Jordvärmepump

Jämför pris och kvalité på jordvärmepump - beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Jordvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Jordvärmepump - Information och priser

Med en jordvärmepump värmer du upp din villa med förnybar solenergi som lagrats i marken. Jordvärme fungerar på liknande sätt som bergvärme. Vid båda metoderna används samma sorts värmepumpar, men istället för att borra en energibrunn i berggrunden, grävs en lång kollektorslang ner på 1-1,5 meters djup. Jordvärmepumpen passar bra om du har normal till hög energiförbrukning och en fri tomtyta på cirka 400 till 600 m².

Pris - jordvärmepump

Priset på jordvärmepumpar varierar mellan 40 000 kr till 80 000 kr, men vill man göra en ekonomiskt hållbar affär bör man inte stirra sig blind på prislappen. En rätt dimensionerad värmepump täcker i högre grad hushållets energikostnader då mindre “top-up” energi från en annan värmekälla krävs på vintern, vilket sänker kostnaderna. Vad som avgör priset på jordvärmepumpen är främst verkningsgraden och märket.

Effekten eller verkningsgraden på jordvärmepumpen mäts i ett COP-värde, coefficient of performance. COP-värdet beräknas genom hur många kilowatt värmepumpen kan generera i förhållande till  förbrukad kilowatt. Det betydera att om en värmepump har ett COP-värde på 3 så genererar den 3 kilowatt per förbrukad kilowatt. verkningsgraden ligger vanligen mellan 1 till 5 COP, ju högre desto bättre.


Det finns många olika märken för jordvärmepumpar på den svenska marknaden. Ofta är de mer kända märkena aningen dyrare, men i förekommande fall har de även bättre kvalitet och garantier. Det kan vara så att du som kund har preferenser vad gäller märke på värmepump, men ett bra tips är att lyssna på leverantören. De kan göra en rättvis och professionell bedömning av vilken typ av jordvärmepump som behövs till ditt hushåll. En rätt dimensionerad värmepump är viktigare än varumärket. 


Grävning - jordvärmepump

Jordvärme är i de flesta fall billigare än bergvärme på grund av att man inte måste borra en djup energibrunn i berget. Eftersom grävningen inte kräver certifiering är det dessutom en del som väljer att utföra grävningen själv.Tänk på att kolla med din kommun innan du börjar gräva så inte ledningar eller rör i marken blir förstörda.

Har man inte en grävmaskin lämpad för ändamålet kan man hyra detta hos ett maskinuthyrningsföretag, vilket kostar cirka 700 till 1500 kr per dygn. Att istället låta markvärmeinstallatören stå för även grävningen är ingen dum idé. Då är du säker på att djupet blir rätt och du slipper eventuella komplikationer om jordlagret är stenigt. Priset för grävning via installatören brukar ligga på cirka 500 till 1000 kr i timmen, men är då berättigat till ROT-avdrag.

Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!

Fyll i formuläret till höger så matchar vi dig med våra samarbetspartners. Få hem flera olika offerter och jämför pris och kvalité. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser. 

Total kostnad för jordvärmepump

Den totala kostnaden för jordvärme, även kallat ytjordvärme eller markvärme, brukar hamna mellan 80 000 kr till 130 000 kr. Precis som andra värmepumpar varierar även jordvärmepumpar i pris beroende på en rad faktorer. De vanliga posterna som ingår i en offert på jordvärmepump är exempelvis:

  • Värmepumpen vars pris ligger mellan 40 000 kr till 80 000 kr beroende på märke, modell och effekt. 

  • Arbetskostnaderna vilka ligger på cirka 20 000 kr till 40 000 kr, varav en del är kostnader för grävning och anläggning av kollektorslang, och en annan del är kostnaden för installation och driftsättning. 

  • Material och kollektorslang kan uppgå till mellan 10 000 till 25 000 kr, dels beroende på hur lång kollektorslang som ska anläggas.
  • Övriga kostnader kan tillkomma. Det kan exempelvis vara kostnader för ansökan om tillstånd hos kommunen, kostnader för borttagning av gammal panna, utbyte av uttjänta radiatorer, anläggning av gräsmatta efter grävning samt utkörningstillägg för vissa platser runtom i Sverige. 

  • Kostnad för totalentreprenad vid anläggning och driftsättning av jordvärme brukar beräknas uppgå till mellan 70 000 och 130 000 kr. 

Kostnad _jordva ̈rmepump _offert

Läs även: Jordvärme - till vilket pris?

Månadskostnad för jordvärmepump

Då värmepumpar drivs av el, är månadskostnaden för jordvärme i allra högsta grad påverkad av elpriserna på den svenska marknaden. Enligt Elskling.se var elpriset för 2014 relativt lågt, men förväntas öka med cirka 15 procent i 2015. De ökande elpriserna beror bland annat på väderutvecklingen som påverkar uppvärmingsbehovet.

Ett tips för att sänka dina kostnader är att se över ditt elavtal: Kan du binda kostnaderna eller förhandla om priset? Se även över dina uppvärmingsvanor och isolering. Kanske har ni väldigt varmt hemma? Runt 20°C anser de flesta är en behaglig inomhustemperatur som räcker gott och väl.

För att kunna beräkna ett ungefärligt prisexempel på vad månadskostnaden för en jordvärmepump kan uppgå till räknar på att elpriset hamnar på 130 öre per kilowatt, inklusive skatter och avgifter. Hushållet vi räknar på har en el-förbrukning för uppvärming på 20 000 kilowatt per år. Man installerar en jordvärmepump med COP-värde 3. Detta skulle ge oss en årskostnad på cirka 8700 kr, och en månadskostnad på cirka 725 kr. Om vi jämför med vad det skulle kostat om vi istället värmer upp hushållet med direktverkande el, är årskostnaden  26 000 kr och månadskostnaden 2170 kr. Vi drar alltså ner kostnaderna med cirka cirka 66 procent.

Jordvaerme _maanadskostnad

Läs även: Så stor är månadskostnaden för jordvärme.

Fakta om jordvärmepump

När jordvärmepumpen väl är på plats används värmen i markytan för att värma upp inomhustemperaturen och varmvattnet. Eftersom kollektorslangen ligger relativt ytligt kan jordvärmepumpen vara känslig för riktigt kallt klimat under en längre period. Därför är jordvärme mer effektivt i södra Sverige än i de norra delarna.

När inte jordvärmepumpen räcker till, behöver man använda ytterligare en värmekälla, exempelvis en vedkamin eller att en elpatron kickar in.I samband med att utvecklingen går framåt förbättras även tekniken kring jordvärmepumpar och övriga tillbehör. Idag har en jordvärmepump en livslängd på upp till 20 år, därför lämnar de flesta leveratörerna på marknaden idag fördelaktiga garantier.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!