Solcellsbatterier - Jämför pris och offerter från installatörer nära dig
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 16 juni 2022

Solcellsbatteri: Lagra din solenergi

Vad kostar ett batteri till solceller - och är det värt priset?

Priset på solcellsbatterier kan vara allt från 20 000 kr för mindre batterier till 100 000 kr för större. Skillnaden beror framförallt på storlek (kapaciteten) men även kemikalier som används i batteriet och livslängden. Ur ett rent finansiellt perspektiv är det i nuläget i de flesta fall inte lönsamt med solcellsbatteri, då tack vare skattereduktion på såld el är skillnaden på egenanvänd och såld el så pass liten.

Men solcellsbatteri har andra fördelar än rent ekonomiska. De ger dig möjligheten att använda solel även under nattetid och kan, med rätt sorts utrustning, även förse huset med el under strömavbrott! Letar du efter en off-grid lösning kan solcellsbatteriet även ge fördelen med el när solen inte skiner. Något att ha i åtanke är livslängden på solcellsbatterier. Solcellsbatterier har vanligen en livslängd på 10-15 år, medan solceller på runt 30 år. Du kommer därför behöva byta ut dem under solcellernas livslängd. 

Jag ska köpa solceller, bör jag köpa till ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri, precis som namnet antyder, installeras i kombination med en solcellsanläggning. De flesta solcellsinstallatörer och leverantörer kan erbjuda solcellspaket med tillhörande solcellsbatterier. Kombinationen av solceller och solcellsbatterier hjälper dig att få en mer effektiv anläggning av förnybar energi.

Som villaägare behöver du i det allra flesta fall dock inte ett solcellsbatteri till dina solceller. Just nu, i och med skattereduktionen som du får när du säljer vidare el via elnätet, är skillnaden på den el du säljer, och den el du själv använder, väldigt liten. Det är därför oftast inte värt att köpa och lagra el i ett solcellsbatteri, jämfört med att att sälja den vidare.

1 1: När solen skiner så förser solcellerna huset med elektricitet, och överskottselen lagras i solcellsbatteriet. 2 2: När solen gått ner så kan du fortsatt använda din egenproducerade solel som lagrats i batteriet för att förse ditt hem med elektricitet.
Solcellsbatteri

Ska du köpa solceller och/eller solcellsbatteri? Energimyndigheten rekommenderar att du jämför offerter från minst 3 olika företag. Hos GreenMatch kan du göra just det. Fördelen med att använda dig av GreenMatchs tjänst:

  • Det kostar dig ingenting - vår jämförelsetjänst är gratis!
  • skräddarsydda offerter från upp till 4 olika företag nära dig
  • Det är helt utan förpliktelser
  • Slipp leta runt bland leverantörer - vi gör det åt dig!

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Just nu ligger priserna normalt mellan 20 000 och 100 000 kr. Solcellsbatterier är i en liknande situation som solceller var för 10 år sedan. De har relativt nyligen börjat utvecklas, och har ännu inte fått en stor spridning. I takt med att solcellssystem med batterier blir mer populära kommer förmodligen även teknologin att följa med, och därmed priset sjunka.

Litiumbatterier är just nu de mest kostnadseffektiva, och även populäraste, när det kommer till olika sorters solcellsbatterier.

En annan vanlig typ av batterier till solceller är blybaserade batterier. Dessa batterier kommer ofta till en mycket mindre kostnad än litiumbatterier, men har en betydligt kortare livslängd. På grund av den kortare livslängden är de oftare dyrare per användning.

I tabellen nedan får du en snabb översikt till varför de billigare blybaserade batterierna i slutändan inte är lika kostnadseffektiva. Det är inte exakta priser eller data, men visar varför ett dyrare batteri slutändan blir billigare.

Kostnadsexempel olika typer solcellsbatterier

Typ Bly Litium
Exempelpris 20 000 kr 40 000 kr
Kapacitet (kWh) 4 kWh 4 kWh
Depth of Discharge (DoD) 50 % 80 %
Livscyklar 1 800 4 000
Kostnad/urladdat kWh (räknat över hela livslängden)* 5,56 kr 3,13 kr

* Exempelpris / (Kapacitet x livscyklar x DoD)

Stöd till solcellsbatteri blir grönt avdrag från 2021

Sedan 2016 har det funnits ett investeringsstöd för batterianläggningar till förnybar energi som du själv producerar. 

2021 ersattes det med ett grönt avdrag. Det nya skatteavdraget för solcellsbatterier ligger på 50 % av totalkostnaden vilket är en liten minskning från det gamla investeringsstödet på 60 %. Taket för avdraget på grönt teknik ligger på 50 000 kronor per person och år, gemensamt med installationer av solceller och laddboxar.

Grönt avdrag fungerar som rotavdrag och dras av direkt på fakturan. En fördel för dig som konsument eftersom att du inte behöver ligga ute med pengar i väntan på att bli beviljad stöd. För att kunna använda grönt avdrag bör du uppfylla följande krav

  • Vara ägare av huset var solcellsbatterierna installeras.
  • Vara obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.
  • Fakturan för investeringen måste betalas elektroniskt.

Är du redo att skaffa solceller och/eller ett solcellsbatteri, till ditt hus? Hos GreenMatch får du upp till 4 skräddarsydda offerter från installatörer nära dig - helt gratis! klicka på knappen och fyll i formuläret - vi kontaktar dig sedan för kompletterande information för att du ska kunna få offerter från relevanta leverantörer.

Beställ offerter på solcellsbatterier

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Är det lönsamt att lagra solenergi med solcellsbatterier?

I nuläget blir solcellsbatterier tyvärr oftast inte lönsamt. Solceller utan batterier är i de allra flesta fall lönsamt, då återbetalningstiden på solceller är mycket lägre än livslängden, till skillnad från solcellsbatterier där de helt enkelt inte återbetalar sig snabbt nog.

Samma sak sades om solceller för ett par år sedan, men utvecklingen har ständigt gått framåt och priserna sjunkit. Och förmodligen kommer utveckling se liknande ut för solcellsbatterier.

Anledningen till att solcellsbatterier inte är lönsamma är att skillnaden på såld el och köpt hel enkelt inte är stor nog. Detta beror till stor del på att när du säljer el så finns en skattelättnad att få. Om denna skattelättnad skulle förändras kan lönsamheten för batterier förändras, då du skulle tjäna mycket mer på att använda elen själv till skillnad från att sälja den.

Men så ser det i nuläget inte ut. För dig som allmänt letar efter information inför köp om solcellsanläggning är detta bättre nyheter. Du slipper lägga till kostnaderna för batteriet till en redan stor investering. Och för dig som helt enkelt vill leva mer från egenproducerad förnybar el, och bli mindre beroende av priserna på elnätet är då ett solcellspaket med batteri något för dig.

Vad ett lagringssystem till ditt solcellssystem bidrar med

Elen du producerar med solceller är som mest kostnadseffektiv när du använder den själv, till skillnad från när du säljer den vidare till elnätet. Normalt sett producerar solceller som mest el när du använder som minst - mitt på dagen. Utan solcellsbatterier säljs denna el vidare till ett pris som är lägre än kostnaden att köpa el från elnätet under kvällen.

Genom att istället lagra solelen som producerats under dagen i ett solcellsbatteri, och använda den under kvällen när kostnaden att köpa el är högre, kan du få ut det absolut mesta från din egenproducerade el.

Det ska dock nämnas att skillnaden mellan att använda elen själv, och sälja den vidare, är liten nu när regeringen infört skattereduktion för dig som säljer el som mikroproducent. På grund av det sjunker även lönsamheten i att lagra solelen i ett batteri jämfört med att sälja den vidare.

Att installera ett solcellsbatteri gör dig dock mindre beroende på elnätet, och med rätt sorts utrustning installerad, kan du fortfarande ha och använda reservel vid strömavbrott.

Hur länge räcker ett solcellsbatteri?

Det finns två sätt att tolka detta. Antingen hur många timmar batteriet kan förse huset med elektricitet, som vi går över här. Eller hur många år batteriet kommer funka (vilket du kan läsa mer om lite längre ner på sidan).

Hur länge batteriet kan förse huset med energi beror till största del på hur stor kapaciteten är och hur mycket el du förbrukar. Detta i sin tur påverkas av av hur ni värmer ert hus. Använder ni er av fjärrvärme eller en värmepump räcker den lagrade elektriciteten bra mycket längre än om ni värmer upp huset via direktverkande el.

Förutom i extrema fall kommer solceller med solcellsbatteri tyvärr inte kunna göra er helt oberoende av elnätet, utan ni kommer behöva kompensera genom att köpa el. Solceller med solcellssbatteri kommer helt enkelt hjälpa er minska hur mycket el ni köper.

Detta bör du veta när du köper ett solcellsbatteri

Vad visar solcellsbatteriets kapacitet? 

Med lagringskapacitet syftar man på den totala mängden elektricitet som solcellsbatteriet kan lagra. Användningskapacitet syftar på hur stor andel av denna elektricitet du får ut när du väl använder dig av batteriet.

Kapaciteten av ett solcellsbatteri mäts i kilowattimmar (kWh), och hur mycket kWh ett solcellsbatteri har påverkar direkt kostnaden för batteriet. Större batteri, med större lagringsutrymme och användningskapacitet, kommer att leda till högre pris.

Vad betyder Depth of Discharge (DoD)?

När du laddar ur ett litiumbatteri går det inte att ladda ur hela batteriets kapacitet, då det skulle skada batteriet och drastiskt förminska livslängden. Detta på grund av hur batterierna är uppbyggda kemiskt. Om batteriet har en depth of discharge på 80 % visar det hur stor del av batteriet du kan använda. Det är just därför bör du kolla på DoD som en av kriterierna vid val av batteri.

Vilket material är solcellsbatteri gjort av - och hur skiljer de sig åt?

Materialet i solcellsbatteriet medför många förändringar. Litiumbatterier kan vanligtvis ladda ur runt 70-90 % av elen som sparats i batterierna. Blybaserade batterier brukar man räkna med att de endast kan urladda ungefär 50-60 %. Inte nog med detta så har litiumbatterier mycket längre livslängd jämfört med blybaserade batterier. Detta resulterar också i att de normalt sett är mycket dyrare, men i slutändand ett kostnadseffektivare alternativ.

Vad kostar installationen för solcellsbatteri?

Installationskostnad för solcellsbatterier skiljer sig beroende på storlek och märke. Lägger du in ett solcellsbatteri i samband med installation av solceller kan du dock få ett paketpris som är billigare än att köpa allt för sig. Att göra det i samband med installation av solceller kan leda till ett solcellspaket med batterier som då kan vara billigare än att köpa allt för sig.

Vad är livslängden och mängden livscykler på ett solcellsbatteri?

Livslängden är en viktig sak att ha i åtanke. När du räknar på priset för ett solcellsbatteri bör du slå ut det över livslängden. Ett dyrare batteri, med längre livslängd, kan i slutändan vara mer lönsamt.

Livslängden på ett batteri beror på hur djup urladdningen blir, samt hur ofta batteriet används. Att estimera livslängden i år blir då svårare, men vi kan ge en uppskattning i runda slängar.

Medellivslängden på ett solcellsbatteri är cirka 15 år för litiumbatterier, medan den ligger bara på 5-7 år för blybaserade. Märk dock att batteriets livslängd kan påverkas av hur ofta det urladdas helt samt väderförhållande det utsätts för.

I och med att solceller förväntas ha en livslängd på runt 30 år kommer du behöva byta batteri under solcellernas livslängd.

Hus med solceller

Installation och säkerhet

När du installerar ett solcellsbatteri krävs det, precis som för en solcellsanläggning, en kvalificerad installatör. För att vara säker på att du hittar en installatör som är kvalificerad kan du använda dig av Greenmatch.

Hos Greenmatch kan du jämföra offerter på solceller och/eller solcellsbatterier. Få upp till 4 skräddarsydda offerter - helt utan kostnader. Du bestämmer sedan själv om du vill gå vidare med något av företagen. Allt du behöver göra är klicka på knappen nedan och fylla i formuläret. Vi kontaktar dig sedan för kompletterande uppgifter, för att du ska kunna motta offerter från relevanta leverantörer.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Timmy Biedron
Skriven av Timmy Biedron, Skribent

Jag har jobbat med att skriva innehåll för Greenmatch sedan Januari 2018. Som skribent för Greenmatch har jag samlat på mig så mycket information om förnybara energikällor som möjligt. Vi strävar efter att skapa det bästa underlaget där ute för att underlätta våra läsares beslutsfattande.