Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att bara fylla i 1 kort formulär

Spara upp till 6000 kronor per år
Spara upp till 6000 kronor per år

Sänk dina energiräkningar genom att installera solpaneler

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare med att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 14 juni 2024

Solceller på tak: Är ditt tak lämpligt för solpaneler?

Solceller tak
 • Maximera energiproduktionen med ett södervänt tak och en lutning på 40°
 • Undvik skugga från träd, byggnader och liknande
 • Kontrollera hur gammalt taket är och om det behöver bytas ut innan du installerar solpaneler

Passar din typ av tak för solpaneler? Undrar du om ditt tak kanske är för gammalt för att bära upp solpaneler?

I den här artikeln guidar vi dig genom allt du behöver veta innan du installerar solpaneler på ditt tak. Det är viktigt att du har kontrollerat förhållandena på och runt ditt tak i samråd med en certifierad installatör. Läs vidare här för att se alla punkter du bör tänka på innan du skaffar solceller.

Vill du använda ditt tak för att installera solceller på? Ta in och jämför offerter redan idag. Genom oss får du upp till 4 gratis offerter utan bindning. Du slipper lägga ner timmar på att kontakta upptagna installatörer. Klicka bara på knappen nedan och fyll i vårt superenkla formulär.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Takets riktning och takvinkel eller lutning

Om du vill ta reda på om solceller är lönsamma är det en bra idé att börja med att titta på ditt taks orientering och lutning.

Den optimala placeringen för att dina solpaneler ska bli så lönsamma som möjligt är på ett tak i söderläge med en lutning på 35-45 grader. Ju mer du avviker från denna position, desto lägre blir solcellernas verkningsgrad.

Placeringen är avgörande när det gäller effektiviteten. Detta beror på att ljuset träffar olika beroende på modulernas lutning och orientering.

Nedan kan du se en tabell över verkningsgrad i förhållande till lutning. Procentsatserna i diagrammet representerar verkningsgraden. Verkningsgraden är bäst när panelerna är vända mot söder med en lutning på 35 - 45 grader. Det betyder dock inte att det inte lönar sig att skaffa solpaneler om ditt tak har en annan lutning. Här kan du läsa om alla fördelar med solceller.

Solpaneler effektivitet

Takmaterial

Tegeltak eller lertegeltak är det vanligaste materialet på tak i Sverige. Även betongpannor och plåttak är på frammarsch över populära taktyper.

Det kan vara lite komplicerat att installera solceller på tegeltak eller lertegeltak som det också kallas. Man måste använda sig av speciella typer av krokar som ska skruvas fast i takbjälkarna innan solcellerna monteras på.

Man måste också kontrollera så att taket tål vikten av solcellerna så att inte takpannorna går sönder.

Betongpannor är tåligare än lertegel, medan plåttaken har andra saker man måste tänka på vid installation. Med plåttak måste man vara ytterst noggrann att täta kring borrhålen, eftersom vatten snart kan läcka in och skapa mögel och andra otrevligheter.

Men var bara lugn, professionella installatörer vet exakt hur de ska arbeta på olika typer av tak.

 • Solceller på betongpannor: Betongpannor är en av de vanligaste taktyperna att installera solceller på. Panelerna monteras enkelt på betongpannor. Man fäster solpanelerna i råspont eller takläkt.
 • Solceller på plåttak: Solceller på plåttak fungerar fint. Resultatet blir ofta estetiskt tilltalande, eftersom solpanelerna smälter in bra i takets utseende. Man måste dock vara noga med att täta kring borrhålen så att vatten inte kommer in.
 • Solceller på eternittak: Eternittak består av cement och asbest. Eterniten är för det mesta i plattor som används till både fasad och tak. Alla installatörer installerar inte solceller på eternittak, eftersom asbest är giftigt. De måste ha speciell utbildning för att få arbeta med asbest.
 • Solceller på papptak: Papptak kan vara lite krångliga att installera solceller på. Man måste först fästa solcellerna på en metallplatta som sedan fästs i taket. Man bör också lägga en bit papp över plattorna för att göra det tätt så vatten inte kommer in.
 • Solceler på tegeltak och lertegeltak: Detta är det vanligaste takmaterialet och ger skönhet till taket. Det kan vara lite svårigheten att installera solceller på tegeltak eftersom tegelpannorna kan gå sönder när installatören går på taket.

Takets yta

Man brukar räkna med att en solpanel är ungefär 2,5 kvm. Då får du plats med max 12 stycken om ditt tak har plats för 30 kvm solpaneler.

Ett vanligt villatak brukar ha plats för 30 till 90 kvm med solpaneler. Hur många solpaneler du bör ha på ditt tak beror givetvis på takstorleken och hur mycket el du vill producera.

Hur många solpaneler får plats på taket?
StorlekAntal solpanelerStorlek på takkWhKostnad efter avdrag 20 %
5 kW12 st30 kvm5 000 kWh89 600 kr
10 kW24 st60 kvm10 000 kWH156 000 kr
15 kW36 st90 kvm15 000 kWh200 000 kr

Ta reda på hur stor solcellsanläggning du behöver i vår artikel: Hur många solpaneler behöver jag på mitt tak? Annars kan du ta in och jämföra offerter redan idag. Då får du en mer exakt kostnadsberäkning. Priserna i tabellen ovan är cirkapriser.

Med oss får du upp till 4 gratis offerter utan bindning. Du slipper själv jaga upptagna installatörer och du kommer få ett bra pris eftersom alla vill ha dig som kund. Klicka bara på knappen nedan och fyll i vårt superenkla formulär.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Takets utformning

I Sverige monteras solpaneler nästan uteslutande på hustak. Solpaneler kan monteras på tak med olika utformning. I Sverige är sadeltak en av de absolut vanligaste utformning på tak och lämpar sig väl för solceller eftersom de ofta har bra vinkel för solcellerna.

Platta tak kräver att du installerar ett ballastsystem som gör att du kan vinkla solcellerna mellan 10 och 30 grader.

Tak med olika utformning

Platta tak

Det går bra att installera solceller på platt tak, men du behöver ett ballastsystem för installationen. Detta gör att du kan vinkla solpanelerna, normalt mellan 10 och 30 grader på platt tak för att kunna utnyttja solenergin.

Platt tak

Sadeltak

Sadeltak är den vanligaste takkonstruktionen i Sverige och det går utmärkt att installera solpaneler på det. Solceller har optimal verkningsgrad när de installeras i 45 graders lutning, som sadeltak oftast har.

Sadeltak

Valmat tak

Det går utmärkt att installera solpaneler även på valmat tak. Valmade tak är ofta väldigt slittåliga och har en lång livslängd.

Valmat tak

Pulpettak

Pulpettak är ett tak med ett takfall, medan sadeltaket har två takfall. Namnet kommer av att taket liknar en gammaldags skrivpulpet.

Pulpettak

Motfallstak

Motfallstak eller V-tak är ett tak som lutar in mot centrum. Taket är vanligt på höghus där man vill minimera risken för snöras.

Motfallstak

Om du letar efter solpaneler till ett företag, en verksamhet eller ett lager kan du också läsa vår artikel: Solceller för företag.

Takets ålder

Solceller har en lång livslängd, ofta mer än 25 år. Även om livslängden är lång kommer solcellernas prestanda att minska med 0,5-1% per år. Det är inte särskilt mycket och de flesta tillverkare garanterar en prestanda på 90% efter 15 år.

Det innebär att det är en bra idé att undersöka taket innan du installerar solpaneler på det. Om ditt tak är gammalt och du kommer att behöva byta ut det inom en snar framtid rekommenderar vi att du väntar med att installera solpaneler tills ditt nya tak är klart.

Om du vill läsa mer om lönsamheten för solpaneler kan du läsa mer i vår artikel: beräkna återbetalningstid för solceller.

Byggnadsintegrerade solceller

Om du ändå ska riva ditt gamla tak så kanske du vill installera integrerade solceller.

Integrerade solceller ersätter hela eller delar av ditt tak. Det går att installera soltak av takpannor med inbyggda solceller. Dessa kallas solcellstakpannor eller solcellstegel.

Det är dyrare med integrerade solceller, men de har många fördelar.

Du kan exempelvis utnyttja hela takytan för att producera el, vilket ökar din elproduktion och minskar ditt beroende av nätet.

Sedan är de estetiskt tilltalande, eftersom de inte monteras ovanpå det vanliga taket.

Takets hållfasthet

Takets hållfasthet och allmänna skick är avgörande faktorer när du ska installera solceller. Taket måste tåla vikten från solpanelerna och materialet som solcellerna monteras på. Taket måste också klara de extra belastningar som när det blåser, regnar eller snöar kraftigt. 

Ett solcellssystem väger i snitt 12-15 kg per m2. Därför är det ytterst viktigt att kontrollera så att taket kan bära upp solpanelerna utan att gå sönder. Installatören kontrollerar ditt taks hållfasthet för att säkerställa att du kan installera solceller på ditt befintliga tak.

Vad väger en solpanel?

En solpanel brukar väga 20-25 kg. Du bör göra en beräkning hur mycket ditt solcellssystem väger och rådgöra med installatören så att ditt tak inte tar skada av tyngden. Det är även viktigt att de är stabilt monterade eftersom stark vind, snö och kraftigt regn kan påverka trycket på taket.

Det finns skillnader i vikt mellan olika typer av solceller, men nedan kan du se hur mycket ett solcellssystem på 5 kW, 10 kW och 15 kW väger i genomsnitt.

Solceller vikt
StorlekAntal solcellspanelerVikt
5 kW12 st240-300 kg
10 kW24 st500-600 kg
15 kW36 st720-900 kg

Hemförsäkring

Både villaförsäkring och fritidshusförsäkringen täcker samma typ av skador på solceller som på huset eller byggnaden.

Det kan röra sig om skador från brand, hagel, storm eller vandalisering. Försäkringen täcker också skador som uppstått under installationen som lett till att solpanelerna gått sönder av sig själva.

När du skaffar solceller bör du meddela detta till försäkringsbolaget för att försäkringen ska gälla på bästa möjliga sätt.

Bygglov för solpaneler på taket

Om byggnaden har ett kulturhistoriskt värde eller gränsar till ett område av riksintresse för totalförsvaret krävs oftast bygglov. Du kan få ett bygglov genom att kontakta byggnadsnämnden på kommunen.

I de flesta fall behöver du dock inte bygglov. Om du till exempel installerar solpaneler på byggnadens tak eller fasadmaterial och de följer byggnadens form, behöver du vanligtvis inte bygglov.

Byter du ut ditt tak till solcellsintegrerade takpannor eller monterar solceller utanpå fasaden så krävs bygglov.

Tumregeln brukar vara att om ändringar görs som påverkar det yttre utseendet avsevärt så behöver du ansöka om bygglov.

Är du redo att skaffa solceller på taket?

Vi hoppas att den här guiden har hjälpt dig att förstå vad du behöver veta innan du installerar solpaneler på ditt tak.

Om du vill veta vilka solceller som är mest effektiva kan du läsa vår artikel: Solceller bäst i test.

Eller så kan du bara hoppa rakt fram och beställ offerter på solceller som är anpassade till ditt hem kan vi hjälpa dig att spara tid och pengar.

Låt oss göra det hårda arbetet med att få in offerter. Du slipper själv arbeta i timmar med att försöka beställa offertunderlag från stressade installatörer. Genom att klicka på knappen nedan och fylla i vårt enkla formulär så får du hem offerter utan ansträngning och helt utan förpliktelser.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 6000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vanliga frågor om solpaneler på tak

Mer inom detta ämne
Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?