SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
1/5
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Bergvärme i Örebro

Installera bergvärme i Örebro

Bergvärme är ett bra uppvärmningssystem om du föredrar ett underhållsfritt uppvärmningsalternativ. Innan installation av bergvärme måste du ansöka om tillstånd. I Örebro ska du skicka in din ansökan minst sex veckor innan genomförd installation.

Här kan du få svar på frågan: hur funkar bergvärme?

Tre steg inför installation av bergvärme i Örebro

  • Ta in offerter på bergvärmeinstallation från flera leverantörer
  • Diskutera anläggningens dimensionering med installatören
  • Ansök om tillstånd från kommunen

Börja med steg ett genom att fylla i formuläret ovan. Då kontaktar vi dig för att matcha dig med upp till fyra leverantörer. Du kan välja den offert som bäst passar dig och dina önskemål. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Tillståndsansökan på bergvärme i Örebro

En bergvärmeinstallation klassificeras som miljöfarlig verksamhet, eftersom det finns en risk för miljöskador. Detta är orsaken till att installatören måste vara certifierad att utföra arbetet och att fastighetsägaren alltid måste ansöka om tillstånd för installation av bergvärme.

Tillståndsansökan skickas till det lokala miljökontoret för handläggning. Alla kommuner begär en avgift för handläggningen, men kostnaden varierar beroende på var man bor. Örebro kommun fakturerar en avgift på 1410 kronor efter att du har fått beslutet.

Avgift för tillståndsansökan i andra kommuner i Örebro län år 2015

  • Karlskoga – 950 kronor, utanför vattenskyddsområde
  • Lindesberg – I normala fall 820 kronor, men inom vattenskyddsområde 1640 kronor
  • Degerfors – 700 kronor
  • Hallsberg – 1500 kronor, men inom vattenskyddsområde 2250 kronor

Om du inte hittar din kommun ovan kan du försäkra dig om kostnaden genom att besöka kommunens webbplats.

Information som du måste bifoga i din ansökan

Det finns vissa utredningar du måste göra innan du kan skicka in din ansökan. Informationen som måste bifogas gäller teknisk information om värmepumpen och information gällande borrhålets placering.

Detta är orsaken till att du ska börja med att ta in offerter och anlita en installatör. Installatören kan sedan konsultera dig och värdera energibrunnens djup samt bergvärmepumpens effekt, vilket måste anges i din ansökan.

Ansökan för bergvärme ska innehålla:

  • Information om värmepumpen
  • Borrarens information inklusive certifieringsnummer
  • En situationsplan

Information om värmepumpen

I din ansökan måste du ange teknisk information om bergvärmepumpen, vilket innebär att du måste ange märke, modell och effekt. I ansökan måste även framkomma hur stor mängd och vilken typ av köldbärarvätska som används.

Information om borraren

Som redan nämnt klassificeras borrning av energibrunn som miljöfarlig verksamhet, eftersom det finns vissa miljörisker med arbetet. Därför måste även installatören och borraren anges i din ansökan. Borraren måste vara certifierad brunnsborrare och därmed måste även borrarens SITAC-nummer anges.

Situationsplanen

Till din ansökan måste du bifoga en tomtkarta där byggnader och ledningar är markerade. När man borrar i marken finns det en risk att man bryter eventuella underjordiska ledningar. Därför är det viktigt att man i situationsplanen markerar alla ledningar som finns under din tomt.

För att hitta el-, tele- och kommunikationsledningar som befinner sig under din tomt kan du använda ledningskollens tjänst. När du vet var ledningarna befinner sig kan du planera var du placerar borrhålet.

Om du måste placera borrhålet närmare än tio meter till grannens tomt måste du ytterligare markera grannars vattentäkter och avloppsrör i situationsplanen. Utöver detta måste du ha ett intyg om grannens godkännande för energibrunnens placering.

Ansökan kan du göra på Örebro kommuns webbplats.

Vad kostar bergvärme i Örebro?

Kostnaden för installation av bergvärme är så gott som samma i hela landet, men i större städer brukar prisnivån vara aningen dyrare. Även anmälningsavgiften ökar oftast parallellt med kommunens storlek.

Totala priset för bergvärme brukar vara mellan 110 000 och 220 000 kronor. Det finns ingen tydlig skillnad i totalkostnad mellan kommuner. Totalkostnaden påverkas främst av andra faktorer som exempelvis berggrunden, jorddjupet och husets värmebehov.

Du vet väl att du kan få rotavdrag för bergvärme arbetskostnaderna och bidrag för energieffektivisering för själva bergvärmepumpen.

Fördelar med bergvärme

Bergvärmepumpen är mer eller mindre ett underhållsfritt uppvärmningsalternativ. En bergvärmepump beräknas ha en livslängd från 15 till 20 år, varefter en ny bergvärmepump måste installeras. Investeringen är inte lika stor i detta skede, eftersom du redan har en energibrunn och kollektorslang.

Bergvärmepumpen hämtar energi från berggrunden och är därmed inte beroende av utomhustemperaturen på samma sätt som luft-värmepumpar. Detta är givetvis en fördel om temperaturen sjunker till flera minusgrader under vintermånaderna.

En till fördel med bergvärme är att den är effektivare än andra värmepumpar. Du kan nå upp till 80 procent energibesparing med en bergvärmepump, vilket gör den till den mest effektiva värmepumpen i marknaden.

Berggrunden i Örebro

Berggrunden i Sverige består i stor del av gammalt urberg. Urberget består av metamorfa bergarter, exempelvis gnejs och granit, som är flera miljoner år gamla bergarter med en mineralsammansättning som bland annat är lämpligt för utvinning av bergvärme.

I vissa områden förekommer yngre sedimentära bergarter, som har bildats av avlagringar som sedan omvandlats till exempelvis sandsten och kalksten. Dessa bergarter har sämre värmeledningsförmåga och har därmed sämre förutsättningar för utvinning av bergvärme.

I Örebro kan det förekomma sand- och kalksten väster om sjön Hjälmaren. En sämre värmeledningsförmåga leder till att du måste borra djupare för att utvinna rätt mängd energi. Därför lönar det sig att kontrollera hurdan berggrunden är i ditt område innan du beslutar dig för bergvärme.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?