Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 07 maj 2021

Värmepump - funktion

Är du teknikintresserad och bara måste veta hur saker och ting fungerar? Här kommer en pedagogisk genomgång av värmepumpens funktion och tekniska komponenter.

Nedan kan du även hitta en video som förklarar värmepumpens funktion mer förenklat. I formuläret ovan kan du också beställa kostnadsfria offerter på värmepumpar och andra gröna energikällor.

varmepumpens funktion

Värmepumpens komponenter

Ett värmepumpssystem har en kall och en varm sida. Systemets grundläggande funktion är att hämta värmeenergi med låg temperatur och via värmepumpen omvandla energin till en högre temperatur som kan värma upp huset.

Värmekällan kan vara luft, mark, berg eller vatten men energiomvandlingen går till på samma sätt oavsett vilken värmekälla som är ansluten till pumpen.

Eftersom att omvandlingsprocessen kräver elektrisk energi är det fördelaktigt för pumpens effektivitet om värmekällan har en högre temperatur.

Förångaren - värmepumpens värmeupptagning

I förångaren sker värmepumpens värmeupptagning. Från den ansluta värmekällan inkommer ett köldmedium från systemets värmekälla. På grund av köldmediets låga kokpunkt (-40C) börjar mediet koka i förångaren och omvandlas därefter från vätska till gas.

Kompressorn - pumpens hjärta

Kompressorn i en värmepump har som uppgift att höja trycket på den gas som bildats i förångaren.

Kompressorn suger upp och komprimerar gasen från förångaren vilket skapar ett ökat tryck och en stigande temperatur. Eftersom temeperaturstigningen sker i kompressorn utgör den själva hjärtat i värmepumpens system.

Kondensorn - distribution av värme

Kondensorn har i uppgift att distribuera värmen vidare från pumpen ut till husets värmesystem. För att detta ska ske, förs den varma och komprimerade gasen från kompressorn över till kondensorns värmeväxlare och går därefter ut till värmebärande systemet som antingen är luft- eller vattenbaserat.

I denna process omvandlas den komprimerade gasen åter till vätska.

Expansionsventilen - pumpens tryckutjämnare

Köldmediets sista steg i cirkulationscykeln sker från kondensorn till förångaren. Detta relgeras av expansionsventilen som justerar flödet och reglerar trycket mellan värmepumpens kalla och varma sida.

I expansionsventilen sänks trycket på vätskan vilket leder till att köldmedlet börjar koka och förångas.

Se även denna video från Vaillant för att bättre förstå hur en värmepump fungerar.

Videon gäller primärt värmepumpar som kopplas till ett vattenburet distributionssystem, men som det framgår ovan fungerar alla värmepumpar mer eller mindre enligt samma princip.

Skillnaden ligger främst i hur energin upptas och hur värmen sedan förs in i huset.

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpens effektivitet - COP

För att ta reda på värmepumpens verkningsgrad jämför man hur mycket energi pumpen kan generera förhållande till hur mycket el som pumpen behöver i drift.

Måttet som anger värmefaktorn kallas COP (Coefficient of Performance). COP-värdet kan anges på olika sätt, i normala fall anger tillverkaren värdet efter en bestämd temperatur utomhus och en bestämd radiatortemperatur men det är mer rättvisande att ange COP-värdet baserat på ett årligt medeltal.

Om värmepumpen har luften som värmekälla påverkas effektiviteten negativt av en kall utomhustemperatur. Däremot är jordvärme, sjövärme och bergvärme mindre känsliga för skillnader i temperaturen.

Att välja rätt värmepump

Valet av värmepump är helt och hållet beroende på husets egenskaper och hushållets behov.

För hus med vattenburna distributionssystem och stort värmebehov kan bergvärme vara ett alternativt, men då måste det finnas gynnsamma förhållanden för borrning.

Om värmebehovet är lägre eller borrning inte är möjlig luft-vattenvärmepump ett bra alternativ.

Ett råd är att läsa mer om luftvärmepumparnas effektivitet och funktion, eller ta del av vårt stora test av bergvärmepumpar.

Från oss kan du även beställa kostnadsfria offerter på flera typer av värmepumpar och andra gröna energikällor. Fyll i formuläret högst upp till höger så matchar vi dig med leverantörer i ditt närområde.

1 1: Luft-luftvärmepumpen tar till vara på värme i luften och omvandlar den till varmluft som i sin tur värmer upp ditt hus. En luft-luftvärmepump kostar mellan 7 000 och 30 000 kronor. 2 2: Frånluftsvärmepump tar vara på ventilationssystemets frånluft för att kunna värma upp till exempel kranvatten, vattenburen golvvärme och vattenburna radiatorer. Priset för en frånluftsvärmepump ligger på mellan 60 000 och 100 000 kronor, inklusive installation. 3 3: Luft-vattenvärmepumpen tar vara på den solvärme som finns i luften och omvandlar den för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En luft-vattenvärmepump kostar mellan 90 000 och 150 000 kronor. 4 4: Sjövärme kan användas för att värma upp ditt hus och kranvatten. För att installera sjövärme behöver huset ligga nära ett optimalt vattendrag där kollektorslangen kan installeras på botten. 5 5: Jordvärme kan installeras i din villa för att värma upp både hus och kranvatten. En jordvärmeinstallation kostar mellan 100 000 och 150 000 kronor. 6 6: Bergvärme kan användas för att värma upp både ditt hus och kranvatten. En bergvärmeinstallation kostar mellan 110 000 och 160 000 kronor.
Värmepump hus
Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut