Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 19. oktober 2018

Luftvärmepumpar fungerar även på vintern

En luftvärmepump fungerar vanligtvis ner till en temperatur på -20 grader. Detta kan dock variera beroende på tillverkare och modell. Det finns många fall där luftvärmepumpar fungerat väldigt bra i betydligt kallare temperaturer, till och med ner till -35 grader i testmiljöer.

Även om luftvärmepumpar bevisligen klarar av kalla klimat rekommenderas generellt dessa för mellersta och södra Sverige medan markvärmepumpar är vanligare i de norra delarna av landet.

I detta inlägg kan du läsa om:

Luftvärmepumpens verkningsgrad i kalla temperaturer

Luftvärmepumpar kan ha en aningen lägre effektivitet i minusgrader. Orsaken till detta är att värmepumpens verkningsgrad (värmefaktor) sjunker i kallare temperaturer. Verkningsgraden identifieras genom COP-värdet.

Moderna luftvärmepumpar är ändå väldigt driftsäkra och klarar av att prestera hela vintern. För att få en mer realistisk bild över värmepumpens prestanda rekommenderar vi att se på SCOP-värdet, som beaktar temperaturväxlingarna mellan årstiderna.

Läs mera om COP och SCOP i : Vad säger värdet för COP om värmepumpen?

På vintern behöver värmepumpen mer elektricitet för att producera värmeenergi. Detta bidrar till att dina besparingar blir mindre än på sommaren men luftvärmepumpar är ändå en pålitlig värmekälla som kan spara upp till 60 % av din energiförbrukning.

Elpatron för mera värme på vintern

Om du är orolig att värmen inte räcker till på vintern eller att luftvärmepumpen blir dyr i drift kan det löna sig att kombinera din värmepump med en elpatron. Elpatronen kan förse hushållet med både värme och varmvatten.

På vintern kan det bli ekonomiskt lönsammare att låta elpatronen ta över om det blir riktigt kallt och då är det viktigt att värmeanläggningen är korrekt dimensionerad. För bästa besparing ska värmepumpen täcka cirka 90 % av det årliga värmebehovet och elpatronen står för resterande 10 % på vintern.

Elpatronen är dessutom bra att ha om det skulle uppstå något problem med värmepumpen så att ditt hushåll inte blir helt utan värme.

Luft-luft eller luft-vattenvärmepump på vintern?

Det finns två olika sorters luftvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Båda har samma så kallade “utedel” som samlar in uteluft för att skapa värmeenergi. De skiljer sig dock från varandra i distributionssystem (innedel), det vill säga i hur värmen distribueras inne i hushållet.

Båda fungerar vintertid men tack vare sitt vattenburna värmesystem (radiatorer eller golvvärme) ger luft-vattenvärmepumpen en jämnare värmefördelning samt tappvarmvatten och fungerar således som en primär, heltäckande värmekälla.

För luft-luftvärmepumpen däremot är det svårare att sprida värmen i huset på vintern. Detta eftersom den blåser ut varm luft från en fläkt som kan ha svårt att nå alla utrymmen när det är kallare. Därför kräver dessa värmepumpar några extra åtgärder för att du ska få ut det mesta av din värmepump när det är kallt ute.

Snabbguide - Få det bästa ur din luft-luftvärmepump under vintermånaderna


Bästa inställningarna för din luft-luftvärmepump:

  • Genom att öka temperaturen och fläkthastigheten sprids värmen bättre
  • Flödesriktningen kan också hjälpa värmespridningen
  • Använd alltid heat-läge istället för auto, eftersom auto börjar kyla ned ifall temperaturen stiger över den inställda och förbrukar då energi i onödan

Underhåll:

  • Filtren i luft-luftvärmepumpens innedel kräver regelbunden putsning, gärna varannan vecka

Luft-luftvärmepumpen fungerar endast som en komplementerande värmekälla och du behöver en annan primär källa för att hjälpa till under de kallaste dagarna som t.ex. el-element eller braskamin.

Luftvärmepumpens utedel kräver manuellt underhåll på vintern

För att du ska få bästa möjliga effekt och energibesparing ur din luftvärmepump på vintern, samt för att undvika onödigt slitage måste du använda den på rätt sätt. Detta innebär framförallt att luftvärmepumpens utedel tas om hand genom att bland annat hålla den is- och snöfri.

5 skötseltips för luftvärmepumpens utedel

 

  1. Du bör se till att utedelen hålls snö- och isfri.

  2. Luftvärmepump med isbildningFör en luftvärmepump i drift bildas en del kondensvatten i utedelen som fryser till is under vintern. Värmepumpen måste därför avfrostas, vilket den gör automatiskt, men det lönar sig att granska isläget manuellt med jämna mellanrum för att vara på säkra sidan.

  3. Du måste se till att smältvattnet som uppstår från avfrostningen rinner ut och iväg från utedelen för att hindra isbildning inuti eller ovanpå den. Även is under eller runt omkring kan skada utedelen.

  4. Ett mycket bra alternativ för att skydda utedelen är att bygga ett “värmepumpshus” som skyddar värmepumpen både uppifrån och från sidorna, alternativt kan man placera den på ett ställe där den har skydd som t.ex. under en högre terrass eller under takgaveln. Om du inte kan placera utedelen under skydd måste du manuellt avlägsna snö och is samt se till att t.ex. smältvatten inte rinner ner på den.

  5. Om det är möjligt kan värmepumpen också placeras på ett soligt ställe (t.ex. mot söder) så att solen naturligt hjälper att hålla utedelen varmare.

Var i Sverige du bor kan också påverka mängden frost som bildas på utedelen. Närmare kusten där luften är fuktigare skapas frost lättare än inåt landet.

Serva din luftvärmepump

Det är också viktigt att du anlitar en professionell tekniker emellanåt för att serva din luftvärmepump. Detta behöver du inte göra alltför ofta men vart annat år är en bra utgångspunkt.

Anlita även en certifierad installatör om du väljer att införskaffa en luftvärmepump. Detta för att säkerställa korrekt dimensionering av värmepumpen och ökad driftsäkerhet.

Via GreenMatch får du upp till 4 offerter på luftvärmepumpar från certifierade installatörer, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Genom att ansöka om flera offerter garanterar du bäst pris och kvalitet. Fyll i formuläret ovan och låt oss sköta resten!

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!