SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 26 februari 2024

Bergvärme i Umeå & övriga Norrland

Installation av bergvärme i Umeå & Norrland

Att skaffa bergvärme är tekniskt sett samma procedur oavsett var i landet du bor. Det norrländska klimatet gör dock att många har höga värmekostnader.  Medeltemperaturen är cirka tre grader kallare i Umeå än i Stockholm, och därmed är även energibehovet högre i Umeå.

Du vet väl att du kan få rotavdrag för att borra för bergvärme och bidrag för bergvärmepump med bidraget för energieffektivisering?

Det finns tre delkostnader som varierar beroende på omständigheterna och värmepumpens effektivitet:

  • Bergvärmepump – Kostar mellan 60 000 – 110 000 kronor
  • Borrning – Kostar mellan 30 000 – 100 000 kronor
  • Installation – Motsvarar ungefär 10 procent av den totala kostnaden

Här kan du läsa mer om kostnaden för bergvärme: bergvärme pris.

Det rekommenderas att du kontaktar minst tre leverantörer när du begär offerter för bergvärme. Du gör detta smidigt genom att fylla i formuläret på vår sida. Vi kommer att kontakta dig för att matcha dig med upp till fyra leverantörer. Dessa kommer sedan lämna offerförslag, och du kan själv välja den bästa offerten. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Installation av bergvärme i norra Sverige

Bergvärme i Norrland

Energibehovet är högre Norrland än i södra delarna av Sverige, vilket leder till högre energikostnader. Dessa kan sänkas med hjälp av bergvärme, särskilt om ditt hushåll har en hög elförbrukning. Det beror på att bergvärme hämtar energi ur berggrundens grundvatten, vilket har samma temperatur året om.

Även grundvattnets temperatur varierar något mellan södra och norra Sverige. Det gör att du som har begvärme i Umeå inte kan få ut lika mycket energi per meter borrhål, som man kan med Stockholm. För att uppnå en viss energimängd behöver man istället kompensera energibortfallet med en djupare energibrunn.

Ju högre upp i landet du bor, desto högre maximalt effektbehov har du. För att få ut 25 000 kWh per år har man i mellersta Sverige ett maximalt effektbehov på 8 kW, och värmepumpens effektstorlek bör täcka 70-75 procent av detta. I norra Sverige krävs dock en mer kraftfull bergvärmepump för att få samma energiproduktion. Det beror på att den genomsnittliga utomhustemperaturen är lägre här.

Spara upp till 80 procent med bergvärme

Många företag utlovar upp till 80 procent i energibesparing per år vid installation av bergvärme. På grund av låga temperaturer kan detta vara svårare att uppnå ju högre upp i landet du bor. Det beror på att det krävs mer energi för att värma upp samma areal när det är kallt ute, vilket är ganska logiskt. Kostnaderna kan vara svåra att spara in på samma sätt som i Sydsverige, men med högre energiförbrukning går det också att få högre energibesparing per år.

Det går normalt sett att borra när som helst under året. Faktum är att låga temperaturer är att föredra om man vill undvika att gräsmattan blir till en leråker. Däremot avråds borrning under riktigt kalla dagar. Dels blir det svårare att komma igenom jordlagret vid tjäle, dels kyls huset ner snabbt under den dag som värmesystemet är urkopplad. Nedkylning av huset är ett problem som förvisso kan avhjälpas med en tillfällig elpatron.

Kan borrhålet frysa sönder?

Det finns exempel på bergvärmesystem som förstörts vid låga temperaturer. För samtliga fall är den gemensamma nämnaren ett långt avstånd ner till berggrunden. Detta innebär många meter foderrör, vilka kräver svetsning för att hålla ihop och hålla tätt mot påtryckande vätska utifrån.

Det har dessutom visat sig att 115 mm borrhålsdiameter ofta fungerar bättre än 140 mm, som länge var standard. Att större borrhålsdiameter påverkar risken för frysning kan bero på att det finns större volym för vatten att samlas och därmed frysa vid låga temperaturer.

4 saker att tänka på

  • För att undvika frusna borrhål bör du se till att energibrunnen blir rätt dimensionerad. Ska du exempelvis bygga ut huset, så måste du tänka på att detta innebär en ökad energiförbrukning.
  • Det är också viktigt att du tillsammans med den anlitade borraren kontrollerar vilken typ av berggrund som finns under tomten. En berggrund med sämre värmeledningsförmåga kräver en djupare energibrunn.
  • Som tidigare beskrivet är det viktigt att se över avståndet från markytan och ner till berggrunden. Om detta avstånd underskattas blir det aktiva borrdjupet kortare än avsett. Då kommer du inte heller kunna ta ut tillräckligt mycket energi ur borrhålet.
  • Den sista avgörande betydelsen för värmepumpens funktionalitet beror på hur långt ner grundvattnet finns. Om grundvattnet är längre ner i berget än vad som beräknats, så kommer energiutvinningen minska.

Det är ovanligt att borrhål fryser, men med tanke på det norrländska klimatet, så är det något du bör ha i åtanke innan du borrar för bergvärme.

Varför skiljer sig priserna?

Det långa avståndet mellan orterna kan innebära ett högre pris då somliga installatörer tar betalt för transportsträckan till tomten. Borrföretaget och installatören (som många gånger är samma) hinner därför inte med lika många installationer per månad, och därför kompenseras detta genom prissättningen.

Dessutom gör avstånden att det kan vara svårt att hitta flera leverantörer i närområdet. Avståndet ner till berggrunden varierar även lokalt, men överlag har exempelvis Västerbotten i snitt 11 meter ner till berggrunden från markytan. Detta kan jämföras med det nationella snittet på sju meter ner till berggrunden.

Priser för anmälan av bergvärmeinstallation

Innan du installerar bergvärme måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Priserna för anmälan varierar från kommun till kommun. Vissa kommuner väljer att inte visa handläggningskostnader på sin hemsida. Vi rekommenderar dig då att ta kontakt med ansvarig nämnd eller förvaltning.

Varför måste jag ansöka om tillstånd?

Det beror på att bergvärme klassas som miljöfarlig verksamhet eftersom etanolen i kollektorslangen påverkar grundvattnet negativt vid ett eventuellt läckage. Dessutom behöver kommunen veta var alla energibrunnar är förlagda, med tanke på reglerna kring avstånd mellan brunnar.

Energibrunnen, eller borrhålet, måste ligga minst 20 meter från närmaste borrhål. Normalt sett behöver det även ligga minst 10 meter från närmaste granntomt.

Anmälningsplikt

Det är anmälningsplikt på borrning för bergvärme. Om du inte ansöker om tillstånd blir du debiterad för olovlig miljöfarlig verksamhet. Det är också viktigt att du tar dig tid och fyller i formuläret korrekt. Om formuläret måste kompletteras får du betala för den extra handläggningstiden.

Begär offerter på bergvärmeinstallation

Eftersom bergets temperatur ligger på en jämn nivå året runt, påverkas inte själva värmepumpsystemet av låga utomhustemperaturer. Däremot kräver husets uppvärmningssystem mer energi under kallare dagar. För att få reda på hur mycket bergvärme i ditt område bör du begära offerter från olika företag. Då kan du enkelt räkna ut vad du kan spara per år vid investering av bergvärme.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?