Solceller - Jämför pris och offerter från installatörer i Stockholm
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Begär dina gratis offerter Begär dina gratis offerter
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 02 december 2021

Jämför offerter på solpaneler i Stockholm

Hitta en solcellsinstallatör i Stockholm

Vid installation av solceller i Stockholm finns det många solcellsinstallatörer att välja mellan. På Greenmatch hjälper vi dig att jämföra de olika företagen. Du kan hos oss få offerter från flera olika företag för att jämföra kvalitet och pris. Fördelarna med att använda Greenmatch:

  • Upp till 4 skräddarsydda offerter.
  • Det är gratis och utan förpliktelser.
  • Slipp leta - vi hittar installatörer i Stockholm åt dig.
  • konkurrenskraftiga priser genom att ställa solcellsföretagen mot varandra.

Hur fungerar vår tjänst?

  1. Du fyller i formuläret ovan
  2. Vi kontaktar dig för kompletterande uppgifter
  3. Du matchas med relevanta, lokala installatörer
  4. Du får upp till 4 offerter på solceller

Vad är priset på solceller i Stockholm?

Vi brukar räkna med ett medelpris på 90 000 kr för en anläggning på 5 kW. Det blir 18 000 kr per installerad kW, vilket kommer från en undersökning gjord av Energimyndigheten om solceller från 2018. Då detta är ett medelpris kan din solcellsinstallation bli billigare eller dyrare än det. 

I Stockholm kan du, precis som i resten av Sverige, dra nytta av skatteavdrag vid installation av solceller. Från och med 01.01.2021 kan du använda det nya skatteavdraget för grön teknik som ligger på 15 % för solceller. Alternativt kan du använda rotavdraget som ligger på 9 % av totalkostnaden.

Priset för 5 kW solceller blir med grönt avdrag 76 500 kronor och med rotavdrag skulle priset hamna på  81 900 kr. Båda avdragen har en maxgräns på 50 000 kronor per år och dras direkt av på fakturan. 

Priset kan skilja sig mellan leverantörer så det kan vara en bra idé att jämföra offerter från flera olika leverantörer. Energimyndigheten rekommenderar att du jämför offerter på solceller från minst 3 företag.

För att få veta vad solceller skulle kosta just dig gäller det att söka om offerter. Genom att trycka på knappen nedan kan du få upp till 4 skräddarsydda offerter - helt gratis och utan förpliktelser.

Beställ offerter på solceller i Stockholm

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Solceller - en vanlig investering för företag och privatpersoner i Stockholm

Att investera i solceller har sedan länge varit vanligt bland stockholmare, både för privatpersoner och företag. Stockholms stad jobbar även hårt för att staden 2040 ska vara helt fossilbränslefri. En vision som kräver ytterligare investeringar i förnybara energikällor.

Stockholm placerar sig på andra plats bland svenska städer gällande installerad solcellseffekt (12,78 MW år 2018) även om antalet solcellsanläggningar är färre än i andra städer runtom i Sverige. Vilket visar på att företag och bostadsföreningar i Stockholm satsar på större anläggningar för solenergi.

Potentialen för användningen av solceller är stor, och kan tas till vara på av både företag och privatpersoner. Investeringen är i längden en god affär. Du kan också hjälpa staden att nå målen för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 genom att installera solpaneler på din fastighet.

Fakta om solcellsanläggningar i Stockholm
  • I Stockholm stad finns (2018) 391 anläggningar
  • I Stockholms län finns (2018) 2 940 anläggningar

Nyligen sattes även en av Sveriges största solcellsanläggningar igång i Sickla. Solcellsanläggningen är 4 500 kvadratmeter stor och täcker taken på Luftverkstaden, Gallerian och Magasinet.

Bidrag och stöd för solceller i Stockholm

Fram tills juli 2020 har man kunnat utnyttja solcellsstödet för att lätta på investeringskostnaden vid installation av solceller. Tyvärr avslutades stödet den 7 juli 2020 trots dess popularitet. 

