Solceller

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Solceller: Pris på moduler och installation

Priset på ett solcellspaket till din villa brukar ligga på runt 100 000 kronor och uppåt. Är det då lönsamt att investera i solceller? Det tycker i alla fall fler och fler svenskar. Prisutvecklingen är positiv och under 2015 minskade priserna för solceller i Sverige med 6-10 procent. Under samma år ökade antalet privata solcellsanläggningar med 42 procent.

Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket är 20 000 kronor per installerad kW inklusive moms. Det motsvarar ett pris på 3393 kronor per kvadratmeter. Detta solcellspris inkluderar även installation. Solpaneler ska alltid installeras av en certifierad elektriker.

5kW solcellsanläggning för takmontering på villa  
Årlig elförbrukning 10 000 kWh
Totalkostnad anläggning 5 kW x 23 750= 118 750
Årlig förväntad elproduktion för tak i söderläge med 35 graders lutning 4750 kWh/år
Elpris 1,20 kronor/kWh
Elpris per år utan solceller 10 000 kWh x 1,20 = 12000
Elpris per år med solceller (10 000 - 4750) x 1,20=6300
Sparade kronor på ett år i elkostnader 12000 - 6300=5700 kronor/år

I tabellen ovan ser du att du kan spara 5700 kronor per år med en solcellsanläggning på 5kWh. Detta tack vare att anläggningen har en elproduktion på 4750 kWh per år.

Vill du köpa solceller?

Fyll i formuläret ovan för att få upp till 4 offerter på solceller. Detta kan spara dig upp till 50%, samtidigt som du sparar tid. Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Om du vill köpa solceller billigt lönar det sig att jämföra pris och kvalitet hos oss på GreenMatch.

Bra att veta om priset på solceller:

 • Solcellsmodulerna står för ungefär en tredjedel av totalkostnaden när du ska installera solceller på en villa.
 • Ju större solcellspaket, desto lägre blir kostnaden per kW.
 • Polykristallina solceller är något billigare, men de har också en lägre verkningsgrad än monokristallina solpaneler.

Solcellsbidrag

Staten erbjuder investeringsstöd för installation av solceller, i folkmun ofta kallat solcellsbidrag. Detta innebär ett avdrag på 30% för både privatpersoner och företag.

Du ansöker om investeringsstöd hos Länsstyrelsen. Här kan du ladda ner Energimyndighetens blankett för ansökan om bidrag för solceller. Notera att väntetiden är lång. Hos många Länsstyrelser kan det ta upp till två år, eftersom det är många som ansöker. Det finns dock möjlighet att installera en solcellsanläggning och få stödet i efterhand.

Rot-avdrag - ett alternativ till solcellsstöd

Installation av solceller är avdragsgillt enligt rotavdraget. Rotavdraget motsvarar 30 procent av arbetskostnaden. Vattenfall presenterar uppgifter som visar att ungefär 8 procent av totalkostnaden för installation av solceller är avdragsgillt. Detta innebär att du får ut betydligt mindre pengar jämfört med det statliga investeringsstödet.

För att kunna ansöka om rotavdrag krävs bland annat:

 • Huset måste vara minst 5 år gammalt.
 • Du måste stå som ägare till huset
 • Du måste vara obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret.

Du kan läsa mer om vad som gäller för rotavdrag på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om bidrag och stöd för solceller.

Bästa solcellerna mäts utifrån effekt

Solcellers verkningsgrad på marknaden ligger generellt runt 15 %. En kvadratmeter solceller genererar ungefär 150W under en solig dag.

1 kW anläggning = 7 m2 = 950 kWh per år, om 30-50 gr lutning i söderläge utan skugga.

En tak i söderläge med en lutning på 45 grader utan skugga innebär att du kan få så hög elproduktion som möjligt av solcellerna. Solcellers effekt begränsas av objekt såsom träd och antenner, om dessa står i vägen för solcellerna och skapar skugga som medför begränsningar i solcellerna upptagningsförmåga av solljus.

Skillnaden i solcellernas effektivitet mellan sommar och vinter är markant. Under sommarmånaderna är det sju gånger så mycket ljusenergi som under vintern. Detta innebär att en anläggning som är dimensionerad för vintern måste vara sju gånger så stor, för att kunna producera lika mycket energi, som en sommardimensionerad anläggning.

Beställ offerter på solceller! Det tar bara 1 minut!

Solceller: Test av 8 solcellsmoduler

Energimyndigheten har testat flera solcellsmoduler för att se hur väl solceller i Sverige fungerar. Det första som redovisas är att solcellsmodulerna generellt har en någor lägre effekt än vad tillverkaren anger. Detta redovisas som en procentuell skillnad i högra spalten på tabellen nedan.

Efter test i olika temperaturer och väderlek, så minskade solcellernas effekt med 1-3 procent. Likaså visade sju av nio fabrikat flammighet i ytan efter testet. Detta påverkar dock inte effekten, men eftersom solceller vanligen sitter synligt är det bra att veta.

Nedan får du en överblick över vad solceller kostar och Energimyndighetens mätningar på både effekt och effektminskning efter åldring.

Tillverkare Pris inkl. moms Uppmätt effekt Effektminskning
efter åldring %
CentroSolar
(S255P60 Professional)
3157 kr 242 -3
JA Solar
(JAM6(BK)-60-260/SI)
2638 kr 251 -3
PPAM
(Paladium)

2690 kr

226 0
Q CELLS
(Q.PRO BLK-G3)
2375 kr 245 -3
Renesola
(JC250S-24/Bb-b)
2711 kr 244 -1
SolarWorld
(Sunmodule Plus SW 250 mono black)
2517 kr 247 -1
SunPower
(SPR-E20-327)
5310 kr 310 -1
Yingli Solar
(Panda YL270C-30b)
2760 kr 267 -3

Genom att jämföra priset med uppmätt effekt kan man se att generellt sett finns det inte stora skillnader i priset per watt blir. SunPower är dock ett undantag, nämligen pris per watt för denna är omkring 16,24 kronor medan de har ett wattpris på omkring 11 kronor.

Hur fungerar solceller?

När solens strålar träffar en solpanel produceras likström som omvandlas till växelström i en värmeväxlare. Elen kan sedan användas i hushållet. Placering och utformning av solceller består ofta av sektioner eller moduler av 30 till 80 solceller. Dessa moduler av solceller kallas också för solpaneler. De består vanligen av lödade kiselskivor. 

Hur lång livslängd har solceller?

Solceller har vanligen en garanti på 25 år, även om de beräknas hålla längre än så. Däremot kan växelriktaren behöva bytas efter 10 år. En växelriktare för en solcellsanläggning på 3 kW kostar drygt 10 000 kronor. Under 2015 ökade den installerade solcellseffekten med 60 procent.

Vad är det för skillnad mellan billiga solceller och dyrare varianter?

Det finns två huvudsakliga faktorer som påverkar priserna: Verkningsgrad och tillverkningsland. Solceller ska inte förväxlas med solfångare som genererar värme och varmvatten, medan solceller genererar elektricitet.

Solceller: 8 för- och nackdelar

Fördelar med solceller

1. Oberoende av elpriser
När du producerar egen el slipper du köpa så mycket el från elhandelsbolagen. Detta leder i sin tur till att ditt hushåll blir mindre beroende av höjda elpriser.

2. Ökar värdet på ditt hus
Solpaneler ökar husets standard vad gäller energianvändning. När du installerar solceller har du möjlighet att göra en energibesiktning för att få en energicertifiering. Det är ett intyg på att bostaden är energisnål.

3. Underhållsfritt
Solceller är näst intill underhållsfria. Systemet bör undersökas var 4-7:e år. Utöver detta handlar det mest om att hålla solpanelerna rena och fria från snö och löv.

4. Grön el direkt från solen
Elproduktion från solceller medför inga koldioxidutsläpp, och räknas därmed som en grön energikälla.

Nackdelar med solceller

1. Låg elproduktion under vintern
Under vintern minskar antalet soltimmar. På sommaren kan solcellerna producera upp till hela sju gånger så mycket el som under vintern. Däremot ökar solcellernas effekt vid låga temperaturer. Så när solen väl skiner genererar solpanelerna gott om energi.

2. Hög investeringskostnad
Ett solcellspaket till villan kostar drygt 100 000 kronor. Förväntad återbetalningstid ligger någonstans mellan 10 och 20 år.

3. Känslig för skugga och moln
Solceller ska inte överskuggas. Vid montering är det viktigt att ta kringliggande träd och andra byggnader i beaktning. Om de skuggar solcellerna under stora delar av dagen påverkas elproduktionen negativt. Samma sak gäller under molniga dagar, och vid kraftig nederbörd.

4. Kräver takyta mot rätt vädersträck
Solceller ska gärna installeras i sydlig, sydvästlig eller sydöstlig riktning. Att installera solceller i norrläge ger väldigt låg elproduktion och liten avkastning på investeringen.

Solceller _fordelar

Installation av solceller på villa eller fritidshus

Passar ditt hus för installation av solceller?

 1. Vilket vädersträck vetter taket mot?
  Solcellerna exponeras för mest sol om villan tak vetter mot syd, sydväst eller sydost. Det går att montera solceller i öst- eller västläge, men då tappar du cirka 20 procent av solinstrålningen.

 2. Vilket lutning har taket?
  Optimal taklutning är 35 grader, men allt från 20 till 60 graders lutning fungerar. Om taket är platt kan det lösas med en ställning för solcellerna som monteras på taket.

 3. Faller det skugga på taket?
  Skugga är solcellens värsta fiende. Även om endast en solcell skuggas, så kan hela solpanelens effekt minska med upp till 50 procent. Därför är det bra att innan installationen se över om det finns träd, ventilationsrör eller annat som skuggar taket. Detta kan också lösas med hjälp av skuggoptimering, vilket innebär att man optimerar MPPT:n i växelriktaren. Parallellkoppling löser inte problem vid skugga på solcellerna.

Slutligen bör man som kund överväga kvalitet hos olika utformningar av system för solceller, då en kvalitativ solcell ofta håller i upp till 30 år. Investeringskostnaden är hög och återbetalningstiden lång, men efter det har du gratis elektricitet till hemmet. Solceller med lång livstid må vara dyrare i ett inledande stadium men ju högre grad av kvalitet, desto mindre behov för kostsamma reparationer och underhåll.

Innan installation

Bygglov behövs för solceller i vissa områden. Kontakta din kommun.
Om solcellsanläggningen är ansluten till elnätet, måste du kontakta din elnätsleverantör.

Montera solceller

Att montera solceller är en ganska snabb process. Solcellsmodulerna monteras på en ram som vanligen är tillverkad av aluminium. Växelriktaren monteras inomhus, och därefter kan sker nätanslutning.

Den vanligast förekommande placeringen av solceller är på hustak och fasader. Vidare är det vanligt att placera solceller i sydlig riktning, då detta innebär den bästa möjligheten för att uppta energi från solljuset.

Koppla solceller till ett batteri

Nuförtiden finns det utmärkta lösningar för att lagra solenergi. Solceller kan kopplas till lagringsbatterier så att du kan ta tillvara all energi som dina solceller producerar. Stora batterier, som exempelvis Tesla Powerwall, lämpar sig för stora villor eller om du har en elbil som laddas under natten. Mindre och billigare lösningar finns också för sommarstugor och mindre villor där energibehovet är mindre.

Installerade solceller på tak

Producera egen el - under sommar & vinter

Om du producerar mer el än vad du själv använder, kan du sälja överskottselen till det externa elnätet. Nuförtiden finns det många elhandelsbolag som är villiga att köpa el även från mikroproducenter. Vanligen kan du få 10-50 öre per kWh. För att kunna göra detta krävs en elmätare som visar hur mycket el du levererar varje timme.

För att kunna sälja överskottselen behöver du momsregistrera dig och betala 25 moms. Detta gör du enkelt genom en företagsregistrering på Skatteverkets hemsida. Det pågår en diskussion huruvida momsplikten ska fortsätta. Ännu har inga beslut tagits.

Du kan få skattereduktion på den el som du säljer. Du kan få 60 öre per kWh, men max 18 000 kronor per år.

Exempel: Du köper 10 000 kWh under ett år, och har 3000 kWh i överskottsel som du säljer. Du kan enbart få skattereduktion på upp till 10 000 kWh.
För att få skattereduktion måste du vara mikroproducent. Säkringen får då inte överstiga 100 ampere.

Solceller i Sverige

Energimyndighetens rapport visar att svenskar gillar solceller! Det visar sig att effektmässigt installerades 31 procent mer solceller år 2015 jämfört med föregående året. Undersökningen visar även att den största ökningen skedde för småhus och villor, Det vill säga att det var privatpersoner som köpte solceller.

Kom ihåg att bekanta dig med de lokala reglerna gällande bygglov och anmälningsplikt innan du beställer solceller till din villa. Solceller är väldigt synliga objekt då de vanligtvis installeras på hustak. Kommuner kan ha egna fastställda regleringar gällande placeringen av solcellerna.

Så oavsett om du bor i Stockholm, Malmö, Halmstad eller en annan kommun ska du kontroller om det finns regleringar i din kommun. Till exempel i Stockholm måste du ha bygglov för att installera solceller på tak eller vägg. Läs mer på kommunens hemsida.

Läs mer: Solceller i Sverige

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!