Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 22. oktober 2018

Vad är priset på en värmepump?

Ungefärliga priser och allmän information.

Varmepump Pris 1
Vad bör du investera i?  

Luft-luft, luft-vatten, jord- eller bergvärme? För villaägaren som funderar på att investera i en värmepump kan detta verka som en djungel. För många är det dock priset som till slut blir den avgörande frågan, och detta kan variera beroende på en rad olika faktorer.

För att göra det hela lite enklare för dig har vi här listat de vanligaste typerna av värmepumparna, med lite allmän information, samt ungefärliga prisuppgifter. Är du intresserad av att få en specificerad kalkyl, rekommenderar vi dig att ansöka om en kostnadsfri offert. Det gör du enkelt genom att fylla i formuläret (uppe till höger) med dina kontaktuppgifter och övrig information, så kontaktar vi dig. 

 

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump kan lite förenklat beskrivas på så sätt att energi tas från utomhusluften och sprids via en fläkt in i huset. Denna typ av värmepump används oftast som ett substitut till det primära värmesystemet för att minska uppvärmningskostnaderna i hus som saknar vattenburet värmesystem, exempelvis i hus med direktel.  

Luft-luftpumpen är den billigaste när det kommer till den initiala investeringen i jämförelse med andra värmepumpar. Den kan användas både till att värma upp ditt hus under de kalla vintermånaderna, samt till att kyla ner ditt hus under varma sommardagar. Denna typ av pumpar är ofta kapabla till att värma upp en villa på cirka 100-150 m2. Effekten är som bäst om huset har öppen planlösning så luften har möjlighet att cirkulera, samt att utomhustemperaturen inte understiger -15 °C.

Vilken storlek du bör ha på värmepumpen beror på hur stor yta som ska värmas upp samt vilken elförbrukning du har. Eftersom en installation är en långsiktig investering bör storleken  på pumpen inte underdimensioneras. En annan viktig aspekt är att alltid anlita en certifierad installatör , detta är dessutom ett krav sedan 2009. 

Läs även: 3 faktorer som påverkar priset på luft-värmepumpar

 

Luft-vattenvärmeump

För hus med ett vattenburet värmesystem, exempelvis radiatorer eller golvvärme, är luft-vattenvärmepumpen ett lämpligt alternativ. Värmen kan spridas till alla rum i huset genom det primära värmesystemet, och därför är besparingsmöjligheterna med en luft-vattenvärmepump större än med luft-luft. Utöver att värma upp huset kan en luft-vattenpump även värma upp tappvattnet i hushållet.

Luft-vattenpumpen fungerar på så sätt att man tar till vara på energin som finns i utomhusluften. När energin sugs in i pumpens kompressor så komprimeras ett köldmedium vilket höjer dess temperatur. Via en kondensor avges värmen till vattnet som sedan leds ut genom det vattenburna värmesystemet.

Det går att utvinna energi även när det är minusgrader utomhus, men det är viktigt att känna till att effekten sjunker i samband med att temperaturen sjunker. Detta gör att luft-vattenvärmepumpar inte passar sig lika bra i landets nordligaste delar. 

Läs även: Priser och omkostnader för en luft-vatten värmepump

 

Jordvärmepump 

Jordvärme (även kallat markvärme eller ytjordvärme) går ut på att man gräver ner en kollektorslang i marken, på omkring  90 - 150 centimeters djup. Avståndet mellan slangarna ska ligga på cirka 1,5 meter för optimal utvinning av värme.  I slangen cirkulerar en vätska,  som kallas för köldbärare, vilken samlar upp värmen från marken. Jordvärmepumpen tar sedan upp köldbärarvätskan. Väl inne i pumpen finns ett köldmedium som omvandlas till gasform, varpå gasen sätts under tryck i en kompressor. Det ökade trycket i kompressorn gör att värmeenergi bildas, vilket värmer upp vattnet som sedan går ut i husets vattenburna värmesystem.

För en normalstor villa krävs en tomtyta på cirka 400 till 600 kvadratmeter. Systemet kan vara känsligt för låga grader samt för hård tjäle, och därför fungerar även detta system bäst i södra Sverige. Eftersom jordvärme kräver att man schaktar bort en stor del av tomten  bör man ta i beaktning att det inte är helt gratis att göra om en hel trädgård.  Ett alternativ till att lägga ny gräsmatta är att man lägger tillbaka den gamla gräsmattan när grävningen är utförd.

Tänk också på att det är tillståndsplikt från kommunen för att få installera jordvärme. Tillståndet skall sökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas . Det kan även vara en god ide att ta in lite olika offerter och jämföra priser, så du är säker på att du får det bästa just för dig. 

Läs även: Så stor är månadskostnaden för jordvärme

 

Bergvärmepump 

Bergvärme är en uppvärmningsform vars effekt är relativt konstant över årstiderna. Genom ett djupt borrhål kan man ta till vara på värmen i marken, som ligger på cirka 2-8 °C året runt. Bredden på borrhålet är cirka 15 cm i diameter och djupet, och beroende på berggrunden kan djupet variera mellan 50 och 200 meter.

Om du funderar på att investera i bergvärme är det en stor fördel om huset från början har ett vattenburet värmesystem. Att behöva lägga om husets primära uppvärmningssystem från luft eller el till vattenburet innebär en ökad initial kostnad.

Utvinningen av värme fungerar ungefär på samma sätt som vid jordvärme. Genom en kollektorslang flyter en vätska som transporterar värmen i marken till en kompressor i själva värmepumpen. Här omvandlas värmen och förs ut i husets värmesystem. Tänk på att även bergvärme kräver att man ansöker om tillstånd hos kommunen. 

Läs även: Kostnader att beräkna när du ska borra för bergvärme

I diagrammet nedanför finner du ungefärliga priser för hur kostnadsbilden för de olika värmepumparn kan se ut. Tänk på att om du vill ha en korrekt prisuppgift för din fastighet bör du beställa en skräddarsydd offert. 

 Tabla Varmepump Pris