Som privatperson kan du från och med 01.01.2021 använda grönt avdrag som ligger på 15 % av totala kostnaden, eller rotavdrag som ligger på 9 % av investeringskostnaden. I praktiken ligger rotavdrag på 30 % av arbetskostnaden, men den räknas vanligtvis som en schablonkostnad på 30 % av totala kostnaden.

I tabellen nedan kan du se utvecklingen av ansökningar, beviljade ansökningar och beviljade medel för ansökningar om solcellsstöd i Stockholms län från 2015 till 2018.

År 2015 2016 2017 2018
Inkomna ansökningar 250 356 682 2408
Beviljade ansökningar 38 175 311 1530
Utbetalade ansökningar 36 109 287 1002
Utbetalat belopp 3 076 565 kr 12 825 008 kr 28 604 913 kr 71 517 969 kr

Vill du veta mer om bidrag och stöd? Läs vår guide Solceller: Bidrag och stöd

Solkartan visar potentialen för solceller i Stockholms län

Solceller har en ljus framtid i Stockholm. Det geografiska läget och väderförhållande lämpar sig väl för installation av solpaneler.

År 2017 presenterade Stockholms energi och klimatrådgivning en uppdaterad solkarta som innefattar data för de flesta kommunerna inom Stockholms län. Solkartan visar solinstrålningen på hustaken i staden och kan hjälpa dig avgöra om solceller är en lönsam investering för just din bostad.

Du hittar solkartan hos Energi och Klimatrådgivningen.

Stockholm har en normal globalstrålning på cirka 1000 kWh/m2 per år, vilket kan jämföras med stora delar av Tyskland.

Solkartan tar inte hänsyn till eventuell skuggning från ventiler och skorstenar, utan är endast en riktlinje för att ge dig möjlighet att ta ett beslut om solpaneler kan vara ekonomiskt försvarbart att installera.

Solceller i Stockholms län

Måste jag ha bygglov för att installera solceller i Stockholm?

I augusti 2018 slopades bygglovet för solceller i Sverige. Detta innebär att du kan installera solceller utan bygglov, förutsatt att byggnaden och solcellerna uppnår vissa krav.

I både Stockholms innerstad och i ytterstadsområderna är en stor del av byggnaderna klassade att vara av kulturhistoriskt värde. Är er byggnads klassad att vara av kulturhistoriskt värde kan detta komma påverka bestämmelserna för bygglov för solceller.

Kolla om din byggnad är av kulturhistoriskt värde hos Stockholms Stadsmuseum (Stockholms innerstad) eller i bebyggelseregistret (hela Stockholms län).

Se nedan vilka krav som bör uppfyllas för att inte behöva bygglov, respektive när bygglov eller anmälan krävs.

1. Bygglov krävs om

Byggnaden är av högt kulturhistoriskt värde (blå- eller grönklassad av Stadsmuseet)

Byggnaden finns på ett område som är kulturhistoriskt värdefullt

Detaljplanen kräver det

Solpanelerna integreras i taket eller fasaden

2. Anmälan och startbesked krävs om

Solpanelerna installeras på en annan byggnad än ett en- eller tvåbostadshus

Byggnadens konstruktion påverkas eller måste förstärkas

Installationen påverkar byggnadens brandskydd

3. Inget bygglov krävs om

Solpanelerna installeras på ett en- eller tvåbostadshus

Solpanelerna installeras ovanpå tak eller fasad (inte integrerade)

Solpanelerna följer byggnadens form (inte uppvinklade eller utvinklade)

Byggnadens konstruktion inte påverkas

Installationen följer detaljplanen

För att säkerställa att du inte behöver ansöka om bygglov kan du kontakta Stockholms Stads stadsbyggnadsexpedition, eller respektive kommun inom Stockholms län.

Beställ offerter på solceller i Stockholm

Fyll i formuläret på bara en 1 minut