Jämför pris och offerter på Luft-vattenvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 08 juni 2021

Fördelar och nackdelar med luft-vattenvärmepump

Vad är luft-vattenvärmepumpens för- och nackdelar?

Luft-vattenvärmepumpar är populära i Syd- och Mellansverige för småhus med ett årligt värmebehov upp till 25 000 kWh. Nedan kan du se luft-vattenvärmepumpens primära fördelar och nackdelar.

Fördelar

  • ThumbsupSpara upp till 60 procent energi
  • Ett av de billigaste uppvärmningsalternativen i Sverige
  • Billigare än markvärmepumpar
  • Värmen fördelas jämnt i hela huset

ThumbsdownNackdelar

  • Kräver ett vattenburet uppvärmningssystem
  • Rekommenderas inte till hus i norra Sverige
  • Försämrad effekt vid frostbildning

Priset på luft-vattenvärmepumpar och leverantörernas offerter på kan variera. Genom att fylla i formuläret högst upp till höger får du upp till fyra offerter på luft-vattenvärme. Du kan sedan välja den offert som bäst motsvarar dina preferenser. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser!

Fördelar med luft-vattenvärmepump

En av luft-vattenvärmepumpens primära fördelar är stora energibesparingar och att investeringskostnaden är lägre än för markvärmepumpar. GreenMatch har nedan listat några fördelar med luft-vattenvärmepump.

Upp till 60 procent energibesparing

Enligt Energimyndighetens test kan du spara 45 till 60 procent energi med en luft-vattenvärmepump. Den verkliga besparingen kan variera beroende på märke, modell och effekt. Läs mer i GreenMatch jämförelse på luft-vattenvärmepumpar.

En betydande fördel med en luft-vattenvärmepump är att den till skillnad från en luft-luftvärmepump även värmer tappvattnet. Du behöver därmed inte en supplementär värmekälla för tappvattnet med en luft-vattenvärmepump.

Ett billigt uppvärmningsalternativ

Energimyndighetens rapport gällande värmepumpar visade att luft-vattenvärme och bergvärme var bland de billigaste uppvärmningsalternativen i Sverige.

Nuförtiden kan luft-vattenvärmepumpar nå en årsvärmefaktor (SCOP) upp till 3, då det gäller småhus med ett värmebehov upp till 25 000 kWh. Detta betyder att värmepumpen i snitt förbrukar tre gånger mindre energi än vad den producerar.

Billigare än markvärmepumpar

Om du bor i Syd- eller Mellansverige och har ett årligt värmebehov under 25 000 kWh kan en luft-vattenvärmepump vara det rätta valet för dig. Detta genom att investeringskostnaden för en luft-vattenvärmepump är mindre än kostnaden för bergvärme eller jordvärme.

Ju lägre värmebehov ditt hus har, desto mindre blir de årliga energibesparingarna i konkreta pengar. Detta betyder att en stor investeringskostnad tar längre tid att återbetala då husets värmebehov är lägre.

På grund av den lägre investeringskostnaden är luft-vattenvärmepumpar ett mycket bra val för småhus med lägre värmebehov. Markvärmepumpar kan däremot vara ett bättre alternativ om det årliga värmebehovet överstiger 25 000 kWh.

Jämn värmefördelning

En stor fördel med luft-vattenvärmepump är att den kopplas till husets vattenburna distributionssystem. Det vattenburna distributionssystemet möjliggör en jämn värmefördelning, eftersom radiatorerna vanligtvis är utspridda i alla rum. Man kan jämföra detta med luft-luftvärmepump som blåser in värme endast från stället där värmepumpen är placerad.

Bästa energibesparingarna når du om du dessutom har golvvärme, eftersom golvvärme inte behöver lika hög framledningstemperatur som radiatorer. Illustrationen nedan ger en överblick om luft-vattenvärmepumpens funktion samt koppling till det vattenburna distributionssystemet.

1 1: En utedel tar in värme från utomhusluften och överför den till köldmediumet. 2 2: En kompressor ökar trycket, vilket i sin tur ökar temperaturen på köldmediumet ytterliggare. 3 3: Köldmediumet överför värmen till en vattentank via en värmeväxlare. 4 4: Varmvattnet från tanken går ut till i radiatorerna i huset. 5 5: Kallvattnet går tillbaka till vattentanken. 6 6: Köldmediumet kyls ner av vattnet i tanken, för att sedan minskas sedan i tryck och gå tillbaka till utedelen för att värmas upp på nytt.
Luft-vattenvärmepump

Nackdelar med luft-vattenvärmepump

Den primära nackdelen med luft-vattenvärmepumpar är att de inte lämpar sig till hus med ett värmebehov som överstiger 25 000 kWh per år. Nedan har GreenMatch listat ut flera nackdelar som lönar sig att beakta vid val av värmesystem.

Behöver ett vattenburet distributionssystem

Ovan nämndes fördelen med ett vattenburet distributionssystem. Det kan dock även ses som en nackdel. För att kunna installera denna typ av värmepump måste huset ha ett vattenburet ditributionssystem. Om du inte redan har det måste du alltså installera ett vattenburet system i ditt hus innan du kan installera luft-vattenvärme. Det brukar dock bli så dyrt att det lönar sig att överväga andra alternativ, som exempelvis frånluftsvärmepump.

Inte optimalt för hus i norra Sverige

En till nackdel är att luftvärmepumpen är beroende av temperaturväxlingar. Detta är även orsaken till att denna typ av värmepump inte rekommenderas för hushåll i norra Sverige.

En luft-vattenvärmepump fungerar ner till -25 grader, men man kan säga att de fungerar optimalt ner till -15 grader. Maximala effekt från luft-vattenvärmepumpen får du ner till nollgradiga temperaturer.

Minskad effekt vid frostbildning

Isbildning på värmepumpen är främst ett problem då luftfuktigheten är hög och temperaturen sjunker under 7 grader. Energimyndighetens test har bevisat att frostbildning på värmepumpen försämrar dess effekt.

För att undvika detta har de flesta luft-vattenvärmepumpar automatisk avfrostning. Hur avfrostningen sker beror på värmepumpens egenskaper. En traditionell avfrostning sker med manuell tidsinställning, medan de moderna luft-vattenvärmepumparna automatiskt påbörjar avfrostning vid behov.

Vissa värmepumpar kommer ytterligare med en elkabel, vars uppgift är hindra isbildning under värmepumpen. Detta kan givetvis förorsaka en ökad elförbrukning under vintern, men däremot kan den vara vital för värmepumpens funktion.

Är luft-vattenvärme det rätta alternativet för dig?

Det finns både fördelar och nackdelar med olika uppvärmningssystem. När det kommer till val av värmesystem måste man därmed söka det värmesystem vars egenskaper lämpar sig bäst för ditt hus.

Vi på GreenMatch kan hjälpa dig att motta flera offerter på luft-vattenvärme. Fyll i formuläret ovan så kontaktar vi dig för att matcha dig med våra samarbetspartners! 

Beställ offerter på luftvärmepumpar

Fyll i formuläret på bara en 1 minut