Jämför pris och offerter på luftvärmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 04 mars 2021

FTX

Ett energieffektivt system

FTX är en vanlig benämning på från och tilluftsventilation med återvinning, vilket är ett energieffektivt system för att återvinna ventilationsluft. Värmen i frånluften återvinns med ett värmeväxlingssystem, men FTX-system kan även rena luften, till skillnad från frånluftsvärmepumpar som endast återvinner värmen.

Huset ventileras genom två separata kanalsystem med en frånluftsfläkt och en tilluftsfläkt. Aggregatet placeras lämpligen på vinden eller inne i huset. Tilluften går ut till sovrum och vardagsrum, samtidigt som frånluften tas från kök och våtutrymmen. I värmeväxlaren absorberas värmen i frånluften och förs över till tilluften.

Med ett FTX-system kan energibesparingen bli mellan 50 och 80 procent om man jämför med ett hus där värmen inte återvinns. Energimyndighetens test av FTX-system visade att man kan spara mellan 3000 och 6000 kWh per år, med den högsta energibesparingen i norra Sverige.

Behöver du investera i ett FTX-system? Då är du välkommen att beställa offerter hos oss för bästa pris. Du gör det genom att fylla i formuläret ovan. Det finns flera fördelar med att använda vår tjänst:

 • Du får upp till 4 offerter från lokala leverantörer
 • Det är helt kostnadsfritt, utan förpliktelser
 • Du slipper leta runt bland alla leverantörer själv
 • Eftersom leverantörerna konkurrerar om dig får du ett bättre pris
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så fungerar ett FTX-system

Förklaring av F, T och XBild på hur FTX fungerar inne i ett hus
 1. Frisk uteluft, så kallad tilluft, kommer in genom ventilationen.
 2. Tilluften är kall när den värms upp i värmeväxlaren med hjälp av den uppvärmda luften som ska lämna rummet, frånluften.
 3. Den uppvärmda luften förs ut i huset med hjälp av ett fläktsystem.
 4. Förorenad luft förs ut från kök och badrum samt andra våtutrymmen. Köksfläkten har ofta ett separat kanalsystem, eftersom brandrisken ökar om man får in fett i värmeväxlaren.
 5. Frånluften, vars värme har absorberats, lämnar byggnaden.

Isolerat hus ger högre energibesparing

För optimal energibesparing med FTX ska huset vara väl isolerat. Ett tätt hus innebär en ökad besparing på mellan 30 och 50 procent, beroende på val av FTX-aggregatets märke och modell. Låga årsmedeltemperaturer liksom stor bostadsyta ökar ytterligare energibesparingen vid användning av FTX-system. Det beror på att den normala energiförbrukningen är högre än för ett mindre hus i södra Sverige.

FTX-systemet är väldigt effektivt även vid låga utomhustemperaturer, till skillnad från andra luftvärmepumpar såsom exempelvis luft luft värmepump eller luft vatten värmepumpar. Energimyndighetens test av åtta FTX-aggregat visade att skillnaden i energibesparing minskar med i genomsnitt 2 procent när temperaturen sjunker från 2°C till -15°C. Nedan ser du en jämförelse mellan energibesparing beroende på geografiskt läge och täta jämfört med otäta hus.

FTX: Energibesparing för täta och otäta hus
Städer Årsmedeltemperatur Tätt hus Otätt hus
Kiruna 0°C 5345 kWh 3125 kWh
Stockholm 6°C 3490 kWh 2095 kWh
Malmö 9°C 2555 kWh 1580 kWh

Beräknad bostadsareal är 130 m², och som synes sker den största energibesparingen för huset som är beläget i Kiruna. I Stockholm sjunker besparingsmöjligheterna något, för att i Malmö uppvisa den lägsta besparingsnivån. Värdena är grundade på ett genomsnitt av uppvisad effekt från de testade FTX-aggregaten.

Priserna på FTX-aggregaten varierar mellan 17 000 och 32 000 kronor. Det billigaste FTX-systemet är också det med sämst effekt och flest filterbyten, även om filtrena för denna pump är de absolut billigaste. Det dyraste FTX-systemet har lägst ljudnivå, men är inte nödvändigtvis mest effektivt. Lägst ljudnivå får du genom minsta möjliga lufthastighet i kanalerna. Buller kan bero på felaktig montering eller dåligt isolerade och alltför trånga kanaler.

Olika typer av FTX-system

Det finns två vanliga typer av värmeväxlare för FTX-system:

 • Roterande värmeväxlare
 • Plattvärmeväxlare, kallas även korsströms- eller motströmsvärmeväxlare.

Den roterande värmeväxlaren är tillverkad av veckade aluminiumprofiler formade som ett hjul. Här värmer frånluften upp rotorn som i sin tur värmer upp tilluften. Denna typ av värmeväxlare har vanligen en högre verkningsgrad jämfört med plattvärmeväxlaren och den behöver inte frostas av.

Plattvärmeväxlaren består också av aluminium, men istället för en rotor, så passerar från- och tilluften varandra i ett lamellpaket. Även här värmer frånluften upp den veckade aluminiumplåten och tillför värmen i tilluften. Denna typ av värmeväxlare måste frostas av om vintern, vilket ofta sker automatiskt när ventilationen stoppas några gånger om dagen.

FTX & filterklasser

Det finns olika typer av filter och i småhus används vanligen filterklasserna F, som står för finfilter, och G, vilket betyder grovfilter. Det förekommer även filter som märks med EU, vilket är den europeiska motsvarigheten för finfilter. Ju högre nummer som följer bokstaven, desto bättre renar filtret luften. Filterklasserna för de olika FTX-aggregaten i testet från 2010 varierade från G3 till F7.

Du byter lämpligen filtren under pollensäsongen eller hösten. Bor du i en storstad, kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet, eftersom luften är smutsigare i stadsmiljö. Priserna för filter varierar mycket, och beroende på val av FTX-aggregat, så finns det olika filter som lämpar sig bäst.

Bostadshus rekommenderas ha ett tilluftfilter av minst klass F7. Lägre filterklasser renar helt enkelt inte luften tillräckligt bra. Sämre filterklass i FTX-systemet gör också att du måste byta filtret oftare, eftersom de absorberar mer smuts och partiklar.

Fördelar med FTX

 • Du kan spara mellan 50 och 70 procent av din energiförbrukning.
 • Fungerar utmärkt vid låga temperaturer. 
 • Högst energibesparing kan uppnås i stora hus på höga breddgrader, vilket också är de hushåll som normalt sett har högt värmebehov. 
 • FTX kan installeras i hus med hög radonhalt, eftersom ökad ventilering minskar radonhalten.

FTX-system kräver en viss skötsel

Liksom andra typer av luftvärmepumpar behöver man underhålla FTX-systemet så att det fungerar som det ska. Kanaler, ventiler, fläktar och ventilationsaggregat måste regelbundet rengöras. Även filter måste bytas ut med jämna mellanrum.

Styrningen av FTX-systemet kan vara automatiskt eller manuellt. Genom manuell styrning kan man minska luftflödet när man inte är hemma, och likaså öka det när många personer befinner sig i huset, vilket kan spara energi. Det är dock viktigt att tänka på att minimikravet för luftflödet i svenska hem är fyra liter luft per sekund och person.

Ett dåligt skött ventilationssystem kan innebära sämre inomhusluft än om man inte har någon typ av ventilation. Det är alltså viktigt att sköta FTX-systemet på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om vad du bör tänka på vid installation och användning av FTX-system nedan.

5 saker att tänka på gällande FTX
 • Anlita en specialist. Installation och justering av FTX-system ska utföras av en specialist på ventilationsanläggningar.
 • Rätt inställningar och korrekt injustering ger god inomhusluft och minskar även systemets energiförbrukning.
 • Byt filtren med jämna mellanrum. Smutsiga filter ökar energianvändningen och kan ge låga luftflöden.
 • Välj filter av hög kvalitet. Filter med låg kvalitet kan innebära att smuts och microorganismer samlas i kanalen för tilluften, vilket sedan sprids vidare in i huset.
 • Håll fläktarna igång hela tiden. Om de stängs av exempelvis under natten, kan föroreningar spridas via kanalsystemet.
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut