SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 2 maj 2024

Bergvärme i Uppsala

I Sverige finns det uppskattningsvis 400 000 hus som värms upp med bergvärmepump. Bergvärme är därmed ett mycket populärt uppvärmningsalternativ. Dess fördelar är bland annat kring 80 procent energibesparing och att den klarar av klimatet i hela landet.

Här kan du läsa om olika fördelar med bergvärme.

Bergvärme är en stor investering med stora besparingar

  • Totalkostnad kan vara allt från 110 000 220 000 kronor
  • Återbetalningstid räknas vara 5 till 10 år
  • Energibesparingen ligger kring 80 procent

Enligt rekommendation ska du ta in offerter från tre leverantörer innan installation av bergvärme. Detta gör du enkelt genom att fylla i formuläret så kontaktar vi dig för att matcha dig med upp till fyra av våra samarbetspartners. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Hur mycket kostar bergvärme i Uppsala?

Vad kostar bergvärme? Som tidigare nämnt, kan totala priset för bergvärme vara allt från 110 000 till 220 000 kronor. Variationen på totalkostnaden är stor och påverkas av flera faktorer. De primära faktorerna som har en inverkan på totala priset är:

  • Husets värmebehov - Ju större värmebehov, desto effektivare värmepump krävs
  • Borrdjupet - Ju djupare hål, desto dyrare blir det
  • Jorddjup - Ju djupare jorddjup, desto mera foderrör måste installeras

Det finns även olika procedurer och kostnader vid tillståndsansökan för installation av bergvärme. Lägre ner på sidan du information om hur processen fungerar i Uppsala, samt en lista på kostnader för andra kommuner i Uppsala län.

Huset värmebehov

Ju större värmebehov huset har, desto större krav ställs på värmepumpen. För det första måste borrhålet dimensioneras korrekt för att klara av hushållets värmebehov. För det andra måste bergvärmepumpen vara tillräckligt effektiv för att klara av värmebehovet både under sommar- och vintermånaderna.

Bergvärmepumpar kostar allt mellan 60 000 och 100 000 kronor. I stort sett ökar priset parallellt med bergvärmepumpens effektivitet. Det finns dock också andra funktioner som har en inverkan på priset, exempelvis produkt, förlust vid varmvattenberedning och värmepumpens värmefaktor.

Du vet väl att du kan få bidrag för bergvärmepump med bidraget för energieffektivisering?

Borrdjupet

Borrdjupet bestäms också delvis enligt hushållets värmebehov, men även berggrundens art. Optimal berggrund för bergvärme är gammalt urberg med hög kvartshalt, som exempelvis gnejs och gnejsgranit. SGU:s kartvisare visar att Uppsalas berggrund består huvudsakligen av gamla granitoider som är lämpligt för utvinning av bergvärme.

Kostnad för borrning kan beräknas vara 300 kronor per meter, och är därmed en stor del av totalkostnaden. Eftersom berggrunden är i stort sätt lämplig för bergvärme i Uppsala, kommer borrdjupet förmodligen inte att bli ovanligt djupt.

Jorddjup

Jorddjupet kan vara avgörande om det är alls lönsamt att installera bergvärme. Jorddjup är avståndet mellan markytan och berggrunde. Enligt SGU:s anvisningar i Normbrunn -16, måste man installera foderrör ända ner till berggrunden, samt även två meter ner i berggrunden.

Om jorddjupet är tiotals meter på din tomt är bergvärme förmodligen inte det bästa alternativet för ditt hus. Detta beror på att foderrör kostar mellan 500 till 900 kronor per meter, och ökar därmed kraftigt på de totala kostnaderna.

I genomsnitt är jorddjupet i Sverige kring sju meter. Sannolikheten är alltså rätt så liten att det är exceptionellt stort jorddjup just vid din tomt.

Tillståndsansökan för bergvärme i Uppsala

I allmänhet sker tillståndsansökan för bergvärme på samma sätt var än i Sverige du bor. Det kan dock finnas vissa variationer i kostnader, regler och bilagor som ska lämnas in till kommunen. Myndigheten som handlägger ärenden gällande bergvärme är kommunens miljökontor.

I Uppsala kostar ansökan om tillstånd för upp till två hushåll:

  • 2170 kronor - utanför vattenskyddsområde
  • 2713 kronor - om huset är beläget inom det yttre vattenskyddsområdet

Vid anläggningar som gäller för fler än två hushåll betalas även en handläggningsavgift som är 1085 kronor per timme. Notera även att om ditt hus är beläget på ett skyddsområde för grundvattentäkter, kanske du inte beviljas tillstånd för installation av bergvärme.

Förarbeten innan installation

En bergvärmeanläggning påverkar oftast flera parter, eftersom avståndet mellan energibrunnar ska vara minst 20 meter. Därför är det viktigt att du beaktar dina grannar och tillsammans hittar en optimal placering för energibrunnen och bergvärmepumpen. Detta för att alla ska ha samma förutsättningar att skaffa bergvärme.

De flesta kommuner baserar sina anvisningar på SGU:s råd och riktlinjer som nämns i Normbrunn -16. Mer specifika regler för din kommun finner du vanligen på kommunens webbplats. Exempelvis de regler som gäller för Uppsala kommun kan hittas från kommunens webbplats.

Tips inför installation av bergvärme

Bra tips på vad du kan göra innan installation av bergvärme är att använda ledningskollens tjänst för att utreda ifall du har eventuella underjordiska ledningar under din tomt. Detta hjälper dig i att hitta ett optimalt ställe där du kan placera ditt borrhål.

Anlita en bergvärmeinstallatör innan du ansöker om tillstånd. Installatören måste vara certifierad för att vara berättigad att utföra installationen. Detta beror på att arbetet klassas som miljöfarlig verksamhet och måste därför utföras av godkända installatörer.

En bergvärmeinstallatör är en expert inom sitt verksamhetsområde, och kan därmed ge dig värdefulla tips inför installationen. Installatören kan även ge dig en realistisk bedömning gällande installationen och kostnader som den för med sig.

Du vet väl att du kan få rotavdrag för värmepump när du installerar din bergvärmepump?

Avgift för tillståndsansökan i andra kommuner i Uppsala län

Älvkarleby - Anmälan kostar 3072 kronor.

Östhammar - Anmälan kostar 4000 kronor. Inom vattenskyddsområde måste tillstånd ansökas, och kostar 10 000 kronor.

Uppsala - Utanför vattenskyddsområde kostar det 2170 kronor. Inom det yttre vattenskyddsområdet kostar det 2713 kronor.

Knivsta - Anmälan kostar 2260 kronor.

Som det framgår i listan ovan, kan man konstatera att avgifterna för anmälan varierar mycket beroende på kommun. Om din kommun inte finns bland dessa, kan du besöka din kommuns hemsida.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner