SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Bergvärme i Norrköping

Installera bergvärme i Norrköping

Bergvärme kan vara det rätta valet för dig om du vill ha ett uppvärmningssytem som kan generera stora energibesparingar. Även i Norrköping kan det förekomma kalla vinterdagar och då kan ett uppvärmningssystem som inte är beroende av utomhusluften vara ett optimalt uppvärmningsalternativ.

Här får du svar på frågan: hur fungerar bergvärme?

Investeringen är relativt stor - men även besparingarna

    • Vanligtvis kostar bergvärme mellan 100 000 och 200 000 kronor
    • Energibesparingarna kan vara upp till 80 procent
    • Bergvärmepumpens livslängd beräknas vara 15 till 20 år

Det rekommenderas att jämföra offerter från flera leverantörer innan du gör köpbeslut. Detta gör du enkelt genom att fylla i formuläret, så kontaktar vi dig för att matcha dig med upp till fyra leverantörer. Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser!

Vad kostar anmälan för installation av bergvärme i Norrköping?

Liksom i andra kommuner har du även i Norrköping anmälningsplikt för installation av bergvärme. Detta beror på att vid borrning samt installation finns det en risk att man skadar miljön. Anmälan skickas till kommunen, som sedan handlägger ärendet och fakturerar en avgift för handläggningen.

I Norrköping beräknas handläggningsavgiften enligt kommunal taxa, som är 928 kronor. För handläggningsärenden gällande värmepumpar beräknas arbetstiden till 2 timmar och därmed blir kostnaden för tillståndsansökan 1 856 kronor.

Innan du påbörjar installation ska du anlita en installatör. Detta beror på att du måste ange installatör och borrare, inklusive SITAC-nummer i din ansökan. På detta sätt kan kommunen kontrollera att arbetet utförs av certifierade personer.

Avgift för tillståndsansökan i Östergötlands kommuner år 2015

För att jämföra avgifter för anmälan har vi listat avgifter som gäller i andra kommuner i Östergötland. I vissa områden kan avgiften vara över 5 000 kronor, som exempelvis i huvudstadsregionen. Därmed kan man konstatera att avgifterna i Östergötlands län är relativt låga.

Norrköping - 1 856 kronor
Linköping - 970 kronor
Mjölby - 1 230 kronor
Motala - 1 980 kronor

Utnyttja expertisen du har till förfogande

När du väl har anlitat en installatör ska du utnyttja den expertis du har till förfogande. Erfarna installatörer kan ge dig bra tips inför installationen samt hur den borde utföras. De vet exakt vad du måste göra och kan hjälpa dig om du har frågor gällande ansökan eller installation.

Viktigt att tänka på inför anmälan

Till din anmälan måste du bifoga en situationsplan. Detta innebär en karta över din tomt där du har markerat vart borrhålet placeras, kollektorslangen och bergvärmepumpens placering. Innan du placerar borrhålet måste du försäkra dig om att det inte finns underjordiska ledningar under din tomt, detta kan du kolla från ledningskollens webbplats.

De allmänna riktlinjerna för placering av energibrunn är:

    • 20 meter mellan din och grannens energibrunn
    • 30 meter mellan din energibrunn och närliggande vattenbrunnar

På grund av detta kräver Norrköping kommun även ett grannyttrande om borrhålet placeras närmare än 10 meter till tomtgräns. Om energibrunnen placeras alltför nära grannens tomt försämras hens möjligheter att borra för bergvärme i framtiden. Om grannen redan har en energibrunn kan energiutvinningen försämras om borrhålen ligger alltför tätt intill varandra.

Gör din anmälan i god tid. Handläggningstiden är i normala fall vara kring 6 veckor. Notera att du måste ha tillstånd om ditt hus är beläget innanför ett skyddsområde för vattentäkt. I värsta fall kan det vara förbjudet att installera bergvärme i vissa områden. Du kan läsa mer om detta i Norrköping kommuns hemsida.

Vad kostar bergvärme i Norrköping?

Priset på bergvärme är så gott som samma i hela Sverige. Det kan givetvis vara dyrare i större städer där efterfrågan på installation är större och prisnivån är högre än i mindre kommuner. Som redan nämnt, finns det även skillnader i anmälningsavgift som kan variera från kring 700 kronor till över 5 000 kronor.

En totalentreprenad kostar normalt mellan 100 000 och 200 000 kronor, men kan även vara dyrare. Denna kostnad kan fördelas till tre huvudsakliga delkostnader:

Bergvärmepump

En ny bergvärmepump kostar allt från 50 000 till 100 000 kronor beroende på märke, modell och effekt. Vad priset på din bergvärmepump är beror huvudsakligen på husets storlek och värmebehov. Marginalerna är därmed ganska stora, vilket är orsaken till att det kan vara svårt att på rak hand säga vad bergvärme kostar för ditt hushåll.

Borrning

Borrdjupet vid bergvärme är också en stor delkostnad som kan variera beroende på var du bor och husets värmebehov. Borrdjupet ökar mer eller mindre parallellt med värmebehovet. Därmed blir det dyrare ju större värmebehovet är. Borrning beräknas kosta kring 300 kronor per meter.

Borrdjupet påverkas även av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi.

Även jorddjupet, som är avståndet mellan markytan och berggrunden, spelar en stor roll i tanke på totalkostnaden för borrning. Det beror på att detta avstånd måste isoleras med foderrör, som till skillnad från normal borrning kostar mellan 500 och 900 kronor per meter.

Nedan kan du se befintliga energibrunnar i Norrköping markerade som fyrkanter. Bilden är tagen från SGU:s kartvisare.

Berggrunden i Norrköping och Östergötlands län

Berggrunden i Sverige består dock i huvudsak av bergarter med optimal värmeledningsförmåga för utvinning av bergvärme. Jorddjupet är i snitt kring 7 meter och orsakar därmed inte stora kostnader för foderrör. Många installatörer brukar dessutom inkludera 6 till 15 meter foderrör i sina offerter.

I vissa områden vid östgötaslätten kan det dock förekomma områden med yngre sedimentära bergarter. Dessa förekommer främst mellan Omberg och Motala samt vid sjön Roxen. Detta är dock inte ett hinder för att borra för bergvärme. Det lönar sig dock att utreda hurdan berggrunden är under din tomt.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner