Spara tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera solpaneler!
Begär dina gratis offerter
1/3
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 26 juni 2023

Solceller: En guide med info, priser och bidrag

Kostnaden för att installera solceller i Sverige 

Priset på ett solcellspaket till din villa brukar normalt ligga på runt 195 000 kr för ett system på 10 kW. Är det då lönsamt att investera i solceller? Ja, i de absolut flesta fall är det lönsamt. Det är något som fler och fler svenskar tar till vara på, speciellt nu när priserna på solceller sjunkit med över 90 % sedan 2008. Du kan alltså spara pengar med solceller. Samtidigt bidrar du till ett mer förnybart samhälle. 

Vill du vara en del av den gröna omställningen och spara pengar på dyra elräkningar med solceller? Tveka då inte att beställa offerter för att skapa dig en prisbild.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Ska du installera solcellerna på ditt tak bör det inte täckas av skugga från närliggande byggnader eller träd. För att bäst ta vara på solenergin bör taket vara i sydlig riktning, men mindre variationer kommer inte märkas allt för mycket. Du bör dock undvika att montera solcellerna i rakt nordlig riktning.

Prisexempel solceller 5 kW 112 000 kr.
Prisexempel solceller 10 kW 195 000 kronor.
Prisexempel solceller 15 kW 250 000 kronor.

Det bör du veta innan du köper solceller

Funderar du på att köpa solceller är det självklart viktigt att se över priserna. Priserna varierar beroende på en mängd faktorer, som kan påverka lönsamheten. Det kan skilja sig åt beroende på typ av solcell, anläggningens storlek, vilken leverantör du väljer och en rad andra faktorer.

Hur stor solcellsanläggning du behöver beror på vad du vill få ut av den. För att vara så förberedd som möjligt när du ska köpa solceller finns det några frågor du bör ha svar på, eller i alla fall ett hum om:

 1. Hur många kWh (kilowattimmar) använder ditt hushåll per år?
 2. Var ska solcellsanläggningen installeras?
  Det kan vara på taket till din villa, garage eller till och med marken om du har utrymme. Ska det installeras på ett tak kan det vara bra att veta vilket sorts tak du har, då det kan påverka vilka fästen som behöver användas.
 3. Hur stor anläggning vill du ha? 
  Storleken på anläggningen mäts normalt i effekt via kWp. Det är en jämförbar enhet som kan användas för att få fram förväntad produktion. Vill du täcka hela taket kan du räkna med runt 1 kW per 6 kvm, men det beror till stor del på solpanelernas effektivitet. 

Vet du inte riktigt hur du vill utforma din anläggning kan leverantörer och installatörer självklart hjälpa dig med att anpassa anläggningen utifrån dina behov!

Solcellspaket huse
5 kW 10 kW 15 kW

När du bestämt dig för att köpa solceller bör du alltid jämföra priser. Detta gör du enklast genom att beställa offerter. Då får du en bra översikt över både pris och kvalitet. Hos oss får du upp till 4 offerter från lokala leverantörer – helt kostnadsfritt och utan några som helst förpliktelser.

Det finns flera fördelar med att beställa offerter från oss på GreenMatch. Klicka bara på knappen nedan och fyll i dina uppgifter på en minut.

Gör som 50 000 svenskar redan gjort – beställ offerter genom GreenMatch!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Solceller: Pris på moduler och installation

Ett genomsnittligt pris för ett solcellspaket på 10 kW är cirka 156 000 kronor med grönt avdrag. Det motsvarar ett pris på 15 600 kronor per installerad kW och runt 2 600 kronor per kvadratmeter. Detta solcellspris inkluderar även installation. Solpaneler ska alltid installeras av en certifierad elektriker.

Utan grönt avdrag kostar ett 10 kW solcellspaket cirka 195 000 kronor inklusive moms. Detta motsvarar i sin tur 19 500 kronor per kW och runt 3 250 kronor per kvadratmeter.

Pris på solceller
AnläggningarEffektCirkapriserMed grönt avdrag
Mindre villa (~30 kvm)5 kW112 000 kronor89 600 kronor
Större villa (~60 kvm)10 kW195 000 kronor156 000 kronor
Gård (~90 kvm)15 kW250 000 kronor200 000 kronor

Stöd och avdrag för investering i solceller

Grönt avdrag på 20 %  med start 1 januari 2023

2021 kom ett nytt grönt avdrag för att underlätta att investera i grön teknik. Då fick du som konsument får avdraget på 15 % direkt på slutfakturan. Procentsatsen ökades till 20 % under 2023. Du behöver alltså inte, som vid det gamla solcellsstödet, skicka in någon ansökan och sedan vänta på godkännande. Detta har gjorts för att underlätta i processen och göra det mer attraktivt och enklare att investera i grön teknik som solceller, solcellsbatterier eller laddboxar.

Det gröna avdraget är även fördelaktigare än rotavdraget. Till skillnad från rot gäller även det gröna avdraget för hus under 5 år, eller hus under uppbyggnad. 

För att kunna ansöka om avdraget krävs bland annat att:

 • Du ska ha betalat minst 50 000 i skatt under året.
 • Du måste stå som ägare till huset där installationen äger rum.
 • Du måste vara obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.
 • Fakturan betalas elektroniskt.

Vill du jämföra priser på solcellspaket och använda det gröna avdraget? Ta steget mot att börja ta kontroll över dina elräkningar.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Vad gäller för rotavdraget?

Rotavdraget ligger i praktiken på 9 % av den totala kostnaden. Det är egentligen ett avdrag på 30 % av arbetskostnaden. Denna baseras på ett schablonbelopp som ligger på 30 % av totalkostnaden. Rotavdraget kommer som ett avdrag direkt på slutfakturan. Det är Skatteverket som sköter allt som rör rotavdraget. Du kan få mer information på deras hemsida.

Vad gäller för solcellsstödet?

Solcellsstödet hade sin sista ansökningsdag den 7 juli 2020 och går just nu inte att söka. Solcellstödet ersattes med det nya gröna avdraget som trädde i kraft den 1 första januari 2021. Läs mer om det på vår sida om bidrag och stöd

Räkna på solcellers återbetalningstid med vår solcellskalkylator

Frågan om solceller är en lönsam investering kommer ofta upp i diskussioner kring solenergi. Svaret varierar eftersom att du kan räkna ut lönsamheten på olika sätt och det är många faktorer som påverkar.

Ser du till återbetalningstiden är det tydligt att solceller lönar sig i de allra flesta fall. Återbetalningstiden på runt 10-20 år och livslängden på 25-30 år, så du kan räkna med åtminstone 5-15 år av gratis elproduktion.

Räkna på solceller
Räkna ut

Resultat visas direkt, ingen personlig information sparas.

För att underlätta att visualisera återbetalningstiden för solceller har vi gjort en solcellskalkylator. Uträkningarna är inte exakta oh bör istället ses som riktlinjer.

Eftersom flera av dessa antaganden förändras med åren, kan kalkylen komma att skilja sig från verkligheten. Vill du veta mer om hur den fungerar och vad de olika begreppen innebär kan du läsa mer på vår sida för solcellskalkylatorn. 

Faktorerna som påverkar återbetalningstiden är bland annat:

 • Inköpspris
 • Installerad effekt
 • Årlig produktion av kWh (solinstrålning)
 • Andel egen använd el och såld el
 • Elpriser på marknaden (både köpt el och såld el)
 • Skattereduktion på såld el

Läs mer om de olika faktorerna och hur de påverkar lönsamheten.

Hur fungerar solceller?

Solcellerna tar till vara på solenergi och omvandlar den till elektricitet. Elektriciteten går via växelriktaren och elmätaren direkt in i huset för att förbrukas. Solcellerna kan till exempel förse kylskåp, spis och annan elektronik med elektricitet.

Eftersom solcellerna endast genererar el används de vanligtvis endast för att täcka förbrukningsel. Vill du använda solenergi för att värma bruksvatten eller ett vattenburet värmesystem bör du istället använda solfångare.

Solceller
1 2 3 4 5 6 7 8

Solcellsanläggningen som helhet

En solcellsanläggning består av flera komponenter som tillsammans skapar det system som behövs för att generera elektricitet till ditt hus. Anläggningen innefattar huvudsakligen:

 • Solpanelerna
 • Växelriktare – som omvandlar likström till växelström
 • Elmätare – som mäter mängden producerad, använd, såld och köpt el 

Du kan installera ett solcellsbatteri som tillval för att lagra överskottsel. Om så önskas solfångare för att värma upp varmvatten eller vatten till din pool. 

På bilden nedan ser du en grafisk beskrivning för hur en heltäckande solcellsanläggning kan se ut. 

Vad en solcellsanläggning innehåller

Solcellsbatterier – ett utmärkt komplement till solceller

Likt solceller har utvecklingen för solcellsbatterier kommit långt. Att lagra solenergi blir allt populärare. Solcellsbatterier finns i alla storlekar, det finns stora batterier som ska kunna förse villor med el, samt mindre solcellsbatterier för till exempel båtar och husbilar. Du kan även spara hela 50 %  på totala priset på solcellsbatterier med det gröna avdraget.

Trots detta bidrag är det i de flesta fall inte lönsamt med solcellsbatterier i nuläget. Huvudsakligen beror detta på skattereduceringen du får när du säljer överskottsel. Den bidrar till att skillnaden mellan använd och såld el är så pass liten att batterierna i vissa fall helt enkelt inte hinner betala av sig under dess livslängd.

Den tekniska processen: Från solstrålar till elektricitet i hemmet

En kristallin solcell är uppbyggd med dopade kiselskivor och metallkontakter. Så här fungerar de:

Solens strålar träffar den kristallina solcellen. När detta sker börjar elektronerna i kiselskivorna vandra mot metallkontakterna. Den övre skivan blir negativt laddad och den undre blir positivt laddad.

Det är när dessa elektroner börjar vandra som likström skapas genom att de två metallkontakterna kopplats samman. Likströmmen går sedan, via en växelriktare, in i huset som växelström som gör att dina lampor att lyser.

För mer utförlig information om hur solcellerna omvandlar solstrålarna till elektricitet till ditt hus kan du kolla in vår video nedan. 

Hur fungerar solceller? (från solstråle till elektricitet)

Solceller ökar i popularitet runtom i Sverige

Solceller i Sverige har blivit allt mer populära de senaste åren. Fram till 2018 har den installerade effekten per år bara ökat. 2018 var ett rekordår när det kommer till installerad solcellseffekt. Det installerades hela 180 MW enligt Svensk Solenergi. Efterfrågan på solceller fortsatt varit hög. Från starten av solcellsstödet 2009, till och med 2018 hade det kommit in 38 886 ansökningar. Fram tills 31/05-2020 ökade det till hela 69 480 totala ansökningar. Det är en ökning med nästan 80 % på bara två år!

När det kommer till ansökningar om solcellsbidraget ligger Västra Götalands län i topp, tätt följt av Skåne. Nedan har vi gjort en topp 5-lista för län i Sverige när det kommer till antalet bidragsansökningar fram till och med 2020.

Antal ansökningar om solcellsbidraget per län
LänAntal ansökningar om solcellsbidrag
Västra Götalands län12 470 ansökningar
Skåne län10 047 ansökningar
Stockholms län8 582 ansökningar
Östergötlands län4 389 ansökningar
Hallands län4 139 ansökningar

Läs mer om solceller i ditt närområde:

Installation av solceller på din villa

Vad behövs för att installera solceller?

Innan vi går in på hur du kan installera solceller är det viktigt att se om ditt hus passar för solceller. Nedan har vi 3 frågor du bör fundera över innan du bestämmer dig för om du ska köpa solceller eller inte.

 • Vilket väderstreck vetter taket mot?
  Om svaret är syd, sydväst eller sydost har du optimala förutsättningar. Självklart kan du även montera dina solpaneler mot öst, väst eller norr också, men du kommer inte att få samma mängd solinstrålning.
 • Vilken lutning har ditt tak?
  Den optimala taklutningen är 35 – 45 grader, men allt från 20 – 60 graders lutning fungerar. Tänk dock på att om du vill vinkla dina solceller på platt tak krävs det bygglov.
 • Faller det någon skugga på taket?
  Det bör inte falla någon skugga på dina solpaneler. Hela solpanelens effekt kan minska om bara en liten del av den skuggas. Därför är det bra att innan installationen se över om det finns träd, byggnader, ventilationsrör eller annat som skuggar taket.
Beskrivning av taklutningar

Slutligen bör du som kund överväga kvalitet i olika utformningar av system för solcellsanläggningar, då en kvalitativ sådan kan hålla i minst 20 – 30 år. Investeringskostnaden är hög och återbetalningstiden är relativt lång (10-20 år). Efter det genererar du gratis elektricitet till hemmet.

Solcelssexperten Joshua M. Pearce berättar för GreenMatch:

Om ett hem inte har optimala förhållanden (T. ex. det är delvis skuggat eller har en konstig takvinkel), kan en husägare maximera elektriciteten från sin anläggning genom att använda mikroväxelriktare eller optimerare, istället för konventionella växelriktare som är bättre för storskaliga solcellsparker. De flesta solcellsinstallatörer kan erbjuda en eller båda dessa lösningar för att undvika förluster vid delvis skuggning. Du kan också använda Google Sketchup för att se hur stort problem träden är vid ditt hus.

Joshua M. Pearce, Ph.D.

Joshua Pearce är Richard Witte Professor of Materials Science & Engineering, en professor vid Department of Electrical & Computer Engineering, och direktörn för Michigan Tech Open Sustainability Technology (MOST) Lab.

Det här citatet har översatts till svenska av GreenMatch. Originalcitatet på engelska finns på vår sida om Solar Panels på GreenMatch.co.uk.

Vanligen krävs inget bygglov för solceller 

Du behöver inte bygglov om du har lutande tak och om solpanelerna installeras så att de följer takets riktning. Det finns dock undantag för det när bygglov ändå behövs. Nedan listar vi några undantag som kräver bygglov eller godkännande:

 • Om huset ligger utanför detaljplanerat område
 • Om huset har högt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt, eller konstnärligt värde
 • Du har ett platt tak och vill vinkla dina solceller

För att ansöka om bygglov eller säkerställa att just din solcellsanläggning inte kräver bygglov bör du kontakta ansvariga i din kommun. 

Hur lång tid tar det att installera en solcellsanläggning?

Installationen av solcellsanläggningen tar oftast inte längre än 2 dagar. För att genomföra installationen kommer installatören hem till dig med allt material och monterar upp solcellerna på taket. Sedan kopplar en elinstallatör kopplar in solcellerna.

Efter installationen kommer inom några veckor någon från nätbolaget och sätter igång systemet. Nätbolaget har dock enligt avtal 3 månader på sig att utföra detta.

Installera solceller själv eller anlita en installatör?

Oavsett hur du vill göra med monteringen av solpanelerna på taket måste en certifierad elektriker ta hand om allt som har med elektriciteten att göra. Detta får inte göras själv om du inte är elektriker. Så även om du bygger din egna ställning för att montera solcellerna på marken behöver du en elektriker som kopplar på solcellerna.

Först och främst måste du göra en föranmälan till elnätsägaren om du ska ansluta din solcellsanläggning. I de flesta fall hjälper installatören dig med detta, samt håller kontakten med elnätsägaren under hela processen.

Om du istället vill lagra din el kan du köpa solcellsbatterier, eller lagra genom vätgas och bränsleceller. På så vis kan du producera el på sommaren och använda överskottet på vintern. Genom ett sådant system kan du bli självförsörjande, men det krävs en hel del investering och kunskap.

Solpaneler: Test av 8 solcellsmoduler

Energimyndigheten har testat flera solcellsmoduler för att se hur väl solceller i Sverige fungerar. Det första som redovisas är att solcellsmodulerna generellt har en något lägre effekt än vad tillverkaren anger. Detta redovisas som en procentuell skillnad i den högra spalten på tabellen nedan.

Efter test i olika temperaturer och väderlek minskade solcellernas effekt med 1-3 procent. Likaså visade sju av nio fabrikat flammighet i ytan efter testet. Detta påverkar dock inte effekten, men eftersom solpanelerna vanligen sitter synligt är det bra att veta.

Nedan får du en överblick över vad solceller kostar, samt Energimyndighetens mätningar på både effekt och effektminskning efter åldrande. Testet är det senaste från Energimyndigheten, och har några år på nacken, så priserna kan ha sjunkit sedan testet gjordes för cirka 6 år sedan.

Uppdatering: Hitta nya test från 2021 på Energimyndighetens hemsida. 

Bäst i test solceller
TillverkarePris inkl. momsUppmätt effekt (w)Pris per uppmätt wattEffektminskning
efter åldring %
CentroSolar
(S255P60 Professional)
3157 kr24213,05:--3
JA Solar
(JAM6(BK)-60-260/SI)
2638 kr25110,51:--3
PPAM
(Paladium)

2690 kr

22611,90:-0
Q CELLS
(Q.PRO BLK-G3)
2375 kr2459,69:--3
Renesola
(JC250S-24/Bb-b)
2711 kr24411,11:--1
SolarWorld
(Sunmodule Plus SW 250 mono black)
2517 kr24710,19:--1
SunPower
(SPR-E20-327)
5310 kr31017,13:--1
Yingli Solar
(Panda YL270C-30b)
2760 kr26710,34:--3

Genom att jämföra priset med den uppmätta effekten kan man se att det generellt sett inte finns några större skillnader i priset per watt. SunPower är dock ett undantag då priset per watt är över 17 kronor, medan de andra har ett wattpris mellan 9 och 13 kronor.

Vilka olika typer av solceller finns det?

På marknaden idag finns det två olika typer av solceller: kristallina solceller och tunnfilmssolceller. Läs mer om skillnaden mellan dem nedan.

Vi bör även nämna att det finns andra typer av solceller än dessa två, dock är de teknikerna i ett så tidigt utvecklingsstadium att de vanligtvis inte används kommersiellt. I framtiden kan vi kanske se perovskit-, grätzel-, nanotrådsbaserade eller tandemsolceller på marknaden. 

Mono- och polykristallina solceller

De kristallina solcellerna är de vanligaste solcellerna vi har för privatpersoner i Sverige. Det finns både monokristallina och polykristallina.

De kristallina solcellerna består av kiselplattor som med hjälp av metallkontakter genererar elektricitet.

Monokristallina solceller

 • Den äldsta varianten
 • Dyrare än polykristallina
 • Effektivaste varianten av kristallina solceller
 • Alstrar mer energi än polykristallina vid sämre ljusförhållanden
 • Verkningsgrad på ungefär 15 – 22 %

Polykristallina solceller

 • Använder mindre kisel än monokristallina solceller
 • Använder mindre energi vid tillverkning
 • Den billigaste av de kristallina solcellerna
 • Det är den vanligaste solcellen vi har
 • Verkningsgrad på ungefär 15 – 17 %
Vilka solcellstyper finns det? (Mono- och polykristallina förklarde) | GreenMatch

Tunnfilmssolceller – fungerar bra vid höga temperaturer

Tunnfilmssolceller är billigare att tillverka än kristallina solceller, däremot är verkningsgraden inte lika hög, vilket gör att du behöver större yta för samma effekt som kristallina.

Verkningsgraden för tunnfilmssolceller förändras inte lika mycket vid molnigt väder, eller om det faller skugga över dem. Prestandan förändras heller inte märkbart vid extrem värme, som kristallina solceller gör.

Vidare är tunnfilmssolceller flexibla och smidiga, eftersom de är så pass tunna. Därför är det vanligt att använda dessa solceller till båtar, husvagnar eller husbilar. Tunnfilmssolceller används även i vissa fall för solcellstak

Fördelar och nackdelar med solceller

4 fördelar och 4 nackdelar med solceller

Fördelar

Fördelar

1. Du blir inte lika beroende av elpriser

2. Ökar värdet på ditt hus

3. Underhållsfritt

4. Grön el direkt från solen

1. Du blir inte lika beroende av elpriser

När du producerar egen el slipper du köpa så mycket el från elhandelsbolagen. Detta leder i sin tur till att ditt hushåll blir mindre beroende av höjda elpriser.

2. Ökar värdet på ditt hus

Solpaneler ökar husets standard vad gäller energianvändning. När du installerar solceller har du möjlighet att göra en energibesiktning för att få en energicertifiering. Det är ett intyg på att bostaden är energisnål.

3. Underhållsfritt

Solceller är näst intill underhållsfria. Systemet bör undersökas var 4 – 7:e år. Utöver detta handlar det mest om att hålla solpanelerna rena och fria från exempelvis smuts och löv, men i Sverige brukar regn sköta det mesta.

4. Grön el direkt från solen

Elproduktion från solceller medför inga koldioxidutsläpp, och räknas därmed som en grön energikälla.

Nackdelar

Nackdelar

1. Låg elproduktion under vintern

2. Hög investeringskostnad

3. Känslig för skugga och moln

4. Taket bör ligga mot söder

1. Låg elproduktion under vintern

Under vintern minskar antalet soltimmar. På sommaren kan solcellerna producera upp till hela sju gånger så mycket el som under vintern. Däremot ökar solcellernas effekt vid låga temperaturer. Så när solen väl skiner genererar solpanelerna gott om energi.

2. Hög investeringskostnad

Ett solcellspaket till villan på 10 kW kostar drygt 195 000 kronor. Förväntad återbetalningstid ligger någonstans mellan 10 och 20 år.

3. Känslig för skugga och moln

Solceller ska inte överskuggas. Vid montering är det viktigt att ta kringliggande träd och andra byggnader i beaktning. Om de skuggar solcellerna under stora delar av dagen påverkas elproduktionen negativt.

4. Taket bör ligga mot söder

Solceller ska gärna installeras i sydlig, sydvästlig eller sydostlig riktning. Att installera solceller i norrläge ger lägre elproduktion och lägre avkastning.

Hitta och jämför solcellsinstallatörer nära dig

Oavsett om du känner dig 100 % redo att investera i solceller, eller inte, kan det vara bra att få en översikt över vad som finns på marknaden. Hos oss kan du jämföra priser och kvalitet och beställa kostnadsfria offerter.

Gör som 50 000 nöjda svenska hushåll redan gjort – Beställ gratis offerter genom GreenMatch från lokala leverantörer.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 15000 kr per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

8 Vanliga frågor om solceller

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?