Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 01. maj 2019

Solceller på villan - en ljus idé

Producera egen el med solceller på villataket

En villavägg med fasaden borttagen och väggens isolering är synlig
Solceller till villan ger dig möjlighet att producera egen el

Solceller är idag ett av få alternativ för mikroproduktion av elektricitet. I Sverige är det svårt att som ensam villaägare kunna producera tillräckligt med elektricitet för året-runt-förbrukning, men under sommaren kan man mycket väl uppnå ett överskott av förnybar, egen el. Väljer du att installera solceller på din villa, finns det några saker du bör ta i beaktning.

Intresserad av offert på solceller? Besök sidan för solceller och fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!

Villans isolering påverkar solcellernas effektivitet

Det är inte bara själva elproduktionen från solcellerna som påverkar hur stor andel av din energiförbrukning som kan täckas av solcellerna. För att optimera effekten bör du även se över husets isolering. Ett bristfälligt isolerat hus leder till att stora volymer värme läcker ut ur väggar, fönster och tak. Genom att tilläggsisolera huset kan du spara stora mängder energi.

En villa med en fasad i tegelSe över villans fönster & dörrar
Många fönster och dörrar skapar kalldrag in i huset. Det beror dels på att varje skarv innebär en risk för värmeläckage, men det beror också på att gummilister torkar upp och mister sin ursprungliga effekt.

Bor du i ett äldre hus, så kanske du dessutom har äldre modeller av tvåglasfönster, vilka ofta inte är särskilt lufttäta.

Väggarna i villan kan behöva tilläggisoleras

  • Tilläggsisolering utifrån kan vara aktuellt för alla typer av hus förutom tegelhus, eftersom dessa vanligen har tillräckligt god täthet. När man tilläggsisolerar utifrån bör man tänka på hur det kommer påverka husets utseende, och även hur vindskydd och takfotens funktion påverkas. 

  • Tilläggsisolering inifrån passar för trähus och stenhus. Tegelhus, lättbetonghus och hus med putsade träfasader riskerar frostsprängning om isoleringens tjocklek överstiger 45 millimeter. Dessutom innebär tilläggsisolering från insidan att golvytan minskar något.


Varm luft stiger uppåt - se över vinden
Äldre hus som har tunn eller dålig isolering på vinden riskerar att ha en hög andel värmeläckage därifrån, eftersom varm luft stiger uppåt. Detta är enkelt att åtgärda då det ofta finns stora utrymmen för tilläggsisolering på vinden. Idag är det vanligt att man sprutar in lösull för att tilläggsisolera innetaket.

Bristfällig isolering i villans golv
Eftersom många moderna hus inte har skorsten eller någon typ av förbränningssystem, är risken för fukt i husgrunden det vanligaste fuktproblemet. Om huset har källare bör man isolera källargrunden från utsidan. Hus på torpargrund eller krypgrund kan få problem med fukt som tränger in mellan golvet och marken. Detta kan åtgärdas genom förbättrad ventilation eller att man försöker forsla bort organiskt material under grunden och ersätta detta med sand.

...men glöm inte ventilationen
Ett vanligt problem när man tilläggsisolerar är att ventilationen blir bristfällig. Detta gäller särskilt för äldre hus som inte har något genomtänkt ventilationssystem. Har du dessutom slutat använda förbränningspanna som värmde upp skorstenen, innebär en kall skorsten risk för övertryck i husets ventilation. Detta leder till att fuktig inneluft vill krypa ut ur huset och kondens kan uppstå på insidan av yttertaket.

En stor kompass ovanpå en karta
Villans geografiska läge kan tala för eller emot solceller

En faktor du själv inte kan påverka, men som påverkar solcellernas verkningsgrad, är var i landet du bor. Antalet soltimmar per år i Sverige varierar något, men det är framför allt under höst, vinter och vår som geografiska skillnader är märkbara när du har solceller. I norra Sverige är antalet soltimmar mer koncentrerat över sommarhalvåret.

Det är inte bara var i landet huset ligger som spelar roll, vilket vädersträck hustaket är riktat emot har stor inverkan på om solceller bör installeras. Tak i söderläge är det absolut bästa för placering av solceller, men även placering mot sydväst eller sydost fungerar. Man tappar i genomsnitt 6 procent av solinstrålningen om placeringen inte är direkt mot söderläge.

När man monterar solcellerna bör man betänka risken för skuggning på solcellerna. Har du till exempel ett stort träd på tomten så kanske detta delvis skuggar villans solcellsanläggning under vissa delar av dagen. Att Sverige inte har tillräckligt med soltimmar är ett vanligt argument mot solceller. Faktum är dock att södra Sverige har lika många soltimmar som norra Tyskland, vilka är världsledande inom solenergi.

Husets konstruktion avgör om du kan takmontera solceller

När du bestämt dig för att solceller passar ditt hus och du dessutom sett över eventuella värmeläckage, kan du börja kolla på husets konstruktion. Beroende på hur taket och fasaden ser ut, kan hela eller delar av taket passa för installation av solceller. Stora, plana ytor passar bäst för montering av solceller eftersom effektiviteten ökar ju mindre avstånden är mellan solcellerna. 

Du kan också installera solceller på villans ytterväggar eller på fristående solfångare. Nackdelen med detta är att verkingsgraden blir lägre, eftersom solinstrålningen minskar. Dessutom ökar verkningsgraden då solcellerna sitter samman i solpaneler utan avstånd mellan segmenten, vilket är svårt att uppnå på väggar eller med solföljare.

Däremot kan du givetvis montera solceller på andra tak än villans, såsom garage, förrådsutrymmen, ladugård eller andra byggnader i din ägo. Det finns exempel på gårdar som är i princip självförsörjande på energi under sommarhalvåret. Hässelbyholm i Sörmland är ett exempel på detta, där man har en anläggning om 114W vilket gör den till Sörmlands största solcellsanläggning.