Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 18. september 2020

Värmepump - funktion

En pedagogisk genomgång av värmepumpens funktion och komponenter

Värmepumpens funktion

Är du teknikintresserad och bara måste veta hur saker och ting fungerar? Här kommer en pedagogisk genomgång av värmepumpens funktion och tekniska komponenter.

Nedan kan du även hitta en video som förklarar värmepumpens funktion mer förenklat. I formuläret ovan kan du också beställa kostnadsfria offerter på värmepumpar och andra gröna energikällor.

varmepumpens funktion

Värmepumpens komponenter

Ett värmepumpssystem har en kall och en varm sida. Systemets grundläggande funktion är att hämta värmeenergi med låg temperatur och via värmepumpen omvandla energin till en högre temperatur som kan värma upp huset.

Värmekällan kan vara luft, mark, berg eller vatten men energiomvandlingen går till på samma sätt oavsett vilken värmekälla som är ansluten till pumpen.

Eftersom att omvandlingsprocessen kräver elektrisk energi är det fördelaktigt för pumpens effektivitet om värmekällan har en högre temperatur.

Förångaren - värmepumpens värmeupptagning

I förångaren sker värmepumpens värmeupptagning. Från den ansluta värmekällan inkommer ett köldmedium från systemets värmekälla. På grund av köldmediets låga kokpunkt (-40C) börjar mediet koka i förångaren och omvandlas därefter från vätska till gas.

Kompressorn - pumpens hjärta

Kompressorn i en värmepump har som uppgift att höja trycket på den gas som bildats i förångaren.

Kompressorn suger upp och komprimerar gasen från förångaren vilket skapar ett ökat tryck och en stigande temperatur. Eftersom temeperaturstigningen sker i kompressorn utgör den själva hjärtat i värmepumpens system.

Kondensorn - distribution av värme

Kondensorn har i uppgift att distribuera värmen vidare från pumpen ut till husets värmesystem. För att detta ska ske, förs den varma och komprimerade gasen från kompressorn över till kondensorns värmeväxlare och går därefter ut till värmebärande systemet som antingen är luft- eller vattenbaserat.

I denna process omvandlas den komprimerade gasen åter till vätska.

Expansionsventilen - pumpens tryckutjämnare

Köldmediets sista steg i cirkulationscykeln sker från kondensorn till förångaren. Detta relgeras av expansionsventilen som justerar flödet och reglerar trycket mellan värmepumpens kalla och varma sida.

I expansionsventilen sänks trycket på vätskan vilket leder till att köldmedlet börjar koka och förångas.

Se även denna video från Vaillant för att bättre förstå hur en värmepump fungerar.

Videon gäller primärt värmepumpar som kopplas till ett vattenburet distributionssystem, men som det framgår ovan fungerar alla värmepumpar mer eller mindre enligt samma princip.

Skillnaden ligger främst i hur energin upptas och hur värmen sedan förs in i huset.

Värmepumpens effektivitet - COP

För att ta reda på värmepumpens verkningsgrad jämför man hur mycket energi pumpen kan generera förhållande till hur mycket el som pumpen behöver i drift.

Måttet som anger värmefaktorn kallas COP (Coefficient of Performance). COP-värdet kan anges på olika sätt, i normala fall anger tillverkaren värdet efter en bestämd temperatur utomhus och en bestämd radiatortemperatur men det är mer rättvisande att ange COP-värdet baserat på ett årligt medeltal.

Om värmepumpen har luften som värmekälla påverkas effektiviteten negativt av en kall utomhustemperatur. Däremot är jordvärme, sjövärme och bergvärme mindre känsliga för skillnader i temperaturen.

Att välja rätt värmepump

Valet av värmepump är helt och hållet beroende på husets egenskaper och hushållets behov.

För hus med vattenburna distributionssystem och stort värmebehov kan bergvärme vara ett alternativt, men då måste det finnas gynnsamma förhållanden för borrning.

Om värmebehovet är lägre eller borrning inte är möjlig luft-vattenvärmepump ett bra alternativ.

Ett råd är att läsa mer om luftvärmepumparnas effektivitet och funktion, eller ta del av vårt stora test av bergvärmepumpar.

Från oss kan du även beställa kostnadsfria offerter på flera typer av värmepumpar och andra gröna energikällor. Fyll i formuläret högst upp till höger så matchar vi dig med leverantörer i ditt närområde.

1 2 3 4 5 6
Värmepump - funktion
Beställ offerter på värmepumpar Det tar endast 1 minut!