SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera bergvärme!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
1/5
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 9 april 2024

Kostnader vid borrning till bergvärme

Totalkostnaden för att borra energibrunn för bergvärme

Kostnaden för att borra en energibrunn, vid installation av bergvärme, beror främst på hur djupt det måste borras. Detta påverkas i sin tur av hushållets värmebehov, husets areal och berggrundens mineralsammansättning. Ju större hus och ju högre värmebehov, desto djupare borrhål krävs. Bergarter med hög densitet och hög vattenhalt leder energi bättre än porösa bergarter.

Vanligen är det aktiva borrdjupet mellan 50 och 200 meter ner i berget, exklusive avståndet från markytan ner till berggrunden. Sträckan ner till berget innebär en extra kostnad, eftersom denna måste isoleras med så kallade foderrör. Dessa rör – gjorda i stål – förhindrar jordras och håller ytvatten och grundvatten separerade från varandra.

Är du intresserad av att få reda på hur dina förutsättningar för att skaffa bergvärme ser ut? Beställ offerter på bergvärme redan idag.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Den totala kostnaden för borrning av bergvärme varierar därför mycket beroende på situationens förutsättningar. Ett stort hus på flera hundra kvadratmeter kan till och med behöva borra två energibrunnar för att täcka värmebehovet. Detta beror på att man beräknar kunna utvinna mellan 10 och 40 watt per meter aktivt borrhål. I södra Sverige kan man utvinna mer energi än i de norra delarna.

Bergvärme kostnad för borrning

Faktorer som påverkar kostnaden för borrning av bergvärme

Val av leverantör & geografiskt läge
Energimyndigheten menar att kostnaden för installation av bergvärme kan skilja sig så mycket som med 25 procent beroende på leverantör, och med 60 procent beroende var i landet du bor. Storstäderna har högre konkurrens om leverantörerna, vilket gör att de kan hålla höga priser.

För att få bra erbjudanden bör du ta in offerter från minst tre olika leverantörer. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret överst på denna sida. På så vis kan du beställa och jämföra upp till 4 offerter gratis – helt utan förpliktelser.

Hushållets värmebehov
Bergvärme rekommenderas främst för hushåll som har en energiförbrukning på minst 20 000 kWh per år, exklusive hushållsel. Det beror på att installationen innebär en förhållandevis hög kostnad, och energibesparingen ökar med mängden energi som förbrukas. Du kan läsa mer om hur detta fungerar i inlägget om: Vad säger värdet för COP om värmepumpen?

Värmepumpens effektstorlek
Beroende på energibrunnens aktiva borrdjup krävs en viss storlek på värmepumpen. En något underdimensionerad bergvärmepump går att kompensera med ett djupare borrhål, liksom ett något underdimensionerat borrhål kan kompenseras med en större bergvärmepump. De två delarna är alltså ömsesidigt beroende av varandra. Däremot är denna typ av kompensering inget som rekommenderas, utan man bör se till att dimensionera borrhål och värmepump efter husets förutsättningar.

Typ av berggrund
Berggrundens värmeledningsförmåga påverkas av mineralsammansättningen, det vill säga vilken typ av bergart som berggrunden består av. Stora delar av Sveriges berggrund består av urberg, såsom granit och gnejs, vilket leder värme förhållandevis bra. Därför är bergvärme ofta en välfungerande värmekälla i Sverige. Porösa bergarter har en sämre värmeledningsförmåga, och återfinns framför allt som kalksten i kustnära områden samt på Öland och Gotland.

Grundvattnets medeltemperatur
Grundvattnets temperatur är avgörande för hur mycket energi som kan utvinnas per meter aktivt borrhål. I Kiruna är grundvattnets medeltemperatur endast 0,7°C, vilket kan jämföras med Malmös grundvatten som har en genomsnittlig årstemperatur 7,3°C. Detta gör att man i södra Sverige inte behöver borra lika djupt för bergvärme jämfört med vad som krävs i Norrland, vilket i sin tur leder till högre kostnader.

Nu vet du mer om vad som krävs för att skaffa bergvärme. Beställ offerter redan idag och börja ta kontroll över dina värmeräkningar. 50 000 svenskar har redan använt GreenMatch offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Borrning för bergvärme kräver isolerande foderrör

Foderrör monteras från strax under markytan och minst två meter ner i berggrunden. Den kortaste rekommenderade längden för foderrör är däremot sex meter, vilket ofta ingår i standardpriset för borrningen. Har du till exempel 12 meter ner till berggrunden, så krävs det 14 meter foderrör, vilket också innebär en extra utgift.

Här kan du läsa mer om att borra för bergvärme: borra bergvärme.

Eftersom foderrör består av sammansvetsade stålrör så är de dels relativt dyra i inköp och dels så kräver de ganska mycket arbete för att få på plats. Det är vanligt att brunnsborrare tar mellan 500 och 1000 kronor per meter foderrör, vilket lätt blir en extra kostnad på några tusenlappar. Kontrollera med din borrningsfirma hur många meter foderrör som ingår, och hur stor kostnaden per ytterligare meter är.

Anledningen till att man måste ha foderrör hela vägen ner i berggrunden är för att skydda kollektorslangen och grundvattnet. Eftersom marklagret består av jord så riskerar denna flytta på sig, vilket kan leda till jordras ner i borrhålet. Dessutom tränger vatten lättare igenom ett jordlager jämfört med berggrund, vilket kan leda till att ytvatten tränger ner längs med kollektorslangen och blandar sig med grundvattnet om inte kollektorslangen isolerats väl.

Anmälan för att borra för bergvärme innebär en viss kostnad

kostnad för bergvärme

Innan du påbörjar installation och borrning för bergvärme, så måste du göra en anmälan till din kommuns miljökontor eller motsvarande institution. Kostnaden för anmälan om installation av bergvärmepump skiljer sig mycket åt beroende på var i landet du bor. Framför allt i storstäderna tenderar priserna att vara högre än i landsbygdskommuner.

Nedan följer exempel på kostnaden för anmälan av bergvärme i ett flertal kommuner:

Stockholm  5250 kronorÖstersund  1010 kronorUmeå  920 kronorLuleå  1570 kronorKiruna  1200 kronorVäxjö  1660 kronorMalmö  3200 kronorGöteborg  3920 kronorUppsala  2170 kronorSundsvall  881 kronor

Observera att dessa avgifter motsvarar kostnaden att anmäla installation av en värmepump med en effektstorlek på maximalt 10kW. Om du bor inom eller i närhet till ett vattenskyddsområde, så finns det kommuner som tar ut en extra avgift för detta, eftersom det tar längre tid att handlägga den typen av ärenden.

Likaså finns det kommuner som tar ut en timtaxa för handläggningen av ärendet. Exempel på sådana kommuner är exempelvis Linköping och Härnösand.

Vidare finns det några saker att tänka på innan du gör din anmälan:

 • Skicka in anmälan om installation av bergvärme minst sex veckor innan planerad installation. Många kommuner har detta som riktvärde för hur lång tid det kan ta för anmälan att handläggas.
 • Se till att det är minst 10 meter från beräknad plats för energibrunnen och närmaste granne. Om detta inte är fallet, kan du behöva styrka din anmälan med en fullmakt från grannen som godkänner borrningen.
 • Bor du inom ett vattenskyddsområde, eller i naturområden som kräver särskilt hänsyn, bör du först kontakta din kommuns energirådgivare för att utreda om det är tillåtet med installation av bergvärme.

Om avgiften för anmälan inte betalas, så beläggs du med en straffavgift på för nuvarande 1000 kronor. Är handlingen likaså inte korrekt ifylld, beläggs du med en avgift för extra handledningstid. Se därför till att anmälan är fullständig och korrekt innan du skickar in den till kommunens handläggare.

Fyll i vårt formulär för att begära upp till fyra offerter från olika bergvärmeinstallatörer. Tjänsten är kostnadsfri och inga förpliktelser medföljer, vilket ger dig som kund möjlighet att välja det för dig bästa alternativet. Vi på GreenMatch tycker det ska vara enkelt att välja förnybar energi för att värma upp hus och hem och vi gör det smidigt för dig!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?