kan det exempelvis behövas en innedel på nedervåningen och en på övervåningen.

Beroende på utomhustemperatur och husets geografiska läge varierar luft-luftvärmepumparnas COP mellan 2,8 och 4,1. Mest effektiv är värmepumpen i södra Sverige, såsom Malmö och Helsingborg, när temperaturen är över 7°C.

Även om luft-luftvärmepumpar ska fungera även under vintern, så minskar värmefaktorn markant när temperaturen sjunker under nollan.

En välinstallerad värmepump med korrekt inställning på termostaten har en god effekt och god livslängd. Eftersom luft-luftvärmepumpar inte kräver någon rördragning eller vätskeöverföring kan man utföra installationen själv.

Tänk dock på att en certifierad elektriker vanligen har någon typ av garanti på arbetet samt att personen kan hjälpa dig vid eventuell service av din luft-luftvärmepump.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut