Solceller

Jämför pris och kvalitet på solceller - Beställ flera offerter kostnadsfritt!

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 27. augusti 2020

Kostnaden för att installera solceller i Sverige 

Spara pengar med solceller, samtidigt som du bidrar till ett mer förnybart samhälle. Priset på ett solcellspaket till din villa brukar normalt ligga på runt 90 000 kr för ett system på 5 kW. Är det då lönsamt att investera i solceller? Ja, i de absolut flesta fall är det lönsamt. Och det är något som fler och fler svenskar tar till vara på, speciellt nu när priserna på solceller sjunkit med över 90 % sedan 2008.

Ska du installera solcellerna på ditt tak bör det inte täckas av skugga från närliggande byggnader eller träd. För att bäst ta vara på solenergin bör taket vara i sydlig riktning, men mindre variationer kommer inte märkas allt för mycket. Du bör dock undvika att montera solcellerna i rakt nordlig riktning. Solceller fungerar som bäst om taket har en lutning på 35-45 grader. Skulle det vara nödvändigt går det att vinkla solcellerna med.

Vill du köpa solceller?

När du bestämt dig för att skaffa solceller till din villa bör du fundera över priset. Priserna varierar beroende på vilken leverantör du väljer, och självklart en rad andra faktorer också.

Pris 5 kW solcelelerPris 10 kW solcellerPris på 15 kW solceller cirka 200000 kronor

Det här är endast exempel, och det kan skilja sig mellan leverantörer och anläggningar. Läs mer om priserna för solceller här.

Du bör alltid jämföra priser, vilket du gör enklast genom att beställa offerter. På så vis kan du få en översikt över både pris och kvalitet. Hos oss får du upp till 4 offerter från lokala leverantörer - helt kostnadsfritt.

Det finns flera fördelar med att beställa offerter från oss på GreenMatch:

 • Du får ett konkurrenskraftigt pris då leverantörerna konkurrerar om dig.
 • Du får upp till 4 offerter genom att fylla i vårt formulär.
 • Vi gör grovjobbet åt dig, du slipper leta runt bland alla leverantörer själv.
 • Vår tjänst medför inga förpliktelser, du kan när som helst välja att inte fortsätta processen.

Allt du behöver göra är att fylla i formuläret ovan. Vår kundtjänst kontaktar dig sedan för kompletterande uppgifter, och du matchas med relevanta installatörer nära dig!

Så fungerar solceller

Solcellerna som placeras på ditt tak tar vara på solenergi och omvandlar den till elektricitet. Elektriciteten går via växelriktaren och elmätaren direkt in i huset för att förbrukas. Solcellerna kan till exempel förse kylskåp, spis och annan elektronik med elektricitet.

Eftersom att solcellerna endast genererar elektricitet används de vanligtvis endast för att täcka förbrukningsel. Vill du använda solenergi för att värma bruksvatten eller ett vattenburet värmesystem bör du istället använda solfångare.

Solcellsanläggningen som helhet

En solcellsanläggning består av flera komponenter som tillsammans skapar det system som behövs för att generera elektricitet till ditt hus. Anläggningen innefattar bland annat solpaneler på taket, växelriktare som omvandlar likström till växelström och en elmätare som mäter mängden producerad, använd, såld och köpt el. 

Som tillval kan man även välja att installera ett solcellsbatteri för att lagra el. Om så önskas kan man även investera i solfångare som används för att värma upp till exempel bruksvatten. 

På bilden nedan ser du en grafisk beskrivning för hur en heltäckande solcellsanläggning kan se ut. 

Vad en solcellsanläggning innehåller

Solcellsbatterier som tillval

Likt solceller har utvecklingen för solcellsbatterier kommit långt. Och att lagra solenergi blir allt populärare. Solcellsbatterier finns i alla storlekar, det finns stora batterier som ska kunna förse villor med batteri, samt mindre solcellsbatterier för till exempel båtar och husbilar. Det finns även ett statligt stöd för energilagring av förnybar energi, på hela 60 %.

Trots detta bidrag, är det dock i nuläget inte lönsamt med solcellsbatterier ur ett ekonomiskt perspektiv. Huvudsakligen på grund av skattereduceringen du får när du säljer överskottsel. Den bidrar till att skillnaden mellan använd och såld el är så pass liten att batterierna i vissa fall helt enkelt inte hinner betala av sig under dess livslängd.

Den tekniska processen: Från solstrålar till elektricitet i hemmet

En kristallin solcell är uppbyggd med dopade kiselskivor och metallkontakter. Det fungerar det som följande:

Solens strålar träffar den kristallina solcellen. När detta sker börjar elektronerna i kiselskivorna vandra mot metallkontakterna. Den övre skivan blir negativt laddad och den undre blir positivt laddad.

Det är när dessa elektroner börjar vandra som likström skapas genom att de två metallkontakterna kopplats samman. Likströmmen går sedan, via en växelriktare, in i huset som växelström som gör att du kan få exempelvis dina lampor att lysa.

För mer utförlig information om hur solcellerna omvandlar solstrålarna till elektricitet till ditt hus kan du kolla in vår video nedan. 

Solceller: Pris på moduler och installation

Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket är 18 200 kronor per installerad kW inklusive moms. Det motsvarar ett pris på cirka 2 750 kronor per kvadratmeter. Detta solcellspris inkluderar även installation. Solpaneler ska alltid installeras av en certifierad elektriker.

Pris på solceller
Anläggningar Effekt Cirkapriser
Fritidshus 3 kW 67 000 kronor
Mindre villa 5 kW 90 000 kronor
Större villa 7 kW 120 000 kronor
Mindre gård 10 kW 156 000 kronor
Större gård 15 kW 200 000 kronor

 

Stöd och avdrag för investering i solceller

Vad gäller för rotavdraget?

Rotavdraget ligger i praktiken på 9 % av kostnaden. Egentligen är det ett avdrag på 30 % av arbetskostnaden. Och Arbetskostnaden är baserat på ett schablonbelopp på 30 % av totalkostnaden. Rotavdraget får du som ett avdrag direkt på slutfakturan. Det är Skatteverket som sköter allt som rör rotavdraget.

För att kunna ansöka om rotavdrag krävs bland annat att:

 • Huset ska vara minst 5 år gammalt.
 • Du måste stå som ägare till huset där installationen äger rum.
 • Du måste vara obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret.

Vad gäller för solcellsstödet?

Solcellsstödet hade sin sista ansökningsdag den 7 juli, och går just nu inte att ansöka om. Regeringen har lagt fram ett förslag om ett grönt avdrag, som ska fungera likt rotavdraget men för gröna investeringar (som solceller). Läs mer om det på vår sida om bidrag och stöd

Återbetalningstid: Är det lönsamt med solceller i Sverige?

Frågan om solceller är en lönsam investering kommer ofta upp i diskussioner kring solenergi. Svaret varierar eftersom att man kan räkna lönsamheten på olika sätt samt som att faktorerna som påverkar är många.

Ser man dock endast till återbetalningstiden så kan man se att solceller visst kan löna sig. Man brukar räkna med en återbetalningstid på 15-20 år för en solcellsanläggning. I och med att solcellerna har en livslängd på 25-30 år kan man räkna med åtminstone 5-10 år av gratis elproduktion.

Faktorerna som påverkar återbetalningstiden är bland annat:

 • Inköpspris
 • Installerad effekt
 • Årlig produktion av kWh (solinstrålning)
 • Andel egen använd el och såld el
 • Elpriser på marknaden (både köpt el och såld el)
 • Skattereduktion på såld el

Listade ovan är de några av de värden som kan användas för att räkna ut återbetalningstid och lönsamhet. Nedan kan du läsa mer om olika faktorer och hur de fungerar.

Så fungerar skattereduktionen för såld överskottsel

Om du producerar mer el än vad du själv använder, kan du sälja överskottselen till det externa elnätet. Nuförtiden finns det många elhandelsbolag som är villiga att köpa el från mikroproducenter. Vanligen kan du få 10-50 öre per kWh. För att kunna göra detta krävs en elmätare som visar hur mycket el du levererar varje timme.

Du kan även få skattereduktion på den el som du säljer. Du får då 60 öre per kWh, men max 18 000 kronor per år.

För att få skattereduktion måste du vara mikroproducent. För att kunna vara mikroproducent krävs följande:

 • Du får inte ha en effekt på din anläggning som överstiger 43,5 kW
 • Din huvudsäkring får inte överstiga 63 ampere

Obs! Du kan få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar du tagit ut från elnätet och aldrig mer än 30 000 kWh per kalenderår. Om tar ut 5 000 kWh från elnätet men matar in 7 000 kWh till elnätet får du endast skattereduktion för 5 000 kWh. 

Hur lång livslängd har solceller?

Solceller har vanligen en produktionsgaranti på 25 år, även om de beräknas hålla längre än så. Produktionsgarantin brukar garantera att produktionen under dessa 25 år ska ha minst 80 % av sin ursprungliga effekt. Varje komponent i din solcellsanläggning har även en produktgaranti.

Det som oftast först måste bytas ut är växelriktaren, och en sådan kan behöva bytas efter 15 år. En växelriktare för en solcellsanläggning på 3 kW kostar drygt 10 000 kronor.

Det är svårt att veta hur länge själva solcellerna håller. Forskare menar att de kan användas i mer än 50 år utan att tappa i effektivitet, men det är svårt att veta i praktiken än. Men att de har en lång hållbarhet, och är mycket tåliga, märks inte minst då de används i rymden för att förse satelliter med ström.

Solinstrålning runtom i Sverige

Vissa menar att solceller inte är lönsamt på grund av den låga solinstrålningen och vårt nordliga läge. De södra delarna av Sverige har liknande solinstrålning som Paris och centrala Europa.

Enligt Svensk Byggtjänst har Malmö en solinstrålning som Paris, och Stockholm ligger inte långt efter. SMHI menar att södra och sydöstra Sverige har en solinstrålning som stora delar av Tyskland. Dessa siffror ligger på cirka 1000 - 1100 kWh/m2 och år. Resterande Sverige har en solinstrålning på mellan 800 - 1000 kWh/m2 och år.

Solcellers verkningsgrad på marknaden ligger på cirka 15 % till 22 %. En kvadratmeter solceller genererar ungefär 150 watt under en solig dag.

1 kW anläggning = 6,6 m2 = 950 kWh per år, om det är cirka 35 - 45 graders lutning i söderläge utan skugga.

Fungerar solceller både på sommar och vinter?

Skillnaden i solcellernas effektivitet mellan sommar och vinter är markant. Under sommarmånaderna är det sju gånger så mycket ljusenergi som under vintern. Detta innebär att en anläggning som är dimensionerad för vintern måste vara sju gånger så stor, för att kunna producera lika mycket energi som en sommardimensionerad anläggning. Därför är det lättare att sälja överskottselen under sommaren, får att sedan underlätta elräkningarna på vintern.

Beställ offerter på solceller! Det tar bara 1 minut!

Solceller ökar i popularitet runtom i Sverige

Solceller i Sverige har blivit allt populärare på senare år. Fram till 2018 har den installerade effekten per år bara ökat. 2018 var ett rekordår när det kommer till installerad solcellseffekt, och det installerades 180 MW enligt Svensk Solenergi. Efterfrågan på solceller fortsatt varit hög. Från starten av solcellsstödet 2009, till och med 2018 hade det kommit in 38 886 ansökningar, och fram 31/05-2020 har det ökat till hela 69 480 totala ansökningar. Det är en ökning med nästan 80 % på bara två år!

När det kommer till ansökningar om solcellsbidraget ligger Västra Götalands län i topp, tätt följt av Skåne. Nedan har vi gjort en topp 5-lista för län i Sverige när det kommer till antalet bidragsansökningar fram till och med 2020.

Antal ansökningar om solcellsbidraget per län
Län Antal ansökningar om solcellsbidrag
Västra Götalands län 12 470 ansökningar
Skåne län 10 047 ansökningar
Stockholms län 8 582 ansökningar
Östergötlands län 4 389 ansökningar
Hallands län 4 139 ansökningar

Läs mer om solceller i ditt närområde:

Räkna på återbetalningstiden med solcellskalkylator

Solcellskalkylator
Tryck här för avancerade antagande
Återbetalningstiden
Rotavdrag
år

Utan stöd
år

Rotavdrag
År Produktion i kWh Använd el (kWh) Såld el (kWh) Använd el värde (kr) Såld el värde (kr) Totalt värde i kr Balans
Utan stöd
År Produktion i kWh Använd el (kWh) Såld el (kWh) Använd el värde (kr) Såld el värde (kr) Totalt värde i kr Balans

För att underlätta att visualisera återbetalningstiden för solceller har vi gjort en solcellskalkylator. Det är ingen exakt uträkning, och bör ses som en riktlinje.

Eftersom flera av dessa antagande förändras med åren, kan kalkylen komma att skilja sig från verkligheten. Vill du veta mer om hur den fungerar och vad de olika begreppen innebär kan du läsa mer på vår sida för solcellskalkylatorn. 

Installation av solceller på din villa

Innan vi går in på hur du kan installera solceller är det viktigt att se om ditt hus passar för solceller. Nedan har vi 3 frågor du bör fundera över innan du slutligen bestämmer dig för om du ska köpa solceller eller inte.

 • Vilket väderstreck vetter taket mot?
  Om svaret är syd, sydväst eller sydost har du optimala förutsättningar. Självklart kan du även montera dina solpaneler mot öst, väst eller norr också, men du kommer inte att få samma mängd solinstrålning.
 • Vilken lutning har ditt tak?
  Den optimala taklutningen är 35 - 45 grader, men allt från 20 - 60 graders lutning fungerar. Tänk dock på att om du vill vinkla dina solceller på platt tak krävs det bygglov.
 • Faller det någon skugga på taket?
  Det bör inte falla någon skugga på dina solpaneler. Hela solpanelens effekt kan minska om bara en liten del av den skuggas. Därför är det bra att innan installationen se över om det finns träd, byggnader, ventilationsrör eller annat som skuggar taket.

Beskrivning av taklutningar

Slutligen bör du som kund överväga kvalitet i olika utformningar av system för solcellsanläggningar, då en kvalitativ sådan kan hålla i minst 20 - 30 år. Investeringskostnaden är hög och återbetalningstiden är relativt lång (10-20 år), men efter genererar du elektricitet till hemmet, utan kostnad.

Solcelssexperten Joshua M. Pearce berättar för GreenMatch:
Om ett hem inte har optimala förhållanden (T. ex. det är delvis skuggat eller har en konstig takvinkel), kan en husägare maximera elektriciteten från sin anläggning genom att använda mikroväxelriktare eller optimerare, istället för konventionella växelriktare som är bättre för storskaliga solcellsparker. De flesta solcellsinstallatörer kan erbjuda en eller båda dessa lösningar för att undvika förluster vid delvis skuggning. Du kan också använda Google Sketchup för att se hur stort problem träden är vid ditt hus.
Joshua M. Pearce, Ph.D. — Richard Witte Professor of Materials Science and Engineering Joshua Pearce är Richard Witte Professor of Materials Science & Engineering, en professor vid Department of Electrical & Computer Engineering, och direktörn för Michigan Tech Open Sustainability Technology (MOST) Lab.

Det här citatet har blivit översatt till svenska av GreenMatch, se det originella citatet på engelska på vår sida om om Solar Panels på GreenMatch.co.uk.

Bygglov krävs inte för installation på lutande tak

Du behöver inte bygglov om du har lutande tak och om solpanelerna installeras så att de följer takets riktning. Det finns dock undantag för det när bygglov ändå behövs. Nedan listar vi några undantag som kräver bygglov eller godkännande:

 • Om huset ligger utanför detaljplanerat område
 • Om huset har högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt, eller konstnärligt värde
 • Du har ett platt tak och vill vinkla dina solceller

För att ansöka om bygglov eller säkerställa att just din solcellsanläggning inte kräver bygglov bör du kontakta ansvariga på din kommun. 

Hur lång tid tar det att installera en solcellsanläggning?

Installationen av solcellsanläggningen tar oftast inte längre än 2 dagar. För att genomföra installationen kommer installatören hem till dig med allt material och monterar upp solcellerna på taket, samt som att en elinstallatör kopplar in solcellerna.

Efter installationen måste även någon från nätbolaget komma och sätta igång systemet, detta tar normalt några veckor. Nätbolaget har dock enligt avtal 3 månader på sig att utföra detta.

Installera solceller själv eller anlita en installatör?

Oavsett hur du vill göra med monteringen av solpanelerna på taket måste en certifierad elektriker ta hand om allt som har med elektriciteten att göra - detta får inte göras själv om du inte är elektriker.

Först och främst måste du göra en föranmälan till elnätsägaren om du ska ansluta din solcellsanläggning. I de flesta fall hjälper installatören dig med detta, samt håller kontakten med elnätsägaren under hela processen.

Om du istället vill lagra din el kan du köpa solcellsbatterier, eller lagra genom vätgas och bränsleceller. På så vis kan du producera el på sommaren och använda överskottet på vintern. Genom ett sådant system kan du bli självförsörjande, men det krävs en hel del investering och kunskap innan du kan ge dig på detta.

Montera dina solceller

Solcellsmodulerna monteras på en ram som vanligen är tillverkad av aluminium. Växelriktaren monteras inomhus, och därefter kan nätanslutning ske. Det är växelriktaren som omvandlar likströmmen till växelström.

Det är också viktigt att du har en kopplingsbox om du är i behov av flera strängar (sammanhängande solceller). Kopplingsboxen samlar likströmmen från dessa strängar och leder den vidare till växelriktaren.

För att din solcellsanläggning ska kunna vara säker måste den också ha en DC- och AC-brytare. Dessa brytare kan koppla på och av likströmmen och växelströmmen ifall något skulle bli fel i din anläggning.

Sist men inte minst monteras en elmätare inne i huset, så att du kan hålla koll på om dina solceller fungerar som de ska, och hur mycket el de producerar.

Solceller: Test av 8 solcellsmoduler

Energimyndigheten har testat flera solcellsmoduler för att se hur väl solceller i Sverige fungerar. Det första som redovisas är att solcellsmodulerna generellt har en något lägre effekt än vad tillverkaren anger. Detta redovisas som en procentuell skillnad i den högra spalten på tabellen nedan.

Efter test i olika temperaturer och väderlek minskade solcellernas effekt med 1-3 procent. Likaså visade sju av nio fabrikat flammighet i ytan efter testet. Detta påverkar dock inte effekten, men eftersom solceller vanligen sitter synligt är det bra att veta.

Nedan får du en överblick över vad solceller kostar, samt Energimyndighetens mätningar på både effekt och effektminskning efter åldrande. Testet är det senaste från Energimyndigheten, och har några år på nacken, så priserna kan ha sjunkit sedan testet gjordes för cirka 4 år sedan.

Bäst i test solceller
Tillverkare Pris inkl. moms Uppmätt effekt (w) Pris per uppmätt watt Effektminskning
efter åldring %
CentroSolar
(S255P60 Professional)
3157 kr 242 13,05:- -3
JA Solar
(JAM6(BK)-60-260/SI)
2638 kr 251 10,51:- -3
PPAM
(Paladium)

2690 kr

226 11,90:- 0
Q CELLS
(Q.PRO BLK-G3)
2375 kr 245 9,69:- -3
Renesola
(JC250S-24/Bb-b)
2711 kr 244 11,11:- -1
SolarWorld
(Sunmodule Plus SW 250 mono black)
2517 kr 247 10,19:- -1
SunPower
(SPR-E20-327)
5310 kr 310 17,13:- -1
Yingli Solar
(Panda YL270C-30b)
2760 kr 267 10,34:- -3

Genom att jämföra priset med den uppmätta effekten kan man se att det generellt sett inte finns några större skillnader i priset per watt. SunPower är dock ett undantag då priset per watt för denna är över 17 kronor, medan de andra har ett wattpris mellan 9 och 13 kronor.

Beställ offerter på solceller! Det tar bara 1 minut!

Vilka olika typer av solceller finns det? 

På marknaden idag finns det två olika typer av solceller: kristallina solceller och tunnfilmssolceller. Läs mer om skillnaden mellan dem nedan.

Vi bör även nämna att det finns andra typer av solceller än dessa två, dock är de teknikerna i ett så tidigt utvecklingsstadium att de vanligtvis inte används kommersiellt. I framtiden kan vi dock kanske se perovskit-, grätzel-, nanotrådsbaserade eller tandemsolceller på marknaden. 

Mono- och polykristallina solceller

De kristallina solcellerna är de vanligaste solcellerna vi har för privatpersoner i Sverige. Det finns både monokristallina och polykristallina.

De kristallina solcellerna består av kiselplattor som med hjälp av metallkontakter genererar elektricitet.

Monokristallina solceller

 • Den äldsta varianten
 • Dyrare än polykristallina
 • Effektivaste varianten av kristallina solceller
 • Alstrar mer energi än polykristallina vid sämre ljusförhållanden
 • Verkningsgrad på ungefär 15 - 22 %

Polykristallina solceller

 • Använder mindre kisel än monokristallina solceller
 • Använder mindre energi vid tillverkning
 • Den billigaste av de kristallina solcellerna
 • Det är den vanligaste solcellen vi har
 • Verkningsgrad på ungefär 15 - 17 %

Tunnfilmssolceller - fungerar bra vid höga temperaturer

Tunnfilmssolceller är billigare att tillverka än kristallina solceller, däremot är verkningsgraden inte lika hög, vilket gör att du behöver större yta för samma effekt som kristallina.

Verkningsgraden för tunnfilmssolceller förändras inte lika mycket vid molnigt väder, eller om det faller skugga över dem. Prestandan förändras heller inte märkbart vid extrem värme, som kristallina solceller gör.

Vidare är tunnfilmssolceller flexibla och smidiga, eftersom de är så pass tunna. Därför är det vanligt att använda dessa solceller till båtar, husvagnar eller husbilar. Tunnfilmssolceller används även i vissa fall för solcellstak

Fördelar och nackdelar med solceller

8 fördelar och nackdelar med solceller

Fördelar

1. Du blir inte lika beroende av elpriser

När du producerar egen el slipper du köpa så mycket el från elhandelsbolagen. Detta leder i sin tur till att ditt hushåll blir mindre beroende av höjda elpriser.

2. Ökar värdet på ditt hus

Solpaneler ökar husets standard vad gäller energianvändning. När du installerar solceller har du möjlighet att göra en energibesiktning för att få en energicertifiering. Det är ett intyg på att bostaden är energisnål.

3. Underhållsfritt

Solceller är näst intill underhållsfria. Systemet bör undersökas var 4 - 7:e år. Utöver detta handlar det mest om att hålla solpanelerna rena och fria från exempelvis smuts och löv.

4. Grön el direkt från solen

Elproduktion från solceller medför inga koldioxidutsläpp, och räknas därmed som en grön energikälla.

Nackdelar

1. Låg elproduktion under vintern

Under vintern minskar antalet soltimmar. På sommaren kan solcellerna producera upp till hela sju gånger så mycket el som under vintern. Däremot ökar solcellernas effekt vid låga temperaturer. Så när solen väl skiner genererar solpanelerna gott om energi.

2. Hög investeringskostnad

Ett solcellspaket till villan kostar drygt 90 000 kronor. Förväntad återbetalningstid ligger någonstans mellan 10 och 20 år.

3. Känslig för skugga och moln

Solceller ska inte överskuggas. Vid montering är det viktigt att ta kringliggande träd och andra byggnader i beaktning. Om de skuggar solcellerna under stora delar av dagen påverkas elproduktionen negativt.

4. Taket bör ligga mot söder

Solceller ska gärna installeras i sydlig, sydvästlig eller sydostlig riktning. Att installera solceller i norrläge ger lägre elproduktion och liten avkastning på investeringen.

Hitta billiga solceller med GreenMatch

Oavsett om du känner dig 100 % redo att investera i solceller, eller inte, kan det vara bra att få en översikt över vad som finns på marknaden. Hos oss kan du jämföra priser och kvalitet, och beställa kostnadsfria offerter.

 • Beställ upp till 4 offerter från både lokala och rikstäckande leverantörer
 • Det är helt kostnadsfritt
 • Du binder dig inte till något
 • Du får konkurrenskraftiga priser
 • Du slipper leta runt själv efter de billigaste solcellerna på marknaden
Beställ offerter nu! Det tar bara 1 minut!

 Vanliga frågor om solceller

För en vanlig solcellsanläggning på 5 kW till taket, kostar det normalt runt 18 000 kr per installerad kW, vilket blir runt 90 000 kr för hela anläggningen, inklusive installation.

Se fler priser för solceller här.

Det finns just nu huvudsakligen ett bidrag att använda, rotavdraget som blir schablonmässigt ligger på 9* % Ett förslag om ett nytt grönt avdrag har även lagts fram av regeringen läs mer avdragen här.

* Rotavdraget ligger på 30 % av arbetskostnaden, vilket är schablonkostnad på 30 % av totala kostnaden. Det leder då i praktiken till ett avdrag på 9 %.

Kiselbaserade solceller omvandlar solenergi till elektricitet genom att omvandla spänningen, som uppstår mellan de två olika kiselskikten när solens strålar träffar dem, till elektricitet.

Se vår video för hur det fungerar här.

Nej, i de allra flesta fallen behöver du inte ansöka om bygglov för solceller. Detta sedan en ny lag från 2018 som tog bort kravet på bygglov för solcellsanläggningar som följer byggnadens form. Det finns dock undantag till detta, till exempel är du fortfarande skyldig att ansöka om bygglov om detaljplanen kräver det, eller för hus av kulturhistoriskt värde.

Ja, i de absolut flesta fall är solceller lönsamt. Men, beroende på dina förutsättningar, kan återbetalningstiden skilja sig något. De har oftast en återbetalningstid på mellan 10 - 20 år. Och livslängden på 30 år ger dig då många år med elproduktion efter de betalat av sig.

Solcellernas effektivitet beror på märke och modell, men du kan i dagsläget, för kiselbaserade solpaneler, räkna med en effektivitet på runt 16-20 %. Det är alltså den andel av solenergin som solpanelerna kan ta upp, och omvandla till eletriktricitet.

En högre effekt betyder helt enkelt att samma takyta kan få högre effekt. Men så länge du inte har begränsad yta är det inte en jätteviktig faktor, och du bör hellre kika på kostnaden per installerad kW.

Hur mycket el solceller producerar beror till stor del på var i Sverige du befinner dig, lutning av taket samt riktning. Men med ett tak i sydlig riktning kan du räkna med 800 - 1 100 kWh per år per installerad kW.

 

Skriven av Timmy Biedron Skribent Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.
Medförfattare:
Kontakta mig: