Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
1/6
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att bara fylla i 1 kort formulär

Spara upp till 6000 kronor per år

Sänk dina energiräkningar genom att installera solpaneler

Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare med att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Solceller på tak: vilket tak är bäst för solceller i Sverige?

solceller paa taket

Är du intresserad av att installera solpaneler på ditt tak? Då är det viktigt att först ta reda på om ditt tak är lämpligt för solceller. Är solceller lönsamt? I de allra flesta fall ja, men det finns flera faktorer som påverkar hur väl ett tak passar för solpaneler, bland annat taktyp, lutning och väderstreck.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur olika taktyper passar för solceller. Vi kommer också att diskutera hur lutning och väderstreck påverkar solcellsproduktionen och utnyttjar solenergin på bästa sätt.

När du har läst den här artikeln kommer du att ha en bättre förståelse för om ditt tak är lämpligt för solceller.

Ta in gratis offerter för att undersöka möjligheten att skaffa solceller till ditt tak. Du kan genom oss få upp till 4 gratis offerter utan förpliktelser. Våra samarbetspartners måste ge dig ett bra pris, eftersom de vet att de konkurrerar om dig som kund. Slipp allt jobbigt arbete med att i timmar ringa eller mejla runt till installatörer. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett busenkelt formulär för att komma igång.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vilket tak passar bäst med solpaneler?

Betongpannor eller plåttak passar bäst för montering av solceller och har lägre installationskostnad än tak som är svårare att arbeta med, som exempelvis eternit och tegeltak. Solceller passar på de flesta typer av tak och du behöver i de allra flesta fall inte byta tak för att installera solpaneler. Tänk dock på att taket helst ska vara i bra skick och luta mellan 15 och 50 grader. Optimalt för elproduktionen är också om taket vetter åt syd, väst eller öst. Nedan kan du läsa om förutsättningarna för de olika taktyperna. Här kan du också läsa mer om olika typer av solceller.

Solceller på betongpannor

Det är populärt och enkelt att montera solceller på betongpannetak. Anläggningen brukar fästas i råspont eller takläkt. Fördelen med betongpannor är att de är hållbara och lätta att arbeta på. Många solcellsföretag föredrar att utföra installationer på dessa tak.

Solceller på plåttak

Det går utmärkt att installera solpaneler på plåttak. Det är en av de bästa taktyperna att installera solpaneler på, eftersom det både är tåligt, har en slät yta och är ett platt tak. Det är dock viktigt att installationen utförs på ett korrekt sätt. Solpanelerna ska fästas på taket med särskilda fästen som är designade för just plåttak. Extra viktigt är det att fästena sitter fast även när det blåser ordentligt.

Här är några olika typer av plåttak:

 • Falsad plåt: Solpanelerna fästs kring plåtfalsarna. Denna installation är snabb och lätt och man behöver inte göra ingrepp på taket.
 • TP20: Solpanelernas skenor borras fast i taket. Även denna installation är snabb och enkel att utföra.

Kurrugerad plåt: Fästena till solpanelerna fästs med långskruv i takstolarna. Detta kräver mer arbete och blir dyrare än installation på de två föregående plåttaken.

Solceller på eternittak

Det går att installera solceller på eternittak, men alla installatörer utför inte arbeten på eternittak.

Detta beror på att eternittak innehåller asbest och därför utgör en hälsorisk för installatören. Vill du installera solceller på eternittak så bör du höra dig för med installatören om hen har specialutbildning för att kunna arbeta säkert med asbest.

Solceller på papptak

Det går oftast bra att installera solpaneler på papptak. Solpanelerna fästs i en metallplatta som skruvas fast i taket. Det är viktigt att inget vatten tränger igenom taket, så man brukar ha papp mellan metallplattan och solpanelerna.

Du kan installera dina solpaneler på en lutande ställning om ditt tak är för platt för att solcellerna ska kunna generera optimalt med el.

Det är lite mer arbete med att installera solceller på papptak och kräver en hel del kunskap av installatören. Därför kan en sån här installation dra ut lite på tiden och därmed kosta mer.

Solceller på tegeltak och lertegeltak

Denna installation av solpaneler kan bli besvärligare och mer kostsam än installation på andra taktyper. Den stora svårigheten är att solpanelerna måste borras fast i taktegelpannorna och dessa kan spricka. Därför måste en installatör med specialistkunskap utföra arbetet.

Ett bättre alternativ är då att installera solceller på ditt tegeltak med takkrokar. Dessa går under pannorna och skruvas fast i taksparren. Installation med takkrokar är mer tidskrävande eftersom pannan måste anpassas för att få rätt överlappning och tätning. En misslyckad installation kan medföra stora fuktskador i ditt hus, så var noga med att använda er av en erfaren och certifierad installatör.

Så beställ gratis offerter på solceller utan bindning redan idag från lokala installatörer. Du har ingenting att förlora oavsett om du har bestämt dig för att köpa solceller eller bara för att få en uppfattning om prisbilden utifrån ditt tak och plånbok. Våra samarbetspartners vet att de konkurrerar om dig som kund så de gör allt för att ge dig ett så bra pris som möjligt. Du slipper också tillbringa timmar med att själv ringa eller mejla runt till olika installatörer. Vi gör jobbet åt dig! Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett enkelt formulär för att komma igång.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

När ska jag byta tak och installera solceller?

Det finns många fördelar med solceller och de flesta som installerar solpaneler gör det faktiskt på ett äldre tak. Även om du planerat att byta tak inom 5 till 10 år så är det inget hinder att sätta upp solpaneler. Dagens moderna anläggningar är inte svår att ta ner och upp igen i anslutning till takbyte. Rådgör gärna med din lokala installatör om vad som gäller för detta om du vill installera solpaneler och samtidigt planerar att byta tak inom 10 år.

Solceller på platt tak, sadeltak och valmat tak

Som namnet säger så är ett platt tak platt. Därför kommer du att behöva installera en ställning så solpanelerna lutar. Ett sadeltak har två takfall, medan ett valmat tak har fyra takfall, det vill säga fyra taksidor lutar in mot mitten av huset. Det blir mer kostsamt att anpassa en takkonstruktion efter fyra takfall och vindsvåningen begränsas.

Solceller på platt tak

Det går bra att installera solceller på platt tak, men du behöver ett ballastsystem för installationen. Detta gör att du kan vinkla solpanelerna, normalt mellan 10 och 30 grader på platt tak.

Solceller på sadeltak

Sadeltak är den vanligaste takkonstruktionen i Sverige och det går utmärkt att installera solpaneler på det. Solceller har optimal verkningsgrad när de installeras i 45 graders lutning, som sadeltak oftast har.

Solceller på valmat tak

Det går utmärkt att installera solpaneler även på valmat tak. Valmade tak är ofta väldigt slittåliga och har en lång livslängd.

Hur många solpaneler behöver jag på mitt tak?

Man brukar räkna med att en solpanel är ungefär 1,75 kvm. Då får du plats med max 36 stycken om ditt tak har plats för 60 kvm solpaneler

Ett vanligt villatak brukar ha plats för 40 till 60 kvm med solpaneler. Givetvis beror också ditt behov av el hur många solpaneler du bör ha på ditt tak.

Vad kostar solceller på tak?

Om vi räknar på att en kvm solceller kostar 2 750 kr och du har plats för 50 kvm med solceller så kommer det att kosta 137 500 kr.

Då har vi räknat inklusive installationen och det gröna avdraget på 20 %.

Var medveten om att detta är ett prisexempel och att slutpriset kan variera från alltifrån 2 000 kr till 5 000 kr per kvm beroende på olika omständigheter.

Här kan du läsa mer om vilka solpaneler som är bäst.

Bygglov för solceller på tak

Installerar du solpaneler på byggnadens tak- eller fasadmaterial och den följer byggnadens form behövs det vanligtvis inte bygglov. Det finns mer att läsa om bygglov hos Energimyndigheten.

Ibland krävs dock bygglov. Är byggnaden kulturhistoriskt värdefull eller i anslutning till totalförsvarets riksintresseområde så krävs oftast bygglov.
Är du intresserad av att köpa ett solcellspaket till ditt företag? Här så kan du även läsa om vilka bestämmelser som gäller för solceller till företag och hur du kan beräkna återbetalningstid för solceller.

Har du ett tak som funkar bra att installera solpaneler på? Bra. Då kan du få upp till 4 offerter gratis och utan bindning genom oss. Våra lokala och erfarna installatörer håller bra priser eftersom det är du som kund de konkurrerar om. Du slipper ägna timmar vid telefonen eller datorn med att ringa eller mejla runt till installatörer. Beställ Beställ offerter på solceller här. Klicka bara på knappen nedan och fyll i ett formulär för att ta steget mot att tjäna pengar på solenergi.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vanliga frågor om solceller på tak

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.

Medförfattare:
Mer inom detta ämne
Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?