Jämför pris och offerter på värmepumpar
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 3 oktober 2022

Värmepump – funktion

Är du teknikintresserad och bara måste veta hur saker och ting fungerar? Här kommer en pedagogisk genomgång av värmepumpens funktion och tekniska komponenter. Nedan kan du även hitta en video som förklarar värmepumpens funktion mer förenklat. 

varmepumpens funktion

Komponenterna

Det finns en kall och en varm sida. Systemets grundläggande funktion är att hämta värmeenergi med låg temperatur och via värmepumpen omvandla energin till en högre temperatur som kan värma upp huset.

Värmekällan kan vara luft, mark, berg eller vatten men energiomvandlingen går till på samma sätt oavsett vilken värmekälla som är ansluten till pumpen.

Eftersom att omvandlingsprocessen kräver elektrisk energi är det fördelaktigt för pumpens effektivitet om värmekällan har en högre temperatur.

Förångaren – värmepumpens värmeupptagning

I förångaren sker värmepumpens värmeupptagning. Från den ansluta värmekällan inkommer ett köldmedium från systemets värmekälla. På grund av köldmediets låga kokpunkt (-40C) börjar mediet koka i förångaren och omvandlas därefter från vätska till gas.

Kompressorn – pumpens hjärta

Kompressorn har som uppgift att höja trycket på den gas som bildats i förångaren.

Kompressorn suger upp och komprimerar gasen från förångaren vilket skapar ett ökat tryck och en stigande temperatur. Eftersom temeperaturstigningen sker i kompressorn utgör den själva hjärtat i värmepumpens system.

Kondensorn – distribution av värme

Kondensorn har i uppgift att distribuera värmen vidare från pumpen ut till husets värmesystem. För att detta ska ske, förs den varma och komprimerade gasen från kompressorn över till kondensorns värmeväxlare och går därefter ut till värmebärande systemet som antingen är luft- eller vattenbaserat.

I denna process omvandlas den komprimerade gasen åter till vätska.

Expansionsventilen – pumpens tryckutjämnare

Köldmediets sista steg i cirkulationscykeln sker från kondensorn till förångaren. Detta relgeras av expansionsventilen som justerar flödet och reglerar trycket mellan värmepumpens kalla och varma sida.

I expansionsventilen sänks trycket på vätskan vilket leder till att köldmedlet börjar koka och förångas.

Se även denna video från Vaillant för att bättre förstå hur en värmepump fungerar.

Videon gäller primärt värmepumpar som kopplas till ett vattenburet distributionssystem, men som det framgår ovan fungerar alla värmepumpar mer eller mindre enligt samma princip.

Skillnaden ligger främst i hur energin upptas och hur värmen sedan förs in i huset.

Från oss kan du även beställa kostnadsfria offerter på flera typer av värmepumpar och andra gröna energikällor. Fyll i formuläret högst upp till höger så matchar vi dig med leverantörer i ditt närområde.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?