Bergvärme i Göteborg

Jämför kvalitet och priser på bergvärme i Göteborg

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 01. maj 2019

Var hittar jag en bergvärmeinstallatör i Göteborg?

Bergvärme har blivit en relativt vanlig värmekälla i hela Sverige. Inköpskostnaden är hög jämfört med andra energialternativ, du får vara beredd att lägga ut minst 100 000 kronor. Eftersom kostnaden för bergvärme i Göteborg beror på avstånd ner till berget, boendearealen, energiförbrukning och flera andra faktorer, måste installatören ha tillgång till basuppgifter innan en offert skickas.

För att få upp till fyra offerter ska du fylla i formuläret. Denna tjänst är utan förpliktelser och helt kostnadsfri.
Vi på GreenMatch tycker att det ska vara enkelt att välja gröna energikällor!

Bergvärmepumpars funktion i Göteborg

Bergvärme har fördelen att dess verkningsgrad är relativt jämn över hela året, om du jämför med luftvärme eller jordvärme. Däremot skiljer sig verkningsgraden något beroende på var i landet du bor. Göteborg är en kuststad med relativt milt klimat. Därför blir bergvärmens effekt jämnare här om man jämför med norrländska kommuner så som Luleå och Skellefteå.

Kustnära städer har ibland nackdelen att berggrunden till stor del består av sedimentära bergarter. Västkustens berggrund består dock till stora delar av solid berggrund, vilket lämpar sig väl för bergvärme. Vad som är viktigt att ta i beaktning när man borrar för bergvärme i Göteborg är att undersöka vilken nivå grundvattnet ligger på, och hur hög grundvattnets salthalt är.

Står i valet och kvalet gällande om du ska välja bergvärme eller någon annan typ av energikälla? Då ska du ha i åtanke att bergvärme innebär en hög engångskostnad, men energibesparingen är högre än för någon annan typ av värmepump. Driftkostnaden på sikt för bergvärme är således lägre jämfört med exempelvis en luft-vattenvärmepump.

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!
Bergvärme i Göteborg

Bergvärme i Göteborg: Avenyn & Linnéstaden

Bergvärme kan innebära en 70-procentig energibesparing, och det är inte bara för villaägare i och runtom Göteborg. Det finns även flera fastighetsbolag som satsar på förnybar energi för att värma upp bostads- och hyresrätter. Till exempel så installerade Wallenstam bergvärme i sina byggnader på Avenyn under förra året, och i år pågår ett projekt i Linnéstaden, där bergvärme kompletteras med fjärrvärme.

Avenyn nummer 29-35 värms upp med hjälp av bergvärme. Det är fastighetsbolaget Wallenstam som vill att deras fastigheter inte enbart ska bidra till stadsutvecklingen, utan också verka för en hållbar miljö. Wallenstam är också det enda fastighetsbolag i Sverige som är självförsörjande på förnybar energi. Bergvärmepumparna på Avenyn i Göteborg drivs av Wallenstams egna vindel. 

Platsbristen är något som bostadsföreningen Oliven i Linnéstaden har fått erfara. Beslutet om att borra för bergvärme togs med anledning av att föreningen ville finna ett mer energieffektivt sätt att värma upp byggnaden. I dagsläget värms huset med fjärrvärme, vilken nu kommer att komplementeras med 1000 meter kollektorslang ner i berggrunden. Anledningen till att bergvärmen inte kommer att täcka hela värmebehovet beror på platsbrist med alltför många energibrunnar i närheten av byggnaden.

Installation av bergvärme på Avenyn i Göteborg
Wallenstam borrar för bergvärme på Avenyn i Göteborg.

Göteborgs riktlinjer för borrning av bergvärme

Bergvärme är ett uppvärmningsalternativ som har förhållandevis liten inverkan på miljön och klimatet. Driften av en bergvärmepump innebär inga miljöfarliga utsläpp, men beroende på vilken typ av el som värmepumpen drivs av påverkas miljön i viss grad. Eftersom borrningen innebär ett ingrepp i berggrunden måste man säkerställa att andra typer av borrningar och grävningar inte ligger för nära energibrunnen.

Göteborgs Stad har följande riktlinjer gällande borrning av bergvärme: 

  • Energibrunnen måste borras minst 10 meter inom din fastighetsgräns
  • Energibrunnen måste ha ett avstånd på 20 meter till närmaste energibrunn 
  • Avståndet till närmaste borrade vattenbrunn ska vara minst 30 meter
  • Avståndet till närmaste grävda vattenbrunn ska vara minst 20 meter


Bergvärmens kollektorslang placeras i borrhålet och innehåller en så kallad brinevätska, som vid läckage påverkar växthuseffekten negativt. Detta är en anledning till att man måste anmäla borrning för bergvärme i Göteborg och övriga Sverige. Ett annat krav är att brunnsborraren är certifierad enligt SP Certifiering. Du kan säkerställa detta genom att göra en sökning bland personcertifikat på deras hemsida. 

Anmäl installation av bergvärme i Göteborg

När du säkerställt att din tomt och fastighet uppfyller de krav och riktlinjer som Göteborgs Stad kräver för installation av bergvärme, ska du göra en anmälan till Miljöförvaltningen. För att göra anmälan behöver du en karta i skala 1:400, vilken du kan hämta på stadsbyggnadskontorets arkiv. Här märker du sedan ut energi-, vatten- och avloppsbrunnar som befinner sig inom 50 meter från det beräknade borrhålet.

Innan du gör ansökan krävs att du vet vilken bergvärmepump som du ska köpa. I ansökningsblanketten krävs nämligen att du fyller i uppgifter såsom värmepumpens märke och modell, mängd köldmedium och vad detta består av. Ansökan görs via en blankett som du skriver ut och skickar till Miljöförvaltningen. Här finner du blanketten för ansökan om bergvärmepump i Göteborg. 

Kostnaden för anmälan av bergvärme i Göteborg varierar beroende på antal borrhål och bergvärmepumpens effektstorlek. För en värmepump under 10 kW, eller för borrning av en till fem borrhål, är anmälningsavgiften 3 600 kronor. Större anläggningar med fler än fem borrhål får betala en handläggningsavgift på 5 400 kronor. Handläggningstiden är 4-6 veckor, och beslutet träder i kraft tre veckor efter godkänd handläggning om inga motsägande yttranden inkommit.

Ansökan om bergvärme i Göteborg

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!